ברוך הבא לאתר IQOS!
לפני שממשיכים,
אנחנו צריכים לוודא כי הנך מעשנ/ת בגיר/ה מעל גיל 21.
אנא הזנ/י חודש ושנת לידה.

נא סמנ/י לאישור

אישור

מצטערים!
אתר זה מיועד למעשנים בגירים מעל גיל 21.

We Care

אתר זה מכיל מידע אודות מוצרים ללא עשן ואנו זקוקים לדעת את גילך כדי לוודא שאת/ה בגיר/ה מישראל, שאינו/ה מפסיק/ה לעשן או להשתמש במוצרי ניקוטין. מוצרי הניקוטין והטבק שלנו אינם מהווים אלטרנטיבה להפסקת עישון ואינם מתוכננים ככלי עזר להפסקה. הם אינם נטולי סיכון. הם מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר. לשימוש מבוגרים מעל גיל 21 בלבד. אנא בקר/י בדף מידע חשוב באתר זה למידע נוסף על סיכונים.

{"locations": [{"loc":{"corporateCode":"IL22028045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740986,"latitude":31.995442,"longitude":34.938051,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31036154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743369,"latitude":30.611402,"longitude":34.80779,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22040672","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741132,"latitude":31.96395,"longitude":34.79598,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741024,"latitude":31.988349,"longitude":34.939021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22021800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741508,"latitude":31.79774,"longitude":35.14556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005080","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742961,"latitude":31.777833,"longitude":35.215975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22036900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742550,"latitude":31.773659890419513,"longitude":35.29851041975337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743638,"latitude":31.72225943854718,"longitude":35.10404610527839,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740886,"latitude":31.933665,"longitude":35.045652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22032100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741056,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743678,"latitude":29.569163678899262,"longitude":34.96310939895313,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000234","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743677,"latitude":29.560206,"longitude":34.93687,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028106","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741759,"latitude":31.06575,"longitude":35.03465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743156,"latitude":31.863318,"longitude":35.170548,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742615,"latitude":32.17076,"longitude":35.014042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741826,"latitude":31.069419,"longitude":35.033363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740816,"latitude":32.78013195936967,"longitude":35.509015247850435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743059,"latitude":31.827883731214694,"longitude":35.242065593295294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743195,"latitude":31.203969,"longitude":34.533321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22033707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741929,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037623","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743363,"latitude":32.70137,"longitude":35.11141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743433,"latitude":31.74190409308192,"longitude":34.98949551730603,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743366,"latitude":31.887465691007645,"longitude":34.73396243575613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22038028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742308,"latitude":31.78529882579898,"longitude":35.33461754124812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741227,"latitude":31.936935,"longitude":35.039014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740782,"latitude":32.05097863314248,"longitude":34.95056903402801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740784,"latitude":32.05099124416163,"longitude":34.95059482816715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743533,"latitude":31.93448176266376,"longitude":35.04178135581971,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743364,"latitude":31.703347710723385,"longitude":35.1178431887011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743401,"latitude":32.65489,"longitude":35.11361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742821,"latitude":31.72902696937516,"longitude":35.18890267362367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22010960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740812,"latitude":32.82546,"longitude":35.23334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045070","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742823,"latitude":31.41825,"longitude":34.58442,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739882,"latitude":32.705874,"longitude":35.292678,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740919,"latitude":32.08324,"longitude":34.87445865889551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741230,"latitude":29.54408507565236,"longitude":34.93899612856207,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742377,"latitude":31.730932000000006,"longitude":35.19392878131644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009986","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743150,"latitude":31.951746373485314,"longitude":34.81160883307023,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028070","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741054,"latitude":31.99902485869165,"longitude":34.94678816071321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743301,"latitude":32.05828,"longitude":34.78936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743129,"latitude":31.827642,"longitude":35.241126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743128,"latitude":32.51295,"longitude":34.92154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741091,"latitude":31.999030129218255,"longitude":34.9468550901156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742994,"latitude":32.504526,"longitude":35.493332,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743365,"latitude":32.8143,"longitude":35.00038,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742889,"latitude":32.61309,"longitude":34.92225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742379,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028127","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741828,"latitude":31.062244,"longitude":35.03028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741131,"latitude":31.819544499622324,"longitude":35.2488410184214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742067,"latitude":32.0007,"longitude":34.80417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741193,"latitude":31.701908,"longitude":35.122296,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741167,"latitude":31.773583235906628,"longitude":35.29852766749381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743231,"latitude":31.93597,"longitude":34.9893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000446","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560074,"latitude":32.2681328,"longitude":35.0024063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023200","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740985,"latitude":31.861113968690677,"longitude":35.16719122875768,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31038000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742173,"latitude":30.621696246783756,"longitude":34.80142761101161,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743131,"latitude":31.827653,"longitude":35.241306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741760,"latitude":31.07826718452613,"longitude":35.035362948319545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028124","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741827,"latitude":31.07209,"longitude":35.03465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011835","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743469,"latitude":32.104468191349035,"longitude":35.17678468220904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743471,"latitude":32.1458922,"longitude":34.9622366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22022205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741338,"latitude":31.8214,"longitude":35.186767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743673,"latitude":31.73855,"longitude":34.99302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742514,"latitude":31.736630269843495,"longitude":35.199243202517025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743362,"latitude":31.700994615658903,"longitude":35.1137788773155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741550,"latitude":32.6912188,"longitude":35.2754984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741272,"latitude":29.5661294111956,"longitude":34.95037381849531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013132","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432549,"latitude":32.88967,"longitude":35.238764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045110","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742098,"latitude":31.736035346898298,"longitude":35.19013578906875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004361","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742866,"latitude":32.0924322,"longitude":34.8918107,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967372,"latitude":31.72953,"longitude":34.75209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015090","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741754,"latitude":32.98067,"longitude":35.54311,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018165","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742310,"latitude":33.20593,"longitude":35.56962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740219,"latitude":32.16141100575873,"longitude":34.81067871604855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743053,"latitude":31.784852279963474,"longitude":35.204646533729566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742034,"latitude":31.93890176734439,"longitude":34.874159303432215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742265,"latitude":32.0655953,"longitude":34.8097882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740877,"latitude":32.708007,"longitude":35.067275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742271,"latitude":32.759378,"longitude":35.023173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742618,"latitude":31.28816,"longitude":34.94034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715164,"latitude":32.720737,"longitude":35.059087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741332,"latitude":32.09348673665342,"longitude":34.8326818754978,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741926,"latitude":32.094259437095445,"longitude":34.83143032238733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742852,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008645","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743265,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000680","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743562,"latitude":32.96641899585734,"longitude":35.148135510416054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743570,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742918,"latitude":32.95803,"longitude":35.171969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714974,"latitude":31.796280247026438,"longitude":34.64874745166446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000580","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22560510,"latitude":32.09426457940145,"longitude":34.83138182735514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742672,"latitude":31.774967703113372,"longitude":35.18673174866136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741393,"latitude":31.754596,"longitude":35.168756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740256,"latitude":31.239277586625484,"longitude":34.775452177909834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010336","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740770,"latitude":31.239550005899513,"longitude":34.7756450665676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899817,"latitude":31.239287855407785,"longitude":34.775431297663225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741088,"latitude":31.239789503599713,"longitude":34.77476682820701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741874,"latitude":32.086233017500305,"longitude":34.781743013788976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739880,"latitude":32.08459864913786,"longitude":34.78198154417721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741446,"latitude":32.08721212347446,"longitude":34.78190056030677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741244,"latitude":32.088422784220114,"longitude":34.78268082891413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741654,"latitude":32.07286257833986,"longitude":34.78207432917458,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742327,"latitude":32.0919745,"longitude":34.7827823,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740689,"latitude":32.090541520856455,"longitude":34.78307874745209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742734,"latitude":32.09216723957788,"longitude":34.78285478813868,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742988,"latitude":32.07287004430438,"longitude":34.78161761268427,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741503,"latitude":32.09412197010818,"longitude":34.78378478469048,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715007,"latitude":32.07367086533682,"longitude":34.78208441361918,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742707,"latitude":32.073481192753434,"longitude":34.78159714127263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743169,"latitude":32.07506071437968,"longitude":34.782011254403336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740696,"latitude":32.07537044741634,"longitude":34.78149263175691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742969,"latitude":32.07645324758499,"longitude":34.78170580473234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742371,"latitude":32.07976390036363,"longitude":34.7815737540372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016784","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740001,"latitude":32.07971821505641,"longitude":34.7818233122945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741426,"latitude":32.083388768221994,"longitude":34.78111958254822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001534","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741796,"latitude":32.08333047068561,"longitude":34.78111366791136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743415,"latitude":32.08186101153411,"longitude":34.781567539286804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741112,"latitude":32.08493494878557,"longitude":34.78144403289729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003315","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741632,"latitude":32.073831,"longitude":34.782,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742106,"latitude":32.27981954807837,"longitude":34.88985461042166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741183,"latitude":31.794580076107493,"longitude":34.64588923273503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002934","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739943,"latitude":31.800768438054046,"longitude":34.65029489256698,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740993,"latitude":31.67853856,"longitude":34.58471748,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004492","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740869,"latitude":31.90281130435941,"longitude":34.99624280762505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22560259,"latitude":32.08318,"longitude":34.84239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715136,"latitude":31.930145174807336,"longitude":35.03869930485524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714938,"latitude":32.809004,"longitude":35.1675828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742820,"latitude":31.263387222450156,"longitude":34.793808718552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741346,"latitude":31.26424152506265,"longitude":34.79272535904865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742763,"latitude":31.267895,"longitude":34.792893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004391","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739805,"latitude":32.93122909452304,"longitude":35.09235985152054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739874,"latitude":32.931210100365874,"longitude":35.09236172871086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2001013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":20409845,"latitude":32.0981451,"longitude":34.8753316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012493","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742578,"latitude":31.751594910887558,"longitude":35.18720432720961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743282,"latitude":31.878730480024696,"longitude":34.734223244179475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741882,"latitude":31.78321893326081,"longitude":35.21577292365444,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013160","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743295,"latitude":31.783299,"longitude":35.215347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432569,"latitude":31.78344,"longitude":35.21463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003242","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","IQOS Expert","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739801,"latitude":31.784196318829373,"longitude":35.212135520272426,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742980,"latitude":31.78403777998357,"longitude":35.21260468223691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714758,"latitude":31.784033220016397,"longitude":35.212587247850415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741166,"latitude":31.784843680514456,"longitude":35.21098627642402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011873","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741540,"latitude":32.03112213447607,"longitude":34.8657559436786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740466,"latitude":31.780901423328835,"longitude":34.638768691523815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742411,"latitude":31.780915439577836,"longitude":34.63868248250509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741915,"latitude":31.795853537094082,"longitude":35.21721788166153,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005332","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742497,"latitude":32.0874,"longitude":34.803494,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742769,"latitude":32.122750419879296,"longitude":34.816647936211034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742614,"latitude":32.051881,"longitude":34.848543,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000711","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743207,"latitude":32.090982,"longitude":34.839265,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013322","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740982,"latitude":32.089414,"longitude":34.838743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742640,"latitude":32.44580840080938,"longitude":34.89816338389126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560288,"latitude":32.44581731051803,"longitude":34.898175122172006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000940","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714714,"latitude":31.90416391251554,"longitude":34.99511223128279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547088,"latitude":31.90416,"longitude":34.99529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012662","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743532,"latitude":32.09014393723481,"longitude":34.85749308184721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899811,"latitude":31.904179019004335,"longitude":34.9951335890368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742925,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743161,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743381,"latitude":32.5258149539901,"longitude":35.15488427116394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002149","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743642,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743644,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060177,"latitude":32.5109,"longitude":35.14983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741524,"latitude":31.751637528672404,"longitude":35.208681324693025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045385","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743189,"latitude":32.02691,"longitude":34.86182,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714622,"latitude":32.178231234003626,"longitude":34.870702911766735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742905,"latitude":32.329720444834756,"longitude":34.85156140310834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714991,"latitude":31.7730737,"longitude":34.6353104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742593,"latitude":31.96940903900599,"longitude":34.80327608166511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741009,"latitude":32.138277989373634,"longitude":34.84184705312259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740912,"latitude":32.32939076308973,"longitude":34.85115156668238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001880","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740214,"latitude":32.13916173347229,"longitude":34.84222551976206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715105,"latitude":32.13915928170739,"longitude":34.84219692896342,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006295","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739835,"latitude":32.002539,"longitude":34.834422,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741367,"latitude":31.778553807119042,"longitude":35.21222702059315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742007,"latitude":32.14168663232822,"longitude":34.84280367175826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560168,"latitude":32.14362386676879,"longitude":34.84369724865074,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740749,"latitude":32.09686337199483,"longitude":34.77647261838531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741683,"latitude":31.283204,"longitude":34.799618,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000601","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743508,"latitude":31.30661672,"longitude":34.6248484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742772,"latitude":32.509965,"longitude":34.920394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742912,"latitude":32.509965,"longitude":34.920394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001026","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714823,"latitude":31.760756209755517,"longitude":35.17669713815607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432606,"latitude":31.760548445869354,"longitude":35.1765401127382,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742261,"latitude":31.756582049676606,"longitude":35.16070363779991,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741560,"latitude":31.760773802761175,"longitude":35.17669628813178,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740604,"latitude":32.32459,"longitude":34.85341,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715014,"latitude":31.760753929198092,"longitude":35.17669445594706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740456,"latitude":31.760461059319688,"longitude":35.17596133538612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741696,"latitude":31.81465654990698,"longitude":34.64861010978042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2001014","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":20409843,"latitude":31.813384292395977,"longitude":34.64881799570214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000735","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714753,"latitude":31.81342545709903,"longitude":34.64883899987738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743470,"latitude":32.104819,"longitude":35.176158,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742635,"latitude":32.13047199472386,"longitude":34.7923131701785,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714827,"latitude":32.09433659076127,"longitude":34.885838295828194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432542,"latitude":32.09428249703864,"longitude":34.885887150224406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742485,"latitude":32.094336283631065,"longitude":34.88582872670558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742343,"latitude":32.094793,"longitude":34.88837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012518","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742238,"latitude":31.773962282428904,"longitude":34.78297639050673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715189,"latitude":32.068081838657776,"longitude":34.84584275290596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741916,"latitude":32.04229,"longitude":34.78022,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741021,"latitude":31.788903167228092,"longitude":35.18918810952455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743578,"latitude":32.01445279480025,"longitude":34.81199136449989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742439,"latitude":32.69848,"longitude":35.4132,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743722,"latitude":29.563807298637656,"longitude":34.957653635663824,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001023","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714816,"latitude":32.77777753936153,"longitude":35.0419161226845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742784,"latitude":31.7687771,"longitude":34.6367275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560039,"latitude":32.77791727856873,"longitude":35.041981202923935,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741996,"latitude":32.953939,"longitude":35.191002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740532,"latitude":33.022856,"longitude":35.264122,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001210","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742898,"latitude":32.986909,"longitude":35.70661,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000596","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742115,"latitude":32.10621187914375,"longitude":34.96889436936527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627470,"latitude":32.5692651558009,"longitude":34.9333906053834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740947,"latitude":31.750107623872722,"longitude":35.21135434666387,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715031,"latitude":32.99046,"longitude":35.710093,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743427,"latitude":31.76659731752031,"longitude":34.66551870552253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742062,"latitude":32.95921,"longitude":35.30695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740773,"latitude":32.82283343455888,"longitude":35.06729880140829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013077","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742064,"latitude":32.81848390267958,"longitude":35.07603493865774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010607","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742745,"latitude":32.817857527941314,"longitude":35.07581589300069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005628","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742876,"latitude":31.99862864446894,"longitude":34.73436183674902,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899818,"latitude":32.02302625146038,"longitude":34.76966042533406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741488,"latitude":31.897700971871956,"longitude":34.81152981440135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005032","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741938,"latitude":32.0638802911055,"longitude":34.77135131554143,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740388,"latitude":31.898471040712714,"longitude":34.81186238669413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714603,"latitude":31.8985530086217,"longitude":34.81182799203069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432579,"latitude":31.89851,"longitude":34.81192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741767,"latitude":32.435403,"longitude":34.914381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899899,"latitude":31.8968708,"longitude":34.8119514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741140,"latitude":32.06399206941334,"longitude":34.7695456923063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742759,"latitude":32.064156907803394,"longitude":34.76952681349183,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742262,"latitude":32.180108536571005,"longitude":34.87749017606989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741334,"latitude":32.180785380585,"longitude":34.87434564308392,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742472,"latitude":32.18196665306825,"longitude":34.87015557592097,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432602,"latitude":32.1841665,"longitude":34.8531795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742788,"latitude":32.17949464408469,"longitude":34.88053374894648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743245,"latitude":32.1795468837481,"longitude":34.878150734044084,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742861,"latitude":32.180057225532295,"longitude":34.87793189999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714937,"latitude":32.8240422,"longitude":35.0645837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001085","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714946,"latitude":32.821236340305425,"longitude":35.07044358908228,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743485,"latitude":32.82226669802132,"longitude":35.06774716360462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741710,"latitude":32.81858368956694,"longitude":35.07482483718435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742398,"latitude":32.81841591616467,"longitude":35.07593542860103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741121,"latitude":32.81797309245691,"longitude":35.07602129447747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742724,"latitude":32.387631487517496,"longitude":34.99070789432732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742569,"latitude":32.125124633558066,"longitude":34.80148516555047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742871,"latitude":31.93764968689871,"longitude":34.875280030560795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740150,"latitude":31.99765137596484,"longitude":34.73110345767214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741927,"latitude":31.230543085661676,"longitude":34.779389149681705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742862,"latitude":32.75991885624303,"longitude":35.11092557423973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743162,"latitude":32.01449,"longitude":34.76482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000084","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741134,"latitude":32.01449,"longitude":34.76482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743466,"latitude":31.90170151004406,"longitude":34.813955999350334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002256","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742458,"latitude":31.934912701326436,"longitude":34.834583453702095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741450,"latitude":31.935187964722893,"longitude":34.8341378942538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018428","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899908,"latitude":29.56059623384467,"longitude":34.9524379392521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002464","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743447,"latitude":31.67123278928739,"longitude":34.580639598889015,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743308,"latitude":33.062526,"longitude":35.219162,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000055","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741198,"latitude":29.580548,"longitude":34.963023,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741395,"latitude":32.80797648156087,"longitude":34.97597091171654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742828,"latitude":29.56162673787531,"longitude":34.93811520655041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741752,"latitude":32.05746226556986,"longitude":34.761939390884585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739850,"latitude":32.02207361791414,"longitude":34.76502393844688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715063,"latitude":32.021656990506564,"longitude":34.765021736140184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005023","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741937,"latitude":32.020964515583834,"longitude":34.764860488054715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740627,"latitude":32.05803820325131,"longitude":34.76388749240972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002331","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742151,"latitude":32.017821622176065,"longitude":34.764518953166565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742604,"latitude":32.01792015893452,"longitude":34.76462253304337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742633,"latitude":32.01790925779639,"longitude":34.76458355082255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715177,"latitude":32.017903831093214,"longitude":34.764550720281626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743546,"latitude":32.058624364509626,"longitude":34.76510439890397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741483,"latitude":32.01539805283717,"longitude":34.76461810430774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012943","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740808,"latitude":32.05944888534108,"longitude":34.767313101763264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742181,"latitude":32.01343457004006,"longitude":34.764621987730486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009646","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742744,"latitude":32.013377831484306,"longitude":34.76452267257702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743718,"latitude":32.013398216582715,"longitude":34.76455911224767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741302,"latitude":32.059473,"longitude":34.767313,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560178,"latitude":33.00965930151321,"longitude":35.26803710585334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740636,"latitude":32.78063791691061,"longitude":35.009816298355204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741808,"latitude":32.81323608061436,"longitude":35.11570177462404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743617,"latitude":32.113426325790066,"longitude":34.799334781316425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012322","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741423,"latitude":32.11236934785728,"longitude":34.78718884516343,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743606,"latitude":32.112435546233854,"longitude":34.787140342327874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741839,"latitude":32.81328420173531,"longitude":35.11485373968597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003384","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741641,"latitude":32.287016282224116,"longitude":34.844275622100234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740703,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002064","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741663,"latitude":32.68207961149457,"longitude":35.32071515923073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742362,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742401,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004041","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742431,"latitude":32.676149640893286,"longitude":35.31672324184352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000733","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743077,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060188,"latitude":32.5148118,"longitude":35.0527825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018239","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060169,"latitude":32.858,"longitude":35.314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000930","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714693,"latitude":32.86525,"longitude":35.28366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001034","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714838,"latitude":32.52547,"longitude":35.15044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743137,"latitude":32.84461,"longitude":35.20325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714628,"latitude":32.84461,"longitude":35.20325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714579,"latitude":32.28536,"longitude":34.98117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714851,"latitude":32.853705,"longitude":35.337167,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743641,"latitude":32.52210070873859,"longitude":35.157667201223376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008441","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742412,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002980","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741490,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008407","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742437,"latitude":31.756052,"longitude":34.990446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743358,"latitude":32.07143188310701,"longitude":34.79445851009262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742796,"latitude":32.07464439296708,"longitude":34.79586600570584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743288,"latitude":31.754784,"longitude":34.993414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741464,"latitude":31.750022,"longitude":34.980111,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740415,"latitude":32.101807,"longitude":34.960543,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742196,"latitude":32.088885806505445,"longitude":34.79725190521783,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742245,"latitude":32.709713513724346,"longitude":35.14335575237217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007339","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743058,"latitude":32.71527325426989,"longitude":35.12504078406142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715126,"latitude":32.721785407337364,"longitude":35.12979380197975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012889","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741130,"latitude":32.05895917271409,"longitude":34.815233961185925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742390,"latitude":32.05988275528971,"longitude":34.82486370142238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742673,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741966,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742135,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25091546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743574,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743097,"latitude":32.792193012397185,"longitude":35.53532113248147,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740918,"latitude":32.030076137817034,"longitude":34.89881948682592,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000990","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715106,"latitude":31.668103596999167,"longitude":34.57008822022652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967364,"latitude":31.6695465,"longitude":34.580751,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741706,"latitude":31.9867799022493,"longitude":34.806104407920735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740561,"latitude":31.667624860807184,"longitude":34.56920085119321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899856,"latitude":31.668106826668303,"longitude":34.570139913804276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714820,"latitude":31.667890424525595,"longitude":34.56959609842159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010760","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742410,"latitude":31.66932463,"longitude":34.5806252,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714655,"latitude":31.66950734465343,"longitude":34.58076510261658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743256,"latitude":31.667962310314376,"longitude":34.56999379575386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000494","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742626,"latitude":31.79359919435058,"longitude":35.18784301396366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002037","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741698,"latitude":32.81819436021879,"longitude":35.0003479460833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742642,"latitude":32.82048326189043,"longitude":34.972918439032995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743357,"latitude":31.7849415,"longitude":35.2125671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715204,"latitude":32.05828,"longitude":34.78936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742134,"latitude":32.78353,"longitude":35.542906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL41534153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741589,"latitude":31.238522,"longitude":34.772948,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060168,"latitude":31.23852883598577,"longitude":34.772930761842616,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741260,"latitude":32.026397592480286,"longitude":34.86198980283953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009277","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741053,"latitude":32.63142012010853,"longitude":35.06694877183756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743613,"latitude":32.63847869058676,"longitude":35.06227438276863,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742349,"latitude":32.154778,"longitude":34.930461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001033","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714836,"latitude":32.525567,"longitude":35.15457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742095,"latitude":32.81250110378454,"longitude":34.9618446192418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743264,"latitude":31.790656,"longitude":35.30906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743399,"latitude":32.07320471519735,"longitude":34.76744589573448,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009428","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741881,"latitude":32.07126275087,"longitude":34.76995154153908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000831","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741283,"latitude":32.06243790646249,"longitude":34.77347986497606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741362,"latitude":32.06370336163782,"longitude":34.7727335423279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742269,"latitude":32.073355354666504,"longitude":34.7668964063638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740893,"latitude":32.073355,"longitude":34.765346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740581,"latitude":32.070346854144944,"longitude":34.77041837129066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740553,"latitude":32.06443271046435,"longitude":34.77276030025202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715036,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016374","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899808,"latitude":31.2580147,"longitude":35.2101055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740701,"latitude":32.02654851253968,"longitude":34.86625339634315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547083,"latitude":32.81255,"longitude":35.16141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742757,"latitude":31.695351249654998,"longitude":35.11851056011975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743353,"latitude":31.25901569935557,"longitude":34.77257383058367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714828,"latitude":32.4215206,"longitude":35.0398529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741014,"latitude":32.80576500000001,"longitude":35.169971,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001030","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714832,"latitude":32.3967616,"longitude":35.0352668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000927","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715056,"latitude":32.805861456302644,"longitude":35.16369730012734,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741592,"latitude":32.27470065588787,"longitude":34.84791463065377,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742447,"latitude":32.198205844108635,"longitude":34.89037925287517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743022,"latitude":32.089034374303736,"longitude":34.80373188407625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742127,"latitude":31.985505,"longitude":34.789851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741207,"latitude":32.021828460257986,"longitude":34.75092277141368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742636,"latitude":32.02121191,"longitude":34.75768492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740957,"latitude":32.431595677351986,"longitude":34.916375335073305,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740861,"latitude":32.00801572,"longitude":34.75880011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002840","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741899,"latitude":32.088362990634565,"longitude":34.806298100662154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743372,"latitude":32.680564,"longitude":35.57773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741653,"latitude":32.82649890411001,"longitude":35.13277596453321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740641,"latitude":32.82647577732713,"longitude":35.13276147850419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000989","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715103,"latitude":31.941938710721537,"longitude":34.84350052580077,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743409,"latitude":32.06636329165143,"longitude":34.832595857077415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739894,"latitude":32.074328,"longitude":34.884255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001446","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740687,"latitude":31.99033546763606,"longitude":34.76275141898807,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005763","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740970,"latitude":32.762176,"longitude":34.967523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547090,"latitude":32.762143833028894,"longitude":34.96722991286276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742010,"latitude":32.05017,"longitude":34.792129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741012,"latitude":32.31835296512975,"longitude":34.858859016675495,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627472,"latitude":32.707493166055194,"longitude":35.17370890489347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742116,"latitude":32.70696925145809,"longitude":35.17445783358578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741211,"latitude":31.67504705,"longitude":34.58593043,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741615,"latitude":31.677709,"longitude":34.586148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899962,"latitude":31.67467759476595,"longitude":34.586214401513985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002883","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741734,"latitude":31.958952586618377,"longitude":34.88072071037619,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739886,"latitude":31.95886802222607,"longitude":34.88032736276027,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741368,"latitude":31.9588571194191,"longitude":34.880380538153716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741736,"latitude":32.06803869258875,"longitude":34.84584195340769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001216","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743034,"latitude":32.108497,"longitude":35.163664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060181,"latitude":32.1635582,"longitude":34.815298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742568,"latitude":31.94560766777232,"longitude":34.889744706780625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742292,"latitude":32.08318605408772,"longitude":34.792522301481576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006632","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742467,"latitude":32.08276564625839,"longitude":34.79189387579984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742540,"latitude":31.252350447203565,"longitude":34.80750215472365,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742553,"latitude":32.31354000209105,"longitude":34.88035002054356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743287,"latitude":32.08038654618977,"longitude":34.81234613988112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742328,"latitude":32.08621484726354,"longitude":34.77881038716763,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740211,"latitude":32.80740528948993,"longitude":34.99437366501237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739839,"latitude":32.80801198251196,"longitude":34.9929223558197,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714661,"latitude":32.80799923090368,"longitude":34.99288346245697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740976,"latitude":32.08531013634867,"longitude":34.87718625159861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001136","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715042,"latitude":33.2095502,"longitude":35.5685999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002439","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743480,"latitude":31.80159250068594,"longitude":34.64559285714193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743634,"latitude":32.83020424006176,"longitude":35.058257213569895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003997","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740964,"latitude":32.06050997249021,"longitude":34.82926768647346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742085,"latitude":31.794940882865188,"longitude":35.2235105762957,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741657,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25062000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742117,"latitude":32.66534887262856,"longitude":35.57828129322062,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741275,"latitude":32.06358480245279,"longitude":34.8617259781241,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742386,"latitude":32.029118,"longitude":34.8909802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011908","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742791,"latitude":31.68357302407346,"longitude":34.61036836627528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743110,"latitude":31.667691746621973,"longitude":34.56912436615898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743119,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743560,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740855,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740759,"latitude":32.0565980429394,"longitude":34.807698508106604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006466","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741605,"latitude":32.05780062865347,"longitude":34.810952029870286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740791,"latitude":32.42869,"longitude":35.04699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740991,"latitude":32.08469,"longitude":34.77531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000659","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743577,"latitude":31.946930374146884,"longitude":34.83833042383131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740593,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741397,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742225,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002232","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742500,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742770,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743166,"latitude":31.235760036770312,"longitude":34.79874939632986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743187,"latitude":31.247334424600496,"longitude":34.80401575365629,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743522,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742664,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742764,"latitude":31.25268,"longitude":34.786145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002506","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742963,"latitude":32.09494627716517,"longitude":34.79821164418029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743090,"latitude":32.00379699007076,"longitude":34.82624997457054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742958,"latitude":31.924427,"longitude":34.782851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002920","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741489,"latitude":32.717249,"longitude":35.261482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741248,"latitude":31.811904942870374,"longitude":34.642186455630146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741554,"latitude":32.07750863630537,"longitude":34.76886100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741149,"latitude":32.076033,"longitude":34.771761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741944,"latitude":32.07571017333995,"longitude":34.77184984048356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743479,"latitude":32.07721188892031,"longitude":34.76954247505987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001084","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714943,"latitude":32.8181165,"longitude":34.9650829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742417,"latitude":32.81808906092703,"longitude":34.964861087188154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741117,"latitude":32.780631,"longitude":35.001394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740994,"latitude":32.82066085299607,"longitude":35.40775828167983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25051750","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740613,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741133,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25055204","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741194,"latitude":32.807806618900415,"longitude":35.36533022790329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742100,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743340,"latitude":33.200018,"longitude":35.774326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001244","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715190,"latitude":33.20145584550153,"longitude":35.77842163986236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741555,"latitude":32.85095313167952,"longitude":35.06978903320521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742086,"latitude":32.931276,"longitude":35.089699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741972,"latitude":32.77599775868572,"longitude":35.0060747150764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740092,"latitude":32.08971835803285,"longitude":34.77954291171745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743356,"latitude":31.248813371431893,"longitude":34.78941962119756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741731,"latitude":31.25605,"longitude":34.79318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002239","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742486,"latitude":31.254254,"longitude":34.790825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742461,"latitude":31.660775943381324,"longitude":34.569879364418014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743104,"latitude":32.81244535864896,"longitude":35.101568423597925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714639,"latitude":32.08535773965158,"longitude":34.81112723128278,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432592,"latitude":31.65735,"longitude":34.56733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740665,"latitude":32.08845706542456,"longitude":34.80271809417082,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002324","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742179,"latitude":32.00956452136324,"longitude":34.77116199489327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715184,"latitude":32.081012373700084,"longitude":34.81471924232787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742033,"latitude":32.07743809096741,"longitude":34.84978600000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742703,"latitude":31.751379,"longitude":34.981688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740695,"latitude":32.071579,"longitude":34.770119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011995","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742717,"latitude":32.07950884683315,"longitude":34.8146842396679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743654,"latitude":32.0850399906284,"longitude":34.811796897950266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740577,"latitude":32.085402,"longitude":34.811159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740823,"latitude":32.080001218113296,"longitude":34.81469708098607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743130,"latitude":29.566329,"longitude":34.959769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741170,"latitude":29.566126097479387,"longitude":34.95971994135782,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000589","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22560521,"latitude":32.64266226386968,"longitude":35.09279142116544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739810,"latitude":32.809283645928836,"longitude":34.998631739627314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715196,"latitude":32.415556939105564,"longitude":35.0453668355792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742663,"latitude":31.893430467694458,"longitude":34.80855508157544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740870,"latitude":31.894954693700093,"longitude":34.810457716254405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002528","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742934,"latitude":31.86492699375631,"longitude":34.81608078238545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743070,"latitude":31.862025358775266,"longitude":34.81644373089733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006366","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741945,"latitude":32.72089241449975,"longitude":35.295771961971276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627456,"latitude":31.893697881124933,"longitude":34.8074737900821,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742725,"latitude":31.864653911456294,"longitude":34.81642930414518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740948,"latitude":31.938966812911588,"longitude":34.8647729755055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742425,"latitude":32.0693198769933,"longitude":34.79809253131412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741804,"latitude":32.68919524753967,"longitude":35.28362133835953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742178,"latitude":32.76854753663082,"longitude":35.22123525503122,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742652,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742653,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031908","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742859,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714829,"latitude":32.4119294,"longitude":35.0374511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060178,"latitude":32.4119294,"longitude":35.0374511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715100,"latitude":32.0916813,"longitude":34.8480938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22015330","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742419,"latitude":31.6698,"longitude":34.55851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742914,"latitude":32.11859289239374,"longitude":34.83989251212854,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741307,"latitude":32.11859789509804,"longitude":34.839444027926724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741309,"latitude":32.118508952996976,"longitude":34.839404335802385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432573,"latitude":32.11821730547679,"longitude":34.84007329447747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741308,"latitude":32.118715273422055,"longitude":34.83985123056797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742931,"latitude":32.51169790290417,"longitude":35.44215320531101,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741505,"latitude":32.858614,"longitude":35.084298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742786,"latitude":32.833437273780206,"longitude":35.05671815549807,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004201","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740518,"latitude":31.23834581272706,"longitude":34.79301989379897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000727","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714608,"latitude":31.238327500000032,"longitude":34.79295149877664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743000,"latitude":32.96267,"longitude":35.37808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742057,"latitude":32.0017816,"longitude":34.8297087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000581","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742118,"latitude":31.990136279453534,"longitude":34.82980860340658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742169,"latitude":31.786082425402228,"longitude":35.191846011181156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740694,"latitude":31.786523605234112,"longitude":35.18850656176676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740897,"latitude":31.786604936959034,"longitude":35.185529004035104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008405","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742436,"latitude":31.785808319607195,"longitude":35.19110230186564,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714636,"latitude":31.785858519449913,"longitude":35.191102743551276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740535,"latitude":31.785845139687154,"longitude":35.191138893691075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740572,"latitude":31.96789,"longitude":34.763913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741670,"latitude":31.763769059035067,"longitude":35.18775477119864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742237,"latitude":31.768507596875697,"longitude":35.184841400525514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Tobacco Sticks Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742645,"latitude":31.7831,"longitude":35.21245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742651,"latitude":32.73086304742912,"longitude":35.225555040732765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743027,"latitude":32.71347914621584,"longitude":35.213124349806925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743536,"latitude":32.73447575436585,"longitude":35.20960019729942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23508002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741092,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23508003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741093,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23501004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743060,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742142,"latitude":32.51565,"longitude":35.49761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742936,"latitude":31.785592,"longitude":35.211722,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743419,"latitude":31.78991523307703,"longitude":35.224112582836995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23200161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740852,"latitude":31.755877,"longitude":35.220582,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740961,"latitude":32.734558,"longitude":35.191271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742863,"latitude":31.921437986281234,"longitude":34.77181625486555,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743525,"latitude":32.18471,"longitude":34.93566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001115","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715002,"latitude":31.44945,"longitude":34.65499399999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742719,"latitude":31.442545,"longitude":34.764109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743328,"latitude":31.450762189404866,"longitude":34.65033573694962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000700","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743235,"latitude":32.49024,"longitude":35.50441,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743057,"latitude":32.77246728342147,"longitude":35.39365595337295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000552","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742689,"latitude":32.49845942685568,"longitude":35.49896078131645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005086","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742960,"latitude":32.4984390671354,"longitude":35.49899833224266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743267,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743335,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743382,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007629","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740580,"latitude":31.75566669236108,"longitude":34.98456079742055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743208,"latitude":31.747041,"longitude":34.988099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741933,"latitude":31.468130291972464,"longitude":34.774970622584576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742795,"latitude":31.63461501133654,"longitude":34.60205001214021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012604","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743602,"latitude":31.603788939185495,"longitude":34.77498456569964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741077,"latitude":31.78450437274193,"longitude":35.21060497739399,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899845,"latitude":32.01802956115321,"longitude":34.74537990962584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899895,"latitude":32.0184685,"longitude":34.745718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740543,"latitude":31.315486,"longitude":34.62391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742726,"latitude":32.01740085527952,"longitude":34.74571804662704,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714638,"latitude":32.01737613473193,"longitude":34.74569143860549,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899881,"latitude":32.01621270860705,"longitude":34.74470285688193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715017,"latitude":32.01624682220016,"longitude":34.744661617918325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743647,"latitude":32.015544191568196,"longitude":34.74410673352106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740077,"latitude":32.828401,"longitude":35.06021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560410,"latitude":32.01545690911976,"longitude":34.74395763265089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742631,"latitude":32.014377271427335,"longitude":34.74251233558109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019387","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432600,"latitude":32.01429,"longitude":34.74245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005853","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740734,"latitude":32.01503284269966,"longitude":34.74348195451029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899830,"latitude":32.0150357041456,"longitude":34.74350988789666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743286,"latitude":32.011980512538486,"longitude":34.741782324602035,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899971,"latitude":32.029319721339974,"longitude":34.74511304290372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742367,"latitude":31.65961933,"longitude":34.55512714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740764,"latitude":32.027660904177274,"longitude":34.745072906745925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742253,"latitude":32.02506394820067,"longitude":34.74499332886624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743568,"latitude":32.02200291754639,"longitude":34.745179741720946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740364,"latitude":32.02116490990063,"longitude":34.74524900108755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714885,"latitude":32.0211673035325,"longitude":34.74527610796929,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742638,"latitude":32.019831,"longitude":34.745364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899884,"latitude":32.01970943342117,"longitude":34.745293819311804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899904,"latitude":32.020862170717436,"longitude":34.745717312518146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741265,"latitude":32.01826091298093,"longitude":34.74592924850151,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740843,"latitude":31.74635200859069,"longitude":34.9993388294092,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743315,"latitude":31.957692714808196,"longitude":34.794811632256085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015098","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741756,"latitude":32.9812615,"longitude":35.5429649,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714875,"latitude":32.096004975331454,"longitude":34.8220005662677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742397,"latitude":32.095913931071955,"longitude":34.822008598101455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741643,"latitude":32.1535652462371,"longitude":34.842571605335344,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899988,"latitude":31.666010541455226,"longitude":34.558315869826814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714850,"latitude":32.0758086537847,"longitude":34.81898852946509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899838,"latitude":31.6760909,"longitude":34.5718901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001046","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714862,"latitude":31.66316499932643,"longitude":34.56484798271418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714988,"latitude":30.612527765744108,"longitude":34.802787185284814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060170,"latitude":32.16689459838927,"longitude":34.84210308276864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742420,"latitude":31.92404,"longitude":34.859832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741337,"latitude":31.924019059536842,"longitude":34.85963134513776,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740558,"latitude":32.020526,"longitude":34.792385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715115,"latitude":32.09216477924897,"longitude":34.822221704039755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714793,"latitude":32.01848592088456,"longitude":34.73916987116118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741637,"latitude":32.83501,"longitude":35.08415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001609","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741447,"latitude":32.08165778777983,"longitude":34.89699515335887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010422","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741922,"latitude":31.78239261130523,"longitude":35.21733276087967,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739864,"latitude":31.759093723246366,"longitude":35.21247368063438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742741,"latitude":31.254341,"longitude":35.2048725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001127","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715024,"latitude":32.084715369133626,"longitude":34.772155696429685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743173,"latitude":32.085147,"longitude":34.772375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003704","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743519,"latitude":31.521172390182997,"longitude":34.59526281448523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743334,"latitude":32.08800135953664,"longitude":34.773226708993505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741871,"latitude":32.086746571895716,"longitude":34.77328335694517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742089,"latitude":32.0925226,"longitude":34.7757767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742330,"latitude":32.0894354995174,"longitude":34.773997809584465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741242,"latitude":32.09221450159713,"longitude":34.77448369120684,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004133","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743649,"latitude":31.781115901547654,"longitude":35.21648891783802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741171,"latitude":31.78143717158626,"longitude":35.21679830576279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005430","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742013,"latitude":32.075240221267954,"longitude":34.76820080062904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741797,"latitude":32.091810798746536,"longitude":34.77470687179297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741776,"latitude":32.09225720350307,"longitude":34.774849528214524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741139,"latitude":32.07604184775091,"longitude":34.7683033762199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741750,"latitude":32.18440683177937,"longitude":34.917760179704274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000848","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741144,"latitude":32.079459045467345,"longitude":34.769235071319606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740585,"latitude":32.07898347608152,"longitude":34.76939093547028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006106","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741296,"latitude":32.081633,"longitude":34.77052,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740678,"latitude":32.08106836483317,"longitude":34.770621472677924,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741386,"latitude":32.08233719745473,"longitude":34.7714736395404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010165","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743023,"latitude":32.92650169019983,"longitude":35.07100453220627,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715144,"latitude":32.92634302827666,"longitude":35.0760458102309,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000918","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715041,"latitude":32.925910488959616,"longitude":35.07737639582817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739838,"latitude":32.92569627350812,"longitude":35.078247411045076,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000840","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714669,"latitude":32.9256497,"longitude":35.0782166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000649","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743582,"latitude":32.92829121456803,"longitude":35.069874963194664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743558,"latitude":32.81040111423578,"longitude":35.12536736997621,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739852,"latitude":32.92600030089968,"longitude":35.0773429067459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743112,"latitude":32.927512467949434,"longitude":35.07152612364431,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715152,"latitude":32.026098600176965,"longitude":34.85366981818819,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627475,"latitude":33.005633792568595,"longitude":35.100002320395085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714987,"latitude":32.8455077,"longitude":35.0670624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741749,"latitude":31.256603,"longitude":34.808591,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714884,"latitude":31.9788108537039,"longitude":34.7907266196087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739849,"latitude":31.447541,"longitude":34.762287,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007390","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743141,"latitude":31.97879265236057,"longitude":34.79074539508351,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743475,"latitude":32.818452136705055,"longitude":35.06801902832731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742601,"latitude":31.927622341385455,"longitude":34.860855110450764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743598,"latitude":32.817127,"longitude":35.071338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001969","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743477,"latitude":32.816776,"longitude":35.071361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743217,"latitude":31.244331,"longitude":34.798225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001229","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715175,"latitude":32.01593717668331,"longitude":34.74613992711099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714759,"latitude":32.10531508424789,"longitude":34.893245071775645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196180,"latitude":32.1050162,"longitude":34.8907768,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741421,"latitude":32.12283161027014,"longitude":34.824072640178315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714702,"latitude":32.27907949220404,"longitude":34.847045162692936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627468,"latitude":32.27902598460512,"longitude":34.846559766864765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743098,"latitude":32.05973,"longitude":34.78073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741233,"latitude":29.5490629,"longitude":34.9323419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743408,"latitude":31.7969,"longitude":34.65319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010314","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740846,"latitude":31.84272727,"longitude":34.73824021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001214","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715160,"latitude":31.8948704,"longitude":34.8135679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004497","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740865,"latitude":32.111638440556746,"longitude":34.82644889632988,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743213,"latitude":32.51984910383964,"longitude":35.0024934232788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743658,"latitude":32.5154101205945,"longitude":34.94865553984642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741404,"latitude":32.73802,"longitude":35.15597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742583,"latitude":32.73802,"longitude":35.15597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739961,"latitude":31.4193702,"longitude":34.5978275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742294,"latitude":32.929468104621336,"longitude":35.27190361514836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560332,"latitude":32.929538,"longitude":35.27191699999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740796,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742649,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008255","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741456,"latitude":32.913743,"longitude":35.277508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741191,"latitude":31.780289110193227,"longitude":35.21468256557986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741262,"latitude":31.78147486125867,"longitude":35.212297718928816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740650,"latitude":32.08653949720847,"longitude":34.80109306041602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740820,"latitude":32.4215206,"longitude":35.0398529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742275,"latitude":32.85205,"longitude":35.32727,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000449","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742309,"latitude":32.85205,"longitude":35.32727,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012831","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741190,"latitude":31.978609873744674,"longitude":34.81081856333934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742220,"latitude":31.97939455,"longitude":34.81018809,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741019,"latitude":31.793609,"longitude":35.215271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743006,"latitude":31.794915767387646,"longitude":35.21795614474117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743115,"latitude":32.18148517471385,"longitude":34.87353943898108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741902,"latitude":32.0893373646557,"longitude":34.841301725167206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742015,"latitude":31.73445067,"longitude":34.74183839,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739870,"latitude":32.093993118593396,"longitude":34.8853960954508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714660,"latitude":32.0940909,"longitude":34.8855517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742815,"latitude":31.680413459111435,"longitude":34.57118458505834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432590,"latitude":32.09377220827734,"longitude":34.88543793435862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742068,"latitude":32.79271608332051,"longitude":35.5207815822186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714601,"latitude":32.031349678198765,"longitude":34.855645156700184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740539,"latitude":32.104471,"longitude":35.176678,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743012,"latitude":32.104238,"longitude":34.791657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627463,"latitude":32.111749625425865,"longitude":34.79733320298102,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741104,"latitude":32.106874071682014,"longitude":34.79727299999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741901,"latitude":32.10773122373604,"longitude":34.79740643668393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012801","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741259,"latitude":31.765514,"longitude":35.183951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740554,"latitude":32.089662438083934,"longitude":34.88122850793459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740265,"latitude":31.95005016212767,"longitude":34.763880818369685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013949","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743607,"latitude":32.089567,"longitude":34.881259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742522,"latitude":31.558556020113812,"longitude":34.63459680711141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740366,"latitude":32.11172444493816,"longitude":34.797156537911576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009734","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742445,"latitude":32.6104931,"longitude":35.287922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743153,"latitude":33.206423,"longitude":35.566538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196189,"latitude":31.6616417,"longitude":34.5856534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743009,"latitude":31.751285763639807,"longitude":35.20081131059065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741774,"latitude":32.27899710308267,"longitude":34.84696748076928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007594","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740837,"latitude":32.27904614778185,"longitude":34.84708345391961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740397,"latitude":32.793290901750304,"longitude":35.52821534280504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004275","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740514,"latitude":32.605783,"longitude":35.288832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005990","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741672,"latitude":32.77995256925747,"longitude":35.005823762036414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740979,"latitude":31.961894592047816,"longitude":34.818276658170696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002774","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740690,"latitude":32.76948669206353,"longitude":35.047444276131586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007181","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739809,"latitude":31.794260410822407,"longitude":34.70964665923385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740720,"latitude":32.78311042656984,"longitude":35.03761870454235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000517","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742210,"latitude":31.646016424738054,"longitude":34.59459354543877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743072,"latitude":32.004648,"longitude":34.74578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741325,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009453","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741919,"latitude":32.91352302873306,"longitude":35.133245013458385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740806,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008140","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741856,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742711,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007031","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742713,"latitude":32.92549353179127,"longitude":35.13251528727363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743079,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743534,"latitude":32.925501393393354,"longitude":35.13249682946507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742518,"latitude":32.145514736799214,"longitude":34.95231989658742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006606","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742532,"latitude":32.1524568,"longitude":34.9539749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743510,"latitude":32.85327,"longitude":35.09452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739911,"latitude":32.802398,"longitude":35.001226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714797,"latitude":32.80232841839265,"longitude":35.00120723126862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742877,"latitude":32.19406735519428,"longitude":34.856202995140144,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741620,"latitude":32.09027502589417,"longitude":34.814445961862575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741649,"latitude":32.01469218081649,"longitude":34.78325090217085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741542,"latitude":32.27728354386309,"longitude":34.8594838228921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742945,"latitude":32.278092592627274,"longitude":34.85996415857797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740666,"latitude":32.281196674965024,"longitude":34.86208285734943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743105,"latitude":32.28378290334602,"longitude":34.8616144273239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000493","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742623,"latitude":32.27542081754551,"longitude":34.86006147491636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743449,"latitude":32.275477,"longitude":34.859996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741690,"latitude":31.857010872751545,"longitude":35.17298491259924,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027358","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742241,"latitude":31.74282,"longitude":34.9912,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743557,"latitude":31.8667,"longitude":34.80042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741475,"latitude":32.79805,"longitude":34.99041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743317,"latitude":32.79805,"longitude":34.99041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740813,"latitude":32.029769,"longitude":34.933895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742937,"latitude":31.79187783989528,"longitude":35.194576417796945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743707,"latitude":31.792206267749528,"longitude":35.193260184948166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741274,"latitude":32.081557521800285,"longitude":34.84550101891581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741762,"latitude":31.966685417320825,"longitude":34.81667633921178,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001050","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714869,"latitude":31.966725530449242,"longitude":34.81711302883329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967359,"latitude":31.9666677,"longitude":34.8171201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741467,"latitude":31.885574,"longitude":34.789008,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000518","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742221,"latitude":32.9963088,"longitude":35.0976284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741579,"latitude":31.6532369047392,"longitude":34.55516554787297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741003,"latitude":32.78302956007109,"longitude":35.02403046683005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010468","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741852,"latitude":31.69097585,"longitude":34.57461406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743311,"latitude":31.841946,"longitude":35.240388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742620,"latitude":32.801593390811966,"longitude":35.52281197690185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013925","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899961,"latitude":31.2397267,"longitude":34.7748355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740564,"latitude":32.801408675074605,"longitude":35.52364168754436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714903,"latitude":32.80163778096422,"longitude":35.52375832824195,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714711,"latitude":31.796992261008146,"longitude":35.21815652331353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":29010769,"latitude":32.01261160050209,"longitude":34.779322060611605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742032,"latitude":32.05654430227869,"longitude":34.757329537806164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741640,"latitude":32.068894246950904,"longitude":34.81199300349159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899852,"latitude":32.03644,"longitude":34.75492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741381,"latitude":32.853790652358725,"longitude":35.08183767450217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743049,"latitude":32.78851423540063,"longitude":35.01249924173354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741568,"latitude":32.7874842,"longitude":35.0150528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742391,"latitude":31.79268701142167,"longitude":34.65461101836639,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741648,"latitude":31.79307304,"longitude":34.65357645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010751","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742408,"latitude":31.79088386600831,"longitude":34.65868820253092,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005222","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742758,"latitude":31.79206739,"longitude":34.65540086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742801,"latitude":32.93392369683358,"longitude":35.083771058101505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741603,"latitude":32.04388572209811,"longitude":34.78105942914053,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743370,"latitude":30.9893,"longitude":34.93177,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740118,"latitude":32.82449577027415,"longitude":35.07910535058121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742756,"latitude":32.10297351017819,"longitude":34.89740732498742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899917,"latitude":31.785319412868642,"longitude":34.65991213493942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741721,"latitude":31.784907,"longitude":34.659572,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432581,"latitude":31.7857778,"longitude":34.6612254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741303,"latitude":31.785397001488448,"longitude":34.65993774327747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739799,"latitude":31.770024,"longitude":34.626099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714951,"latitude":32.28334039601766,"longitude":34.86160002007235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000604","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743507,"latitude":31.326321,"longitude":34.648934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741978,"latitude":31.91383354728114,"longitude":35.00603223607113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714940,"latitude":31.89948,"longitude":35.01404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740081,"latitude":31.89986489018911,"longitude":35.01375945438482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742959,"latitude":31.90741753599419,"longitude":34.99787984711746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560342,"latitude":32.09826279082908,"longitude":34.8784673919463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714808,"latitude":32.09823027257284,"longitude":34.87557292698363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743398,"latitude":32.09851338878061,"longitude":34.866250820534894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000805","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741273,"latitude":32.087857075747166,"longitude":34.87516100198564,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742058,"latitude":32.09777607574544,"longitude":34.87643728731246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741529,"latitude":32.09769920463895,"longitude":34.86555391828243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741684,"latitude":32.098511999306616,"longitude":34.86615946440796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742603,"latitude":32.703703,"longitude":35.326786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740974,"latitude":31.885985,"longitude":34.784298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741537,"latitude":32.1727481,"longitude":34.9269497,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743414,"latitude":31.96950786909993,"longitude":34.78134843039026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743289,"latitude":32.1048305462234,"longitude":34.89341087915695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715089,"latitude":32.10484796536309,"longitude":34.893443676941956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743526,"latitude":32.10614582796554,"longitude":34.88870808465641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742323,"latitude":32.10746937595142,"longitude":34.8888967883434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714610,"latitude":32.70415979224491,"longitude":35.32684322036506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014327","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432545,"latitude":32.50494,"longitude":35.49037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742373,"latitude":32.83611188170521,"longitude":35.07594561689843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743238,"latitude":32.528706,"longitude":35.336254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742526,"latitude":31.75835028481651,"longitude":35.214667192955844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740623,"latitude":31.75368684,"longitude":35.21425234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743643,"latitude":29.55825577890587,"longitude":34.94082861671229,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743597,"latitude":32.04575774574291,"longitude":34.834557078860584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742558,"latitude":32.29451145005813,"longitude":34.85128010955817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715206,"latitude":32.2945359802202,"longitude":34.8512620620986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010825","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743703,"latitude":32.29451659404937,"longitude":34.851228263525456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715165,"latitude":32.5166,"longitude":34.91708,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007077","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742665,"latitude":32.319502,"longitude":34.8526269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714581,"latitude":31.4220768,"longitude":34.599378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":29010766,"latitude":32.40044,"longitude":34.89922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739875,"latitude":32.80087,"longitude":35.1737,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003471","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739944,"latitude":32.69199,"longitude":35.04477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741363,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741439,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741588,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741997,"latitude":32.693796,"longitude":35.055447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742054,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000573","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742153,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742808,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739851,"latitude":32.02221,"longitude":34.765237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432611,"latitude":31.79347108975817,"longitude":34.65160379017832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001157","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715085,"latitude":32.023599593403624,"longitude":34.76941928478309,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432541,"latitude":32.02317007779841,"longitude":34.766247927251186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432598,"latitude":32.02353,"longitude":34.76486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010622","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742750,"latitude":32.118831,"longitude":34.827656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017203","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432574,"latitude":32.1139246,"longitude":34.8412928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743237,"latitude":32.64671082650049,"longitude":35.350090390611484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001080","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714932,"latitude":32.83219290114328,"longitude":35.05340891471519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740076,"latitude":32.82807449901907,"longitude":35.06001876686477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741951,"latitude":31.757634445637404,"longitude":35.163190701428874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899929,"latitude":31.7873899,"longitude":35.1748757,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001257","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715203,"latitude":31.7569637,"longitude":35.1639749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060171,"latitude":31.75674538348153,"longitude":35.16694892342348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004379","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741291,"latitude":31.756563,"longitude":35.165955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715047,"latitude":31.925211275768053,"longitude":34.810923189676615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742962,"latitude":31.89010211,"longitude":34.76052585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013424","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740781,"latitude":31.892142,"longitude":34.774514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741988,"latitude":31.89330818,"longitude":34.77392041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714841,"latitude":33.02697513893656,"longitude":35.09646402342483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742637,"latitude":33.02704150543806,"longitude":35.098316569753365,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016275","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740508,"latitude":32.327499,"longitude":34.858828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742462,"latitude":33.02695701437769,"longitude":35.09651669080736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740468,"latitude":32.792651,"longitude":35.177536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714604,"latitude":31.776071917450714,"longitude":34.641653774332354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741413,"latitude":31.775391640590332,"longitude":35.22235754282644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740565,"latitude":32.33101862928463,"longitude":34.851273955205215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714621,"latitude":32.33100748716338,"longitude":34.851340781622376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967348,"latitude":32.3309072582859,"longitude":34.851250328492554,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740376,"latitude":31.77532449058144,"longitude":34.64190989529139,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006401","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899912,"latitude":31.77526787820465,"longitude":34.6421476214611,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741315,"latitude":31.264419,"longitude":34.792323,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743611,"latitude":31.26423033107813,"longitude":34.79229133889316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007145","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742337,"latitude":31.263909,"longitude":34.790998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005530","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740522,"latitude":32.500052225864664,"longitude":34.920688991472865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741646,"latitude":31.264299441192033,"longitude":34.792997814697856,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Accessories