Welcome to IQOS website!
Before we continue, we need to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products over the age of 21.
Please enter month and year of birth.

You have to accept this checkbox in order to continue

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 21.

We Care

This website contains information about our smoke-free products and we need your age to make sure that you are an adult in Israel who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults (21+). Please visit the Important Information page of this website for further risk information.

Website Terms and Conditions

 

 תנאי שימוש באתר / ("תנאי שימוש")

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט / (להלן "האתר") המופעל על ידי פיליפ מוריס בע"מ (להלן: "החברה"). השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימושך באתר או בתכנים הכלולים בו הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן. קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. החברה רשאית, לפי שקול דעתה, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותם מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. התנאים והאתר מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

תנאי השימוש באתר, לפיהם יש לעשות באתר שימוש, הינם:

 1. שירותים המוצעים באתר. האתר מהווה, בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצר IQOS ומוצרים נלווים לו המשווקים בישראל על ידי החברה (להלן ביחד: "המוצרים"( ומציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות הזמנה של המוצרים באמצעות האתר, איתור חנויות בהן נמכרים המוצרים, גלישה ועיון בתכנים שונים באתר, יצירת חשבון משתמש המאפשר למשתמש לעקוב אחר הזמנות שיבצע באמצעות האתר וכן עזרה בשימוש במוצר לרבות באמצעות תמיכה טכנית, יצירת קשר ומענה לשאלות (להלן: "השירותים").
 2. מי מורשה לעשות שימוש באתר. השימוש באתר מוגבל למעשנים בגירים מעל גיל 18 בלבד. בעת הכניסה לאתר תתבקש לאשר שהינך מעשן מעל גיל 18.
 3. רכישת מוצרים ושירותים באתר.
  1. האתר מאפשר למשתמשים בו לבחור מוצרים המוצגים באתר. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
  2. ככל שתהיה מעוניין לרכוש מוצרים באתר, תתבקש ראשית כל לבחור את המוצרים המבוקשים ולהטעינם לסל הקניות שבאתר. לא ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים אשר מסומנים כ"חסרים במלאי". ככל שבידך קופון לרכישת מוצר, יהיה עליך להזין את קוד הקופון הרלוונטי. בתום מילוי סל הקניות, תתבקש ללחוץ על "המשך לקופה".
  3. על מנת לבצע את הרכישה באתר תתבקש להירשם לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, לבחור סיסמא, למסור פרטים אישיים בסיסיים (כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים מלאה ומספר טלפון), לאשר כי הינך מעל גיל 18 וכי הינך מאשר את תנאי השימוש של האתר. על בסיס הפרטים שתמסור ייפתח עבורך חשבון משתמש באמצעותו תוכל לבצע פעולות שונות באתר, לרבות מעקב אחר הזמנות שטרם סופקו לך, שמירת פרטי מכשיר ה- IQOS שלך, שינויי הפרופיל האישי של המשתמש וכדומה. לאחר שתשלים את ההרשמה כאמור, תשלח אליך  הודעה אלקטרונית (לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת במהלך הרשמתך כאמור) בה תתבקש ללחוץ על "אישור הרשמה" על מנת להשלים את הליך ההרשמה ופתיחת חשבון משתמש על שמך. בכניסות חוזרות לאתר (לאחר יצירת חשבון משתמש) על מנת לבצע רכישה באתר תתבקש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמתך האישית.
  4. האתר מאפשר למשתמשים אשר רוכשים את המוצר לקחת חלק בתוכנית "IQOS Coach" במסגרתה החברה תהא רשאית להעניק למשתמשים כאמור שירותים כגון עזרה בשימוש במוצר לרבות באמצעות תמיכה טכנית, יצירת קשר ומענה לשאלות (להלן: "תוכנית IQOS Coach"). במסגרת השתתפות בתוכנית IQOS Coach, החברה ו/או מי מטעמה תהיינה רשאיות ליצור קשר עם משתמש, באופן ובתדירות אשר ייקבעו ע"י החברה על מנת להעניק לו עזרה בקשר עם שימושו במוצר ו/או על מנת להשיב לשאלות של משתמש בקשר עם שימוש במוצר ולהעניק לו תמיכה טכנית טלפונית בשימוש במוצרים בהיקף אשר ייקבע על ידי החברה.
  5. המידע שיימסר על ידך באתר כאמור בסעיף ‏3.3 ובסעיף ‏3.4 לעיל יישמר במאגר המידע שבבעלות החברה וישמש את החברה בהתאם להוראות סעיף ‏3 למדיניות הפרטיות שלהלן. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה בשיקול דעתך וברצונך בלבד ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקנייה והמוצר/שירות לא יסופק לך. במהלך הרישום תעבור תהליך ווידוא שהינך מעל גיל 18. אם יהיה ברצונך להימחק ממאגר מידע זה יהיה עליך לפנות בכתב אל החברה - פיליפ מוריס בע"מ, רחוב הברזל 30, תל אביב 6971042, או באחד מן האמצעים הקבועים בסעיף ‏13 למדיניות הפרטיות שלהלן. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בהמשך תנאי השימוש, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  6. לאחר מכן, כחלק מהליך ההזמנה, ככל שהכתובת אליה מתבקש המשלוח שונה מן הכתובת אותה סיפקת בעת ההרשמה כאמור, יהיה עליך לציין זאת. לאחר מכן תתבקש לאשר את "סיכום פרטי ההזמנה", לבחור אמצעי לביצוע תשלום ולמסור את הפרטים הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה (חברת ויזה כאל או כל ספק אחר עימו החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (להלן: "ספק הסליקה")), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה. עוד מובהר כי האתר מגביל ביצוע עסקאות לכרטיס אשראי במהלך חודש קלנדרי לסך כולל של 7,000 ₪ או סכום אחר אשר ייקבע מעת לעת על ידי החברה, סך ההזמנות ללקוח לא יעלה על 1,750 ש"ח בטווח זמן של 7 ימים מרגע ביצוע עסקה אחרונה. ניתן לבצע עד שתי הזמנות בכל 24 שעות. 
  7. ניתן לבצע עסקאות באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי מסוג VISADiners, ישראכרט ו-Master Card, ובלבד שכרטיסים אלו הונפקו בישראל.
  8. במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי, תימסר לך הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה (שורת החיוב בגין הרכישה אשר תופיע בפירוט האשראי שלך תהיה Philip Morris- IQOS). מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי, תקבל הודעה מתאימה והמוצר/השירות שהוזמנו לא יסופקו.
  9. הודעה אלקטרונית בדבר ביצוע ההזמנה תישלח אליך לאחר עסקת הרכישה באתר ואישורה על ידי חברת האשראי.
  10. הזמנה אשר אושרה על ידי החברה תופיע בחשבון המשתמש שלך באתר תחת "IQOS שלי" – "הזמנה נוכחית" וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה.
  11. מחירי המוצרים והשירותים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקורך באתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו תחויב במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר.
  12. ככל שההצעות לרכישת מוצר או שירות באתר יכללו הטבה או מבצע, הטבה או מבצע כאמור יהיו מוגבלים במלאי ובזמן ו/או בתנאים נוספים כפי שיפורטו באתר.
  13. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
  14. החזרת מוצרים וביטול עסקאות יבוצעו בהתאם למדיניות ביטול והחזרת המוצרים של החברה.
 4. אספקת המוצרים.
  1. אספקת המוצרים תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. החברה שומרת לעצמה את הסכות לבקש שינוי של מקום אספקת המוצרים, ככל השמען שנמסר בעת ההזמנה אינו מענך הרשום או מקום עבודתך, או ככל שמקום עבודתך הוא מקום ציבורי.
  3. אספקת המוצרים אליך תתבצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "ספק השילוח") בימים א'-ה' בלבד.
   1. הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה בימים א'-ה' עד השעה 15:15 ילוקטו ויעברו לחברת השליחויות באותו היום.
   2. הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה בימים א'-ה' לאחר השעה 15:15 ילוקטו ויעברו לחברת השליחויות ביום למחרת.
  4. אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו, ככל שרלבנטי, למחיר המוצרים המצוין באתר. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. לצורך תיאום מועד האספקה, ספק המשלוח ייצור עמך קשר בטלפון אותו מסרת בעת הרשמתך לאתר כאמור בסעיף ‏3.2‏ לעיל. בנוסף, הודעה אלקטרונית תשלח אליך טרם הגעת המשלוח ואליה יצורפו החשבונית בגין עסקת הרכישה, תעודת אחריות על מוצרים אלקטרוניים שנרכשו בעסקת הרכישה (ככל שנרכשו) ונספח סיכום עסקה.
  6. המוצרים ימסרו אך ורק לבגירים מגיל 18 ומעלה, בכפוף להצגת תעודה מזהה. תנאי לאספקת המוצרים והמשלוח הינו הצגת תעודת זהות או אמצעי מזהה אחר של המקבל בפני השליח.
  7. במקרה בו הגיע ספק השילוח אל המען המבוקש במועד אשר תואם עמך ולא נכח במקום בגיר מעל גיל 18 יוחזרו המוצרים לחברה והחברה תהא רשאית לחייבך בדמי המשלוח. החברה תתאם עמך מועד משלוח חלופי עליו תחויב בדמי משלוח נוספים, כמפורט באתר (אף במקרה בו המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח).  
  8. החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של ספק השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.  
 5. הפסקת פעילות האתר וביטול מכירה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי מוצר או שירות, מחיר ו/או פרטים אחרים.
  2. במקרה של מקרה הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.
  3. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק בעת הרשמתך כאמור בסעיף ‏3.3 לעיל. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש ו/או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. שירות לקוחות. לפרטים ובירורים בקשר למוצרים ו/או לאספקתם אתה יכול לפנות אלינו באמצעות פנייה ל"שירות לקוחות" או שליחת הודעה באמצעות האתר. 
 2. הגבלת אחריות. השימוש שלך באתר, בשירותים ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה מודעת לכך שמשתמש יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם אם האתר או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לאתר, אז האתר ותכניו אינם מיועדים לך, והינך מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. הנך אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לאתר ולציות לו.
 3. קישורים לאתרי צד ג'. באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ("לינקים") ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר.

