שכחתי סיסמה


Continue with login
SMS AUTHORIZATION
Please enter your email.


Back to sign in
או

פיליפ מוריס בע"מ (PML) – הודעת פרטיות לצרכנים

אנו מתייחסים לפרטיות ברצינות. הודעה זו מפרטת מי אנחנו, איזה מידע אודותיך אנו אוספים ומה אנחנו עושים אתו. בכל פסקה, ניתן ללחוץ על "לקריאה נוספת" לקבלת פרטים נוספים.

בנוסף, יש לקרוא את תנאי השימוש שלנו בנוגע לשירותים בהם אתה מעוניין, שם תוכל למצוא מידע נוסף אודות דרך ניהול העסקים שלנו, וכן הגבלות שעשויות לחול בנוגע לזכאויות שונות.

מי אנחנו?

אנחנו חלק מקבוצת פיליפ מוריס אינטרנשיונל. ניתן למצוא פרטים אודותינו באתר .

לקריאה נוספת...

 1. PMI: פיליפ מוריס אינטרנשיונל, קבוצת טבק בינלאומית מובילה, המורכבת ממספר חברות או "חברות בת".
 2. חברות בת של PMI: כל אחת מהחברות בקבוצת החברות של פיליפ מוריס אינטרנשיונל היא "חברת בת של PMI". המונח "אנחנו" (או "שלנו") מתייחס לחברת הבת של PMI שהייתה הראשונה לאסוף מידע אודותיך.
 3. מוצר של PMI: פירושו מוצר שלנו או של חברת בת אחרת של PMI.

כיצד אנחנו אוספים מידע אודותיך?

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך במספר דרכים.

 1. מידע שסופק לנו ישירות על ידך (למשל בעת מילוי טופס או בשיחת טלפון אלינו).
 2. מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי (למשל בשעה שאתה משתמש באפליקציה או באתר האינטרנט של PMI).
 3. מידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים (למשל מידע הזמין לציבור ברשתות החברתיות כמו פייסבוק וטוויטר).

בהודעה זו יכונו כל הדרכים בהן אתה עומד בקשר עמנו בשם "נקודות קשר עם PMI". נקודות הקשר עם PMI כוללות אתרים פיזיים (כמו מרכזים מסחריים ואירועים) כמו גם אמצעים דיגיטליים (כמו אפליקציות ואתרי אינטרנט).

לקריאה נוספת...

אנו עשויים לאסוף מידע שסיפקת לנו ישירות. בדרך כלל, זה קורה בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות על ידך:

 1. הצטרפות כחבר במאגרי המידע שלנו (הצטרפות זו יכולה להתבצע, לדוגמא, באופן אישי, דרך אפליקציה או באופן מקוון);
 2. רכישת מוצרים או שירותים של PMI בנקודת מכירה;
 3. הורדה של או שימוש בנקודת קשר דיגיטלית (כמו למשל אפליקציה או אתר אינטרנט);
 4. יצירת קשר עמנו דרך נקודת קשר או באמצעות דוא"ל, רשת חברתית או טלפון;
 5. רישום מכשיר אצלנו;
 6. הצטרפות לפורטל פאנל של PMI;
 7. הרשמה לקבלת הודעות לעיתונות, התראות דוא"ל או חומרים שיווקיים של PMI;
 8. השתתפות בסקרים של PMI או (מקום שהדבר מותר על פי דין) בתחרויות או במבצעים של PMI; או
 9. השתתפות באירוע שאורגן על ידי חברת בת של PMI.