Selling","Device Service","IQOS Expert","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739797,"latitude":31.99012819909867,"longitude":34.77402000000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741757,"latitude":33.2123855,"longitude":35.5689106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742311,"latitude":33.2123855,"longitude":35.5689106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196192,"latitude":33.2122164,"longitude":35.567552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714712,"latitude":32.15626646220862,"longitude":34.8481559472561,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899934,"latitude":31.668683241346944,"longitude":34.58423384940109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000780","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714843,"latitude":31.66870387554111,"longitude":34.58422758007225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001145","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715060,"latitude":32.9684893,"longitude":35.537715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740467,"latitude":32.43836537141488,"longitude":34.90995622453691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013560","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740068,"latitude":32.43933315185805,"longitude":34.90973353593435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739906,"latitude":29.5498248222509,"longitude":34.95397479465504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743073,"latitude":32.44092126366449,"longitude":34.91052609910852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001573","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741695,"latitude":32.9330974,"longitude":35.0855434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000870","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714941,"latitude":32.6977252,"longitude":35.2929584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742904,"latitude":32.08022807939008,"longitude":34.77406249277843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740716,"latitude":32.081204012015384,"longitude":34.77353901586401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013494","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740643,"latitude":32.096291936787246,"longitude":34.77620831319466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740939,"latitude":32.076980549231116,"longitude":34.7742694865906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741702,"latitude":32.07943611373816,"longitude":34.774127910450744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742721,"latitude":32.07952301066912,"longitude":34.773657050594316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Accessories Selling","Device Service","IQOS Expert","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":13100435,"latitude":32.0798725,"longitude":34.7739932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000838","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741239,"latitude":32.08213555022482,"longitude":34.774093501700854,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740754,"latitude":32.083435621179746,"longitude":34.774280804928225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742598,"latitude":32.08421579215299,"longitude":34.774078531299814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741240,"latitude":32.086648,"longitude":34.774657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741870,"latitude":32.08900121687643,"longitude":34.77527666486662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743719,"latitude":32.091495,"longitude":34.775885,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559903,"latitude":32.3299125,"longitude":34.8538877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742366,"latitude":32.09520382178294,"longitude":34.77609667361068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009324","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740799,"latitude":32.096112720297654,"longitude":34.77629864980269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001522","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741868,"latitude":32.07540259902669,"longitude":34.77554690766556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":29010767,"latitude":32.07531492370329,"longitude":34.77565706304277,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013200","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742919,"latitude":32.076311091445234,"longitude":34.77490141104508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743499,"latitude":32.0763249649487,"longitude":34.77492456289475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742814,"latitude":32.325873174035316,"longitude":34.85208654914208,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL49994999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743403,"latitude":32.00068151060362,"longitude":34.76416304658388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742622,"latitude":32.095562,"longitude":34.862006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740707,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742024,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741342,"latitude":32.862316,"longitude":35.365253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011914","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742817,"latitude":32.088155292832774,"longitude":34.89806832331353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742174,"latitude":32.862316,"longitude":35.365253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003881","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742938,"latitude":32.72847001112709,"longitude":35.33189131896632,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739811,"latitude":32.69192,"longitude":35.06393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019209","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432608,"latitude":31.9039428,"longitude":35.0067707,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741352,"latitude":32.82931969105237,"longitude":35.08782562052783,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743692,"latitude":32.91891,"longitude":35.283566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742463,"latitude":32.083814,"longitude":34.803213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741034,"latitude":32.08934614025399,"longitude":34.809534993581096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742094,"latitude":32.08456481144458,"longitude":34.8030095620702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627452,"latitude":31.752041441890967,"longitude":35.19030122724179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743528,"latitude":33.074216,"longitude":35.146736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741399,"latitude":31.255751,"longitude":34.757334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742355,"latitude":31.234128531243623,"longitude":34.7998681573361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742456,"latitude":31.24316982655207,"longitude":34.79672140536614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742913,"latitude":31.24344,"longitude":34.796974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001576","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741693,"latitude":31.250126623997605,"longitude":34.77317409647338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003386","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741639,"latitude":32.82199685114078,"longitude":34.9809777715354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007319","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743139,"latitude":32.81898240362899,"longitude":34.993339125541155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003926","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741116,"latitude":32.819861387868954,"longitude":34.983464129609466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432544,"latitude":32.4705928,"longitude":35.0391716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715120,"latitude":32.4609071,"longitude":35.0474362,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004345","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742838,"latitude":32.07141132773025,"longitude":34.79006389349723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743071,"latitude":32.07426530645673,"longitude":34.79232775336852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743550,"latitude":32.07967653411175,"longitude":34.79556750641943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741986,"latitude":32.062487449633544,"longitude":34.77849435367138,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005636","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742875,"latitude":32.0631446502066,"longitude":34.7807195963993,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743387,"latitude":32.067733,"longitude":34.785622,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741905,"latitude":31.788594630907976,"longitude":34.64155152385786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL61616161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741477,"latitude":32.085258283276474,"longitude":34.80044941483175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740962,"latitude":32.08560365465424,"longitude":34.80029080668737,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741982,"latitude":31.778819,"longitude":34.662648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005961","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741772,"latitude":32.08527041586227,"longitude":34.800422755854406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742782,"latitude":31.762449260921688,"longitude":35.22331962857363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740706,"latitude":31.76669833832538,"longitude":35.22360338927116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899896,"latitude":32.0244543,"longitude":34.7406669,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740907,"latitude":32.015919844148534,"longitude":34.738548344290294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000835","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741241,"latitude":32.014681197769974,"longitude":34.738807664598,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015396","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899905,"latitude":32.012657650111805,"longitude":34.739014731086954,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742916,"latitude":32.01265631036663,"longitude":34.73912099474103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739803,"latitude":32.787466,"longitude":34.984511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739866,"latitude":32.007322,"longitude":34.736719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743360,"latitude":32.024090350995515,"longitude":34.740520725570235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742341,"latitude":32.02062784224806,"longitude":34.73954254972611,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740775,"latitude":32.020124087214704,"longitude":34.739365430671725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899846,"latitude":32.01668666283316,"longitude":34.73879770438103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741634,"latitude":32.0832958,"longitude":34.8212235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742873,"latitude":32.08499851651695,"longitude":34.822309437469116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741370,"latitude":32.04837434965542,"longitude":34.76498155657607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740393,"latitude":32.040907661854135,"longitude":34.77328183055984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010086","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743464,"latitude":32.043017,"longitude":34.770714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741365,"latitude":32.04404067300996,"longitude":34.768833393420785,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743542,"latitude":32.04091600020842,"longitude":34.773293410084136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743552,"latitude":32.784523410590445,"longitude":35.03155302331354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009898","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743665,"latitude":32.773275225297155,"longitude":35.04447852753049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743683,"latitude":32.778817,"longitude":35.037556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743426,"latitude":32.77776240750585,"longitude":35.03849007605742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743553,"latitude":32.797606,"longitude":35.019468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007809","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741366,"latitude":32.77235572386753,"longitude":35.04668004941524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743651,"latitude":32.04667069092747,"longitude":34.79943377113049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008530","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743621,"latitude":32.04420702287232,"longitude":34.81324868518257,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009048","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743490,"latitude":32.04972855051947,"longitude":34.856724645741345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740969,"latitude":32.0667239423379,"longitude":34.79852759974996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741539,"latitude":32.030455,"longitude":34.878189,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741814,"latitude":32.793823,"longitude":35.076836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741061,"latitude":32.928599819116485,"longitude":35.08025883924827,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742231,"latitude":32.930263,"longitude":35.080985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741412,"latitude":32.929441,"longitude":35.08007,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742202,"latitude":32.92812452377922,"longitude":35.07944405522538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715005,"latitude":32.4759701077158,"longitude":34.97728743815604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016947","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967361,"latitude":32.47595890000001,"longitude":34.9772911,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740551,"latitude":32.01861,"longitude":34.739155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742270,"latitude":32.4743282704375,"longitude":34.97175230071469,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741069,"latitude":33.1589472,"longitude":35.5947954,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742138,"latitude":32.97053017607392,"longitude":35.54982294488459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714942,"latitude":32.97087552312668,"longitude":35.550173924534135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743330,"latitude":31.603245941456834,"longitude":34.77145426350654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000667","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743541,"latitude":31.60139,"longitude":34.76766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000563","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742243,"latitude":31.603448904475673,"longitude":34.77293577950451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740420,"latitude":31.60379334684687,"longitude":34.773466288363025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741557,"latitude":32.054022077864346,"longitude":34.78717498799529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741356,"latitude":32.05422960518098,"longitude":34.78970365492714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743664,"latitude":32.05366285159519,"longitude":34.790736027989176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741739,"latitude":32.03310173368711,"longitude":34.87890620901418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743599,"latitude":32.6983933,"longitude":35.3117218,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741688,"latitude":32.69874266553457,"longitude":35.31184404152035,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740984,"latitude":32.04626161019851,"longitude":34.81317334841407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741920,"latitude":32.04572,"longitude":34.8132792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741128,"latitude":32.69152,"longitude":34.941319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742624,"latitude":31.894000294703595,"longitude":34.793724557260745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005605","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742975,"latitude":32.81078852070986,"longitude":34.97051361545105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547085,"latitude":32.064630687722484,"longitude":34.87494056808814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001942","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743513,"latitude":32.701465,"longitude":34.946514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740628,"latitude":32.80416938581542,"longitude":34.98695522601371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012507","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742195,"latitude":31.892547,"longitude":34.789085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741202,"latitude":29.54928,"longitude":34.96581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743055,"latitude":32.38061906060043,"longitude":34.87481314573447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743030,"latitude":31.976887029401606,"longitude":34.80842952418568,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714747,"latitude":31.9560103,"longitude":34.8930289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22024995","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742480,"latitude":31.88977,"longitude":34.83042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741070,"latitude":31.251219239129217,"longitude":34.786668849029674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743045,"latitude":31.23867,"longitude":35.23279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741990,"latitude":32.676134013767104,"longitude":35.24031003716347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010054","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743397,"latitude":32.69244367434977,"longitude":35.31168869397576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714609,"latitude":32.676125,"longitude":35.2406457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012570","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742199,"latitude":32.789579,"longitude":35.037016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741658,"latitude":32.9724243,"longitude":35.5010921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742125,"latitude":33.01029072798783,"longitude":35.100366767296386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742492,"latitude":32.817255865059636,"longitude":35.00262575261509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018257","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":44432527,"latitude":32.52054127555215,"longitude":34.93978906938974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000595","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742114,"latitude":32.028034595434676,"longitude":34.889552442849336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432594,"latitude":32.82033,"longitude":34.99808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740590,"latitude":32.68204579526113,"longitude":35.237582486824444,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743554,"latitude":32.819707440638275,"longitude":34.997600454074714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000133","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743199,"latitude":29.5646239,"longitude":34.9612887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742602,"latitude":32.101684332179275,"longitude":34.960497369038805,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899849,"latitude":32.10169953750984,"longitude":34.961337317791,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627447,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743146,"latitude":31.776353225923287,"longitude":34.664167552214295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742281,"latitude":32.030301917232954,"longitude":34.79577927116393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740685,"latitude":32.027588721585595,"longitude":34.797745278967085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547092,"latitude":32.96061359999999,"longitude":35.4852357,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742860,"latitude":32.7697,"longitude":35.04783700000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741482,"latitude":32.062096041274195,"longitude":34.804704410872624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010405","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741889,"latitude":32.07197853040218,"longitude":34.797431939396795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010623","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060173,"latitude":32.771420648843645,"longitude":35.045415726379254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004545","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740626,"latitude":32.07067390126394,"longitude":34.79930577646367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742702,"latitude":31.807056741228646,"longitude":35.10356540027331,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741969,"latitude":32.067748,"longitude":34.802852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740725,"latitude":31.237345659304104,"longitude":34.79339056242496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743473,"latitude":31.2444584,"longitude":34.8061631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714997,"latitude":31.24228719110485,"longitude":34.80501484490198,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010964","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899867,"latitude":31.237397147657052,"longitude":34.7935128847599,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742244,"latitude":31.238615,"longitude":34.795538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714756,"latitude":31.75474174198016,"longitude":35.221889706780615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling"],"Veev Services":[]},"id":19277331,"latitude":31.754858057892083,"longitude":35.221748294742696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714804,"latitude":31.75397573526468,"longitude":35.22082921361917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742402,"latitude":31.747657508343075,"longitude":35.21754292050289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741079,"latitude":31.25094279,"longitude":34.81207911,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000723","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743103,"latitude":31.24163155203806,"longitude":34.80348438845113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743254,"latitude":31.748871,"longitude":35.218019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739857,"latitude":31.24265124797135,"longitude":34.810854109227336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627446,"latitude":31.243152562244624,"longitude":34.811904293975736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967374,"latitude":31.24270958784764,"longitude":34.812009910522804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740756,"latitude":31.24172206833234,"longitude":34.803820053406604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742283,"latitude":31.23746838786168,"longitude":34.79340566350666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000534","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742324,"latitude":31.24053341716156,"longitude":34.80274237392775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012480","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742574,"latitude":31.244138,"longitude":34.80607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743024,"latitude":31.763192691141054,"longitude":35.22547774632989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714766,"latitude":31.74689,"longitude":35.21725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740228,"latitude":31.753992971395363,"longitude":35.22082557037374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899803,"latitude":31.765351590778156,"longitude":35.22558613497246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742739,"latitude":32.8084791,"longitude":35.0076145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742219,"latitude":31.935162219931033,"longitude":34.83408690510174,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743670,"latitude":32.8058709,"longitude":35.0742961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742218,"latitude":32.807834,"longitude":35.072767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740548,"latitude":32.78229182396531,"longitude":35.013356469608674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742360,"latitude":32.801191,"longitude":35.011087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741234,"latitude":29.5539967,"longitude":34.9355056,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741269,"latitude":29.5539967,"longitude":34.9355056,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740731,"latitude":33.00760479807348,"longitude":35.10454203249908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743042,"latitude":33.007602520304665,"longitude":35.10451349127338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012414","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742682,"latitude":33.007494007250976,"longitude":35.10030840796506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743472,"latitude":32.8282495200218,"longitude":34.9848853116996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742043,"latitude":32.83007964463612,"longitude":34.97828835414537,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741401,"latitude":32.060142,"longitude":34.769179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740899,"latitude":32.82033982146619,"longitude":34.99658150880376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741451,"latitude":32.08148770709142,"longitude":34.86085083995557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740401,"latitude":31.74766939633999,"longitude":34.99282333279964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743661,"latitude":31.890264003759317,"longitude":34.83000826405428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740980,"latitude":31.88743026112068,"longitude":34.820164340510175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000574","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742145,"latitude":31.32605164504508,"longitude":34.92443255677953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742451,"latitude":31.25859966293105,"longitude":34.79600036859833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743389,"latitude":32.81321,"longitude":34.957571,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741360,"latitude":31.258405469043083,"longitude":34.775360528457085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740631,"latitude":31.256897822529236,"longitude":34.77387090739403,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743605,"latitude":31.25351187776903,"longitude":34.770813620624956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740932,"latitude":31.25862461135545,"longitude":34.79598823354105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740805,"latitude":31.259174,"longitude":34.789355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740862,"latitude":31.258753093347696,"longitude":34.7846733263893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743657,"latitude":31.25874591432005,"longitude":34.78467860427063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743197,"latitude":29.5393848,"longitude":34.9457792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001278","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627460,"latitude":32.03042016112995,"longitude":34.87817128895493,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741437,"latitude":32.07030370382644,"longitude":34.828484137897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743620,"latitude":32.07015172215889,"longitude":34.82564893262512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004420","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740925,"latitude":32.07030444995586,"longitude":34.827918512542325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743127,"latitude":32.07031930664494,"longitude":34.828438833175746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743124,"latitude":32.09653286186509,"longitude":34.79436941645527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741145,"latitude":32.10504667810425,"longitude":34.79289109566849,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743545,"latitude":32.131585,"longitude":34.795864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007498","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741188,"latitude":32.818880579518684,"longitude":34.98282950244673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740473,"latitude":32.327553,"longitude":34.857389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740804,"latitude":32.83510360738808,"longitude":35.08371596550886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004698","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740051,"latitude":32.82448598418379,"longitude":35.08003819510652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714933,"latitude":32.8248701,"longitude":35.07981160000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001292","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627474,"latitude":32.84537207569828,"longitude":35.09184770775778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741647,"latitude":32.843369604967585,"longitude":35.09117131760569,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743516,"latitude":32.82597638077411,"longitude":35.079509414715204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741725,"latitude":32.108454,"longitude":35.185831,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743333,"latitude":32.108429977413444,"longitude":35.18594156689946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714923,"latitude":32.821689420779784,"longitude":34.96392464355124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003256","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740583,"latitude":32.790386,"longitude":34.986742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740940,"latitude":32.82168980632466,"longitude":34.96394279300406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010938","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743228,"latitude":31.77159,"longitude":35.298498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742790,"latitude":31.782827420322583,"longitude":35.203965021909546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547080,"latitude":31.74734,"longitude":34.99319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714743,"latitude":31.74717613773498,"longitude":34.99367843050764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741522,"latitude":31.92257979164769,"longitude":34.786031068698804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741964,"latitude":31.747528470131815,"longitude":34.99481401423905,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005687","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742879,"latitude":32.7886562871634,"longitude":35.00255583157889,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714924,"latitude":32.797553682462905,"longitude":35.0032419785389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740538,"latitude":31.81796688981526,"longitude":35.19428613136467,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743352,"latitude":32.158293,"longitude":34.89429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743209,"latitude":32.15647114505792,"longitude":34.894793528666234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743008,"latitude":32.154328781491294,"longitude":34.89501588268375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008320","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742775,"latitude":32.155526258904004,"longitude":34.894337561033026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007584","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740836,"latitude":32.15534312797521,"longitude":34.89434479063274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742140,"latitude":32.15204938097457,"longitude":34.89498339632987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004110","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742008,"latitude":32.154237806854965,"longitude":34.89417707591179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743700,"latitude":32.15424649648146,"longitude":34.89417937812481,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004626","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741742,"latitude":32.0542260229643,"longitude":34.77781317219124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742037,"latitude":32.054524889655184,"longitude":34.77772213606099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743604,"latitude":32.05438868879921,"longitude":34.77830997569061,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006823","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743457,"latitude":32.056812,"longitude":34.7829612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742126,"latitude":32.054669,"longitude":34.763952,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004844","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742530,"latitude":32.05516434126054,"longitude":34.767587582375505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742923,"latitude":31.252360190179136,"longitude":34.786107942783744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741289,"latitude":32.56781,"longitude":34.95729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010278","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741081,"latitude":31.8253876,"longitude":34.6558432,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001876","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742291,"latitude":32.086832482543585,"longitude":34.78818971656654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010951","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743262,"latitude":33.01231,"longitude":35.26772,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967366,"latitude":31.7494241184478,"longitude":35.20671840238524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012483","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742575,"latitude":31.74622851613009,"longitude":35.2133094147152,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742845,"latitude":31.74620262901273,"longitude":35.21343378406142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000684","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743555,"latitude":31.74617183966642,"longitude":35.21339768062906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714649,"latitude":31.86673128971136,"longitude":34.74257031593858,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196182,"latitude":31.8667199,"longitude":34.7404541,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741125,"latitude":32.448044,"longitude":34.912705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714588,"latitude":31.749429908068148,"longitude":35.20656575594703,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005375","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742428,"latitude":31.750551032532673,"longitude":35.206967765772625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743200,"latitude":31.811638,"longitude":34.659857,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012435","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742643,"latitude":31.810071790882738,"longitude":34.66363602761268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742239,"latitude":32.01120089450791,"longitude":34.79877660280953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740713,"latitude":31.800468370095142,"longitude":35.15597773962731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000732","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714749,"latitude":32.18074346822138,"longitude":34.8745941776626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740129,"latitude":31.964936,"longitude":34.793654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714593,"latitude":32.1795172,"longitude":34.8782033,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000685","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743556,"latitude":31.92297022546096,"longitude":34.79269004526028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741576,"latitude":31.94514740014726,"longitude":34.90136104791507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013420","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740778,"latitude":31.875774,"longitude":34.748039,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743698,"latitude":32.67683114194626,"longitude":35.24056644219244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740966,"latitude":32.802779,"longitude":35.131963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742564,"latitude":31.87384239851681,"longitude":34.73939025207386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743118,"latitude":32.70654,"longitude":35.171715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743462,"latitude":32.83775,"longitude":35.49936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715123,"latitude":32.706409215238594,"longitude":35.17212499057881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743054,"latitude":32.476210102284774,"longitude":34.94759672060869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008122","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741912,"latitude":32.770039266004645,"longitude":35.03119897794348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743226,"latitude":32.17770021986182,"longitude":34.89156500290802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714824,"latitude":33.01698,"longitude":35.28312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742473,"latitude":31.98783192517058,"longitude":34.779464059341336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742699,"latitude":32.611422,"longitude":35.297714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743500,"latitude":32.82348715053356,"longitude":35.0580165118288,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003986","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741075,"latitude":32.821904,"longitude":35.056982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007517","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740833,"latitude":32.070164654568,"longitude":34.78347898405215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742423,"latitude":32.110891963245535,"longitude":34.8410312503443,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017067","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899966,"latitude":31.961516094711865,"longitude":34.87713628141126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742973,"latitude":31.959924242844256,"longitude":34.824066905344225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007997","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742513,"latitude":32.41525028217548,"longitude":34.9533294723848,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743151,"latitude":32.79213939423828,"longitude":35.03770309632987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742020,"latitude":32.08235915217077,"longitude":34.85501245345479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741668,"latitude":31.225861504016482,"longitude":34.808969986766485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001064","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714900,"latitude":31.79083,"longitude":35.22118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25091544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743572,"latitude":32.78111555054377,"longitude":35.53675397668648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560171,"latitude":32.781093,"longitude":35.536758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":29237738,"latitude":29.56955,"longitude":34.958,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004217","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743277,"latitude":31.819421,"longitude":34.662312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740238,"latitude":31.815001762341183,"longitude":34.77183505767211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743395,"latitude":32.49866183910575,"longitude":35.49785369400498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742910,"latitude":32.01298676780159,"longitude":34.80323792741683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743530,"latitude":31.81254713658241,"longitude":34.65803840520253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741180,"latitude":31.814349408053616,"longitude":34.65829938072213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742035,"latitude":32.7859925,"longitude":35.5413642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009334","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740845,"latitude":31.79504767,"longitude":34.63963486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742576,"latitude":32.78161429114942,"longitude":35.52163965117532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001181","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715127,"latitude":32.787472334309456,"longitude":35.540355131290866,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742434,"latitude":32.60500633891518,"longitude":35.28403023708605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743168,"latitude":32.15555295915527,"longitude":34.89104522946509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006763","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742021,"latitude":31.794551825382527,"longitude":34.63892179583205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714768,"latitude":32.7877097,"longitude":35.5406146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743133,"latitude":32.1555624934313,"longitude":34.892746143485645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741811,"latitude":32.8195828,"longitude":34.9966862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005528","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743386,"latitude":32.0898503,"longitude":34.8824713,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742197,"latitude":32.10745598627998,"longitude":34.836597016765005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741712,"latitude":32.10634919880289,"longitude":34.83468837789205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10545454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741051,"latitude":32.10891228100209,"longitude":34.84009525170463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740557,"latitude":32.10903482005736,"longitude":34.84096007558386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741748,"latitude":32.10970666107111,"longitude":34.84130171132212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010621","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742749,"latitude":32.11051115318714,"longitude":34.84150965531798,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":19277586,"latitude":32.11010574807483,"longitude":34.84211964856134,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740702,"latitude":32.10840066337905,"longitude":34.83834658832589,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742909,"latitude":32.106794920171325,"longitude":34.836630953372946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741457,"latitude":32.478683,"longitude":34.95808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012585","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899821,"latitude":31.6652696,"longitude":34.5650575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740229,"latitude":32.118749,"longitude":34.833539,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742359,"latitude":31.606567092411023,"longitude":34.75494490136605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741667,"latitude":32.801632,"longitude":35.010579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741985,"latitude":32.517762,"longitude":34.940738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000583","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742110,"latitude":32.288495269805466,"longitude":34.86174934151412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20354","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741823,"latitude":31.76871,"longitude":35.16121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739885,"latitude":31.792275101231937,"longitude":34.638043921389304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743623,"latitude":31.79224323758247,"longitude":34.63808603080438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714650,"latitude":31.79230121617283,"longitude":34.63813330265413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715151,"latitude":31.7911721,"longitude":34.6376373,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739854,"latitude":31.968181967548094,"longitude":34.810425761721746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742028,"latitude":31.968365771403608,"longitude":34.8103741785389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743260,"latitude":31.968105093924564,"longitude":34.81050327447272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000947","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714727,"latitude":31.968333089137303,"longitude":34.81037189080734,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741949,"latitude":31.968500205077376,"longitude":34.8105676703908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013421","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740777,"latitude":31.968449198781876,"longitude":34.80993282837522,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Accessories