 1. זכויות קניין רוחני. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו, את היקפו, זמינותו, תכניו וכל פעילות שבו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את האתר, את השירותים או כל חלק מהם.

 1. הגבלת אחריות. החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, לא יישאו באחריות בגין השפעתו של קובץ על מכשיר הטלפון הסלולרי שלך. האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוסי מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה).

 1. שיפוי. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. פעולות אסורות על ידי משתמש. בנוסף לכל האמור לעיל, משתמש העושה שימוש באתר מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  4. מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
  5. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
  6. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  7. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר.
  8. הצבת האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר (frame) או כחלק מאתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
  9. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
  10. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליו).
  11. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו; (3) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

עודכן לאחרונה: דצמבר 2019.

פיליפ מוריס בע"מ (PML) – הודעת פרטיות לצרכנים

אנו מתייחסים לפרטיות ברצינות. הודעה זו מפרטת מי אנחנו, איזה מידע אודותיך אנו אוספים ומה אנחנו עושים אתו. בכל פסקה, ניתן ללחוץ על "לקריאה נוספת" לקבלת פרטים נוספים.

בנוסף, יש לקרוא את תנאי השימוש שלנו בנוגע לשירותים בהם אתה מעוניין, שם תוכל למצוא מידע נוסף אודות דרך ניהול העסקים שלנו, וכן הגבלות שעשויות לחול בנוגע לזכאויות שונות.

מי אנחנו?

אנחנו חלק מקבוצת פיליפ מוריס אינטרנשיונל. ניתן למצוא פרטים אודותינו באתר .

לקריאה נוספת...

 1. PMI: פיליפ מוריס אינטרנשיונל, קבוצת טבק בינלאומית מובילה, המורכבת ממספר חברות או "חברות בת".
 2. חברות בת של PMI: כל אחת מהחברות בקבוצת החברות של פיליפ מוריס אינטרנשיונל היא "חברת בת של PMI". המונח "אנחנו" (או "שלנו") מתייחס לחברת הבת של PMI שהייתה הראשונה לאסוף מידע אודותיך.
 3. מוצר של PMI: פירושו מוצר שלנו או של חברת בת אחרת של PMI.

כיצד אנחנו אוספים מידע אודותיך?

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך במספר דרכים.