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך באופן אוטומטי. בדרך כלל, זה קורה בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות על ידך:

 1. ביקור בנקודת מכירה שמוכרת מוצרים של PMI (למשל באמצעות איסוף הנתונים שלך בזמן התשלום בקופה, או באמצעות חיישנים בנקודת המכירה שמתחברים לטכנולוגיה סלולרית);
 2. השתתפות באירוע שאורגן על ידי חברת בת של PMI (למשל באמצעות רכישות באותו אירוע או באמצעות חיישנים באירוע שמתחברים לטכנולוגיה סלולרית);
 3. תקשורת עמנו (לדוגמא, באמצעות נקודת קשר; או בפלטפורמות של רשתות חברתיות);
 4. שימוש בנקודות קשר עם PMI (למשל באמצעות מנגנוני מעקב באפליקציה או באתר אינטרנט); או
 5. פרסום פוסטים ציבוריים ברשתות חברתיות שאנו עוקבים אחריהן (לדוגמא, כדי שנוכל להבין את דעת הקהל, או להגיב לבקשות בנוגע למוצרים של PMI).

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך באופן אוטומטי באמצעות שימוש בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות מעקב דומות בנקודות קשר דיגיטליות עם PMI. העוגיות והטכנולוגיות הספציפיות בהן נעשה שימוש תלויות בנקודת הקשר המדוברת. למידע נוסף אודות העוגיות (כולל עוגיות של Google Analytics) וטכנולוגיות דומות בהן נעשה שימוש בנקודת קשר, ובכלל זה האופן שבו ביכולתך להסכים או לסרב לעוגיות, ראה את הודעת העוגיות הזמינה באותה נקודת קשר או באמצעותה.

מקום שהדבר מותר על פי דין, אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים, כולל מידע המשותף בין חברות הבת של PMI, מידע המצוי בפרופילים הזמינים לציבור (כגון העדפותיך ותחומי העניין שלך) באתרים של רשתות חברתיות שהן צדדים שלישיים (כמו פייסבוק וטוויטר), ורשימות שיווק שהתקבלו מסוכנויות שיווק שהן צדדים שלישיים.

אנו עשויים בנוסף לאסוף מידע בהקשרים אחרים הברורים באותן נסיבות.

איזה מידע אנו אוספים אודותיך?

אנו עשויים לאסוף סוגי מידע מגוונים אודותיך:

 1. מידע הנחוץ על מנת לספק את הזמנותיך.
 2. מידע הנחוץ לצורך מתן שירותי אחריות.
 3. מידע שסיפקת לנו בטפסים או סקרים.
 4. ידע אודות ביקוריך בנקודות המכירה או באירועים שלנו.
 5. מידע שמסרת לנו בשיחות טלפון שקיימת עם מוקדי שירות.
 6. מידע אודות העדפותיך ותחומי העניין שלך.
 7. מידע הנחוץ על מנת לוודא את גילך.

לקריאה נוספת...

תוכל לדעת מהו המידע שאנו אוספים ממך במישרין מתוך ההקשר שבו סיפקת אותו. לדוגמא:

 1. בעת הזמנת מוצר מאתנו באמצעות נקודת קשר, נתת את שמך, פרטי קשר, פרטי חיוב והמוצרים שבחרת, כדי שנוכל לספק את ההזמנה;
 2. ייתכן ומסרת מידע אודות העדפות המוצר ותחומי העניין שלך כדי שנוכל להציע לך מוצרים ושירותים שיעניינו אותך;
 3. אם קבעת פגישה אתנו (או עם גורם כלשהו התומך במוצרים או בשירותים שלנו), יתכן ונאסוף את שמך ופרטי הקשר שלך;
 4. ייתכן ואנו אוספים מידע שמאפשר לנו לאמת את גילך, למשל העתק של תעודת זהות או תמונת פניך;

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי בדרך כלל יהיה בקשר לעניינים הבאים:

 1. פרטים בנוגע לביקור או לשיחה שערכת (כמו מועד השיחה או הביקור ומשכם);
 2. בנקודת מכירה או באירוע (לרבות באזורים בסביבתם המיידית), תכיפות הביקורים, באילו אזורים אתה מבקר ולכמה זמן, ואילו רכישות אתה מבצע;
 3. השימוש שאתה עושה בנקודות קשר דיגיטליות עם PMI (כגון מהם העמודים בהם אתה מבקר, מהו העמוד ממנו הגעת והעמוד שאליו פנית לאחר שעזבת, ביטויי החיפוש שהזנת או קישורים עליהם לחצת בתוך נקודת הקשר); וכן
 4. המכשיר שלך (לדוגמא כתובת ה-IP שלך או מזהה ייחודי של המכשיר, נתוני מיקום, פרטים בנוגע לעוגיות שאולי מאוחסנות על גבי המכשיר שלך).