Selling","Device Service","IQOS Expert","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":48457611,"latitude":31.79290576188317,"longitude":34.63894672883607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015158","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742172,"latitude":32.975466,"longitude":35.506479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742370,"latitude":31.779261378626725,"longitude":35.190865215441455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010483","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740130,"latitude":32.435840021221,"longitude":34.92283428666364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016442","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739920,"latitude":32.43787922287735,"longitude":34.92255896767159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714783,"latitude":32.43788354290142,"longitude":34.92345817774447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":25196181,"latitude":29.569211651207837,"longitude":34.96307341443017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741998,"latitude":32.7857044,"longitude":35.5403248,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742101,"latitude":32.78662,"longitude":35.539829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740611,"latitude":32.7840050616674,"longitude":35.54186800459634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740363,"latitude":32.05706681419825,"longitude":34.86885213468938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714612,"latitude":32.057087117474936,"longitude":34.86884922866844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001687","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741383,"latitude":32.790114661012964,"longitude":35.0187482890119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742810,"latitude":32.70815643636138,"longitude":35.30625741352654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000717","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714600,"latitude":32.78793770000001,"longitude":35.5393623,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741858,"latitude":33.007414,"longitude":35.09468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739816,"latitude":31.72983234904184,"longitude":35.18980672391524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560300,"latitude":31.72977815923527,"longitude":35.18985059633475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743540,"latitude":31.731711749819436,"longitude":35.193743294477464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739945,"latitude":33.00652567149719,"longitude":35.09318242007233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740231,"latitude":31.672851,"longitude":34.586904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740048,"latitude":33.00729790054155,"longitude":35.092631716893955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741504,"latitude":32.69620443559254,"longitude":35.31518673339253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742254,"latitude":32.6395145,"longitude":35.0829096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743494,"latitude":31.7464378091043,"longitude":34.986871906745904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715113,"latitude":32.56842759189621,"longitude":34.954833851053536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740485,"latitude":32.471336,"longitude":34.989955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005460","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743650,"latitude":31.246995,"longitude":34.768405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560164,"latitude":32.518152542137514,"longitude":35.00198273856153,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714870,"latitude":31.79009884307677,"longitude":34.7567099840587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739855,"latitude":31.790136,"longitude":34.75673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714902,"latitude":31.741974502991088,"longitude":34.97967113823612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560100,"latitude":32.2534517,"longitude":34.9182485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741327,"latitude":32.253749236265435,"longitude":34.91862579825579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743249,"latitude":32.257353405098414,"longitude":34.92054598826195,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741298,"latitude":32.4736985255714,"longitude":34.9732955774917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060176,"latitude":32.478418,"longitude":34.972318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015415","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739982,"latitude":32.928755,"longitude":35.076677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742443,"latitude":32.476572,"longitude":34.971906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742987,"latitude":32.1092871565685,"longitude":34.81875966525411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012401","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742678,"latitude":31.87255594008894,"longitude":34.7430688184391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743248,"latitude":31.87765431930035,"longitude":34.74594422396334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743087,"latitude":32.810233,"longitude":35.070435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742496,"latitude":32.51879333649521,"longitude":34.94467586871718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007240","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743564,"latitude":32.069676643606975,"longitude":34.83431467434932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742881,"latitude":32.632984,"longitude":35.328263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741824,"latitude":31.8025086155887,"longitude":35.23852344188815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741859,"latitude":33.02143,"longitude":35.28492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741546,"latitude":32.903770513406236,"longitude":35.28147414153767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741626,"latitude":32.08822988260126,"longitude":34.8858683489326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741766,"latitude":32.83479636447393,"longitude":35.08242402997283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547084,"latitude":32.05439,"longitude":34.78799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547089,"latitude":32.05410727329903,"longitude":34.79124293191185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743514,"latitude":32.83100045627408,"longitude":35.07970401774549,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009606","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742812,"latitude":32.516298,"longitude":34.920681,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742507,"latitude":32.69441521749682,"longitude":35.30922655341417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715182,"latitude":32.08620532600423,"longitude":34.88532989582818,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010415","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741888,"latitude":32.27054833198964,"longitude":34.91276165615204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004636","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741771,"latitude":32.01650814737907,"longitude":34.781853991401675,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741885,"latitude":32.01687584,"longitude":34.78170383,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741687,"latitude":32.01426256433177,"longitude":34.786966799702846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741388,"latitude":32.017677891509905,"longitude":34.77131173224939,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006787","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742053,"latitude":32.08604810998102,"longitude":34.88330910679055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741628,"latitude":32.08580397895771,"longitude":34.8847453557936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009941","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743222,"latitude":32.03279346445751,"longitude":34.74419045767211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740951,"latitude":32.771646,"longitude":35.037998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742388,"latitude":31.755604155048815,"longitude":35.202930016502805,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000373","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560423,"latitude":32.07355789799128,"longitude":34.89860812914852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714814,"latitude":29.569611,"longitude":34.9619003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007314","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743250,"latitude":32.773616,"longitude":35.038833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742192,"latitude":31.99964575229613,"longitude":34.82929136608561,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740950,"latitude":32.08258386520474,"longitude":34.820093492187965,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009268","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741040,"latitude":32.07359230424086,"longitude":34.85107317703754,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743081,"latitude":32.998322,"longitude":35.103091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009059","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740524,"latitude":33.00292097898728,"longitude":35.10616436441804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001009","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714789,"latitude":32.1968457,"longitude":34.8801941,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739922,"latitude":32.71460910927692,"longitude":35.33454491534423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740184,"latitude":31.896172,"longitude":34.78327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743309,"latitude":31.7926,"longitude":35.19842,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742041,"latitude":32.01316358626267,"longitude":34.76801729743216,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741613,"latitude":32.307603269273585,"longitude":34.87795773567523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015473","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899809,"latitude":31.2362342,"longitude":34.786691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740407,"latitude":31.24080090539344,"longitude":34.79117773632516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002242","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742450,"latitude":31.240754017665232,"longitude":34.79123625177812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742668,"latitude":32.81268670663536,"longitude":34.99772650418099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003978","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741074,"latitude":32.43798,"longitude":34.887212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742787,"latitude":32.8124,"longitude":34.994879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742901,"latitude":32.81174978785336,"longitude":34.99853069090864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007613","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740599,"latitude":33.022198068689114,"longitude":35.105656367733246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742027,"latitude":31.986886868788332,"longitude":34.78861058933602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741533,"latitude":32.808128196222995,"longitude":35.00169798292398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743013,"latitude":31.77463602601746,"longitude":35.18926159209656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004451","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740895,"latitude":32.269420255743036,"longitude":34.91715045274391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742001,"latitude":31.878142681028162,"longitude":34.7358245441961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560125,"latitude":32.92172938409122,"longitude":35.30894550440914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743284,"latitude":32.809716,"longitude":35.055587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742543,"latitude":32.1770351,"longitude":34.9272121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715119,"latitude":32.7154222,"longitude":35.3357804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742444,"latitude":32.19374347561335,"longitude":34.881143668156504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743476,"latitude":32.921575197983096,"longitude":35.30464131779098,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012015","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741018,"latitude":32.9217438120215,"longitude":35.307775474427956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741035,"latitude":32.19515247287057,"longitude":34.88036249440826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742506,"latitude":32.020670116791315,"longitude":34.860903297718224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743600,"latitude":32.92293634745061,"longitude":35.313770613154816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741892,"latitude":32.92289015467752,"longitude":35.302958254334975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743544,"latitude":32.922816045331025,"longitude":35.315699131295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001550","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741730,"latitude":32.01428000141094,"longitude":34.75094562303871,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742783,"latitude":32.78525508941612,"longitude":35.039841992362604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742113,"latitude":32.787946,"longitude":35.041968,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742521,"latitude":31.922711,"longitude":34.79831,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743135,"latitude":32.13169254489798,"longitude":34.899103686590045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742869,"latitude":31.75524545069975,"longitude":34.99186801669494,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001891","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742248,"latitude":32.13202698746652,"longitude":34.898467272894585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715104,"latitude":32.13268332575031,"longitude":34.89857937238731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093009","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742481,"latitude":32.7923079,"longitude":35.52440929999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715128,"latitude":32.795294905346196,"longitude":35.52449164920114,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003451","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741351,"latitude":32.09492781982619,"longitude":34.82539404761838,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012384","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741432,"latitude":32.06918697655888,"longitude":34.78549937191492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714819,"latitude":32.59981311885559,"longitude":35.29487541777767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741113,"latitude":32.061379166988964,"longitude":34.77565896449988,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001477","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740757,"latitude":32.599875,"longitude":35.294922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012806","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741222,"latitude":31.78829555975715,"longitude":35.21048518650818,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740674,"latitude":31.789345429119283,"longitude":35.21053097798791,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741466,"latitude":31.681535,"longitude":34.56445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742853,"latitude":31.681554232605553,"longitude":34.564436936972896,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740829,"latitude":31.9301674,"longitude":34.7942648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741317,"latitude":31.60539158745485,"longitude":34.77216054202965,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741119,"latitude":32.92702407314973,"longitude":35.08517136043747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741636,"latitude":32.923454039540715,"longitude":35.30760234167654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012942","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740809,"latitude":32.834139127823896,"longitude":35.07928128841919,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001065","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714899,"latitude":31.78045919682798,"longitude":35.21815046686479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741577,"latitude":32.714678279867975,"longitude":35.334648103766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741650,"latitude":32.02199061572389,"longitude":34.86333990757882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006479","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741567,"latitude":32.09484159063666,"longitude":34.85030754758797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742630,"latitude":32.08663462418901,"longitude":34.80195139728089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010788","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742307,"latitude":31.97398998069856,"longitude":34.77936226410786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899855,"latitude":31.973981430407964,"longitude":34.779387476721176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000378","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560428,"latitude":32.06498806514302,"longitude":34.828202629963236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547078,"latitude":33.2099526,"longitude":35.5729303,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740998,"latitude":31.42407053423176,"longitude":34.60029654232787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741835,"latitude":32.06023815223843,"longitude":34.828045428829206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743551,"latitude":32.98876,"longitude":35.09433,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742855,"latitude":32.095986662924204,"longitude":34.77466793030874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742609,"latitude":32.786859,"longitude":35.540685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742802,"latitude":32.08045198159265,"longitude":34.76857860636154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742285,"latitude":32.08589294053358,"longitude":34.7699638973212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002431","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743478,"latitude":32.0856224,"longitude":34.7703645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742133,"latitude":32.786953343226514,"longitude":35.54063129632879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741812,"latitude":32.07059710372446,"longitude":34.765133525240635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741930,"latitude":32.09694998510364,"longitude":34.77450522126526,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000564","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742247,"latitude":32.09775666765005,"longitude":34.830368788138706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741921,"latitude":32.0995485,"longitude":34.8938517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740844,"latitude":31.95872566075499,"longitude":34.79678321796094,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899885,"latitude":31.9587744871889,"longitude":34.79667945623725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714984,"latitude":31.95878253934436,"longitude":34.796716271291295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742644,"latitude":31.78940877028155,"longitude":34.76116303427511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740999,"latitude":31.662120865776654,"longitude":34.597091514226626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012720","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743126,"latitude":32.003627876225394,"longitude":34.803104003648436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715049,"latitude":32.0562319,"longitude":34.8644574,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017980","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967351,"latitude":32.0562319,"longitude":34.8644574,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432587,"latitude":32.51658203317683,"longitude":34.917864441104506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741036,"latitude":32.06613176235258,"longitude":34.766167907521705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741017,"latitude":32.06576089382682,"longitude":34.76556564276196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899840,"latitude":32.036196470674575,"longitude":34.762021891026066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010785","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742306,"latitude":32.034706988414136,"longitude":34.77134978406145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742612,"latitude":32.055395,"longitude":34.756298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741867,"latitude":32.03645971,"longitude":34.76243441,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003042","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741246,"latitude":32.03092012049164,"longitude":34.770239832018014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742818,"latitude":32.032956,"longitude":34.770287,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742147,"latitude":32.0374749,"longitude":34.76447141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000767","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714818,"latitude":31.987812291040974,"longitude":34.762401187169196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741506,"latitude":32.07002854194474,"longitude":34.76970735581972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742305,"latitude":32.436732670216635,"longitude":34.91683264610587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001006","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714782,"latitude":32.43670897251472,"longitude":34.91680306134223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009907","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743293,"latitude":32.0841832,"longitude":34.7914883,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715021,"latitude":32.061769418517294,"longitude":34.81081965644874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004611","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741738,"latitude":32.05567030585816,"longitude":34.82177722939802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25092826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743537,"latitude":32.78542775879921,"longitude":35.49844381434345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714763,"latitude":31.79804,"longitude":34.65109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743159,"latitude":31.700930796647377,"longitude":35.113729043502744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743164,"latitude":29.557669,"longitude":34.951925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740501,"latitude":31.701045265643817,"longitude":35.113655597711194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743066,"latitude":31.832851442441978,"longitude":34.68239500000002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742870,"latitude":31.274168611820436,"longitude":34.804461593668435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000972","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715065,"latitude":31.274223807613232,"longitude":34.80453468048392,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740710,"latitude":32.69658219624936,"longitude":35.2976501060403,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743329,"latitude":31.751123207154915,"longitude":35.21212669746802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742747,"latitude":32.699620136316874,"longitude":35.30342798288519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432546,"latitude":32.2910308,"longitude":34.8644483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001255","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715201,"latitude":31.87061,"longitude":34.90581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25061087","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741135,"latitude":32.839254289501255,"longitude":35.50619059570085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740527,"latitude":31.525765,"longitude":34.603163,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714781,"latitude":32.47267764076919,"longitude":34.99065423509762,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432596,"latitude":32.574481020551794,"longitude":34.95377810918881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743428,"latitude":31.864246409872077,"longitude":34.742408186342786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740529,"latitude":32.09879,"longitude":34.96474,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739873,"latitude":32.67582310501276,"longitude":35.239314217814126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741136,"latitude":29.563812740041747,"longitude":34.95747057405004,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009785","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742267,"latitude":32.76721544058425,"longitude":34.96678189659232,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742536,"latitude":32.605111654866604,"longitude":35.29422958902655,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018499","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899814,"latitude":29.5636688,"longitude":34.957746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019596","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":29010654,"latitude":32.602483314815835,"longitude":35.293921907009846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741000,"latitude":32.92096750008054,"longitude":35.313971577805496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739907,"latitude":32.601377297994084,"longitude":35.29452273743438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008453","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742266,"latitude":32.60133809372088,"longitude":35.29450638633131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740686,"latitude":32.06641647920671,"longitude":34.785497674570536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743332,"latitude":31.60505,"longitude":34.77345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714857,"latitude":32.13829,"longitude":34.83631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967368,"latitude":32.1011488,"longitude":35.1692275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714906,"latitude":31.8898614,"longitude":34.9682409,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741137,"latitude":32.071855255586165,"longitude":34.773576568826556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012810","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741264,"latitude":31.77948314076835,"longitude":35.21595619540366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006136","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741252,"latitude":31.77654793328835,"longitude":35.21656021407418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741143,"latitude":32.07751343197523,"longitude":34.77761633592307,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741686,"latitude":32.07522453612988,"longitude":34.77589910830009,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742922,"latitude":31.77599911469636,"longitude":34.641642429461825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743714,"latitude":31.775995848184902,"longitude":34.641911032466346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715080,"latitude":31.775403221371818,"longitude":34.641893302281346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547071,"latitude":32.808421,"longitude":34.9605285,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714755,"latitude":31.859146023347623,"longitude":34.814394701206616,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":19277572,"latitude":31.8588435,"longitude":34.8126587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013344","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741023,"latitude":31.772625,"longitude":34.644759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742946,"latitude":31.253109,"longitude":34.770668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742460,"latitude":32.160253983985164,"longitude":34.808003889955295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742183,"latitude":32.067655829719165,"longitude":34.78734158015108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741434,"latitude":31.807115,"longitude":34.645183,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742743,"latitude":32.782628039774686,"longitude":35.03602243282591,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899916,"latitude":31.069419,"longitude":35.033363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009397","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740738,"latitude":32.02064515,"longitude":34.76731732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740933,"latitude":32.17999209218441,"longitude":34.81809132113957,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715161,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018620","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967353,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740540,"latitude":32.02440000000001,"longitude":34.76576841104509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714776,"latitude":32.0243997,"longitude":34.7657317,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741525,"latitude":32.02443579911741,"longitude":34.855127613084065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743720,"latitude":31.251935,"longitude":34.807255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740834,"latitude":32.03060410198526,"longitude":34.79672870058345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742334,"latitude":32.03323346991151,"longitude":34.76470698754348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013088","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743671,"latitude":32.062318,"longitude":34.762516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714817,"latitude":32.01090330251304,"longitude":34.80842310000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743619,"latitude":32.01541137098093,"longitude":34.807399708960816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003321","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899903,"latitude":32.01028223014902,"longitude":34.80977431412089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016552","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739824,"latitude":32.807933,"longitude":35.163823,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743206,"latitude":32.004285,"longitude":34.805765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001549","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741761,"latitude":32.00206251244296,"longitude":34.80569385185173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743535,"latitude":33.0494819,"longitude":35.3089781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Tobacco Sticks Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740600,"latitude":31.799936438609794,"longitude":35.211542840562636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003427","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741392,"latitude":32.105850150796826,"longitude":34.94006829923211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741855,"latitude":32.10608697506138,"longitude":34.93877128704478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741192,"latitude":31.671454065509923,"longitude":34.58849989325677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740142,"latitude":32.704219,"longitude":35.326898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001787","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742587,"latitude":32.297418744520904,"longitude":34.85403512033716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017599","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740546,"latitude":32.812488146126014,"longitude":34.99519826692012,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714975,"latitude":31.782344960307157,"longitude":34.64874914355124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740788,"latitude":32.0675631,"longitude":34.8995211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003185","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740863,"latitude":32.18650845407699,"longitude":34.93880249467478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742374,"latitude":32.8133997206052,"longitude":34.99619890918613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743682,"latitude":32.1866251486695,"longitude":34.93883525223113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742907,"latitude":31.782187300566978,"longitude":34.64822285548931,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899827,"latitude":32.01405003303749,"longitude":34.748494341537686,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742250,"latitude":32.183428666080005,"longitude":34.93844974671166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741127,"latitude":31.784105253931827,"longitude":35.223456838601244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001624","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741514,"latitude":32.8144987651484,"longitude":34.996859507131155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742930,"latitude":33.211438,"longitude":35.56926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741295,"latitude":31.78500972,"longitude":35.21547662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23230011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743368,"latitude":31.783844,"longitude":35.22587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743400,"latitude":32.10555654403976,"longitude":35.18264648958397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714934,"latitude":32.574018811945145,"longitude":34.95418468406146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013387","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740983,"latitude":32.19465231323149,"longitude":34.88324137825641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740944,"latitude":32.19470338370731,"longitude":34.88321484910777,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740810,"latitude":32.19411057815917,"longitude":34.884559861749395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009815","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742059,"latitude":31.73916029624714,"longitude":34.981778829796966,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742709,"latitude":32.109647,"longitude":34.837073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714646,"latitude":32.48089675694667,"longitude":34.98771104938624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741803,"latitude":32.48435027418681,"longitude":34.987841775463124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432562,"latitude":31.8630364,"longitude":34.7394643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741967,"latitude":31.984354997660883,"longitude":34.782495065323424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742315,"latitude":32.66631936006696,"longitude":35.24245162086677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743624,"latitude":31.24434921310056,"longitude":34.78431625492714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743347,"latitude":31.247255,"longitude":34.800381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740576,"latitude":32.832655746253195,"longitude":35.083442906745894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001048","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714863,"latitude":31.66574459009475,"longitude":34.562749291030585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739798,"latitude":31.664332511975967,"longitude":34.562706687206436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000752","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714788,"latitude":31.66432953959732,"longitude":34.56267882393982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743116,"latitude":31.9486779860042,"longitude":34.89320300226457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743622,"latitude":31.665929,"longitude":34.562638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743172,"latitude":31.785316492178225,"longitude":35.20437365198844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560395,"latitude":32.7800189,"longitude":35.51426660000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742102,"latitude":32.7793706,"longitude":35.5092445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25097565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742136,"latitude":32.7793706,"longitude":35.5092445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742515,"latitude":32.77920648632973,"longitude":35.513625859186114,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743257,"latitude":32.440592,"longitude":34.916452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742584,"latitude":32.779858,"longitude":35.510615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742365,"latitude":32.4394260468609,"longitude":34.92021292482752,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742363,"latitude":32.438357,"longitude":34.924628,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741151,"latitude":32.180392,"longitude":34.811457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742991,"latitude":31.87250860968584,"longitude":34.74942818711855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741463,"latitude":32.020012,"longitude":34.803799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000943","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714719,"latitude":31.2517231,"longitude":34.8220898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742318,"latitude":31.7501674317084,"longitude":35.212157908284276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739897,"latitude":31.974256,"longitude":34.778715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714585,"latitude":31.97427279558997,"longitude":34.77869544490196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740227,"latitude":31.67226026695395,"longitude":34.588800759780455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740595,"latitude":32.09173321842932,"longitude":34.85684967195089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740934,"latitude":32.088654,"longitude":34.856861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003098","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741205,"latitude":32.69143876735585,"longitude":34.94134845407516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743629,"latitude":32.691484245839696,"longitude":34.941325130309124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743193,"latitude":29.55886,"longitude":34.94958,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742956,"latitude":29.5708013382235,"longitude":34.95960168991586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432570,"latitude":32.0233031,"longitude":34.8604766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742488,"latitude":31.666419820028853,"longitude":34.58636939103664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740562,"latitude":32.70116,"longitude":35.298054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001298","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742799,"latitude":31.81206157098253,"longitude":34.666632448314004,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742491,"latitude":31.809898998885448,"longitude":34.66551701409877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740860,"latitude":32.0229071150049,"longitude":34.86032953631411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741398,"latitude":32.82621088581374,"longitude":34.96350584051019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714778,"latitude":31.751806015065068,"longitude":34.98713165766936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743143,"latitude":31.878582,"longitude":34.81275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741848,"latitude":32.832317,"longitude":34.982991,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741478,"latitude":32.0245102,"longitude":34.8027029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742976,"latitude":32.02478494993281,"longitude":34.80281391388882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004486","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739881,"latitude":31.751838,"longitude":34.987125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714777,"latitude":32.8314634,"longitude":34.9846607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740831,"latitude":32.83166256221726,"longitude":34.985521891043156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003898","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742972,"latitude":32.9215081819764,"longitude":35.30328409998264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741435,"latitude":32.09696712233782,"longitude":34.939630570271355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714936,"latitude":32.802977,"longitude":35.103847,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741005,"latitude":32.79946,"longitude":35.102892,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740406,"latitude":32.073805,"longitude":34.864031,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741913,"latitude":32.073771623954315,"longitude":34.864064584704806,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742240,"latitude":32.32129817632033,"longitude":34.927133518395166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743645,"latitude":32.428148497358016,"longitude":34.94536114441996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739843,"latitude":31.977134052941135,"longitude":34.79930206563594,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741414,"latitude":32.761502,"longitude":34.973123,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899944,"latitude":31.7908619,"longitude":34.645147,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743125,"latitude":32.321636062345824,"longitude":34.92598083710252,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008855","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740878,"latitude":32.803337,"longitude":35.103879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741181,"latitude":32.81889777992329,"longitude":35.00010489180743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741963,"latitude":32.02830765976639,"longitude":34.86219502053489,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742325,"latitude":32.16437918833499,"longitude":34.84116500000002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432532,"latitude":32.027978298507335,"longitude":34.889638224542445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739818,"latitude":32.8044,"longitude":35.10422,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739946,"latitude":32.680908,"longitude":35.235643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008059","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740741,"latitude":32.804948776131596,"longitude":35.104387715422284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742533,"latitude":31.240384181596347,"longitude":34.78987107361069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742730,"latitude":32.80487183835423,"longitude":35.1043658333142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741389,"latitude":32.805723893692715,"longitude":35.10388003802872,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742542,"latitude":32.68189229617669,"longitude":35.23703861297936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742776,"latitude":31.78858364152132,"longitude":34.64336517097047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899935,"latitude":31.78864681560793,"longitude":34.64352195830116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742432,"latitude":32.80560399170284,"longitude":35.104507986542906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008254","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741455,"latitude":32.029154702305235,"longitude":34.86481104355126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742092,"latitude":32.0742899765397,"longitude":34.86965359568063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005276","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742733,"latitude":32.074311524067234,"longitude":34.869692911085366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740705,"latitude":32.0310336,"longitude":34.8665521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741673,"latitude":31.789606671889686,"longitude":34.714331711480206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741499,"latitude":32.03090124324915,"longitude":34.866657139285465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741226,"latitude":32.02976293758632,"longitude":34.866007410118875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742376,"latitude":31.788517,"longitude":34.643801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740559,"latitude":31.788711,"longitude":34.653352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742260,"latitude":32.809655,"longitude":35.104587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714675,"latitude":32.809455585536405,"longitude":35.104755809075485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741206,"latitude":31.788815,"longitude":34.642399,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742805,"latitude":31.788912387708912,"longitude":34.64241747803719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742047,"latitude":31.789287318684288,"longitude":34.641866881681636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012660","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740609,"latitude":32.12972335627478,"longitude":34.9951763430801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12660","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742170,"latitude":32.129884,"longitude":34.995119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009439","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741917,"latitude":31.28064107692416,"longitude":34.799774000000006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743269,"latitude":31.06402122567295,"longitude":35.01687885211514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000508","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742217,"latitude":32.155109454116605,"longitude":34.9196264874037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740802,"latitude":31.92151224911633,"longitude":34.79457750386989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714877,"latitude":31.9225413,"longitude":34.7944301,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740254,"latitude":31.920852522740482,"longitude":34.79277831576175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714805,"latitude":32.02256284805674,"longitude":34.79669363865777,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000549","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742284,"latitude":32.02157374356244,"longitude":34.79777704452079,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742469,"latitude":31.83336765,"longitude":34.67949992,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