 1. מידע שסופק לנו ישירות על ידך (למשל בעת מילוי טופס או בשיחת טלפון אלינו).
 2. מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי (למשל בשעה שאתה משתמש באפליקציה או באתר האינטרנט של PMI).
 3. מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים (למשל מידע הזמין לציבור ברשתות החברתיות כמו פייסבוק וטוויטר).

בהודעה זו יכונו כל הדרכים בהן אתה עומד בקשר עמנו בשם "נקודות קשר עם PMI". נקודות הקשר עם PMI כוללות אתרים פיזיים (כמו מרכזים מסחריים ואירועים) כמו גם אמצעים דיגיטליים (כמו אפליקציות ואתרי אינטרנט).

לקריאה נוספת...

אנו עשויים לאסוף מידע שסיפקת לנו ישירות. בדרך כלל, זה קורה בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות על ידך:

 1. הצטרפות כחבר במאגרי המידע שלנו (הצטרפות זו יכולה להתבצע, לדוגמא, באופן אישי, דרך אפליקציה או באופן מקוון);
 2. רכישת מוצרים או שירותים של PMI בנקודת מכירה;
 3. הורדה של או שימוש בנקודת קשר דיגיטלית (כמו למשל אפליקציה או אתר אינטרנט או הורדת עדכון גרסה למכשיר שברשותך);
 4. יצירת קשר עמנו דרך נקודת קשר או באמצעות דוא"ל, רשת חברתית או טלפון;
 5. רישום מכשיר אצלנו;
 6. הצטרפות לפורטל פאנל של PMI;
 7. הרשמה לקבלת הודעות לעיתונות, התראות דוא"ל או חומרים שיווקיים של PMI;
 8. השתתפות בסקרים של PMI או (מקום שהדבר מותר על פי דין) בתחרויות או במבצעים של PMI; או
 9. השתתפות באירוע שאורגן על ידי חברת בת של PMI.

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך באופן אוטומטי. בדרך כלל, זה קורה בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות על ידך:

 1. ביקור בנקודת מכירה שמוכרת מוצרים של PMI (למשל באמצעות איסוף הנתונים שלך בזמן התשלום בקופה, או באמצעות חיישנים בנקודת המכירה שמתחברים לטכנולוגיה סלולרית);
 2. השתתפות באירוע שאורגן על ידי חברת בת של PMI (למשל באמצעות רכישות באותו אירוע או באמצעות חיישנים באירוע שמתחברים לטכנולוגיה סלולרית);
 3. תקשורת עמנו (לדוגמא, באמצעות נקודת קשר; או בפלטפורמות של רשתות חברתיות);
 4. שימוש בנקודות קשר עם PMI (למשל באמצעות מנגנוני מעקב באפליקציה או באתר אינטרנט); או
 5. פרסום פוסטים ציבוריים ברשתות חברתיות שאנו עוקבים אחריהן (לדוגמא, כדי שנוכל להבין את דעת הקהל, או להגיב לבקשות בנוגע למוצרים של PMI).

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך באופן אוטומטי באמצעות שימוש בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות מעקב דומות בנקודות קשר דיגיטליות עם PMI. העוגיות והטכנולוגיות הספציפיות בהן נעשה שימוש תלויות בנקודת הקשר המדוברת. למידע נוסף אודות העוגיות (כולל עוגיות של Google Analytics) וטכנולוגיות דומות בהן נעשה שימוש בנקודת קשר, ובכלל זה האופן שבו ביכולתך להסכים או לסרב לעוגיות, ראה את הודעת העוגיות הזמינה באותה נקודת קשר או באמצעותה.

מקום שהדבר מותר על פי דין, אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים, כולל מידע המשותף בין חברות הבת של PMI, מידע המצוי בפרופילים הזמינים לציבור (כגון העדפותיך ותחומי העניין שלך) באתרים של רשתות חברתיות שהן צדדים שלישיים (כמו פייסבוק וטוויטר), ורשימות שיווק שהתקבלו מסוכנויות שיווק שהן צדדים שלישיים.

אנו עשויים בנוסף לאסוף מידע בהקשרים אחרים הברורים באותן נסיבות.

איזה מידע אנו אוספים אודותיך?

