שכחתי סיסמה


Continue with login
או

 תנאי שימוש באתר / ("תנאי שימוש")

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט / (להלן "האתר") המופעל על ידי פיליפ מוריס בע"מ (להלן: "החברה"). השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימושך באתר או בתכנים הכלולים בו הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן. קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. החברה רשאית, לפי שקול דעתה, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותם מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. התנאים והאתר מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

תנאי השימוש באתר, לפיהם יש לעשות באתר שימוש, הינם:

1.          שירותים המוצעים באתר. האתר מהווה, בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצר IQOS ומוצרים נלווים לו המשווקים בישראל על ידי החברה (להלן ביחד: "המוצרים"( ומציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות הזמנה של המוצרים באמצעות האתר, איתור חנויות בהן נמכרים המוצרים, גלישה ועיון בתכנים שונים באתר, יצירת חשבון משתמש המאפשר למשתמש לעקוב אחר הזמנות שיבצע באמצעות האתר וכן עזרה בשימוש במוצר לרבות באמצעות תמיכה טכנית, יצירת קשר ומענה לשאלות (להלן: "השירותים").

2.          מי מורשה לעשות שימוש באתר. השימוש באתר מוגבל למעשנים בגירים מעל גיל 18 בלבד. בעת הכניסה לאתר תתבקש לאשר שהינך מעשן מעל גיל 18.

3.          רכישת מוצרים ושירותים באתר.

3.1.      האתר מאפשר למשתמשים בו לבחור מוצרים המוצגים באתר. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

3.2.      ככל שתהיה מעוניין לרכוש מוצרים באתר, תתבקש ראשית כל לבחור את המוצרים המבוקשים ולהטעינם לסל הקניות שבאתר. לא ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים אשר מסומנים כ"חסרים במלאי". ככל שבידך קופון לרכישת מוצר, יהיה עליך להזין את קוד הקופון הרלוונטי. בתום מילוי סל הקניות, תתבקש ללחוץ על "המשך לקופה".

3.3.      על מנת לבצע את הרכישה באתר תתבקש להירשם לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, לבחור סיסמא, למסור פרטים אישיים בסיסיים (כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים מלאה ומספר טלפון), לאשר כי הינך מעל גיל 18 וכי הינך מאשר את תנאי השימוש של האתר. על בסיס הפרטים שתמסור ייפתח עבורך חשבון משתמש באמצעותו תוכל לבצע פעולות שונות באתר, לרבות מעקב אחר הזמנות שטרם סופקו לך, שמירת פרטי מכשיר ה- IQOS שלך, שינויי הפרופיל האישי של המשתמש וכדומה. לאחר שתשלים את ההרשמה כאמור, תשלח אליך  הודעה אלקטרונית (לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת במהלך הרשמתך כאמור) בה תתבקש ללחוץ על "אישור הרשמה" על מנת להשלים את הליך ההרשמה ופתיחת חשבון משתמש על שמך. בכניסות חוזרות לאתר (לאחר יצירת חשבון משתמש) על מנת לבצע רכישה באתר תתבקש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמתך האישית.

3.4.      האתר מאפשר למשתמשים אשר רוכשים את המוצר לקחת חלק בתוכנית "Qoach" במסגרתה החברה תהא רשאית להעניק למשתמשים כאמור שירותים כגון עזרה בשימוש במוצר לרבות באמצעות תמיכה טכנית, יצירת קשר ומענה לשאלות (להלן: "תוכנית Qoach"). במסגרת השתתפות בתוכנית Qoach, החברה ו/או מי מטעמה תהיינה רשאיות ליצור קשר עם משתמש, באופן ובתדירות אשר ייקבעו ע"י החברה על מנת להעניק לו עזרה בקשר עם שימושו במוצר ו/או על מנת להשיב לשאלות של משתמש בקשר עם שימוש במוצר ולהעניק לו תמיכה טכנית טלפונית בשימוש במוצרים בהיקף אשר ייקבע על ידי החברה.

3.5.      המידע שיימסר על ידך באתר כאמור בסעיף ‏3.3 ובסעיף ‏3.4 לעיל יישמר במאגר המידע שבבעלות החברה וישמש את החברה בהתאם להוראות סעיף ‏16 להלן. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה בשיקול דעתך וברצונך בלבד ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקנייה והמוצר/שירות לא יסופק לך. במהלך הרישום תעבור תהליך ווידוא שהינך מעל גיל 18. אם יהיה ברצונך להימחק ממאגר מידע זה יהיה עליך לפנות בכתב אל החברה - פיליפ מוריס בע"מ, רחוב רחוב הברזל 30, תל אביב 6971042, או באחד מן האמצעים הקבועים בסעיף ‏26 להלן. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בהמשך תנאי השימוש, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

3.6.      לאחר מכן, כחלק מהליך ההזמנה, ככל שהכתובת אליה מתבקש המשלוח שונה מן הכתובת אותה סיפקת בעת ההרשמה כאמור, יהיה עליך לציין זאת. לאחר מכן תתבקש לאשר את "סיכום פרטי ההזמנה", לבחור אמצעי לביצוע תשלום ולמסור את הפרטים הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה (חברת Aravato וחברת Allied Wallet או כל ספק אחר עימו החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (להלן: "ספק הסליקה")), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה. עוד מובהר כי האתר מגביל ביצוע עסקאות לכרטיס אשראי במהלך חודש קלנדרי לסך כולל של 3,000 ₪ או סכום אחר אשר ייקבע מעת לעת על ידי החברה, או 10 עסקאות חודשיות באותו כרטיס אשראי, לפי המוקדם.