":29010770,"latitude":29.549773400111324,"longitude":34.953931745998005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742468,"latitude":31.802391576963963,"longitude":34.662478295535436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740044,"latitude":31.784883,"longitude":34.641433,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000961","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714754,"latitude":32.90444638415822,"longitude":35.28144795995349,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742878,"latitude":31.800722358944206,"longitude":34.663061111687895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714990,"latitude":31.8007536,"longitude":34.6627421,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432591,"latitude":31.800315290046644,"longitude":34.662620612268434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006455","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741602,"latitude":31.80009546861209,"longitude":34.663027383235224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012694","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743501,"latitude":32.062969946127645,"longitude":34.796577619623626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714651,"latitude":32.7907326876008,"longitude":35.53968863630363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008229","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739812,"latitude":31.714154,"longitude":34.988182,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003468","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547074,"latitude":31.76670665564938,"longitude":35.20901915459631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740155,"latitude":31.668289485013105,"longitude":34.60253447486879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560341,"latitude":31.668229131861914,"longitude":34.60248013920702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012087","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740915,"latitude":31.769951168785568,"longitude":35.182178617492745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019591","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432607,"latitude":31.770000522968434,"longitude":35.18231157423972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742422,"latitude":31.767584051354483,"longitude":35.18355194916772,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007385","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743117,"latitude":31.76583816445904,"longitude":35.18395832925075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741288,"latitude":32.4268009,"longitude":34.9418943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741900,"latitude":31.96829901717781,"longitude":34.790915186508194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742193,"latitude":31.913568,"longitude":34.788845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743680,"latitude":32.78377306539915,"longitude":34.99544744966104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742224,"latitude":32.18926408495203,"longitude":34.81016519576869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740887,"latitude":31.729011374184108,"longitude":35.188954355321876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740670,"latitude":32.016752159700765,"longitude":34.80216293373116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004613","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740047,"latitude":31.787399,"longitude":34.643951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899871,"latitude":31.7948054148314,"longitude":34.640763297357395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715028,"latitude":31.787394052931283,"longitude":34.64396330257408,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060183,"latitude":32.10165667323017,"longitude":34.960554418530016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740537,"latitude":32.1084625610611,"longitude":35.186198775463104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742902,"latitude":31.7849899565269,"longitude":34.642660372609086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743039,"latitude":31.785179000000003,"longitude":34.64279395337297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714668,"latitude":31.786881174784547,"longitude":34.644748402574095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740967,"latitude":31.78643691088075,"longitude":34.645742669725266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739865,"latitude":31.78683620414789,"longitude":34.644533777571446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743171,"latitude":31.786270825979457,"longitude":34.64031862735022,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432609,"latitude":31.78647,"longitude":34.64012,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432526,"latitude":31.7881173,"longitude":34.6421635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743685,"latitude":32.78880031612378,"longitude":34.993745865742355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL32053205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742995,"latitude":32.70637235413474,"longitude":35.17399250155419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741527,"latitude":32.810688,"longitude":35.071585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739825,"latitude":32.7063747986274,"longitude":35.17404596197128,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742498,"latitude":31.790237296296432,"longitude":35.176842345194345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001292","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742792,"latitude":31.8351151,"longitude":34.6870211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742797,"latitude":32.00629810058989,"longitude":34.74289665051546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005179","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741597,"latitude":31.610340549612,"longitude":34.76219475756047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10104121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196183,"latitude":31.8864489,"longitude":34.7302142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432582,"latitude":31.78769,"longitude":34.6425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741680,"latitude":31.25885650784107,"longitude":35.206276881581246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004674","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741707,"latitude":31.794893,"longitude":35.142876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741548,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742951,"latitude":31.78239,"longitude":35.20851996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742941,"latitude":31.891514957671408,"longitude":34.77981872440697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742009,"latitude":32.00507867397681,"longitude":34.792968271478465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742251,"latitude":32.005079861060146,"longitude":34.792998636974744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739895,"latitude":31.896103547077452,"longitude":34.783260496056855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714979,"latitude":31.89604712401712,"longitude":34.78321378895491,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967354,"latitude":31.896086781176514,"longitude":34.78321647124578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052050","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741403,"latitude":31.793494,"longitude":35.336445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743230,"latitude":31.75842,"longitude":35.20557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899834,"latitude":31.778547286987305,"longitude":35.30815124511719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001054","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714878,"latitude":31.61356741012558,"longitude":34.77816743435859,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742149,"latitude":31.918090486509303,"longitude":34.888333967824614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742158,"latitude":31.917801219209583,"longitude":34.88843683242917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741358,"latitude":32.17671277008031,"longitude":34.85607115564291,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741278,"latitude":32.08398446792274,"longitude":34.81674972960083,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006431","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741599,"latitude":31.7998396490158,"longitude":35.148917912908644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715169,"latitude":31.805862449528284,"longitude":35.15244326345521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741619,"latitude":32.442891,"longitude":34.8869243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741041,"latitude":32.852005,"longitude":35.067436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742031,"latitude":32.51768142244886,"longitude":35.00240494328771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742990,"latitude":31.804710842144882,"longitude":34.644614465461416,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741418,"latitude":32.082486,"longitude":34.803475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740634,"latitude":32.44190500383656,"longitude":34.887344609596994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899964,"latitude":31.80777802794766,"longitude":34.64632854017654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560113,"latitude":31.807739,"longitude":34.6461696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743361,"latitude":32.309729,"longitude":34.880381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740592,"latitude":32.43962364713426,"longitude":34.88747769046891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741253,"latitude":31.797055,"longitude":35.219828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741596,"latitude":32.027550373206694,"longitude":34.74634521034932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899882,"latitude":32.02744472522363,"longitude":34.74637171018544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741645,"latitude":32.027878214906515,"longitude":34.74625036046701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899985,"latitude":31.964079995466356,"longitude":34.81541703141015,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196190,"latitude":32.0820571,"longitude":34.8294437,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741701,"latitude":31.782515168641076,"longitude":35.219448783135206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742455,"latitude":31.26372111,"longitude":34.77019453,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742599,"latitude":31.766311663765833,"longitude":35.20484072829451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740931,"latitude":32.07831059012075,"longitude":34.84180022141912,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060175,"latitude":32.07734538341765,"longitude":34.84220252772267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL97499749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742483,"latitude":32.08537451689634,"longitude":34.83950681116374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006690","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742430,"latitude":31.986801649818634,"longitude":34.787067402446745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743367,"latitude":31.72234476128858,"longitude":35.22614088220626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739963,"latitude":32.610204304591214,"longitude":35.28715776280869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714995,"latitude":32.61018906069864,"longitude":35.28719558007593,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001930","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743511,"latitude":32.43848,"longitude":34.89082,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899880,"latitude":32.0229632,"longitude":34.7477337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714730,"latitude":32.02224150191244,"longitude":34.749532100428944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742939,"latitude":31.76454911897369,"longitude":35.189029686436385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899843,"latitude":32.02187131016188,"longitude":34.74905912516595,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005873","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739834,"latitude":32.758318,"longitude":34.972705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741523,"latitude":32.02228543962825,"longitude":34.74954531296621,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000703","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714587,"latitude":32.1004603764434,"longitude":34.8937302203576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001486","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967365,"latitude":32.100642878582235,"longitude":34.893811549073796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741286,"latitude":32.05729826600118,"longitude":34.76828506660883,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741521,"latitude":32.08096540453774,"longitude":34.89296182955773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742606,"latitude":32.08587456250192,"longitude":34.82571524300579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714595,"latitude":31.7824793,"longitude":35.2196036,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742129,"latitude":32.163242534817016,"longitude":34.83032691729795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015622","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740243,"latitude":31.78112518147734,"longitude":35.219585394477484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715101,"latitude":32.0888664,"longitude":34.8440964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743549,"latitude":32.79145396166569,"longitude":34.997494326389315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004105","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742004,"latitude":32.31010213159043,"longitude":34.85458087120202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742510,"latitude":31.80315390943084,"longitude":34.65928040220733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742674,"latitude":31.786318,"longitude":35.174006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714630,"latitude":32.08596322907854,"longitude":34.835252629381685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742837,"latitude":31.785791553369933,"longitude":35.208189080653774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740930,"latitude":32.43760807564146,"longitude":34.91641098210623,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739914,"latitude":32.43716548487455,"longitude":34.917764083430136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715066,"latitude":32.43713608685307,"longitude":34.917733571505394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742405,"latitude":32.43628585117064,"longitude":34.91947945344709,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740057,"latitude":32.43578925222484,"longitude":34.92139027116394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432575,"latitude":32.43575370734301,"longitude":34.92144379713931,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006723","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742088,"latitude":32.435666006758076,"longitude":34.92192790552945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003065","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739863,"latitude":32.43640688124927,"longitude":34.92043048528481,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741893,"latitude":32.435203618419884,"longitude":34.92365369763511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003031","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742865,"latitude":32.10994259013084,"longitude":34.833108817156024,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741115,"latitude":32.10969620096313,"longitude":34.83351642022464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739923,"latitude":31.437949,"longitude":34.923011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741845,"latitude":32.007616282029744,"longitude":34.80081991416117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899960,"latitude":32.00739405509442,"longitude":34.79951058578741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432537,"latitude":31.7660688,"longitude":35.3028536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743694,"latitude":31.7734462,"longitude":34.6824641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743448,"latitude":31.60672124,"longitude":34.76939017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740574,"latitude":31.6616679,"longitude":34.5627173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004994","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742167,"latitude":32.06329398135082,"longitude":34.77850297311913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006624","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742538,"latitude":32.0612101,"longitude":34.7783204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013373","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740952,"latitude":32.059642381441094,"longitude":34.869625645659774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743048,"latitude":32.059653,"longitude":34.86964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743160,"latitude":31.703369449104194,"longitude":35.11783684965477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740368,"latitude":32.93426253291656,"longitude":35.07657714561939,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742831,"latitude":32.93428160663765,"longitude":35.07649882426738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741507,"latitude":31.954873271122114,"longitude":34.89801575707781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899829,"latitude":31.9848909,"longitude":34.7693577,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740144,"latitude":32.8074,"longitude":35.1091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560367,"latitude":32.060934934354066,"longitude":34.77027595459634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715082,"latitude":31.901868830261545,"longitude":34.80912626043253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714779,"latitude":32.08543108210822,"longitude":34.88625502761268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715078,"latitude":32.0255968,"longitude":34.8066534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714929,"latitude":32.81004387187002,"longitude":34.998803248323796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014053","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741621,"latitude":32.32735331377593,"longitude":34.86012582023775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002788","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739829,"latitude":32.32733843686153,"longitude":34.860362940594136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899836,"latitude":31.669228072987714,"longitude":34.58666920560401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001047","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714861,"latitude":31.6690932,"longitude":34.5865602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714872,"latitude":31.960240493705932,"longitude":34.80285846686477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967358,"latitude":31.960351999411564,"longitude":34.80283030367011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714748,"latitude":32.928987393840686,"longitude":35.07674382825149,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741541,"latitude":32.759999716339124,"longitude":34.97305714343348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742040,"latitude":31.78156492,"longitude":34.70518417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741285,"latitude":32.32479383345155,"longitude":34.86579468680535,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743667,"latitude":32.3247651806745,"longitude":34.86578306815651,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740108,"latitude":31.959594538743517,"longitude":34.8026405128975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742470,"latitude":31.971871,"longitude":34.807173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741419,"latitude":32.05442307498069,"longitude":34.77046720982795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740060,"latitude":32.7623256317216,"longitude":34.97289283928679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743689,"latitude":31.319140654198875,"longitude":34.61979308347363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714977,"latitude":31.31898633222018,"longitude":34.6197385228118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742466,"latitude":31.88978572518381,"longitude":34.81326380964318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001119","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715010,"latitude":32.05233454272775,"longitude":34.77038187546034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004390","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741292,"latitude":31.889963452587317,"longitude":34.81327020255946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742459,"latitude":31.92532228276032,"longitude":34.87713129473303,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741436,"latitude":31.893058565383345,"longitude":34.81178176083186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742345,"latitude":31.890553806896417,"longitude":34.813035120115266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740708,"latitude":31.891047952716676,"longitude":34.81276471426239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001746","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742694,"latitude":32.329331,"longitude":34.854799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005216","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432588,"latitude":31.8951002,"longitude":34.8113641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743423,"latitude":31.892650928835266,"longitude":34.81229653469832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006266","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740832,"latitude":31.78852639764323,"longitude":34.710973187891604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742344,"latitude":31.78852723563756,"longitude":34.71100154277185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741290,"latitude":31.897126297580517,"longitude":34.8103940893274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740567,"latitude":31.259097,"longitude":35.214828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899919,"latitude":31.895169848905674,"longitude":34.811617413493124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000891","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714986,"latitude":31.895170864930204,"longitude":34.81155770012735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742061,"latitude":32.76649266935144,"longitude":34.9674859190063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742683,"latitude":31.896052263914882,"longitude":34.81126995889547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007776","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741614,"latitude":32.329099739107015,"longitude":34.855171417418745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741617,"latitude":31.89965795423011,"longitude":34.80964586378124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739988,"latitude":32.472977,"longitude":34.974089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000813","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714623,"latitude":31.899845870383217,"longitude":34.80961452955774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714635,"latitude":31.89983781306465,"longitude":34.809533336173565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007699","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741960,"latitude":32.32916779387336,"longitude":34.85591855248036,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899810,"latitude":31.95128726805694,"longitude":34.89450441146262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741006,"latitude":31.89790421734446,"longitude":34.810774834744755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741310,"latitude":31.950336724126608,"longitude":34.89375358895493,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741671,"latitude":31.90021653810119,"longitude":34.81012444877723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009498","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741883,"latitude":32.28196222084148,"longitude":34.90942987372933,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006809","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743420,"latitude":32.930767038616914,"longitude":35.07434306208994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740963,"latitude":31.90268384587902,"longitude":34.808015823759476,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741080,"latitude":32.81063807827605,"longitude":34.998106134053685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741371,"latitude":31.901850565387324,"longitude":34.80902544443266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742696,"latitude":31.90184057316809,"longitude":34.80915742119758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742833,"latitude":32.085066824141535,"longitude":34.886225868717176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740246,"latitude":32.08536636486897,"longitude":34.88624938773155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741487,"latitude":31.735625004412945,"longitude":34.74474666176909,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741918,"latitude":32.51048,"longitude":34.919204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739820,"latitude":31.96904199858348,"longitude":34.80385176202761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013423","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740780,"latitude":31.9691356285912,"longitude":34.80396331910808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740873,"latitude":32.76413636494373,"longitude":34.971838431733325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740977,"latitude":32.80995652944139,"longitude":34.998562718843665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742714,"latitude":31.969121,"longitude":34.803975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715043,"latitude":31.969063391825564,"longitude":34.80385153617987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432560,"latitude":31.968912399905,"longitude":34.80393731779097,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013266","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740494,"latitude":31.97010231237122,"longitude":34.80557177609215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742594,"latitude":31.9701870941809,"longitude":34.80550873422298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000984","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715092,"latitude":31.970152264138694,"longitude":34.805488989082264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740699,"latitude":32.32814519156274,"longitude":34.858824964715204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740654,"latitude":31.74942713251497,"longitude":34.98745323246383,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741033,"latitude":32.05959424043547,"longitude":34.7707801475869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741333,"latitude":31.749803,"longitude":34.987209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714772,"latitude":31.749314,"longitude":34.9937314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740779,"latitude":31.860157904612127,"longitude":34.82291652331355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007140","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742298,"latitude":32.05978618583832,"longitude":34.77051919354652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743056,"latitude":32.80907828620968,"longitude":34.99921745590407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006841","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740521,"latitude":32.81004721776645,"longitude":34.998798084337714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005921","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741837,"latitude":32.764424393374526,"longitude":34.97092464479197,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001435","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740682,"latitude":31.816581,"longitude":34.771576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008211","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741491,"latitude":31.789569746403473,"longitude":34.71227496239356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002318","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742176,"latitude":32.02414990036751,"longitude":34.803644546312306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742868,"latitude":31.97193673817595,"longitude":34.806041726498975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743107,"latitude":31.885150646195846,"longitude":34.814627522300135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008614","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743221,"latitude":32.32763372555791,"longitude":34.85929876750512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005427","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740106,"latitude":31.931327,"longitude":34.869563,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742339,"latitude":32.327290217310505,"longitude":34.86012610193801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740418,"latitude":32.765891,"longitude":34.96941,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714957,"latitude":32.32990865251081,"longitude":34.8535873272103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967347,"latitude":32.3299633,"longitude":34.8534812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743354,"latitude":32.084378825095634,"longitude":34.815471194154846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742383,"latitude":32.06581787499999,"longitude":34.85538375757236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742385,"latitude":32.06579245655287,"longitude":34.85540296719665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000698","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714580,"latitude":33.009035018295606,"longitude":35.097059716065885,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742729,"latitude":31.965936098817068,"longitude":34.80229201582873,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743566,"latitude":32.32714767029174,"longitude":34.86081208612874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899931,"latitude":31.96654,"longitude":34.80261,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899948,"latitude":31.9658852902485,"longitude":34.80236915274391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740569,"latitude":31.895171,"longitude":34.811478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740389,"latitude":33.008146,"longitude":35.096887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740881,"latitude":31.96703392504346,"longitude":34.803088199515635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740959,"latitude":31.85636392418286,"longitude":34.82521483139376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742781,"latitude":31.80539125,"longitude":34.76273164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714762,"latitude":31.933558341103467,"longitude":34.86782173789397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000668","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743543,"latitude":31.965395826501084,"longitude":34.80260503802874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740647,"latitude":31.966588170832594,"longitude":34.80307827312964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740981,"latitude":33.0073767426693,"longitude":35.09669591336848,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740910,"latitude":32.76850770235944,"longitude":34.96720150834451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743458,"latitude":31.884917154359933,"longitude":34.815647581095966,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740054,"latitude":32.32980533211585,"longitude":34.854092139881125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009443","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739814,"latitude":32.086181540058135,"longitude":34.814903084655754,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714958,"latitude":32.0860729111319,"longitude":34.81523996166275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741934,"latitude":32.019252979003014,"longitude":34.744870154611604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743089,"latitude":31.965289210541723,"longitude":34.803091547349844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005886","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740669,"latitude":31.81601142,"longitude":34.77159516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560111,"latitude":31.8080476,"longitude":34.766741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002886","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741733,"latitude":31.885602067488662,"longitude":34.815000160246356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741496,"latitude":31.888992841893394,"longitude":34.81313835972908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012035","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740942,"latitude":31.66916853279892,"longitude":34.58662725522724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005691","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742880,"latitude":31.96297900497105,"longitude":34.80271957277019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000832","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741284,"latitude":32.05509484750946,"longitude":34.770965143655445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547076,"latitude":31.961164723252555,"longitude":34.80332497561372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740378,"latitude":31.886423640796863,"longitude":34.81457501134575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008201","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740063,"latitude":31.236255695185328,"longitude":34.76605346583318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741162,"latitude":31.97333450121369,"longitude":34.80695056876466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741884,"latitude":31.95351213,"longitude":34.90922396,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742669,"latitude":31.662484917237688,"longitude":34.58592866208942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740586,"latitude":31.816089,"longitude":34.771165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742502,"latitude":31.899652181245585,"longitude":34.809636652735236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743182,"latitude":31.901858605960747,"longitude":34.8091011927249,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002983","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741485,"latitude":32.31853550913099,"longitude":34.93461316873503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743412,"latitude":32.06267155030333,"longitude":34.770196695073075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743101,"latitude":32.157755264770785,"longitude":34.81000838490504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743596,"latitude":32.80803645573503,"longitude":34.9929426060179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742884,"latitude":32.162413,"longitude":34.844675,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740911,"latitude":32.81191966757517,"longitude":34.99346009701967,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714812,"latitude":32.131791889020825,"longitude":34.90216739570245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL0001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16289056,"latitude":32.085151,"longitude":34.800428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009037","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743487,"latitude":32.08517079779812,"longitude":34.80052341291401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005141","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741551,"latitude":32.13322735227488,"longitude":34.901484905788784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739823,"latitude":32.133436,"longitude":34.901324,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740841,"latitude":31.753923,"longitude":35.165034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742474,"latitude":31.739375092141874,"longitude":34.9762622992498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714807,"latitude":31.854755204144922,"longitude":34.8446250343586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967373,"latitude":31.8547407,"longitude":34.8445862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432580,"latitude":31.854803831819385,"longitude":34.844499180789796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093179","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742070,"latitude":32.800906,"longitude":35.52533,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742171,"latitude":32.800906,"longitude":35.52533,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002702","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740822,"latitude":31.755654,"longitude":35.198085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547094,"latitude":32.154023,"longitude":34.84179719999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013752","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742685,"latitude":32.69761300887622,"longitude":35.31248561764613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742903,"latitude":32.695919,"longitude":35.311907,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006164","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741177,"latitude":32.17919772836416,"longitude":34.90908889579788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742848,"latitude":32.763284,"longitude":34.974193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740542,"latitude":32.1764616,"longitude":34.9309982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714952,"latitude":32.17647965561151,"longitude":34.933220724664224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741111,"latitude":31.930676276360355,"longitude":34.79187437665175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742187,"latitude":31.97778139714558,"longitude":34.76981108962714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739996,"latitude":31.684837,"longitude":34.573944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010777","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742303,"latitude":32.80853210695851,"longitude":35.05969142298165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010940","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743261,"latitude":31.827884,"longitude":35.242028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000469","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560469,"latitude":31.24504,"longitude":34.78055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714726,"latitude":32.06195,"longitude":34.80483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742185,"latitude":32.062219008739184,"longitude":34.790970722088794,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740891,"latitude":31.975566522768762,"longitude":34.89348330919264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740908,"latitude":32.25773384341725,"longitude":34.91854207972676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016284","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740510,"latitude":32.83497688201598,"longitude":35.089064131282825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling"],"Veev Services":[]},"id":19277581,"latitude":32.03199875381215,"longitude":34.79699545720816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560152,"latitude":32.03199498736184,"longitude":34.797000929190865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740499,"latitude":32.786543,"longitude":34.9963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743488,"latitude":32.03043203528543,"longitude":34.79813046784887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743003,"latitude":29.560057620542896,"longitude":34.95729976185537,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000704","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743201,"latitude":32.1924934227239,"longitude":34.88482641509447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741664,"latitude":31.966024237742648,"longitude":34.775340999997816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004318","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740465,"latitude":31.964870321620072,"longitude":34.77214809053801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560108,"latitude":31.964852260041535,"longitude":34.77220948169653,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739992,"latitude":32.4715153001374,"longitude":34.954044059272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740794,"latitude":32.84907033657595,"longitude":35.097047002149566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432565,"latitude":32.84881659862611,"longitude":35.09630939202922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740750,"latitude":32.659558316844226,"longitude":35.10520830718778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009956","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743255,"latitude":32.659585358129384,"longitude":35.10511535248037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741304,"latitude":32.813204260270076,"longitude":34.967935236998386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743044,"latitude":32.65476640619657,"longitude":35.10488393769683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010512","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741578,"latitude":32.431649,"longitude":34.945014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743483,"latitude":32.00549858153234,"longitude":34.76412230801784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741279,"latitude":32.175161,"longitude":34.9267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010767","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742272,"latitude":32.17596006486679,"longitude":34.9275773098217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743456,"latitude":32.17349335114805,"longitude":34.92542678401891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741953,"latitude":32.097640375653526,"longitude":34.77573008136464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741179,"latitude":32.776609091232814,"longitude":35.04260287238732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741704,"latitude":31.748288861994016,"longitude":35.21451137299011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715057,"latitude":32.9699952,"longitude":35.550272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742206,"latitude":32.96996185742817,"longitude":35.55020646716085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967375,"latitude":32.96999518091979,"longitude":35.55023981072786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010855","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743632,"latitude":31.24533607984253,"longitude":34.79934414538003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741486,"latitude":32.049590128401235,"longitude":34.78976931118109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742700,"latitude":32.81779636959552,"longitude":35.080399297357374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741977,"latitude":32.7933273,"longitude":35.1754026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741500,"latitude":31.24694345405918,"longitude":34.79565418046341,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001217","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715163,"latitude":31.92749875877249,"longitude":34.798010780483935,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741847,"latitude":31.961964812089782,"longitude":34.800036374990505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741955,"latitude":32.09624396637843,"longitude":34.94915699007528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741635,"latitude":31.246121658307665,"longitude":34.79787611693846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007354","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743174,"latitude":32.83172854208902,"longitude":35.06351724174368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008581","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743567,"latitude":32.05542181387127,"longitude":34.76977559755326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743463,"latitude":32.107578607952924,"longitude":34.80284084266843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741114,"latitude":32.117974759837715,"longitude":34.82448881749328,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714994,"latitude":32.17448237360255,"longitude":34.91094312281181,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740210,"latitude":31.92815109770177,"longitude":34.798576860118864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715008,"latitude":32.08330573713444,"longitude":34.78941215277864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741258,"latitude":32.029870373409196,"longitude":34.89186792460319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011852","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739964,"latitude":29.54658,"longitude":34.934045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743296,"latitude":31.927087249227963,"longitude":34.79788280866347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741047,"latitude":31.928431951621583,"longitude":34.798677823890486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742038,"latitude":32.0648426251526,"longitude":34.85292878843011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741780,"latitude":31.256225012455914,"longitude":34.81037898544297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740630,"latitude":31.957764221993695,"longitude":34.79447963325388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741843,"latitude":32.510465428667985,"longitude":34.91518327117168,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715009,"latitude":32.162816541561824,"longitude":34.83463811838256,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715197,"latitude":32.02976111950717,"longitude":34.891864262692934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003221","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739827,"latitude":33.00530741137747,"longitude":35.09269826228755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740066,"latitude":32.162823,"longitude":34.834552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741126,"latitude":31.924572858625126,"longitude":34.79756256389681,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741682,"latitude":31.731279688249167,"longitude":34.7396468705349,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741991,"latitude":31.24696396,"longitude":34.79584995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742296,"latitude":32.923287,"longitude":35.07087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740736,"latitude":32.850753,"longitude":35.071711,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743251,"latitude":32.83335419813023,"longitude":35.07581838594749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741512,"latitude":33.00029510073677,"longitude":35.09154249201398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741711,"latitude":32.174974593091704,"longitude":34.90868473961708,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004052","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742352,"latitude":31.817904,"longitude":34.77671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714611,"latitude":31.926938194189,"longitude":34.79825166319468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010662","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742706,"latitude":32.17485699266941,"longitude":34.90967047913321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743076,"latitude":31.92597417057005,"longitude":34.79765021593855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002932","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741445,"latitude":32.08143007261967,"longitude":34.78987212944921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741297,"latitude":32.174093364140795,"longitude":34.91467011412087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741318,"latitude":32.173821762556,"longitude":34.91412532883686,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010287","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741083,"latitude":31.81693166940507,"longitude":34.77907063040311,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002380","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741968,"latitude":31.733489442268457,"longitude":34.740593605246644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741723,"latitude":32.077608,"longitude":34.789106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743336,"latitude":32.95737945024986,"longitude":35.49731838394418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000732","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743067,"latitude":32.17733026842562,"longitude":34.898558700478205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000688","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743441,"latitude":32.1778871,"longitude":34.8972091