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים כולל בדרך כלל פרופיל הזמין לציבור (כגון העדפותיך ותחומי העניין שלך), לדוגמא מפרסומים ציבוריים ברשתות החברתיות.

מהן המטרות לשמן אנו עושים שימוש במידע אודותיך, ומהו הבסיס המשפטי לכך?

בסעיף זה, נתאר את המטרות לשמן אנו עושים שימוש במידע אישי. עם זאת, הודעה זו היא בינלאומית, ומקום שבו החוקים המקומיים במדינה מסוימת מגבילים או אוסרים על פעילויות כלשהן המתוארות בהודעה זו, לא נעשה שימור במידע אודותיך לאותן מטרות באותה מדינה.

בכפוף לאמור לעיל, אנו משתמשים במידע אודותיך למטרות הבאות:

 1. ציות לחובות רגולטוריות כגון אימות גילך והסטאטוס שלך כמשתמש במוצרינו.
 2. כדי למכור לך את המוצרים שלנו, ובכלל זה אספקה של הזמנות שתבצע וקבלת תשלומים ממך.
 3. על מנת לספק לך שירותים הקשורים למכירות, לרבות טיפול בשאלות ובקשות מצדך, ומתן שירותי אחריות.
 4. כדי לשווק את מוצרינו (במידה והדבר מותר על פי חוק) לרבות ניהול של מועדוני לקוחות, שיפור המוצר, חקר שוק, פיתוח אסטרטגיות שיווק, ניהול קמפיינים שיווקיים והתאמה אישית של ההתנסות שלך בנקודות מכירה המוכרות מוצרים של PMI או באירועים.
 5. כדי שאנחנו, או שותפינו העסקיים, נוכל ליידע אותך בנוגע להזדמנויות פוטנציאליות לקחת חלק בשיווק או בקידום מוצרים של PMI.
 6. לצורך תמיכה בכל אחת מהמטרות הרשומות לעיל, לרבות לצורך ניהול חשבונותיך ועל מנת לאפשר לך להשתמש בנקודות הקשר עם PMI, להתכתב איתך, לנהל את הפגישות שלך אתנו או עם גורם כלשהו התומך במוצרים או בשירותים שלנו (למשל בנוגע למוצר חדש, או לשירות לאחר המכירה), לצורך התאמה אישית של החוויות שלך עם נקודות הקשר שלנו ולמטרות ניהול ופתרון בעיות.
 7. לצורך ניתוח עסקי וביצוע שיפורים, לרבות שיפור במוצרים, בנקודות המכירה ובאירועים של PMI, ובמידע שאנו (או החברות הקשורות שלנו) מספקים ללקוחותינו.
 8. לכל מטרה אחרת אודותיה הודענו לך, או העולה בבירור מתוך ההקשר בנקודה בה נאסף מידע אודותיך לראשונה.

הבסיס החוקי לשימוש שאנו עושים במידע אודותיך הוא אחד מבין הבאים (המוסברים ביתר פירוט תחת "קריאה נוספת"):

 1. ציות לחובה חוקית שאנו כפופים לה;
 2. קיום חוזה שאתה צד לו;
 3. אינטרס עסקי לגיטימי שגובר על אינטרסים שיש לך להגן על המידע;
 4. אם אף אחד מהאמורים לעיל לא חל, הסכמתך (אותה נבקש לפני שנעבד את המידע).

לקריאה נוספת...