3.7.      ניתן לבצע עסקאות באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי מסוג VISA ו-Master Card, ובלבד שכרטיסים אלה הנם בעלי 16 ספרות.

3.8.      במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי החברה, תימסר לך הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה (שורת החיוב בגין הרכישה אשר תופיע בפירוט האשראי שלך תהיה ALW*iqos97237666333). מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי, תקבל הודעה מתאימה והמוצר/השירות שהוזמנו לא יסופקו.

3.9.       הודעה אלקטרונית בדבר ביצוע ההזמנה תישלח אליך לאחר עסקת הרכישה באתר ואישורה על ידי חברת האשראי.

3.10.   הזמנה אשר אושרה על ידי החברה תופיע בחשבון המשתמש שלך באתר תחת "IQOS שלי" – "הזמנה נוכחית" וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה.

3.11.   מחירי המוצרים והשירותים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקורך באתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו תחויב במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר.

3.12.   ככל שההצעות לרכישת מוצר או שירות באתר יכללו הטבה או מבצע, הטבה או מבצע כאמור יהיו מוגבלים במלאי ובזמן ו/או בתנאים נוספים כפי שיפורטו באתר.

3.13.   המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.14.   החזרת מוצרים וביטול עסקאות יבוצעו בהתאם למדיניות ביטול והחזרת המוצרים של החברה.

4.          אספקת המוצרים.

4.1.      אספקת המוצרים תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.2.      אספקת המוצרים אליך תתבצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "ספק השילוח") בימים א'-ה' בלבד.

4.2.1.        הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה בימים א'-ה' עד השעה 10:29 לאזור שליחות שבין נתניה לראשון לציון יבוצעו באותו היום.

4.2.2.        הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה בימים א'-ד' לאחר השעה 10:30 לאזור שליחות שבין נתניה לראשון לציון יבוצעו ביום למחרת.

4.2.3.        הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה בימים א'-ד' לאחר השעה 10:30 לאזור שליחות שאינו בקו נתניה וראשון לציון, יבוצעו בתוך שני ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה).

4.2.4.        הזמנות אשר ייקלטו במערכות החברה ביום ה', ככל שהינן לאזור שאינו בקו נתניה וראשון לציון יבוצעו ביום שני שבשבוע העוקב, וככל הינן לאזור שבקו נתניה וראשון לציון – יבוצעו ביום ראשון שבשבוע העוקב.

4.3.      אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו, ככל שרלבנטי, למחיר המוצרים המצוין באתר. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4.      לצורך תיאום מועד האספקה, ספק המשלוח ייצור עמך קשר בטלפון אותו מסרת בעת הרשמתך לאתר כאמור בסעיף ‏3.2‏ לעיל. בנוסף, הודעה אלקטרונית תשלח אליך טרם הגעת המשלוח ואליה יצורפו החשבונית בגין עסקת הרכישה, תעודת אחריות על מוצרים אלקטרוניים שנרכשו בעסקת הרכישה (ככל שנרכשו) ונספח סיכום עסקה.

4.5.      המוצרים ימסרו אך ורק לבגירים מגיל 18 ומעלה, בכפוף להצגת תעודה מזהה. תנאי לאספקת המוצרים והמשלוח הינו הצגת תעודת זהות או אמצעי מזהה אחר של המקבל בפני השליח.

4.6.      במקרה בו הגיע ספק השילוח במען המבוקש במועד אשר תואם עמך ולא נכח במקום בגיר מעל גיל 18, יוחזרו המוצרים לחברה והחברה תהא רשאית לחייבך בדמי המשלוח. החברה תתאם עמך מועד משלוח חלופי עליו תחויב בדמי משלוח נוספים, כמפורט באתר (אף במקרה בו המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח).  

4.7.      החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של ספק השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.  

5.          הפסקת פעילות האתר וביטול מכירה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.1.      אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי מוצר או שירות, מחיר ו/או פרטים אחרים.

5.2.      במקרה של מקרה הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.

5.3.      בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.

במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק בעת הרשמתך כאמור בסעיף ‏3.3 לעיל. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש ו/או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

6.          שירות לקוחות. לפרטים ובירורים בקשר למוצרים ו/או לאספקתם אתה יכול לפנות אלינו באמצעות פנייה ל"שירות לקוחות" או שליחת הודעה באמצעות האתר. 