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742280,"latitude":32.17802,"longitude":34.89665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006224","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740868,"latitude":32.17193159548366,"longitude":34.92840351712832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741528,"latitude":32.17198768906049,"longitude":34.928348112006184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741379,"latitude":32.92836214343126,"longitude":35.073290166916166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001285","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627467,"latitude":32.17095530548397,"longitude":34.92736474920112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741410,"latitude":32.756315401448425,"longitude":34.972546510791275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012512","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742235,"latitude":32.01945744488692,"longitude":34.77069158288141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740839,"latitude":32.177211774877215,"longitude":34.90065925577223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742077,"latitude":32.08391693082142,"longitude":34.78894204908135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006349","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741984,"latitude":32.03406690721782,"longitude":34.8931559676104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741718,"latitude":32.17691266681737,"longitude":34.90199330644876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000711","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714594,"latitude":32.17694925796284,"longitude":34.902031549112955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740088,"latitude":32.174631,"longitude":34.911154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743132,"latitude":33.006384351491604,"longitude":35.092502191511656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007067","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742661,"latitude":32.17591486751385,"longitude":34.90640524203071,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547079,"latitude":32.329570891635406,"longitude":34.858494607359766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010332","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739841,"latitude":31.92690204770116,"longitude":34.79820444907378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742701,"latitude":31.737912,"longitude":34.9633583,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742268,"latitude":32.10903,"longitude":34.83638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740584,"latitude":32.111430628169444,"longitude":34.83926025295253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432585,"latitude":32.83793689886465,"longitude":35.08252793005944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742384,"latitude":32.83605516150385,"longitude":35.08119002799171,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740768,"latitude":31.93283390802465,"longitude":34.83213720662339,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741961,"latitude":32.087808,"longitude":34.783861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742258,"latitude":32.01948,"longitude":34.813776,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967370,"latitude":31.810092926957307,"longitude":34.65711403923904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008443","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742403,"latitude":32.08326,"longitude":34.800625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742613,"latitude":32.083029,"longitude":34.800624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899993,"latitude":31.9615072,"longitude":34.800662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740660,"latitude":32.0922932,"longitude":34.8565263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742289,"latitude":32.08716853553425,"longitude":34.78639928707963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742597,"latitude":32.089507,"longitude":34.818603,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742671,"latitude":32.092252,"longitude":34.833192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742748,"latitude":32.08695055577979,"longitude":34.78736867361068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741519,"latitude":32.08721849102037,"longitude":34.788258019778105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741161,"latitude":32.08662726199973,"longitude":34.79136160732715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740621,"latitude":32.0907577259683,"longitude":34.82148025999315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742252,"latitude":32.0909800028926,"longitude":34.822349019940575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741841,"latitude":31.962122827572916,"longitude":34.80073228001247,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715198,"latitude":31.961567424331395,"longitude":34.80070940891202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743631,"latitude":32.086204,"longitude":34.811395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743646,"latitude":32.32536790985056,"longitude":34.8495627383259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741644,"latitude":31.730310059559667,"longitude":34.74703965174226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004548","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739830,"latitude":31.731373692104416,"longitude":34.74743598364748,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742731,"latitude":32.14339913575423,"longitude":34.891697576710676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740594,"latitude":32.08916813745127,"longitude":34.77691780618418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741002,"latitude":32.082773,"longitude":34.802108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741106,"latitude":32.08882479523164,"longitude":34.77736097302796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000607","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":22560240,"latitude":31.8091441,"longitude":34.6556394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715135,"latitude":31.810372970642064,"longitude":34.656772730815796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740898,"latitude":32.06917731715295,"longitude":34.84967186066519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740624,"latitude":32.02492188065507,"longitude":34.77760742475758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742740,"latitude":32.83793052126009,"longitude":35.07517279991726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740072,"latitude":32.086495,"longitude":34.811251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005824","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740697,"latitude":32.09161636977621,"longitude":34.85937395337294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009230","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741122,"latitude":32.0865,"longitude":34.811251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010046","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743496,"latitude":32.0900337,"longitude":34.8798119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742321,"latitude":32.088592,"longitude":34.78057,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627464,"latitude":32.0917561,"longitude":34.8648388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740728,"latitude":32.088032,"longitude":34.813282,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741282,"latitude":32.088053021784255,"longitude":34.781968884442634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741875,"latitude":32.08848573067074,"longitude":34.81439380367013,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899816,"latitude":31.24778188451744,"longitude":34.80722187636405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715038,"latitude":31.247791568348514,"longitude":34.80709689152901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714761,"latitude":32.09235294014522,"longitude":34.84029544489605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001240","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715186,"latitude":32.07310933802283,"longitude":34.81183812466423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740404,"latitude":32.09213019943351,"longitude":34.85564255092619,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742666,"latitude":32.834277,"longitude":35.071907,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010864","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743635,"latitude":32.082945851236744,"longitude":34.80052392092261,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714599,"latitude":32.09220443154804,"longitude":34.83451788491006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740362,"latitude":32.0924392000381,"longitude":34.84027387497009,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742746,"latitude":32.760346,"longitude":34.972059,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715023,"latitude":32.073458689289325,"longitude":34.81520216441527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007496","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741185,"latitude":32.76062124435086,"longitude":34.96352686422216,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741331,"latitude":32.09164052271005,"longitude":34.85924517175828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001164","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715098,"latitude":32.091679352229875,"longitude":34.82481936043254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715114,"latitude":32.76031058357726,"longitude":34.9718066025741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741353,"latitude":32.80294790666917,"longitude":35.08208673205175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715013,"latitude":32.8028877,"longitude":35.0822442,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010163","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743026,"latitude":32.804944047651375,"longitude":35.09966813533474,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740075,"latitude":32.804981428479515,"longitude":35.1028942363165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743425,"latitude":32.804938452617264,"longitude":35.102927972964295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741254,"latitude":32.804024,"longitude":35.094804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740709,"latitude":32.804872987968444,"longitude":35.1026362770617,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742356,"latitude":32.803407508977934,"longitude":35.09117713128279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967350,"latitude":32.0853025,"longitude":34.9789034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743196,"latitude":29.55690597663979,"longitude":34.93421318739969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715029,"latitude":31.98227,"longitude":34.76051,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742130,"latitude":31.78798182946163,"longitude":35.22288404451688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714892,"latitude":31.787918,"longitude":35.2231146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004394","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741294,"latitude":31.787588,"longitude":35.223268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740544,"latitude":32.76893,"longitude":35.003407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741591,"latitude":32.08292983725465,"longitude":34.80039082415624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715154,"latitude":31.7956633,"longitude":35.1995787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740651,"latitude":32.5905684096366,"longitude":34.93646122464689,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741594,"latitude":31.706958,"longitude":34.948354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740638,"latitude":32.27384,"longitude":34.9374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741189,"latitude":32.46561,"longitude":34.94801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060174,"latitude":32.07408749087991,"longitude":34.88401140231808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741344,"latitude":32.723291,"longitude":35.220436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742827,"latitude":32.179565849661515,"longitude":34.80536050312115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740217,"latitude":32.178930328786684,"longitude":34.80492668980352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23210103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741339,"latitude":31.53550821201969,"longitude":35.096702084765745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23200228","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743674,"latitude":31.7553434,"longitude":35.2217262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003291","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741970,"latitude":32.138591,"longitude":34.947614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010379","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740742,"latitude":32.40196862490537,"longitude":34.901489589064916,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742155,"latitude":32.4340458,"longitude":34.9196518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743038,"latitude":32.418175,"longitude":34.906304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742891,"latitude":31.692837,"longitude":35.117973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003955","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741029,"latitude":31.753464,"longitude":35.195525,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742314,"latitude":32.015833,"longitude":34.787384,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742022,"latitude":32.06416373049378,"longitude":34.78707268220901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743005,"latitude":29.511959075927734,"longitude":34.9242057800293,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001042","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714854,"latitude":31.67438,"longitude":34.55914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742571,"latitude":31.787769317626953,"longitude":34.64320373535156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714648,"latitude":32.78510170000005,"longitude":34.9859139245369,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741369,"latitude":32.786858176379965,"longitude":34.985905466324894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008291","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741415,"latitude":32.78509257061551,"longitude":34.985890936573334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741536,"latitude":32.78467563288574,"longitude":34.98604113883956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742996,"latitude":31.292383289077407,"longitude":34.92462844907379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742896,"latitude":33.013519643531936,"longitude":35.35482249839031,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743636,"latitude":31.807904279394872,"longitude":35.2227178279435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026471","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740814,"latitude":31.922889067936058,"longitude":35.0487323822088,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714746,"latitude":32.08032179399994,"longitude":34.83458985369787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967355,"latitude":32.080292216099686,"longitude":34.83459561542609,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743155,"latitude":31.73855,"longitude":34.99302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742888,"latitude":31.807893314554484,"longitude":35.222787701854315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742883,"latitude":32.80881144048818,"longitude":34.960702488058296,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743242,"latitude":32.617224306591446,"longitude":35.289395233217085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714734,"latitude":32.61216235284497,"longitude":35.28826688634279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743243,"latitude":32.61446793146326,"longitude":35.289263015378964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743628,"latitude":32.61223585932564,"longitude":35.288196976681334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000693","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743438,"latitude":32.61447929505963,"longitude":35.2884830552775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007287","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743486,"latitude":32.02214434430779,"longitude":34.8649714582822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743588,"latitude":32.43079794683392,"longitude":34.93930271103787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743474,"latitude":32.8114926687565,"longitude":35.004760147850405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000706","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743205,"latitude":32.4305740002722,"longitude":34.93812042806763,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006592","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742736,"latitude":31.934415588105423,"longitude":34.88921208414531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743084,"latitude":31.949639131107773,"longitude":34.88298789108551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741995,"latitude":31.80458129519937,"longitude":34.661297400645125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003448","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741347,"latitude":32.7949278958495,"longitude":35.01943200000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742867,"latitude":32.79493963415467,"longitude":35.01943584355125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743659,"latitude":31.749163,"longitude":34.999933,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741212,"latitude":31.9172653980653,"longitude":34.86817549304778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432543,"latitude":31.244551893148248,"longitude":34.81265200307577,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740247,"latitude":32.045936,"longitude":34.802815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432597,"latitude":32.045934435105394,"longitude":34.8028037235632,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015041","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741862,"latitude":32.956938,"longitude":35.496949,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743421,"latitude":32.07123490162805,"longitude":34.78250049428542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005584","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740520,"latitude":32.086020664724764,"longitude":34.88744792394255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739991,"latitude":31.911317,"longitude":34.80546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432558,"latitude":32.08912140746073,"longitude":34.88630962086679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007141","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742299,"latitude":32.08967391401892,"longitude":34.886455292030725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011670","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739847,"latitude":29.548403445779716,"longitude":34.951353697748644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004015","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742387,"latitude":31.425250541284505,"longitude":34.58158444784003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741627,"latitude":32.78651853388933,"longitude":34.998363770460415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743440,"latitude":32.820659,"longitude":35.056683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743467,"latitude":32.77799,"longitude":35.026644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741732,"latitude":32.8083881,"longitude":35.0112159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740619,"latitude":32.78276018060265,"longitude":35.014065221067234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012311","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741422,"latitude":32.04562486630314,"longitude":34.79184219338142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740684,"latitude":32.06368632718286,"longitude":34.78139212891274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012404","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742680,"latitude":32.06355277416774,"longitude":34.780717697855735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741983,"latitude":32.81108786016668,"longitude":35.06839613207694,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742212,"latitude":32.813455,"longitude":35.06404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740874,"latitude":32.817436,"longitude":35.056822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010115","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743085,"latitude":32.81131724866252,"longitude":35.067249436176304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714846,"latitude":32.1129002,"longitude":34.9601631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740938,"latitude":32.1125976,"longitude":34.9690962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740061,"latitude":31.257457657032226,"longitude":35.2108515423279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714916,"latitude":32.79340547938266,"longitude":35.0110881931353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714723,"latitude":32.792361322405085,"longitude":35.01205767099853,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741481,"latitude":32.79390001170286,"longitude":35.01055381108049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742424,"latitude":32.79341227412949,"longitude":35.0110827156414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196191,"latitude":32.79281478014307,"longitude":35.01219941097644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007918","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742508,"latitude":32.79238194140675,"longitude":35.01210551999641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003853","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743011,"latitude":32.792464,"longitude":35.011989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714592,"latitude":32.15994645223157,"longitude":34.904460266992125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742727,"latitude":32.019458,"longitude":34.778539,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742611,"latitude":32.15994745042563,"longitude":34.90445503743162,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006780","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742051,"latitude":32.017914111077424,"longitude":34.7789157378837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899804,"latitude":32.017857725800894,"longitude":34.77883012761267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740517,"latitude":31.238853,"longitude":34.792962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743290,"latitude":31.860258866592535,"longitude":34.81083038729324,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715102,"latitude":32.0782313,"longitude":34.8889961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742122,"latitude":31.306283693673297,"longitude":34.62690282360725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432548,"latitude":32.08447,"longitude":34.83286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060172,"latitude":32.80944,"longitude":35.10298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012361","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741400,"latitude":32.116575557055945,"longitude":34.78812772460738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741758,"latitude":32.98402,"longitude":35.54654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001149","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743319,"latitude":32.98402,"longitude":35.54654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740763,"latitude":31.77231222386888,"longitude":35.18449099692729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742393,"latitude":32.6058245,"longitude":35.3000558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739960,"latitude":31.792285,"longitude":34.638077,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742464,"latitude":32.6934,"longitude":35.316115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004962","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742188,"latitude":32.1288087849011,"longitude":34.85669688681223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742063,"latitude":32.09162741315078,"longitude":34.818708944213135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009422","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741880,"latitude":32.12874435721423,"longitude":34.85724577546312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432593,"latitude":31.8655197,"longitude":34.7438479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740743,"latitude":32.7093654918305,"longitude":35.31312836115507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742006,"latitude":31.604162215489435,"longitude":34.7754227498562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742354,"latitude":31.60017037904673,"longitude":34.77552932055135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715208,"latitude":32.8360617,"longitude":35.0761424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740661,"latitude":31.78323225555262,"longitude":34.69221205377431,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715070,"latitude":31.7833531,"longitude":34.6919891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740973,"latitude":32.11854765541064,"longitude":34.80071538449461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002992","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741385,"latitude":32.116525695130846,"longitude":34.79680231365849,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007184","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742234,"latitude":32.117212,"longitude":34.796668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001035","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714840,"latitude":32.4998008,"longitude":35.044974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003969","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741039,"latitude":32.23363,"longitude":34.96943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003394","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741642,"latitude":31.25449267,"longitude":34.77237665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25090538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740786,"latitude":32.77606397746631,"longitude":35.51417368231897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741267,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25092215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741305,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742585,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743094,"latitude":32.78013505299467,"longitude":35.504249143620676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743280,"latitude":32.79581831005665,"longitude":35.530974702574085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743380,"latitude":32.795816161063435,"longitude":35.530971658895496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742322,"latitude":31.983536485824086,"longitude":34.811204858838565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743093,"latitude":32.79523323909054,"longitude":35.40416797959688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25055120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743192,"latitude":32.775137,"longitude":35.378344,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741200,"latitude":32.02428,"longitude":34.85488,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000047","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741196,"latitude":29.552506002351862,"longitude":34.962095458996814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740513,"latitude":29.549414,"longitude":34.963131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432533,"latitude":29.56295889009012,"longitude":34.94060065729094,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741201,"latitude":29.549384166620943,"longitude":34.96313898806237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740817,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741716,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742226,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743716,"latitude":32.22825910602068,"longitude":34.942242662004226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010284","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741082,"latitude":32.7765671104478,"longitude":35.02170054232788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740676,"latitude":32.843007157713146,"longitude":35.164243041858505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740704,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740761,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000536","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742332,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743138,"latitude":32.63352,"longitude":35.40214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743247,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559933,"latitude":32.63352,"longitude":35.40214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060189,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018760","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432536,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000712","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714596,"latitude":32.002418586299875,"longitude":34.834571912599266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741629,"latitude":32.086406750767615,"longitude":34.8780604698749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741067,"latitude":33.02076737869145,"longitude":35.105519507910095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741178,"latitude":32.136361842434994,"longitude":34.84488207464102,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740107,"latitude":32.78284775973717,"longitude":35.01399202086677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741590,"latitude":32.81918240958325,"longitude":34.976014208695375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006370","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741948,"latitude":31.881019,"longitude":34.8121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742752,"latitude":32.17703388276751,"longitude":34.89374679757631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740255,"latitude":32.2917,"longitude":34.862705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005447","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742018,"latitude":32.17915908215769,"longitude":34.8959029306239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740972,"latitude":32.822784571462456,"longitude":34.97351089126115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742200,"latitude":32.07131281502633,"longitude":34.770554693551254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740475,"latitude":32.008845,"longitude":34.778397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742273,"latitude":32.17915485117335,"longitude":34.895915290088745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741221,"latitude":31.76458031890033,"longitude":35.20554186689949,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005953","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899979,"latitude":31.9375618,"longitude":34.8778052,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743271,"latitude":32.98248,"longitude":35.2456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742929,"latitude":32.708765,"longitude":35.503778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743307,"latitude":31.877958,"longitude":34.739449,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741217,"latitude":32.15163432255886,"longitude":34.84132592989159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743020,"latitude":32.81711,"longitude":35.073203,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714606,"latitude":32.77324560246019,"longitude":35.01313541791832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715012,"latitude":32.0752012850365,"longitude":34.79535831701007,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714728,"latitude":31.523087330939276,"longitude":34.59543201425679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742274,"latitude":32.77324479614118,"longitude":35.013132889620984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627451,"latitude":31.75639247935569,"longitude":34.9900489946039,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714627,"latitude":32.06111356089025,"longitude":34.79149715902841,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001209","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715155,"latitude":31.7559585,"longitude":34.9876209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714939,"latitude":32.0685590211629,"longitude":34.794172893253624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967349,"latitude":32.06858629643657,"longitude":34.794129977910636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019684","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432577,"latitude":32.06886545413563,"longitude":34.79408597668645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743580,"latitude":32.75552702281024,"longitude":35.06177503191184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000570","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742143,"latitude":31.792337047105374,"longitude":34.82420332638932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743114,"latitude":32.061657304635006,"longitude":34.78354338468969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005345","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742392,"latitude":31.751171155811107,"longitude":35.21538574147193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000924","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715052,"latitude":31.7507702,"longitude":35.215895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743468,"latitude":31.75013685476266,"longitude":35.215888635020534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL16161616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741820,"latitude":31.750518,"longitude":35.215645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740105,"latitude":31.788783,"longitude":35.220761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742348,"latitude":32.06956,"longitude":34.80528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742416,"latitude":31.8986045,"longitude":34.9069712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741741,"latitude":32.16093115655311,"longitude":34.90245129592398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741417,"latitude":32.05707481967601,"longitude":34.772501224536896,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015735","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740541,"latitude":31.31568,"longitude":34.62233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560136,"latitude":31.315316203320254,"longitude":34.623736519708544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742906,"latitude":32.0213548,"longitude":34.8604889,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740534,"latitude":31.25904586275414,"longitude":35.21482458624704,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740261,"latitude":31.802103677228715,"longitude":35.21680965029718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001185","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715132,"latitude":31.2554118,"longitude":35.2082312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742025,"latitude":32.049775340414485,"longitude":34.75495012325845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627479,"latitude":32.790346978969964,"longitude":35.53386571117244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741798,"latitude":32.06694663232834,"longitude":34.77923944907379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740929,"latitude":31.65773147882052,"longitude":34.562761506166325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009955","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743253,"latitude":32.061971476942645,"longitude":34.77295639794394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547087,"latitude":31.96718082676414,"longitude":34.81330408903676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742804,"latitude":32.06545356133055,"longitude":34.77803792879888,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006350","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741943,"latitude":32.093932995402085,"longitude":34.79097102271921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005882","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740668,"latitude":31.756415726114536,"longitude":35.1985630154629,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739915,"latitude":32.05265,"longitude":34.96149,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741623,"latitude":32.790546800921526,"longitude":35.533455516740496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020359","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432589,"latitude":31.658065003168772,"longitude":34.56463193981697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742849,"latitude":31.9703584533317,"longitude":34.80743933527245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715086,"latitude":31.966619167275308,"longitude":34.80757688516193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006358","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432540,"latitude":31.92683553410859,"longitude":34.85730946259884,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742453,"latitude":31.238280711279234,"longitude":34.77382411322928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740798,"latitude":31.240087212226662,"longitude":34.7753523263893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742628,"latitude":32.91693689754478,"longitude":35.08198185717041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2291243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740579,"latitude":31.258173,"longitude":34.813562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000777","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714839,"latitude":31.2561558,"longitude":34.8168155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741753,"latitude":32.085395169831415,"longitude":34.82851489573448,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31009061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899967,"latitude":31.25806010887982,"longitude":34.813491197166044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741199,"latitude":29.560927,"longitude":34.933789,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899813,"latitude":31.778547286987305,"longitude":35.30815124511719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742586,"latitude":32.08324,"longitude":34.87446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742565,"latitude":31.7627277,"longitude":35.13594076,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899984,"latitude":32.05959,"longitude":34.76356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742967,"latitude":31.789542,"longitude":35.220508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740552,"latitude":32.071229071803685,"longitude":34.89968470704436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003316","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741633,"latitude":31.23846986252785,"longitude":34.774032135319516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740598,"latitude":31.237765442482488,"longitude":34.77322129361961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012022","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741049,"latitude":31.237759886578406,"longitude":34.77321815400201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742236,"latitude":31.23774722491019,"longitude":34.77322920795192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741705,"latitude":31.236207739681234,"longitude":34.77123758893569,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742579,"latitude":31.23946978552111,"longitude":34.77464000875558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002775","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740692,"latitude":31.237916223744588,"longitude":34.77248782111688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899844,"latitude":31.966714292525747,"longitude":34.79914461104506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004862","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742573,"latitude":31.238765521347815,"longitude":34.77349314824019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741174,"latitude":31.758031,"longitude":35.207129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714921,"latitude":31.758941758193927,"longitude":35.21313736504709,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741924,"latitude":32.07421,"longitude":34.843269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743687,"latitude":32.0729474061443,"longitude":34.76493719236152,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001163","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715094,"latitude":32.0807917,"longitude":34.8454302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740563,"latitude":32.07719720858958,"longitude":34.8548980137247,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741158,"latitude":31.9594703,"longitude":34.79682498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432605,"latitude":31.75748417132883,"longitude":35.210144309022546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740755,"latitude":31.75291652344728,"longitude":35.206309852745164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714825,"latitude":32.0286353,"longitude":34.8663596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967360,"latitude":32.0286353,"longitude":34.8663596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714930,"latitude":32.8677117,"longitude":35.0969581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743518,"latitude":32.86788868812223,"longitude":35.09678850043693,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741903,"latitude":32.86791864567291,"longitude":35.09673030784702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967371,"latitude":31.990003674451664,"longitude":34.7646010625656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743616,"latitude":31.42106,"longitude":34.5998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060186,"latitude":32.01916760658954,"longitude":34.78132184088582,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004158","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743690,"latitude":32.091540606271124,"longitude":34.89579759974775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016088","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740258,"latitude":32.0148169,"longitude":34.7634994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741377,"latitude":32.849983,"longitude":35.065475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714858,"latitude":31.652336620054594,"longitude":34.56057016197126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003989","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741076,"latitude":31.805853293049765,"longitude":34.6539686353329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715166,"latitude":31.805861416480607,"longitude":34.65390957129129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740909,"latitude":32.852259140465044,"longitude":35.066468276427145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001277","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627459,"latitude":32.01519917078826,"longitude":34.75625755690049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715096,"latitude":32.0155634,"longitude":34.754358,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715061,"latitude":31.9419659,"longitude":34.8246627,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015594","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740239,"latitude":32.087265,"longitude":34.828515,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007105","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742399,"latitude":31.802302540519747,"longitude":34.64982094461542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715137,"latitude":31.7901616,"longitude":35.219159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740811,"latitude":32.29989295606314,"longitude":34.85659017457054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739981,"latitude":32.510897,"longitude":34.919518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714871,"latitude":31.912245,"longitude":35.0026563,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013342","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741022,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740673,"latitude":31.79204189064875,"longitude":35.220313911740156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742476,"latitude":31.790499941185182,"longitude":35.21920445236643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714897,"latitude":31.703562672333103,"longitude":34.983958186125925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740842,"latitude":31.7013142863835,"longitude":34.983196450978326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741575,"latitude":31.243252633034423,"longitude":34.802225668513934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715001,"latitude":31.243266967134826,"longitude":34.80220747003317,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741607,"latitude":31.23628311985038,"longitude":34.765874342350806,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740065,"latitude":32.926728,"longitude":35.321354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740159,"latitude":32.079984,"longitude":34.774219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739962,"latitude":32.80468187913275,"longitude":35.004717252590304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739994,"latitude":32.0259087,"longitude":34.7474206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000776","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714837,"latitude":31.986232958618906,"longitude":34.76822974890837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742549,"latitude":31.80068615710571,"longitude":35.218197602389715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740992,"latitude":31.74238099,"longitude":34.77889657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742194,"latitude":31.743,"longitude":34.78219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742894,"latitude":33.045646,"longitude":35.573327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741973,"latitude":31.761511,"longitude":35.175881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899876,"latitude":31.2485895,"longitude":34.78130760000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739883,"latitude":31.251033104736052,"longitude":34.779735009227345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715171,"latitude":31.25286015001104,"longitude":34.79719521593856,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019320","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432572,"latitude":32.099511385404845,"longitude":34.786840116567625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741775,"latitude":31.676375,"longitude":34.554588,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741679,"latitude":32.43142798175602,"longitude":34.93968740107434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714847,"latitude":32.2298875,"longitude":34.9441981,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740617,"latitude":31.785802,"longitude":35.212284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741468,"latitude":31.785703350288447,"longitude":35.21252469232789,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010805","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743668,"latitude":32.026838,"longitude":34.76412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741152,"latitude":31.78019,"longitude":35.222366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741777,"latitude":31.78013199802205,"longitude":35.22234336441803,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714910,"latitude":31.780158791940252,"longitude":35.22235332711098,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016981","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740264,"latitude":31.7886459,"longitude":35.2026784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742353,"latitude":31.787474507605683,"longitude":35.208044604385705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740965,"latitude":31.788347376241614,"longitude":35.2067066194194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL63136313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743165,"latitude":31.7889789877874,"longitude":35.20462800870829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741897,"latitude":31.78887560894433,"longitude":35.20385925767214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742766,"latitude":31.788878206169787,"longitude":35.20382199692421,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742843,"latitude":31.788978910164765,"longitude":35.203311686383906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019632","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":29010768,"latitude":31.78896599999999,"longitude":35.2032745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