המטרות לשמן אנו עושים שימוש במידע אודותיך, דרכי האיסוף הרלוונטיות והבסיס המשפטי לשימוש הם כלהלן:

המטרה דרך האיסוף והבסיס המשפטי לעיבוד
ציות לחובות חוקיות
 1. אימות גילך ומעמדך כמשתמש במוצרינו
מידע זה מסופק לנו בדרך כלל על ידך במישרין. אנו משתמשים בו משום שעלינו לציית לחובה המשפטית למכור מוצרים רק למבוגרים או, במדינות בהן אין חובה חוקית שכזו, משום שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי למכור את מוצרינו רק למבוגרים, אשר גובר על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על מידע אודותיך.
מכירת מוצרינו
 1. ביצוע הזמנות שתבצע (כולל משלוח קבלות)
 2. ביצועקבלת תשלומים ממך
 3. ביצועמתן שירותי אחריות
מידע זה מסופק לנו בדרך כלל על ידך במישרין (בדרך כלל, שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מידע בנוגע לתשלום). אנו משתמשים במידע זה כדי לקיים את התחייבויותינו החוזיות כלפיך כקונה של מוצרינו.
אספקת שירותים הקשורים למכירות
 1. טיפול בבקשות ושאלות מצדך
 2. תכתובת אתך
 3. ניהול כללי ופתרון בעיות
 4. ניהול מועדוני לקוחות
מידע זה מסופק לנו בדרך כלל על ידך במישרין. אנו משתמשים בו משום שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לספק ללקוחותינו שירותים הקשורים למכירות, אשר גובר על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על מידע אודותיך.
שיווק מוצרינו (מקום שהדבר מותר על פי דין)
 1. להבין את העדפותיך (למשל אילו מוצרים או אירועים עשויים לעניין אותך או כיצד ניתן להתאים אותם טוב יותר לצרכיך) ומקום שהדבר מותר על פי דין, לשווק לך באופן אישי
 2. ניהול מועדוני לקוחות
 3. להזמין אותך להשתתף בסקרים או קמפיינים לחקר שוק, או לנהל סקרים וקמפיינים כאמור
 4. לצורך חקר שוק
 5. פיתוח אסטרטגיות שיווק
 6. ניהול קמפיינים לשיווק
 7. התאמה אישית של ההתנסויות שלך עם נקודות הקשר עם PMI (למשל, להפוך את הביקור שלך לאישי, באמצעות ברכת שלום או הצעות שעשויות לעניין אותך)
בדרך כלל מדובר בשילוב של מידע שסיפקת לנו (כמו למשל שמך ופרטי קשר ורשתות חברתיות); מידע שאספנו באופן אוטומטי (למשל תוך שימוש בטכנולוגיה לניטור השימוש בנקודות הקשר עם PMI) וכן (מקום שהדבר מותר על פי דין), מידע שקיבלנו מצדדים שלישיים (כמו פרסומים ציבוריים ברשתות החברתיות).

אנו משתמשים במידע על בסיס האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו לשווק את המוצרים שלנו, להפעיל את נקודות הקשר עם PMI ולבצע התאמה אישית להתנסויות שלך, באותן דרכים שגוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על מידע אודותיך.
שיווק מוצרינו (מקום שהדבר מותר על פי דין)
 1. לספק לך מידע אודות, חברות בת של PMI, ולנהל מבצעים שלהן, מוצרים ושירותים, נקודות מכירה ואירועים והרגולציה על מוצרינו; וכן לפתח ולשפר כלים להשגת מטרות אלו
בדרך כלל מדובר בשילוב של מידע שסיפקת לנו (כמו למשל שמך ופרטי קשר והכינויים שלך ברשתות החברתיות); מידע שאספנו באופן אוטומטי (למשל תוך שימוש בעוגיות ובטכנולוגיות דומות) וכן (מקום שהדבר מותר על פי דין), מידע שקיבלנו מצדדים שלישיים (כמו פרסומים ציבוריים ברשתות החברתיות).