אנו עשויים לאסוף סוגי מידע מגוונים אודותיך:

 1. מידע הנחוץ על מנת לספק את הזמנותיך.
 2. מידע הנחוץ לצורך מתן שירותי אחריות.
 3. מידע שסיפקת לנו בטפסים או סקרים.
 4. מידע אודות ביקוריך בנקודות המכירה או באירועים שלנו.
 5. מידע שמסרת לנו בשיחות טלפון שקיימת עם מוקדי שירות.
 6. מידע אודות העדפותיך ותחומי העניין שלך.
 7. מידע הנחוץ על מנת לוודא את גילך.
 8. מידע הנחוץ לצורך ביצוע עדכון גרסה, תמיכה וטיפול בתקלות במכשיר שברשותך.

לקריאה נוספת...

תוכל לדעת מהו המידע שאנו אוספים ממך במישרין מתוך ההקשר שבו סיפקת אותו. לדוגמא:

 1. בעת הזמנת מוצר מאתנו באמצעות נקודת קשר, נתת את שמך, פרטי קשר, פרטי חיוב והמוצרים שבחרת, כדי שנוכל לספק את ההזמנה;
 2. ייתכן ומסרת מידע אודות העדפות המוצר ותחומי העניין שלך כדי שנוכל להציע לך מוצרים ושירותים שיעניינו אותך;
 3. אם קבעת פגישה אתנו (או עם גורם כלשהו התומך במוצרים או בשירותים שלנו), יתכן ונאסוף את שמך ופרטי הקשר שלך;
 4. ייתכן ואנו אוספים מידע שמאפשר לנו לאמת את גילך, למשל העתק של תעודת זהות או תמונת פניך;

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי בדרך כלל יהיה בקשר לעניינים הבאים:

 1. פרטים בנוגע לביקור או לשיחה שערכת (כמו מועד השיחה או הביקור ומשכם);
 2. בנקודת מכירה או באירוע (לרבות באזורים בסביבתם המיידית), תכיפות הביקורים, באילו אזורים אתה מבקר ולכמה זמן, ואילו רכישות אתה מבצע;
 3. השימוש שאתה עושה בנקודות קשר דיגיטליות עם PMI (כגון מהם העמודים בהם אתה מבקר, מהו העמוד ממנו הגעת והעמוד שאליו פנית לאחר שעזבת, ביטויי החיפוש שהזנת או קישורים עליהם לחצת בתוך נקודת הקשר); וכן
 4. המכשיר שלך (לדוגמא כתובת ה-IP שלך או מזהה ייחודי של המכשיר, נתוני מיקום, פרטים בנוגע לעוגיות שאולי מאוחסנות על גבי המכשיר שלך).

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים כולל בדרך כלל פרופיל הזמין לציבור (כגון העדפותיך ותחומי העניין שלך), לדוגמא מפרסומים ציבוריים ברשתות החברתיות.

מהן המטרות לשמן אנו עושים שימוש במידע אודותיך?

בסעיף זה, נתאר את המטרות לשמן אנו עושים שימוש במידע אישי. עם זאת, הודעה זו היא בינלאומית, ומקום שבו החוקים המקומיים במדינה מסוימת מגבילים או אוסרים על פעילויות כלשהן המתוארות בהודעה זו, לא נעשה שימור במידע אודותיך לאותן מטרות באותה מדינה.

בכפוף לאמור לעיל, אנו משתמשים במידע אודותיך למטרות הבאות:

 1. ציות לחובות רגולטוריות כגון אימות גילך והסטאטוס שלך כמשתמש במוצרינו.
 2. כדי למכור לך את המוצרים שלנו, ובכלל זה אספקה של הזמנות שתבצע וקבלת תשלומים ממך.
 3. על מנת לספק לך שירותים הקשורים למכירות, לרבות טיפול בשאלות ובקשות מצדך, מתן שירותי אחריות, ביצוע עדכון גרסה, תמיכה וטיפול בתקלות במכשיר שברשותך.
 4. כדי לשווק את מוצרינו (במידה והדבר מותר על פי חוק) לרבות ניהול של מועדוני לקוחות, שיפור המוצר, חקר שוק, פיתוח אסטרטגיות שיווק, ניהול קמפיינים שיווקיים והתאמה אישית של ההתנסות שלך בנקודות מכירה המוכרות מוצרים של PMI או באירועים.
 5. כדי שאנחנו, או שותפינו העסקיים, נוכל ליידע אותך בנוגע להזדמנויות פוטנציאליות לקחת חלק בשיווק או בקידום מוצרים של PMI.
 6. לצורך תמיכה בכל אחת מהמטרות הרשומות לעיל, לרבות לצורך ניהול חשבונותיך ועל מנת לאפשר לך להשתמש בנקודות הקשר עם PMI, להתכתב איתך, לנהל את הפגישות שלך אתנו או עם גורם כלשהו התומך במוצרים או בשירותים שלנו (למשל בנוגע למוצר חדש, או לשירות לאחר המכירה), לצורך התאמה אישית של החוויות שלך עם נקודות הקשר שלנו ולמטרות ניהול ופתרון בעיות.
 7. לצורך ניתוח עסקי וביצוע שיפורים, לרבות שיפור במוצרים, בנקודות המכירה ובאירועים של PMI, ובמידע שאנו (או החברות הקשורות שלנו) מספקים ללקוחותינו.
 8. לכל מטרה אחרת אודותיה הודענו לך, או העולה בבירור מתוך ההקשר בנקודה בה נאסף מידע אודותיך לראשונה.

במקרים מסוימים, ייתכן ונבקש מידע אודותיך בדרכים שאינן מתוארות לעיל. באותם מקרים, נספק הודעת פרטיות נוספת שתסביר שימוש כאמור. עליך לקרוא כל הודעה נוספת שכזו יחד עם הודעה זו.

עם מי אנו חולקים את המידע אודותיך, ולאיזו מטרה?

אנו עשויים לחלוק את המידע אודותיך עם הגורמים הבאים:

 1. חברות בת של PMI;
 2. צדדים שלישיים המספקים לחברות בת של PMI או לך מוצרים או שירותים;
 3. שותפים עסקיים ומפרסמים של חברות בת של PMI, שנבחרו בקפידה, (בתחומים הקשורים למוצרינו, או העולים בקנה אחד עם הסגנון והתדמית של המוצרים שלנו) כדי שיוכלו לפנות אליך בהצעות שעשויות לדעתם לעניין אותך, בהתאם להעדפותיך; וכן
 4. צדדים שלישיים אחרים, מקום שהדבר נדרש או מותר על פי חוק.

לקריאה נוספת...

שיתוף מידע עם חברות בת אחרות של PMI

 1. מידע אודותיך ישותף עם חברת Philip Morris International Management SA (שבסיסה בלוזאן, שוויץ), שם מתבצע הניהול המרכזי של עיבוד נתונים אישיים עבור חברות הבת של PMI. הנהלת PMI מעבדת את המידע אודותיך לכל המטרות המתוארות בהודעה זו.
 2. ייתכן ומידע אודותיך ישותף עם חברת הבת של PMI האחראית למדינה בה אתה חי (אם אין זו חברת הבת של PMI שהייתה הראשונה לאסוף את המידע) לכל המטרות המתוארות בהודעה זו.
 3. ייתכן ומידע אודותיך ישותף עם כל חברת בת אחרת של PMI שאתה בקשר איתה (למשל, אם אתה בנסיעה, ומעוניין לדעת היכן לרכוש מוצרים של PMI בארץ אחרת, או היכן ניתן למצוא שירותים או תמיכה במוצרים של (PMI על מנת לשפר את השירות שאנו מעניקים לך.

פרטים אודות חברות הבת של PMI והמדינות בהן הן ממוקמות ניתן למצוא כאן.

להיכן עשוי מידע אודותיך להישלח?

כמקובל בכל הארגונים הרב-לאומיים, חברות הבת של PMI מעבירות מידע ברחבי העולם. בהתאם, מידע אודותיך עשוי להיות מועבר ברחבי העולם.

לקריאה נוספת...

בעת שימוש במידע כמתואר בהודעה זו, מידע אודותיך עשוי להיות מועבר בתוך המדינה או הטריטוריה שבה נאסף, או מחוצה להן, לרבות למדינה או לטריטוריה שייתכן ולא חלים בהן אותם סטנדרטים של הגנה על מידע.