001062","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714893,"latitude":31.789048466062514,"longitude":35.202068660246205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715173,"latitude":31.788981237929992,"longitude":35.202090226702985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741357,"latitude":31.78947461357097,"longitude":35.20129082617286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741936,"latitude":31.78909,"longitude":35.203237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007032","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742695,"latitude":31.78173657331038,"longitude":35.22037750396508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742562,"latitude":31.782813,"longitude":35.218523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013430","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740783,"latitude":31.783625958558844,"longitude":35.21729860044187,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742163,"latitude":31.78501255,"longitude":35.21563996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899947,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740098,"latitude":31.973369,"longitude":34.808049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740838,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743080,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714901,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739826,"latitude":32.6885097721953,"longitude":35.27893609910745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742201,"latitude":32.675849223004235,"longitude":35.229092726829215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000981","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715084,"latitude":32.03438985643047,"longitude":34.74559716378898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741838,"latitude":32.04463222195024,"longitude":34.75194987085633,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741610,"latitude":32.04346964,"longitude":34.74952529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007463","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741255,"latitude":32.04107191109786,"longitude":34.7513407525286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743383,"latitude":32.03814817786079,"longitude":34.75016800992712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004599","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739806,"latitude":32.03439443731188,"longitude":34.74579155552705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002392","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742074,"latitude":32.033704,"longitude":34.745005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741975,"latitude":32.03303970882592,"longitude":34.74396279968501,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741989,"latitude":32.050247985326834,"longitude":34.752950906745916,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741979,"latitude":32.047745026607075,"longitude":34.75227216187712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741957,"latitude":32.04518156371929,"longitude":34.752508074592285,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743142,"latitude":31.260110067678124,"longitude":34.79446662390784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741910,"latitude":32.008991398795885,"longitude":34.76881492325987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25099264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742720,"latitude":32.777018,"longitude":35.5118648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742512,"latitude":32.77874251022858,"longitude":35.51528972023773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432535,"latitude":31.243033338850466,"longitude":34.79922516495428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741249,"latitude":31.24424613850808,"longitude":34.79938400340659,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005819","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740667,"latitude":32.800644879411024,"longitude":35.09206842261485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739916,"latitude":31.2439462,"longitude":34.7965666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743691,"latitude":31.243934137645653,"longitude":34.79657508215851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742955,"latitude":32.297181,"longitude":34.85449,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742676,"latitude":31.24716294767206,"longitude":34.81178665887811,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004331","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742832,"latitude":31.246106418291703,"longitude":34.812194260925466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740890,"latitude":31.245445,"longitude":34.795769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742340,"latitude":31.2707463866045,"longitude":34.79759708687597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000832","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714659,"latitude":31.753713996346193,"longitude":35.196588613491826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742561,"latitude":32.009498,"longitude":34.744959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743430,"latitude":33.20061381619761,"longitude":35.56887095673937,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008696","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743121,"latitude":32.02289030192964,"longitude":34.81113958450723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743212,"latitude":32.633070667072396,"longitude":35.32551414685454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017299","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899848,"latitude":32.011381225640186,"longitude":34.74143096994055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740511,"latitude":32.011129084201144,"longitude":34.74301481707048,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899866,"latitude":32.011093487092445,"longitude":34.743086055322934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741102,"latitude":32.06505669935447,"longitude":34.78872442209016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742358,"latitude":32.0647589129313,"longitude":34.78840680948982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743713,"latitude":31.7537111,"longitude":35.1959578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006824","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743351,"latitude":32.0113880487158,"longitude":34.74140012453556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715079,"latitude":32.022864356488476,"longitude":34.81116548390058,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017374","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740270,"latitude":32.08963,"longitude":34.88142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741655,"latitude":32.82272284199009,"longitude":34.95947709325411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742813,"latitude":32.00917624115901,"longitude":34.74718985391716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743434,"latitude":31.819573,"longitude":35.238602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560105,"latitude":31.741921292778045,"longitude":34.98950634519214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740772,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741364,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743592,"latitude":32.65338725828594,"longitude":35.120301781316435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742504,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741355,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742120,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742132,"latitude":32.78505579999999,"longitude":35.5167797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL50755075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743029,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743108,"latitude":31.748687182858365,"longitude":35.19215651901436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743563,"latitude":31.789223908175497,"longitude":35.20318770159859,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560402,"latitude":32.9672698,"longitude":35.4942476,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000696","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714578,"latitude":33.01096,"longitude":35.28857,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743276,"latitude":31.961596242391547,"longitude":34.80784689295693,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741727,"latitude":31.782860196766435,"longitude":35.20388193791339,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740718,"latitude":32.59106260890502,"longitude":35.29408191893995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010862","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899853,"latitude":31.961703625749035,"longitude":34.80875218507328,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714790,"latitude":32.01193262332691,"longitude":34.79280568660155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742277,"latitude":31.425322821959654,"longitude":34.60092204996527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020589","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432599,"latitude":31.96154790743775,"longitude":34.80813748942874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740790,"latitude":31.961863571911678,"longitude":34.80950201991306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899875,"latitude":31.961870249435776,"longitude":34.80949484814104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742313,"latitude":32.03280881250829,"longitude":34.75111333822625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743495,"latitude":32.96905703284075,"longitude":35.493271490712736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018929","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547086,"latitude":32.05922208099066,"longitude":34.86277582791132,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739833,"latitude":32.025668578627894,"longitude":34.75370118392534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432584,"latitude":32.783186,"longitude":35.517528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743704,"latitude":32.032468,"longitude":34.798503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017335","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432538,"latitude":32.49183023045195,"longitude":35.49752706319466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739844,"latitude":33.021704,"longitude":35.263032,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741231,"latitude":29.559127,"longitude":34.947809,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740680,"latitude":32.95608727186049,"longitude":35.183310635775975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741511,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742659,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743041,"latitude":32.95424164524555,"longitude":35.1852778635762,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743571,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743640,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741015,"latitude":32.957733,"longitude":35.205811,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741043,"latitude":31.79184114046109,"longitude":35.20585477022882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715141,"latitude":31.790625543508945,"longitude":35.20277407111413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741320,"latitude":32.017005689945144,"longitude":34.797922980536626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742029,"latitude":31.79221259970282,"longitude":35.209381951044875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008376","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742639,"latitude":32.09510002977592,"longitude":34.77496813469045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007397","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899870,"latitude":31.26662924118886,"longitude":34.77614448343238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740474,"latitude":32.100775367168424,"longitude":34.897014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740797,"latitude":32.095034057636376,"longitude":34.77864653325387,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741866,"latitude":32.0950208788872,"longitude":34.7786374941803,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741424,"latitude":32.0160171,"longitude":34.7532877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004691","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740045,"latitude":32.09641897755396,"longitude":34.774480240952634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741396,"latitude":32.09647637840743,"longitude":34.77400756445166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740587,"latitude":32.055539,"longitude":34.7828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742753,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743327,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743454,"latitude":32.87537731656451,"longitude":35.19556086011886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009708","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742404,"latitude":32.87000749198104,"longitude":35.205422847850436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25042523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743405,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559942,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742590,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742096,"latitude":32.804800256270845,"longitude":34.973546735097614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741526,"latitude":31.746958780816016,"longitude":34.98811243723851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741816,"latitude":32.000123,"longitude":34.8047088,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004555","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740659,"latitude":32.1055167,"longitude":34.9649987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742582,"latitude":31.80639,"longitude":35.11439,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742617,"latitude":31.99462,"longitude":34.84726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743122,"latitude":32.6721002,"longitude":35.1079952,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742139,"latitude":33.01762432267913,"longitude":35.445967036651226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28013715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740785,"latitude":33.06216618860597,"longitude":35.24851053437767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740913,"latitude":32.02487,"longitude":34.85733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31040280","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743539,"latitude":30.60994,"longitude":34.80157,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000746","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741791,"latitude":32.550659956112035,"longitude":35.39373168997542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742414,"latitude":32.55065904321467,"longitude":35.39369949570085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741336,"latitude":31.75874,"longitude":35.20808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741810,"latitude":32.855552673339844,"longitude":35.185630798339844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742607,"latitude":32.37725,"longitude":34.87649,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011124","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742641,"latitude":32.93340043676918,"longitude":35.368391311495614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742658,"latitude":32.74395,"longitude":35.07667,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000756","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714792,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714799,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714849,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715022,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741677,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743394,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741795,"latitude":32.72628,"longitude":35.35556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006926","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742983,"latitude":32.72231,"longitude":35.31685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742688,"latitude":31.7794,"longitude":35.21133,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743681,"latitude":32.18629554237079,"longitude":34.90492962965454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740588,"latitude":32.00937826707512,"longitude":34.75724683622454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010537","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741501,"latitude":32.014130708504446,"longitude":34.75872178769682,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741806,"latitude":32.01419340381033,"longitude":34.758784170228836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742091,"latitude":32.013150877049306,"longitude":34.75903645113628,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743603,"latitude":31.678571415798555,"longitude":34.57558288012233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715000,"latitude":32.08561500761435,"longitude":34.83948664663201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000693","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714574,"latitude":32.05911813722701,"longitude":34.81596885788746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018629","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196187,"latitude":32.05918806149578,"longitude":34.8158860509374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002414","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743410,"latitude":32.060161449073625,"longitude":34.81613754719214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000672","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743548,"latitude":32.6082348,"longitude":35.2983385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743304,"latitude":32.89046500000001,"longitude":35.511572,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004680","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741719,"latitude":32.71905,"longitude":35.33423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742207,"latitude":32.964648,"longitude":35.495997,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741751,"latitude":32.60889349444647,"longitude":35.28922909469283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740531,"latitude":32.46368,"longitude":34.98096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560141,"latitude":31.90321,"longitude":34.99891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12121212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743188,"latitude":32.82425961934968,"longitude":34.98229845371346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714794,"latitude":32.825003728175204,"longitude":34.98285380429642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741391,"latitude":32.07923952922718,"longitude":34.77942600639483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743136,"latitude":31.7493182,"longitude":34.9861756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714791,"latitude":31.748932,"longitude":34.9861017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018119","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741794,"latitude":33.208074,"longitude":35.569134,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010424","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741923,"latitude":31.674540559040267,"longitude":34.56997051539404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740655,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004924","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742162,"latitude":32.33062798440212,"longitude":34.85218720623342,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004841","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742634,"latitude":32.32998203705347,"longitude":34.850671023814364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743411,"latitude":32.048464,"longitude":34.8107254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004447","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740968,"latitude":32.825050980878366,"longitude":34.982833378979585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740828,"latitude":31.749187471274954,"longitude":34.9870071695846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741004,"latitude":31.7491722086142,"longitude":34.98703773046658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742479,"latitude":31.74915107123871,"longitude":34.98701098360653,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741891,"latitude":31.748864,"longitude":34.986089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004574","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740556,"latitude":31.749118,"longitude":34.987665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743503,"latitude":33.266048431396484,"longitude":35.769901275634766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013378","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740954,"latitude":31.793785,"longitude":34.64659,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742698,"latitude":31.79399399,"longitude":34.64662407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742216,"latitude":31.80155,"longitude":34.75242,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743708,"latitude":29.560657,"longitude":34.958192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742276,"latitude":31.68049,"longitude":34.58302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741236,"latitude":29.557669,"longitude":34.951925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741509,"latitude":31.921543,"longitude":35.014545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742809,"latitude":32.71675,"longitude":35.26034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715026,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006937","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742964,"latitude":31.78783,"longitude":35.21672,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742978,"latitude":32.73662,"longitude":35.325281,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012411","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742681,"latitude":31.7794,"longitude":35.21133,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007956","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742545,"latitude":31.787837607250026,"longitude":35.19036198301636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742899,"latitude":31.78809619825798,"longitude":35.18680989814756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714700,"latitude":31.788155024284695,"longitude":35.186535631874385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743396,"latitude":31.7884309171088,"longitude":35.185262285149726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714607,"latitude":31.788374666279584,"longitude":35.185200086417645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743576,"latitude":31.787732160322978,"longitude":35.181425046627034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740132,"latitude":31.750984180798206,"longitude":35.21497906352545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899864,"latitude":31.78047359999999,"longitude":35.1880169,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899877,"latitude":31.78605928131599,"longitude":34.631047065971096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740489,"latitude":31.785931,"longitude":34.631794,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742738,"latitude":31.785896107814764,"longitude":34.63179881523913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432583,"latitude":31.780745220911786,"longitude":34.63178842014578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740771,"latitude":32.09444810172021,"longitude":34.82514343706443,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742516,"latitude":32.18178,"longitude":34.93429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742942,"latitude":32.18178,"longitude":34.93429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627455,"latitude":31.8726349840192,"longitude":34.82237133280765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005466","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743653,"latitude":32.05614724427217,"longitude":34.82777476908379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011341","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743445,"latitude":32.9957404224797,"longitude":35.27540363263351,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743717,"latitude":31.99252141867826,"longitude":34.849257169421485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743559,"latitude":32.693812,"longitude":35.28354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743339,"latitude":32.760885702194805,"longitude":35.09090845126671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740607,"latitude":32.954420225281545,"longitude":35.16133743326522,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740610,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740715,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742329,"latitude":32.947989571453284,"longitude":35.16475584125202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742712,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006972","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742915,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742917,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007341","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743186,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740618,"latitude":32.681639,"longitude":35.151976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740648,"latitude":32.10918,"longitude":34.79959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743298,"latitude":32.319365,"longitude":34.932588,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741378,"latitude":32.56672,"longitude":35.35562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742657,"latitude":32.721105,"longitude":35.442834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741656,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007937","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742546,"latitude":32.76012306033599,"longitude":35.349862894033706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742947,"latitude":32.740389463486366,"longitude":35.33403606134225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006944","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742985,"latitude":32.73989316608252,"longitude":35.33444699304084,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743047,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743391,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743392,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743393,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742886,"latitude":32.74857711791992,"longitude":35.33964538574219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25032695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740819,"latitude":32.81236,"longitude":35.258613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002611","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743402,"latitude":32.81236,"longitude":35.258613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743031,"latitude":31.96366,"longitude":34.77865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741213,"latitude":32.1055167,"longitude":34.9649987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26003251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742927,"latitude":32.49816409758835,"longitude":35.06421937886969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001155","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743320,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743609,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012838","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432529,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432530,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743444,"latitude":32.3453150837682,"longitude":34.90866322722829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000620","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741405,"latitude":32.68587170184963,"longitude":35.42104392405255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742722,"latitude":32.68659,"longitude":35.41951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743348,"latitude":32.6774599721711,"longitude":35.41335119244655,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715027,"latitude":32.07701072981771,"longitude":34.81356656699213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000852","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741147,"latitude":32.07664295805764,"longitude":34.815942221827264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742872,"latitude":32.075567135194355,"longitude":34.818447969630874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741293,"latitude":32.07503690832385,"longitude":34.803953000000014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741946,"latitude":32.16830706754346,"longitude":34.85728371085535,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741785,"latitude":32.07499866095975,"longitude":34.805574858279456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715187,"latitude":32.07498227341322,"longitude":34.80626398293068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741784,"latitude":32.0754642013832,"longitude":34.8073957264226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743413,"latitude":32.075134,"longitude":34.808369,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742570,"latitude":32.075467009841,"longitude":34.80883000850798,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741498,"latitude":32.075535494376,"longitude":34.80990845047795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742186,"latitude":32.163026,"longitude":34.859699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742834,"latitude":32.08954147056571,"longitude":34.87585550492712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714954,"latitude":32.17745459542785,"longitude":34.90350071842005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899874,"latitude":32.02437729893209,"longitude":34.754388537095956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742691,"latitude":32.28489331056474,"longitude":34.85218013495294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740632,"latitude":32.7124556,"longitude":35.2798771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743283,"latitude":32.914643980041774,"longitude":35.29245052761269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009720","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742442,"latitude":32.92783768240847,"longitude":35.32490153437771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012781","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899868,"latitude":32.17876596940392,"longitude":34.90391829323085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715138,"latitude":31.8916738,"longitude":35.0192512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008626","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743252,"latitude":32.17880066651821,"longitude":34.90388457592231,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740723,"latitude":31.943940918244106,"longitude":34.88727760711511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742826,"latitude":29.571897,"longitude":34.963148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741046,"latitude":32.770737905696826,"longitude":34.96561504047452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714890,"latitude":31.8854985,"longitude":35.0055876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742409,"latitude":31.885392849688238,"longitude":35.00582234477462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743529,"latitude":31.89989239680405,"longitude":35.008080821158416,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627453,"latitude":31.899641650283726,"longitude":35.00764149856511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743338,"latitude":32.787648,"longitude":35.440717,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742400,"latitude":31.27805468700078,"longitude":34.79935627193767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005237","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742760,"latitude":31.96152677,"longitude":34.87790715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742080,"latitude":31.961408209454095,"longitude":34.87792128456517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742350,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740717,"latitude":32.01456,"longitude":34.8743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012139","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740744,"latitude":31.266578,"longitude":34.757663,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741819,"latitude":31.79833,"longitude":35.24382,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006789","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742055,"latitude":32.05765824250879,"longitude":34.79474795416137,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742841,"latitude":33.005472636343285,"longitude":35.098665434720886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008904","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740633,"latitude":33.00114734851978,"longitude":35.0970031192112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741326,"latitude":33.00097423131074,"longitude":35.096845341240176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715195,"latitude":33.00472145740542,"longitude":35.09841446130887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740978,"latitude":31.931573,"longitude":34.872936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005492","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743715,"latitude":32.1820535,"longitude":34.9407032,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741981,"latitude":32.07675348308455,"longitude":34.88232040289104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743123,"latitude":32.0605245,"longitude":34.8677049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003423","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741390,"latitude":32.05611775419056,"longitude":34.77952367735003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741842,"latitude":32.0562106629913,"longitude":34.779444791423316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742563,"latitude":32.0565847,"longitude":34.7761436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742165,"latitude":32.056558465354634,"longitude":34.78059586038119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741452,"latitude":32.0513783,"longitude":34.7827786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432571,"latitude":32.058912741775465,"longitude":34.7753076674938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741787,"latitude":32.05945482736473,"longitude":34.76924330375766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741779,"latitude":32.70063182292362,"longitude":35.320354510237536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740928,"latitude":32.70062947923114,"longitude":35.32043409763509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742835,"latitude":32.07746245466381,"longitude":34.771910000000005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000548","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742282,"latitude":31.99160417660076,"longitude":34.77542041074702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899865,"latitude":31.987637341299283,"longitude":34.76302114309579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739822,"latitude":31.988266763064285,"longitude":34.76254075787959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743010,"latitude":32.7673085432371,"longitude":34.96788010340657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741740,"latitude":32.03329452330459,"longitude":34.76461852535106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001078","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714927,"latitude":32.85379050642053,"longitude":35.071093895110224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009759","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742368,"latitude":32.85379474036986,"longitude":35.07102719514016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740575,"latitude":32.768607,"longitude":35.003415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742184,"latitude":32.76862629630558,"longitude":35.00340130514089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715071,"latitude":32.768646667583276,"longitude":35.003454680075926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000847","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741142,"latitude":32.06703537641694,"longitude":34.78187849088919,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899987,"latitude":31.992643469938468,"longitude":34.76663269082415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22560273,"latitude":31.990329349764348,"longitude":34.76616706934626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714866,"latitude":31.990356648345745,"longitude":34.7660839208668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560058,"latitude":31.99265544761766,"longitude":34.76665092633557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740996,"latitude":31.988186632290095,"longitude":34.76406836115658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714882,"latitude":31.98817079816868,"longitude":34.76405678709975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741159,"latitude":32.0740374,"longitude":34.8276551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899942,"latitude":33.01838,"longitude":35.2832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196188,"latitude":31.0639266,"longitude":35.0325283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000750","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743033,"latitude":32.437182,"longitude":35.026575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010934","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743227,"latitude":31.819886,"longitude":35.248047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741831,"latitude":32.7947221,"longitude":34.9586652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740549,"latitude":32.281301,"longitude":34.862148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22053170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740646,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001224","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743015,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743095,"latitude":31.72004552859316,"longitude":35.10278089670512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22053190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740681,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432604,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742528,"latitude":31.615769568245614,"longitude":34.77444641104508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741556,"latitude":31.26397556478917,"longitude":34.77925094091731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006398","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741877,"latitude":31.88333240782929,"longitude":34.82322071955467,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004479","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899943,"latitude":31.260692,"longitude":34.78685400000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739902,"latitude":32.02118200509597,"longitude":34.75848019508674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741118,"latitude":32.0214530018169,"longitude":34.75811801348887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742198,"latitude":32.021161,"longitude":34.75817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743220,"latitude":32.0212314,"longitude":34.7577272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899815,"latitude":31.25970354197951,"longitude":34.78025128157998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714800,"latitude":31.25966456408861,"longitude":34.78032906564141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740625,"latitude":31.260019394784507,"longitude":34.7768348350427,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743145,"latitude":31.260001248363352,"longitude":34.77684,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010517","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741580,"latitude":32.097221,"longitude":34.828899,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000591","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742105,"latitude":31.61987807112867,"longitude":34.579999364418015,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740662,"latitude":31.80343,"longitude":35.14856,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715191,"latitude":33.269095001307086,"longitude":35.772121573910326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012936","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":25196193,"latitude":31.37773,"longitude":34.76541,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742943,"latitude":33.25497412118872,"longitude":35.76505461490221,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715193,"latitude":33.266048431396484,"longitude":35.769901275634766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715194,"latitude":33.266048431396484,"longitude":35.769901275634766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432595,"latitude":33.2690961,"longitude":35.772122,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010137","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743021,"latitude":32.15846227664277,"longitude":34.90031755939392,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005284","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742735,"latitude":32.159465006491416,"longitude":34.902169324866,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743032,"latitude":32.828553,"longitude":35.510773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740640,"latitude":32.184781,"longitude":34.871326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007344","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743004,"latitude":32.91644688367636,"longitude":35.25045548958396,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018026","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741872,"latitude":33.265699388877245,"longitude":35.768343752149576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743302,"latitude":32.57025854342811,"longitude":35.182765962658685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26003255","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742897,"latitude":32.38466173495141,"longitude":35.037700827943475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003204","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740616,"latitude":31.7917289,"longitude":35.205456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31011000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742378,"latitude":31.291009528078085,"longitude":34.43247116970336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000477","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742557,"latitude":32.0511534,"longitude":34.904429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25095016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743407,"latitude":31.25909,"longitude":35.22218,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001228","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715174,"latitude":32.16814203388888,"longitude":34.80146125337295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741935,"latitude":32.16711137112329,"longitude":34.810410379204285,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743239,"latitude":32.59464800000001,"longitude":35.157976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009885","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743662,"latitude":32.34253711841654,"longitude":34.912112538375354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005847","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740732,"latitude":31.95454953,"longitude":34.89235429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012390","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741372,"latitude":31.88569,"longitude":35.02189,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012342","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741474,"latitude":31.914814470204607,"longitude":35.01621159332656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743521,"latitude":31.88569,"longitude":35.02189,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741182,"latitude":32.028935187905596,"longitude":34.89689882381825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739867,"latitude":32.08741464699173,"longitude":34.8848269839619,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008216","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741494,"latitude":32.09414759944802,"longitude":34.86462267040694,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000067","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741169,"latitude":29.557669,"longitude":34.951925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742774,"latitude":32.81697869210346,"longitude":35.05621520571809,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743517,"latitude":32.861272671621606,"longitude":35.09802558365259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743051,"latitude":32.0249891372832,"longitude":34.772243652524814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004376","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741247,"latitude":32.025505140178346,"longitude":34.76727417412419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715129,"latitude":32.7676424,"longitude":34.9701502,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003442","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741348,"latitude":32.298152,"longitude":34.849071,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001886","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742295,"latitude":32.18614625909288,"longitude":34.8695191343586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741492,"latitude":31.747932637203824,"longitude":34.990019988072284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004609","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741703,"latitude":31.954416818175723,"longitude":34.82241223347067,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743322,"latitude":31.954620473035373,"longitude":34.82110171622231,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742389,"latitude":31.95404727,"longitude":34.82460683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743316,"latitude":31.95456093,"longitude":34.82244289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028230","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740815,"latitude":32.021114,"longitude":34.942203,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743063,"latitude":31.74419199999999,"longitude":35.059406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743134,"latitude":31.248463,"longitude":34.413404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741163,"latitude":31.783306,"longitude":34.980238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742554,"latitude":32.10122,"longitude":34.87419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008052","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740735,"latitude":31.83952872138585,"longitude":34.84766708465575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008047","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740793,"latitude":31.882461,"longitude":34.811771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743046,"latitude":32.98275167535722,"longitude":35.09652965288861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743324,"latitude":32.983652,"longitude":35.098934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743706,"latitude":32.983652,"longitude":35.098934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741765,"latitude":32.04915239700444,"longitude":34.80291851769064,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741319,"latitude":32.049443353170425,"longitude":34.80514547529793,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005994","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740055,"latitude":32.782353,"longitude":35.173412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002791","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740758,"latitude":31.78520589971325,"longitude":35.21242487118734,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743374,"latitude":32.988845,"longitude":35.570375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015032","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741799,"latitude":32.06487,"longitude":34.79481,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742708,"latitude":31.61505290340658,"longitude":34.75898038862473,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742979,"latitude":32.077524,"longitude":34.889063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005014","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741974,"latitude":32.07487805234363,"longitude":34.88992210031937,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742950,"latitude":32.044416,"longitude":34.759626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001184","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743373,"latitude":32.985226,"longitude":35.441643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432550,"latitude":32.985226,"longitude":35.441643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017052","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899965,"latitude":31.6583,"longitude":34.57958,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714879,"latitude":32.15405,"longitude":34.8486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741809,"latitude":31.903742,"longitude":34.807699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009483","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741844,"latitude":32.917339,"longitude":35.125578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012379","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741431,"latitude":32.1013540631677,"longitude":35.16923704136624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740712,"latitude":31.78994661695567,"longitude":35.21678881669369,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714591,"latitude":31.6185414,"longitude":34.7662695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741195,"latitude":29.554784377857455,"longitude":34.96246322991897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000702","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714584,"latitude":29.55885,"longitude":34.95016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000077","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741204,"latitude":29.548517928627295,"longitude":34.96701804606574,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743198,"latitude":29.54607,"longitude":34.9407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000211","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743710,"latitude":29.54607,"longitude":34.9407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743194,"latitude":29.550836532727914,"longitude":34.95714754427739,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001201","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715147,"latitude":32.757796,"longitude":34.97292900000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Tobacco