אנו משתמשים במידע על בסיס האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו לשווק עניינים אלו, אשר גובר על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על מידע אודותיך.

במדינות מסוימות, כאשר הדבר נדרש על פי דין, נשלח אליך חומרים אלו בפורמט אלקטרוני רק על פי הסכמתך.
תמיכה בכל המטרות שלעיל
 1. ניהול חשבונך
 2. לאפשר לך שימוש בנקודות הקשר עם PMI (למשל, לאפשר לך להישאר מחובר למדורים בנקודת הקשר שפתוחים בפני משתמשים מוסמכים בלבד, ניהול העדפת השפה שלך, קישור של עגלת הקניות שלך אליך)
 3. תכתובת אתך
 4. ניהול הפגישות שלך איתנו או עם גורם כלשהו התומך במוצרים או בשירותים שלנו (לדוגמא, בנוגע למוצר חדש או שירות שלאחר המכירה)
 5. שיפור החוויה שלך
 6. ניהול ופתרון בעיות
בדרך כלל מדובר בשילוב של מידע שסיפקת לנו (בדרך כלל שם וסיסמא (או שווה ערך)) ומידע שאספנו באופן אוטומטי (למשל מידע אודות המכשיר שלך, וכן עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות).

אנו משתמשים בו מכוח הנימוקים שביסוד המטרות לשימוש במידע. לדוגמא, כאשר אנו מנהלים את חשבונך לצורך תמיכה ברכישה או כדי לספק שירותים לאחר המכירה, אנו משתמשים במידע כדי לקיים את התחייבויותינו החוזיות כלפיך כקונה של מוצרינו; ניהול חשבונך כדי להציג בפניך מוצרים שלנו, מהווה פעולה תומכת-שיווק ולכן אנו משתמשים במידע על בסיס האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו לשווק את מוצרינו, הגובר על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך להגן על מידע אודותיך, וכיו"ב.
ניתוח עסקי ושיפורים
 1. לאפשר לנו או לשותפינו העסקיים ליידע אותך בדבר הזדמנויות פוטנציאליות לקחת חלק בקידום מוצרי PMI.
 2. לצורך ניתוח עסקי ושיפורים (לרבות במוצרים, בנקודות מכירה המוכרות מוצרים של PMI, באירועים, בנקודות קשר דיגיטליות עם PMI ובמידע שאנו (או חברות הבת שלנו) מספקים ללקוחותינו).
בדרך כלל מדובר בשילוב של מידע שסיפקת לנו; מידע שאספנו באופן אוטומטי; וכן (מקום שהדבר מותר על פי דין), מידע שקיבלנו מצדדים שלישיים.

אנו משתמשים בו מכוח האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו בניתוח ושיפור הביצועים העסקיים שלנו, המוצרים שלנו, נקודות הקשר עם PMI, נקודות מכירה ואירועים, ולצורך הזמנה של אחרים לקחת חלק בקידום מוצרי PMI, אשר גובר על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך להגן על מידע אודותיך.

כאשר איננו מבססים את השימוש שלנו במידע אודותיך על אחד מהבסיסים המשפטיים שלעיל, נבקש את הסכמתך בטרם נעבד את המידע (מקרים אלו יעלו בבירור מתוך ההקשר).

במקרים מסוימים, ייתכן ונבקש מידע אודותיך בדרכים שאינן מתוארות לעיל. באותם מקרים, נספק הודעת פרטיות נוספת שתסביר שימוש כאמור. עליך לקרוא כל הודעה נוספת שכזו יחד עם הודעה זו.

עם מי אנו חולקים את המידע אודותיך, ולאיזו מטרה?