כך למשל, חברות הבת של PMI בתחומי האזור הכלכלי האירופי ("אכ"א") עשויות להעביר מידע אישי לחברות בת של PMI מחוץ לאכ"א. בכל מקרה, ההעברה תהיה:

 1. על בסיס החלטת התאימות של הנציבות האירופית;
 2. בכפוף לאמצעי בטיחות מתאימים, כמו למשל החוזים לדוגמא של האיחוד האירופי, או
 3. דרושה לצורך קיום התחייבויות על פי חוזה בינך לביננו (או נקיטת צעדים טרום-חוזיים לבקשתך) או לצורך חתימה או ביצוע של חוזה שנחתם לטובתך ביננו לבין צד שלישי, כמו למשל בנוגע לסידורי נסיעה.

בכל מקרה, יינקטו אמצעי בטיחות מתאימים להגנה על מידע אישי באותן מדינות או טריטוריות, בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים.

כיצד אנו מגנים על המידע אודותיך?

אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים הולמים על מנת להגן על מידע אישי שברשותנו מפני חשיפה, שימוש, שינוי או השמדה בלתי מורשים. לפי הצורך, אנו משתמשים בהצפנה ובטכנולוגיות אחרות שיכולות לסייע באבטחת המידע שתספק. כמו כן אנו דורשים מספקי השירות שלנו לציית לדרישות מחמירות בתחום הפרטיות והאבטחה של נתונים.

כמה זמן נשמר המידע אודותיך?

המידע אודותיך יישמר אצלנו לתקופה הנחוצה על מנת להשיג את המטרות לשמן נאסף המידע. לאחר מכן, נמחק את המידע. תקופה זו משתנה בהתאם למטרות לשמן נאסף המידע. לתשומת לבך, במקרים מסוימים עומדת לך זכות לבקש מאתנו למחוק את המידע. כמו כן, לעתים אנו מחויבים על פי חוק לשמור את המידע, למשל למטרות מס וחשבונאות.

אילו זכויות יש לך, ומה האפשרויות הפתוחות בפניך?

ייתכן ועומדות לזכותך הזכויות הבאות, או חלק מהן, בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית, בנוגע למידע אודותיך המצוי בידינו:

 1. לבקש מאתנו לתת לך גישה למידע;
 2. לבקש מאתנו לתקן, לעדכן או למחוק אותו;
 3. לבקש מאתנו להגביל את השימוש שלנו במידע, בנסיבות מסוימות;
 4. להתנגד לשימוש שלנו במידע, בנסיבות מסוימות;
 5. לבטל את הסכמתך לשימוש שלנו במידע;
 6. ניידות נתונים, בנסיבות מסוימות;
 7. לבחור שלא נשתמש (opt out) במידע לצורך שיווק ישיר; וכן
 8. להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינה שלך (ככל שישנה כזו).

אנו מציעים לך דרכים קלות לממש זכויות אלו, כמו קישורים של "הסר מרשימת תפוצה", או מתן כתובת אליה ניתן לפנות, בהודעות שאתה מקבל.

חלק מהאפליקציות שאנו מציעים לטלפונים ניידים עשויות לשלוח אליך הודעות push"", למשל בנוגע למוצרים או שירותים חדשים. ניתן לחסום הודעות אלו בהגדרות מכשיר הטלפון שברשותך או באפליקציה.

לקריאה נוספת...

זכויותיך תלויות בחוקי המדינה שלך. ניתן לפנות אלינו לפרטים נוספים (ר' בפסקה "אל מי ניתן לפנות בשאלות?" בסוף הודעה זו).

אל מי ניתן לפנות בשאלות?

בכל שאלה, או למימוש איזו מהזכויות העומדות לך, ניתן למצוא את פרטי הקשר של חברת הבת הרלוונטית של PMI, או של Protection Officer. פרטי קשר יכולים להימצא גם בכל תכתובת שנשלחה אליך על ידי אחת מחברות הבת של PMI.

אם במדינה בה אתה נמצא קיימת רשות להגנת מידע, זכותך לפנות אליה בכל שאלה ועניין. אם שאלות או חששות שיש לך לא נענו על ידי חברת הבת הרלוונטית, עומדת לך בנוסף הזכות לבקש סעד שיפוטי בבית המשפט המקומי.

שינויים בהודעה זו

אנו עשויים לערוך שינויים בהודעה זו (או בכל הודעת פרטיות משלימה), מעת לעת. אנו נודיעך אודות השינויים אם נידרש לעשות כן על פי דין.

עודכן לאחרונה ביום 1 בדצמבר, 2018.