7.          הגבלת אחריות. השימוש שלך באתר, בשירותים ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה מודעת לכך שמשתמש יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם אם האתר או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לאתר, אז האתר ותכניו אינם מיועדים לך, והינך מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. הנך אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לאתר ולציות לו.

8.          קישורים לאתרי צד ג'. באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ("לינקים") ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיע החברה אחרת לרבות במסגרת האתר.

9.          זכויות קניין רוחני. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו, את היקפו, זמינותו, תכניו וכל פעילות שבו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את האתר, את השירותים או כל חלק מהם.

10.       הגבלת אחריות. החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, לא יישאו באחריות בגין השפעתו של קובץ על מכשיר הטלפון הסלולרי שלך. האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוסי מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה).

11.       שיפוי. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12.       פעולות אסורות על ידי משתמש. בנוסף לכל האמור לעיל, משתמש העושה שימוש באתר מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

12.1.   התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.

12.2.   הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

12.3.   שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

12.4.   מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

12.5.   הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

12.6.   הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

12.7.   שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר.

12.8.   הצבת האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר (frame) או כחלק מאתר ו/או פורטל ו/או אתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

12.9.   שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

12.10.        הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליו).

12.11.        פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו; (3) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון; (4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

13.       דין ומקום שיפוט. על תנאי שימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בהם) יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל,  ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה.

מדיניות פרטיות

14.       החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה, שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את המידע הפרטי שנאסף ואת האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

15.       הינך מופנה לתנאי השימוש – לסעיף ‏1, שעניינו מטרות האתר ולסעיפים ‏3.3- ‏3.5 לעיל, המתייחסים לרישום למאגר המידע.

16.       השימוש בנתונים שתמסור, אם תבחר בכך, בעת תהליך ההרשמה למאגר המידע ובעת ביצוע רכישות באמצעות האתר (להלן: "המידע האישי") ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, והינך מסכים כי החברה תעשה שימוש במידע האישי המזהה אודותיך על מנת לאפשר לך שימוש באתר, לשיפור השירותים שלה, על מנת ליצור קשר עמך בכל צורה ובכל אמצעי (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת), לשם משלוח תכנים הנוגעים לשימושך באתר, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות האתר, אספקת המוצרים, שירות לקוחות, לשם ובמסגרת השתתפותך בתוכנית Qoach וכן כדי לבדוק אם אתה זקוק לעזרה בקשר עם השימוש באתר ו/או במוצרים. בנוסף, אם וככל שתסכים לכך במסגרת ההרשמה לאתר, המידע האישי המזהה אודותיך ישמש על מנת לשלוח לך (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת) מידע ו/או חומר פרסומי בקשר עם המוצרים שמייבאת, שמפיצה או שמשווקת ו/או תייבא, תפיץ או תשווק החברה או כל מידע ו/או חומר פרסומי אחר מטעם החברה.

17.       בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע עליך לרבות בעניין נוהגים שלך, מידע שקראו באתר, עמודים שבהם צפו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

17.1.   כדי לתקשר עמך, לרבות באמצעות המכשיר הסלולארי שלך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים (לרבות דברי פרסומת אם נתת את הסכמתך לכך) אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך;

17.2.   כדי לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;

17.3.   לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אלה.

18.       החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

18.1.   כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;

18.2.   לנותני שירותים מטעם החברה- במסגרת השתתפותך בתוכנית Qoach לשם מתן השירותים הכלולים בה;

18.3.   לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר, ביצוע העסקאות באמצעות האתר, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה;

18.4.   במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

18.5.   כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

18.6.   בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

19.       על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

20.       אם החברה תארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאגר אודותיך באתר, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

21.       האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע.

22.       האתר משתמש בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, אילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים ב-  http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה ב- http://www.google.com/policies/privacy/. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים במיוחד בקשר עם Google Analytics ב- http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, זמין ב https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

23.       החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שקול דעתה.

24.       החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

25.       על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות לפי חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

26.       הינך רשאי לבטל את רישומך למאגר המידע בכל עת. באפשרותך לעשות כן בדף "עריכת הפרופיל" שבאתר באמצעות לחיצה על "הסרה ממאגר המידע".

27.       החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה למשך 30 יום באתר.

28.       אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

 

עודכן לאחרונה: יוני 2017.   

אזהרה – כל סיגריה מכניסה 43 חומרים מסרטנים לגופך.
אתר זה מנוהל ע"י פיליפ מוריס בע"מ ומיועד למעשנים, בני 18 ומעלה אשר מתגוררים בישראל.
האתר מספק מידע ומאפשר רכישה של מוצרי IQOS ו-HEETS, יחידות טבק לחימום.
לפרטים נוספים: 2373*
אני מאשר כי אני מעשן מעל גיל 18
עליך להיות בן 18 ומעלה כדי לגשת לחומרים באתר זה