אנו עשויים לחלוק את המידע אודותיך עם הגורמים הבאים:

 1. חברות בת של PMI;
 2. צדדים שלישיים המספקים לחברות בת של PMI או לך מוצרים או שירותים;
 3. שותפים עסקיים ומפרסמים של חברות בת של PMI, שנבחרו בקפידה, (בתחומים הקשורים למוצרינו, או העולים בקנה אחד עם הסגנון והתדמית של המוצרים שלנו) כדי שיוכלו לפנות אליך בהצעות שעשויות לדעתם לעניין אותך, בהתאם להעדפותיך; וכן
 4. צדדים שלישיים אחרים, מקום שהדבר נדרש או מותר על פי חוק.

לקריאה נוספת...

שיתוף מידע עם חברות בת אחרות של PMI

 1. מידע אודותיך ישותף עם חברת Philip Morris International Management SA (שבסיסה בלוזאן, שוויץ), שם מתבצע הניהול המרכזי של עיבוד נתונים אישיים עבור חברות הבת של PMI. הנהלת PMI מעבדת את המידע אודותיך לכל המטרות המתוארות בהודעה זו.
 2. ייתכן ומידע אודותיך ישותף עם חברת הבת של PMI האחראית למדינה בה אתה חי (אם אין זו חברת הבת של PMI שהייתה הראשונה לאסוף את המידע) לכל המטרות המתוארות בהודעה זו.
 3. ייתכן ומידע אודותיך ישותף עם כל חברת בת אחרת של PMI שאתה בקשר איתה (למשל, אם אתה בנסיעה, ומעוניין לדעת היכן לרכוש מוצרים של PMI בארץ אחרת, או היכן ניתן למצוא שירותים או תמיכה במוצרים של (PMI על מנת לשפר את השירות שאנו מעניקים לך.

פרטים אודות חברות הבת של PMI והמדינות בהן הן ממוקמות ניתן למצוא כאן.

להיכן עשוי מידע אודותיך להישלח?

כמקובל בכל הארגונים הרב-לאומיים, חברות הבת של PMI מעבירות מידע ברחבי העולם. בהתאם, מידע אודותיך עשוי להיות מועבר ברחבי העולם.

לקריאה נוספת...

בעת שימוש במידע כמתואר בהודעה זו, מידע אודותיך עשוי להיות מועבר בתוך המדינה או הטריטוריה שבה נאסף, או מחוצה להן, לרבות למדינה או לטריטוריה שייתכן ולא חלים בהן אותם סטנדרטים של הגנה על מידע.

כך למשל, חברות הבת של PMI בתחומי האזור הכלכלי האירופי ("אכ"א") עשויות להעביר מידע אישי לחברות בת של PMI מחוץ לאכ"א. בכל מקרה, ההעברה תהיה:

 1. על בסיס החלטת התאימות של הנציבות האירופית;
 2. בכפוף לאמצעי בטיחות מתאימים, כמו למשל החוזים לדוגמא של האיחוד האירופי, או
 3. דרושה לצורך קיום התחייבויות על פי חוזה בינך לביננו (או נקיטת צעדים טרום-חוזיים לבקשתך) או לצורך חתימה או ביצוע של חוזה שנחתם לטובתך ביננו לבין צד שלישי, כמו למשל בנוגע לסידורי נסיעה.

בכל מקרה, יינקטו אמצעי בטיחות מתאימים להגנה על מידע אישי באותן מדינות או טריטוריות, בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים.

כיצד אנו מגנים על המידע אודותיך?

אנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים הולמים על מנת להגן על מידע אישי שברשותנו מפני חשיפה, שימוש, שינוי או השמדה בלתי מורשים. לפי הצורך, אנו משתמשים בהצפנה ובטכנולוגיות אחרות שיכולות לסייע באבטחת המידע שתספק. כמו כן אנו דורשים מספקי השירות שלנו לציית לדרישות מחמירות בתחום הפרטיות והאבטחה של נתונים.

כמה זמן נשמר המידע אודותיך?