Sticks Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739795,"latitude":32.757981699239934,"longitude":34.972631355819715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005934","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741715,"latitude":31.788831511041135,"longitude":35.21720267609213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740408,"latitude":31.60367314245594,"longitude":34.75821439034281,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005973","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741807,"latitude":31.603404040100962,"longitude":34.758790068590756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741448,"latitude":31.789158,"longitude":35.215883,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743037,"latitude":31.788410688368984,"longitude":35.217638950330304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742900,"latitude":31.78851704825298,"longitude":35.217616809910325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007962","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742475,"latitude":32.07929572977799,"longitude":34.780665962612964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011889","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741545,"latitude":32.066780639415796,"longitude":34.77495033932639,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000575","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742144,"latitude":31.651352791902486,"longitude":34.76707812934622,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009583","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741459,"latitude":31.917671,"longitude":34.874398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003714","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740516,"latitude":31.79101,"longitude":35.19687,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001232","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715178,"latitude":31.7870671,"longitude":34.6452255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018132","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899898,"latitude":31.791063085002015,"longitude":34.63831649451218,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016266","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060167,"latitude":32.07742,"longitude":34.79305,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007646","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741987,"latitude":31.849934357441626,"longitude":34.84109313483855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899839,"latitude":31.78836118849854,"longitude":34.64188993575973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008428","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742364,"latitude":32.31123377193875,"longitude":34.93654291134226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742892,"latitude":31.720277432653297,"longitude":35.22094504432398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001164","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743268,"latitude":32.70316082730994,"longitude":35.1923902856156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005263","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742728,"latitude":32.808512,"longitude":34.994872,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743102,"latitude":32.04865,"longitude":34.77587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013376","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740953,"latitude":31.7991561,"longitude":35.0126982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715192,"latitude":31.9206,"longitude":34.8718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003770","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743404,"latitude":31.398859,"longitude":34.598239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28013774","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740859,"latitude":33.239349,"longitude":35.609359,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28013275","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741692,"latitude":33.027194,"longitude":35.256304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001203","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742932,"latitude":33.027194,"longitude":35.256304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001185","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743378,"latitude":31.778547286987305,"longitude":35.30815124511719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742517,"latitude":31.81494709954192,"longitude":35.34979335517524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001209","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742944,"latitude":32.28841,"longitude":34.99801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741572,"latitude":32.968662734697254,"longitude":35.54743534505826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741064,"latitude":33.01754,"longitude":35.284351,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000620","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560268,"latitude":31.81106,"longitude":35.1061,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741755,"latitude":32.9823181,"longitude":35.5459858,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005378","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742429,"latitude":32.70107630868055,"longitude":35.318193530176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743583,"latitude":32.70241186683885,"longitude":35.321859977296235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742336,"latitude":32.92723440641152,"longitude":35.320890607476336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001295","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627477,"latitude":32.92794945271549,"longitude":35.32639829002313,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000543","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742278,"latitude":32.92669058727149,"longitude":35.325874771954915,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009501","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740064,"latitude":32.1969,"longitude":34.880216,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL24605","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742099,"latitude":31.6577,"longitude":35.125678,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001171","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743236,"latitude":32.07625,"longitude":34.82116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25099531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743028,"latitude":32.78663986659829,"longitude":35.52424551842939,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742104,"latitude":33.0063,"longitude":35.26207,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001157","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743312,"latitude":33.0063,"longitude":35.26207,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004629","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741743,"latitude":32.05319169545379,"longitude":34.810055738695326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742223,"latitude":32.175697547232566,"longitude":34.853361769940555,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002956","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741520,"latitude":32.30406863976103,"longitude":34.86343506994057,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740905,"latitude":32.60239776185436,"longitude":35.01830139384843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743233,"latitude":29.54605,"longitude":34.93805,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743630,"latitude":31.800598937796426,"longitude":34.633767001936555,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742537,"latitude":31.7973411,"longitude":34.632513,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741894,"latitude":32.004937363295475,"longitude":34.79506885921746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743584,"latitude":31.25288127545864,"longitude":34.770525147849334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741786,"latitude":32.09364264599904,"longitude":34.824524712639736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010263","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741045,"latitude":32.094680788695804,"longitude":34.82414400465492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25023141","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742418,"latitude":32.828800314024036,"longitude":35.19994527986796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740507,"latitude":31.79318895830631,"longitude":35.145463428241726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010368","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740737,"latitude":31.79291246622542,"longitude":35.14565445879586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742052,"latitude":32.21043,"longitude":34.9858,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743460,"latitude":30.612728031748556,"longitude":34.80237682764311,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743083,"latitude":30.62177437444891,"longitude":34.80164448267396,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743310,"latitude":32.440200110892704,"longitude":35.04775729866844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012403","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742679,"latitude":32.0275582822223,"longitude":34.780809257502284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741493,"latitude":31.269248086026618,"longitude":34.77733841730627,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005583","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743175,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036023","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740956,"latitude":32.89067021590882,"longitude":35.40454965029716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036042","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740989,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740990,"latitude":32.885879995983096,"longitude":35.414477309082166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741058,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741059,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25006070","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742993,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560266,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715131,"latitude":32.96006,"longitude":35.49914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018928","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432557,"latitude":32.96006,"longitude":35.49914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003319","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741662,"latitude":32.809539,"longitude":35.118531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018134","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432534,"latitude":32.063883180832065,"longitude":34.85792865889548,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742965,"latitude":32.60585,"longitude":35.30725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020122","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432566,"latitude":31.701291951705244,"longitude":34.99289205459633,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001233","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715179,"latitude":31.69995,"longitude":34.58146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742625,"latitude":32.09073964907873,"longitude":34.88258168440958,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006621","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742544,"latitude":32.7169202,"longitude":35.2619233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":20899805,"latitude":29.56538427639988,"longitude":34.960051375439875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741203,"latitude":29.554088,"longitude":34.94554,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL40500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742825,"latitude":32.160687,"longitude":35.136044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22040500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743266,"latitude":31.9521108,"longitude":34.906551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715058,"latitude":32.31655,"longitude":34.94061,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000552","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560192,"latitude":33.0757629,"longitude":35.145394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL21658","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741822,"latitude":32.80247,"longitude":35.10884,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001211","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715157,"latitude":31.064895622399405,"longitude":35.032665931621025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741678,"latitude":31.757224068515608,"longitude":34.67737338187058,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432556,"latitude":31.069419,"longitude":35.033363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741769,"latitude":31.258097414288823,"longitude":35.206398271163955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23455","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741510,"latitude":31.88499,"longitude":34.73336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023450","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741689,"latitude":31.96128,"longitude":34.82271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715048,"latitude":31.264335,"longitude":34.846941,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016756","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740000,"latitude":32.82457,"longitude":34.97738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741473,"latitude":32.08287,"longitude":34.81524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL27111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741268,"latitude":31.899643247535614,"longitude":35.00823757224804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003407","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741387,"latitude":32.813803591103486,"longitude":35.115590875777016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000022","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741232,"latitude":31.93251,"longitude":34.86286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000012","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741271,"latitude":29.549501000117736,"longitude":34.95213122453691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715181,"latitude":31.94648,"longitude":34.89372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25036090","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741057,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011064","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741340,"latitude":32.890704,"longitude":35.40461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743459,"latitude":31.0051,"longitude":34.7871,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000795","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714876,"latitude":32.918451702357736,"longitude":35.29629908693711,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740914,"latitude":32.91855882903212,"longitude":35.29580072102557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741947,"latitude":32.91852632208529,"longitude":35.29577739176881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000986","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715095,"latitude":31.800771059141777,"longitude":34.65030679877664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":20899930,"latitude":32.000745,"longitude":34.7652989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743435,"latitude":31.820330315322188,"longitude":35.23992182541272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740663,"latitude":32.0585113987035,"longitude":34.80112987301635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899897,"latitude":31.89460785923112,"longitude":34.78936561656763,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715199,"latitude":31.9302558,"longitude":34.7872933,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001581","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741830,"latitude":32.78965461023028,"longitude":34.9650525584267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Accessories Selling","Device Service"],"Veev Services":[]},"id":32471750,"latitude":31.67022869189723,"longitude":34.58713515530551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000838","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714898,"latitude":32.00775985170602,"longitude":34.79169741703127,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004798","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967343,"latitude":32.00767,"longitude":34.7916065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742256,"latitude":32.81881322967407,"longitude":35.06845636663041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000214","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560294,"latitude":32.738912,"longitude":35.322494,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742297,"latitude":32.73573,"longitude":35.324926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005944","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741744,"latitude":32.164317740626764,"longitude":34.81133816713261,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008657","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740481,"latitude":32.162448359775205,"longitude":34.80936092767737,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000787","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714860,"latitude":32.16235407608722,"longitude":34.80926456312523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743385,"latitude":32.164526132353686,"longitude":34.81147052129241,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741497,"latitude":31.86779,"longitude":34.94804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741225,"latitude":32.9071811,"longitude":35.086745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742075,"latitude":33.00053445596911,"longitude":35.598405877425506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001110","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714992,"latitude":31.243768,"longitude":34.7724718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060187,"latitude":32.43848,"longitude":34.90401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000808","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741276,"latitude":32.14047,"longitude":34.88721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016690","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740079,"latitude":31.241419187615733,"longitude":34.809516273645414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743337,"latitude":33.21377,"longitude":35.5813,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714966,"latitude":31.73597,"longitude":34.98992,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739837,"latitude":32.697134,"longitude":35.301599,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560282,"latitude":31.784148697518543,"longitude":34.6526531344456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899909,"latitude":29.56938,"longitude":34.95507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012303","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739970,"latitude":32.569272,"longitude":34.933353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714676,"latitude":32.56924,"longitude":34.933385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740528,"latitude":32.79805,"longitude":34.99041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715062,"latitude":31.67429,"longitude":34.58557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007359","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740523,"latitude":32.977448426528895,"longitude":35.094530623458226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560002,"latitude":32.79498,"longitude":35.51818,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714821,"latitude":32.06447,"longitude":34.78187,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000555","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742287,"latitude":31.78879211946559,"longitude":35.22075429447747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742895,"latitude":31.790431036874672,"longitude":35.19141022453691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012375","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741402,"latitude":32.16681945912447,"longitude":34.83690247526724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004628","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17741745,"latitude":31.9634269274266,"longitude":34.77879128142972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740533,"latitude":32.07032486456359,"longitude":34.82843814352069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001256","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715202,"latitude":31.790243338645745,"longitude":35.19180915155525,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000696","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743443,"latitude":31.599088,"longitude":34.753983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017104","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":36547077,"latitude":31.7365686,"longitude":34.9921718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007424","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741300,"latitude":31.729566212651402,"longitude":34.99354877390786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714617,"latitude":31.729609926502132,"longitude":34.99344965826645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001570","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741713,"latitude":33.0085361,"longitude":35.0980514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743618,"latitude":33.0085361,"longitude":35.0980514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011928","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742819,"latitude":32.05876755155312,"longitude":34.77995258324787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740995,"latitude":31.804498495674668,"longitude":35.09225689508916,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742060,"latitude":31.979438219529072,"longitude":34.760856102781766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741675,"latitude":32.171692,"longitude":34.939378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742333,"latitude":32.171692,"longitude":34.939378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742648,"latitude":31.96128,"longitude":34.82271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714972,"latitude":32.314656,"longitude":34.896792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005507","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743344,"latitude":31.92700773020744,"longitude":34.80060214467117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740560,"latitude":32.80921664157844,"longitude":34.99865540194518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742435,"latitude":31.810912652578065,"longitude":34.64164204107159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001864","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742326,"latitude":32.17005885894432,"longitude":34.815811036905174,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003228","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740656,"latitude":31.95829749387735,"longitude":34.80763993080711,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742016,"latitude":32.01564691460728,"longitude":34.738878917389265,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007981","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742478,"latitude":32.314656,"longitude":34.896792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2001012","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":20409847,"latitude":32.056061631920095,"longitude":34.75666292744209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000763","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714810,"latitude":32.05643,"longitude":34.75683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742396,"latitude":31.282283651221835,"longitude":34.805671244940584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714965,"latitude":32.2391331,"longitude":34.9999367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740825,"latitude":31.713679159676676,"longitude":34.998354069446066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742591,"latitude":32.03939170451213,"longitude":34.75665064499012,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008224","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740062,"latitude":32.804815,"longitude":35.004629,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740875,"latitude":31.787835,"longitude":34.632511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740767,"latitude":31.708556214241607,"longitude":35.00011916994059,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715139,"latitude":31.7085069,"longitude":35.0001552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742779,"latitude":31.713008383018572,"longitude":34.98824896436584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432552,"latitude":31.71341441822737,"longitude":34.98832426655109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009592","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741460,"latitude":31.780322554689075,"longitude":34.63283738652194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899995,"latitude":31.780362720296974,"longitude":34.632781949636424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740923,"latitude":32.94312174155277,"longitude":35.079948813491804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741062,"latitude":32.06437901749128,"longitude":34.90338280155417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714750,"latitude":32.063364528632476,"longitude":34.77179565090585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740399,"latitude":32.174631,"longitude":34.911154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000864","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741109,"latitude":32.06095614253572,"longitude":34.77273255063681,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741904,"latitude":32.06937544525899,"longitude":34.77020319326378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741879,"latitude":32.059662,"longitude":34.772449,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000830","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741281,"latitude":32.074859338977454,"longitude":34.796823557339664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742970,"latitude":32.07402057826976,"longitude":34.79959609143529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006228","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740906,"latitude":32.502214,"longitude":34.921353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004652","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741666,"latitude":32.07850945704028,"longitude":34.896265449073795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25062239","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742933,"latitude":32.93318922855649,"longitude":35.31763922158845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22559970,"latitude":32.934675,"longitude":35.31652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742686,"latitude":32.10601798546483,"longitude":35.17359077557307,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742519,"latitude":31.831616,"longitude":34.955986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":26060180,"latitude":32.17469324264405,"longitude":34.90569676942793,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010904","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743331,"latitude":31.86558,"longitude":34.98769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013414","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740776,"latitude":31.945689,"longitude":34.775145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743270,"latitude":32.63860089467463,"longitude":35.34422957479222,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012811","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741261,"latitude":31.75947471356753,"longitude":35.20245109789376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743375,"latitude":31.827360653788865,"longitude":34.67490816972948,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740635,"latitude":31.82413,"longitude":34.68296,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742141,"latitude":32.06659,"longitude":34.80117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019563","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432586,"latitude":32.84362563557536,"longitude":35.06763256564142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743637,"latitude":31.744908260335098,"longitude":35.05953646846339,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741031,"latitude":32.10273,"longitude":34.8736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740824,"latitude":32.715359706130535,"longitude":35.29934986879905,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741218,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010507","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741582,"latitude":32.69180466836556,"longitude":35.29771579225908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741674,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002065","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741676,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741878,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741993,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004954","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742190,"latitude":32.704551880146,"longitude":35.30705711264366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743017,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000691","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743453,"latitude":32.724960795335654,"longitude":35.285428612004914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000311","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559949,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000221","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560301,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000230","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560310,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22560343,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740236,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007881","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740383,"latitude":32.68235348489215,"longitude":35.2696966441803,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001453","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740652,"latitude":32.69134043998665,"longitude":35.292353873619675,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001450","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740649,"latitude":32.715142121395594,"longitude":35.336632810845245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000727","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743106,"latitude":32.69899077140026,"longitude":35.29719932364433,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003883","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740455,"latitude":32.90868553909367,"longitude":35.29411465449062,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000973","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715069,"latitude":32.90869097468037,"longitude":35.294101128713606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000997","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715118,"latitude":32.908753054426946,"longitude":35.29407847238731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012477","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740411,"latitude":31.60361,"longitude":34.75893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000513","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742215,"latitude":32.17456789683872,"longitude":34.89113223071306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001480","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740729,"latitude":31.423196,"longitude":34.595254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743214,"latitude":31.41970113323727,"longitude":34.60006864666177,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000528","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560142,"latitude":31.423196,"longitude":34.595254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432564,"latitude":31.79609067030153,"longitude":34.65381259507179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715207,"latitude":32.175657570274026,"longitude":34.83231295519065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714920,"latitude":32.81770432621683,"longitude":34.99991056855179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009978","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743259,"latitude":32.81615015860677,"longitude":35.001666431877126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013330","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741020,"latitude":32.81647836673614,"longitude":35.00160677363526,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742123,"latitude":32.28320496644007,"longitude":34.8576737333582,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743593,"latitude":32.321122803714495,"longitude":34.86758478004871,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742369,"latitude":32.022515207332845,"longitude":34.8596791423587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559971,"latitude":31.94023,"longitude":34.77721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006341","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740117,"latitude":31.25115070495985,"longitude":34.8207747748168,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23220079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742822,"latitude":31.79062,"longitude":34.65274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013299","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742858,"latitude":32.835935,"longitude":35.062888,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001674","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741375,"latitude":32.83624481380837,"longitude":35.06281533395491,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715133,"latitude":32.605633,"longitude":35.334306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741516,"latitude":33.012574376609386,"longitude":35.094964199470795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899911,"latitude":29.56976160203146,"longitude":34.961344503076724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013496","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740645,"latitude":32.142380763309696,"longitude":34.83726961197127,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000861","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741103,"latitude":32.166798601919254,"longitude":34.839872880807135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715073,"latitude":32.02225317773015,"longitude":34.781048349935695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740935,"latitude":32.16247370368194,"longitude":34.902412210325345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743177,"latitude":32.1671014097562,"longitude":34.83958872883606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000936","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714708,"latitude":32.02213041004464,"longitude":34.78428566738881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740879,"latitude":32.02323971895625,"longitude":34.771743294296485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016657","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899906,"latitude":32.022377870435406,"longitude":34.78553344785044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741084,"latitude":32.023120951562916,"longitude":34.77241956693873,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899940,"latitude":32.023153728635606,"longitude":34.77013006163287,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014006","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899974,"latitude":32.022828826712505,"longitude":34.77205847956641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715072,"latitude":32.02288002109284,"longitude":34.772019733564164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013599","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741792,"latitude":31.246516185913325,"longitude":34.789560646987525,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008601","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743326,"latitude":32.14237684813098,"longitude":34.83735095593808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740078,"latitude":32.011158,"longitude":34.808434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009054","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740525,"latitude":32.14254709346114,"longitude":34.836916346451275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742632,"latitude":32.090019566768675,"longitude":34.83366100533149,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743184,"latitude":32.02294297489382,"longitude":34.77363841714098,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560234,"latitude":32.02262214004438,"longitude":34.77351592891793,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011980","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742675,"latitude":32.14329514837859,"longitude":34.83762348308509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740880,"latitude":32.022951484148926,"longitude":34.774966309580066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014548","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740502,"latitude":32.02289215320002,"longitude":34.77614228528116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740672,"latitude":32.14397577457171,"longitude":34.83799630981677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009983","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743149,"latitude":32.02252915586916,"longitude":34.77531967357545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740949,"latitude":32.02247620865547,"longitude":34.7760436039206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741708,"latitude":32.1453212332958,"longitude":34.838111167493786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000921","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715046,"latitude":32.14526412461798,"longitude":34.83806806256072,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002314","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742177,"latitude":32.022456,"longitude":34.777169,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17742509,"latitude":32.16742542159268,"longitude":34.84776069332824,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743666,"latitude":32.14789026613682,"longitude":34.839231652743926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742572,"latitude":32.09138053307043,"longitude":34.89320417790983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743258,"latitude":32.16694567710634,"longitude":34.84655136468477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009050","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743491,"latitude":32.14680294845933,"longitude":34.839313388070515,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741345,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001052","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714873,"latitude":31.992384054408912,"longitude":34.76774682331354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714886,"latitude":31.99066280457799,"longitude":34.769615324536886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742798,"latitude":31.991087154452895,"longitude":34.769918468224155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005470","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743693,"latitude":31.990732536224733,"longitude":34.7724125603971,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742816,"latitude":31.992926008685956,"longitude":34.76806864716507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741251,"latitude":31.9934904,"longitude":34.7651055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004660","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741660,"latitude":32.70782114248568,"longitude":35.17377702209148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741720,"latitude":31.9634412,"longitude":34.8996095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741164,"latitude":31.81148459357338,"longitude":34.64455995040434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000830","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714654,"latitude":32.6981001,"longitude":35.2976666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743442,"latitude":31.521291,"longitude":34.594498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016423","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432568,"latitude":31.7830449,"longitude":35.2036425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742499,"latitude":32.07829272730215,"longitude":34.81490472883606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002885","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740955,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002841","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740987,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740988,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25012920","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741094,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25013408","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741266,"latitude":32.86474147068195,"longitude":35.286921078761495,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002964","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741374,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002942","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741406,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002907","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741441,"latitude":32.865248,"longitude":35.3116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002927","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741442,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25012812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743062,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25012820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743096,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":27967363,"latitude":32.864167,"longitude":35.294547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000853","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741148,"latitude":32.0615273969662,"longitude":34.7802244252885,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17739813,"latitude":31.800899,"longitude":34.662774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":44432578,"latitude":32.08855500313351,"longitude":34.88263793005944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011396","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743432,"latitude":33.212193,"longitude":35.569458,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002474","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743313,"latitude":31.69108466954737,"longitude":34.57492215707778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012334","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741430,"latitude":31.6759,"longitude":34.587359,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002370","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742003,"latitude":31.78923359,"longitude":34.76121669,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742761,"latitude":32.06639506714289,"longitude":34.766449939288165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22714806,"latitude":32.81472593066106,"longitude":34.99497395474289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741735,"latitude":31.9432913,"longitude":34.8828796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741312,"latitude":31.9428592,"longitude":34.8824469,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004303","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740457,"latitude":31.4196999,"longitude":34.5996453,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743699,"latitude":32.32773692665306,"longitude":34.855341784689394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010383","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740746,"latitude":32.13080317444953,"longitude":34.83036700941854,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742146,"latitude":32.1322927376093,"longitude":34.832228715117616,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742227,"latitude":31.268491,"longitude":34.785877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740745,"latitude":31.269149,"longitude":34.787621,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Service"],"Veev Services":[]},"id":24627478,"latitude":32.96921,"longitude":35.53595,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017331","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740268,"latitude":31.60364,"longitude":34.77357,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742161,"latitude":32.05324396811152,"longitude":34.81002166482676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743273,"latitude":31.47018499999999,"longitude":34.534356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001825","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742222,"latitude":32.025661135168626,"longitude":34.860204294570096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004512","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740727,"latitude":31.88590407318127,"longitude":34.808750894814665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":22715067,"latitude":31.88594038354719,"longitude":34.80876985300192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005439","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742017,"latitude":32.068631972136615,"longitude":34.78238146242389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007734","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740059,"latitude":32.031673262608344,"longitude":34.88839352589497,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008263","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17741469,"latitude":32.70158,"longitude":35.29815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17743585,"latitude":31.991015556814556,"longitude":34.750226479269976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740683,"latitude":31.89192,"longitude":34.8383468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17742501,"latitude":32.81703631623266,"longitude":34.98501981698343,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Heets Selling","Device Service","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17743595,"latitude":32.1155671,"longitude":34.9639281,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28013765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Heets Selling"],"Veev Services":[]},"id":17740856,"latitude":33.04816210275343,"longitude":35.18065703063176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["Device Selling","Voucher Redeem"],"Veev Services":[]},"id":17740067,"latitude":32.01622064543961,"longitude":34.739640609227386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.co