המידע אודותיך יישמר אצלנו לתקופה הנחוצה על מנת להשיג את המטרות לשמן נאסף המידע. לאחר מכן, נמחק את המידע. תקופה זו משתנה בהתאם למטרות לשמן נאסף המידע. לתשומת לבך, במקרים מסוימים עומדת לך זכות לבקש מאתנו למחוק את המידע. כמו כן, לעתים אנו מחויבים על פי חוק לשמור את המידע, למשל למטרות מס וחשבונאות.

אילו זכויות יש לך, ומה האפשרויות הפתוחות בפניך?

ייתכן ועומדות לזכותך הזכויות הבאות, או חלק מהן, בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית, בנוגע למידע אודותיך המצוי בידינו:

 1. לבקש מאתנו לתת לך גישה למידע;
 2. לבקש מאתנו לתקן, לעדכן או למחוק אותו;
 3. לבקש מאתנו להגביל את השימוש שלנו במידע, בנסיבות מסוימות;
 4. להתנגד לשימוש שלנו במידע, בנסיבות מסוימות;
 5. לבטל את הסכמתך לשימוש שלנו במידע;
 6. ניידות נתונים, בנסיבות מסוימות;
 7. לבחור שלא נשתמש (opt out) במידע לצורך שיווק ישיר; וכן
 8. להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינה שלך (ככל שישנה כזו).

אנו מציעים לך דרכים קלות לממש זכויות אלו, כמו קישורים של "הסר מרשימת תפוצה", או מתן כתובת אליה ניתן לפנות, בהודעות שאתה מקבל.

חלק מהאפליקציות שאנו מציעים לטלפונים ניידים עשויות לשלוח אליך הודעות push"", למשל בנוגע למוצרים או שירותים חדשים. ניתן לחסום הודעות אלו בהגדרות מכשיר הטלפון שברשותך או באפליקציה.

לקריאה נוספת...

זכויותיך תלויות בחוקי המדינה שלך. ניתן לפנות אלינו לפרטים נוספים (ר' בפסקה "אל מי ניתן לפנות בשאלות?" בסוף הודעה זו).

אל מי ניתן לפנות בשאלות?

בכל שאלה, או למימוש איזו מהזכויות העומדות לך, ניתן למצוא את פרטי הקשר של חברת הבת הרלוונטית של PMI, או של Protection Officer. פרטי קשר יכולים להימצא גם בכל תכתובת שנשלחה אליך על ידי אחת מחברות הבת של PMI.

אם במדינה בה אתה נמצא קיימת רשות להגנת מידע, זכותך לפנות אליה בכל שאלה ועניין. אם שאלות או חששות שיש לך לא נענו על ידי חברת הבת הרלוונטית, עומדת לך בנוסף הזכות לבקש סעד שיפוטי בבית המשפט המקומי.

שינויים בהודעה זו

אנו עשויים לערוך שינויים בהודעה זו (או בכל הודעת פרטיות משלימה), מעת לעת. אנו נודיעך אודות השינויים אם נידרש לעשות כן על פי דין.

עודכן לאחרונה ביום 1 בדצמבר, 2018.

 • HE

ברוך הבא לאתר IQOS!
לפני שממשיכים, אנחנו צריכים לוודא כי הנך מעשנ/ת בגיר/ה מעל גיל 21.
אנא הזנ/י חודש ושנת לידה.

אישור

מצטערים!
אתר זה מיועד למעשנים בגירים מעל גיל 21.

We Care

אתר זה מכיל מידע אודות מוצרים ללא עשן ואנו זקוקים לדעת את גילך כדי לוודא שאת/ה בגיר/ה מישראל, שאינו/ה מפסיק/ה לעשן או להשתמש במוצרי ניקוטין. מוצרי הניקוטין והטבק שלנו אינם מהווים אלטרנטיבה להפסקת עישון ואינם מתוכננים ככלי עזר להפסקה. הם אינם נטולי סיכון. הם מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר. לשימוש מבוגרים מעל גיל 21 בלבד. אנא בקר/י בדף מידע חשוב באתר זה למידע נוסף על סיכונים.