ברוך הבא לאתר IQOS!
לפני שממשיכים,
אנחנו צריכים לוודא כי הנך מעשנ/ת בגיר/ה מעל גיל 21.
אנא הזנ/י חודש ושנת לידה.

נא סמנ/י לאישור

אישור

מצטערים!
אתר זה מיועד למעשנים בגירים מעל גיל 21.

We Care

אתר זה מכיל מידע אודות מוצרים ללא עשן ואנו זקוקים לדעת את גילך כדי לוודא שאת/ה בגיר/ה מישראל, שאינו/ה מפסיק/ה לעשן או להשתמש במוצרי ניקוטין. מוצרי הניקוטין והטבק שלנו אינם מהווים אלטרנטיבה להפסקת עישון ואינם מתוכננים ככלי עזר להפסקה. הם אינם נטולי סיכון. הם מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר. לשימוש מבוגרים מעל גיל 21 בלבד. אנא בקר/י בדף מידע חשוב באתר זה למידע נוסף על סיכונים.

{"locations": [{"loc":{"corporateCode":"IL22028045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740986,"latitude":31.995442,"longitude":34.938051,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31036154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743369,"latitude":30.611402,"longitude":34.80779,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22040672","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741132,"latitude":31.96395,"longitude":34.79598,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741024,"latitude":31.988349,"longitude":34.939021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22021800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741508,"latitude":31.79774,"longitude":35.14556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005080","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742961,"latitude":31.777833,"longitude":35.215975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22036900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742550,"latitude":31.773659890419513,"longitude":35.29851041975337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743638,"latitude":31.72225943854718,"longitude":35.10404610527839,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740886,"latitude":31.933665,"longitude":35.045652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22032100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741056,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743678,"latitude":29.569163678899262,"longitude":34.96310939895313,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000234","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743677,"latitude":29.560206,"longitude":34.93687,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028106","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741759,"latitude":31.06575,"longitude":35.03465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743156,"latitude":31.863318,"longitude":35.170548,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742615,"latitude":32.17076,"longitude":35.014042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741826,"latitude":31.069419,"longitude":35.033363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740816,"latitude":32.78013195936967,"longitude":35.509015247850435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743059,"latitude":31.827883731214694,"longitude":35.242065593295294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743195,"latitude":31.203969,"longitude":34.533321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22033707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741929,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037623","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743363,"latitude":32.70137,"longitude":35.11141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743433,"latitude":31.74190409308192,"longitude":34.98949551730603,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743366,"latitude":31.887465691007645,"longitude":34.73396243575613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22038028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742308,"latitude":31.78529882579898,"longitude":35.33461754124812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741227,"latitude":31.936935,"longitude":35.039014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740782,"latitude":32.05097863314248,"longitude":34.95056903402801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740784,"latitude":32.05099124416163,"longitude":34.95059482816715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743533,"latitude":31.93448176266376,"longitude":35.04178135581971,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743364,"latitude":31.703347710723385,"longitude":35.1178431887011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743401,"latitude":32.65489,"longitude":35.11361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742821,"latitude":31.72902696937516,"longitude":35.18890267362367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22010960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740812,"latitude":32.82546,"longitude":35.23334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045070","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742823,"latitude":31.41825,"longitude":34.58442,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739882,"latitude":32.705874,"longitude":35.292678,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740919,"latitude":32.08324,"longitude":34.87445865889551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741230,"latitude":29.54408507565236,"longitude":34.93899612856207,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742377,"latitude":31.730932000000006,"longitude":35.19392878131644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009986","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743150,"latitude":31.951746373485314,"longitude":34.81160883307023,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028070","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741054,"latitude":31.99902485869165,"longitude":34.94678816071321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743301,"latitude":32.05828,"longitude":34.78936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743129,"latitude":31.827642,"longitude":35.241126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743128,"latitude":32.51295,"longitude":34.92154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741091,"latitude":31.999030129218255,"longitude":34.9468550901156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742994,"latitude":32.504526,"longitude":35.493332,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743365,"latitude":32.8143,"longitude":35.00038,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742889,"latitude":32.61309,"longitude":34.92225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742379,"latitude":31.79638,"longitude":34.63781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028127","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741828,"latitude":31.062244,"longitude":35.03028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741131,"latitude":31.819544499622324,"longitude":35.2488410184214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742067,"latitude":32.0007,"longitude":34.80417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741193,"latitude":31.701908,"longitude":35.122296,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22037000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741167,"latitude":31.773583235906628,"longitude":35.29852766749381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743231,"latitude":31.93597,"longitude":34.9893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000446","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560074,"latitude":32.2681328,"longitude":35.0024063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023200","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740985,"latitude":31.861113968690677,"longitude":35.16719122875768,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31038000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742173,"latitude":30.621696246783756,"longitude":34.80142761101161,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22031650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743131,"latitude":31.827653,"longitude":35.241306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741760,"latitude":31.07826718452613,"longitude":35.035362948319545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31028124","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741827,"latitude":31.07209,"longitude":35.03465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011835","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743469,"latitude":32.104468191349035,"longitude":35.17678468220904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743471,"latitude":32.1458922,"longitude":34.9622366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22022205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741338,"latitude":31.8214,"longitude":35.186767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743673,"latitude":31.73855,"longitude":34.99302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742514,"latitude":31.736630269843495,"longitude":35.199243202517025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743362,"latitude":31.700994615658903,"longitude":35.1137788773155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741550,"latitude":32.6912188,"longitude":35.2754984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741272,"latitude":29.5661294111956,"longitude":34.95037381849531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013132","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432549,"latitude":32.88967,"longitude":35.238764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045110","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742098,"latitude":31.736035346898298,"longitude":35.19013578906875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004361","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742866,"latitude":32.0924322,"longitude":34.8918107,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967372,"latitude":31.72953,"longitude":34.75209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015090","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741754,"latitude":32.98067,"longitude":35.54311,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018165","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742310,"latitude":33.20593,"longitude":35.56962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740219,"latitude":32.16141100575873,"longitude":34.81067871604855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743053,"latitude":31.784852279963474,"longitude":35.204646533729566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742034,"latitude":31.93890176734439,"longitude":34.874159303432215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742265,"latitude":32.0655953,"longitude":34.8097882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740877,"latitude":32.708007,"longitude":35.067275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742271,"latitude":32.759378,"longitude":35.023173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742618,"latitude":31.28816,"longitude":34.94034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715164,"latitude":32.720737,"longitude":35.059087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741332,"latitude":32.09348673665342,"longitude":34.8326818754978,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741926,"latitude":32.094259437095445,"longitude":34.83143032238733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742852,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008645","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743265,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000680","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743562,"latitude":32.96641899585734,"longitude":35.148135510416054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743570,"latitude":32.95965,"longitude":35.16424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742918,"latitude":32.95803,"longitude":35.171969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714974,"latitude":31.796280247026438,"longitude":34.64874745166446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000580","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22560510,"latitude":32.09426457940145,"longitude":34.83138182735514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742672,"latitude":31.774967703113372,"longitude":35.18673174866136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741393,"latitude":31.754596,"longitude":35.168756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740256,"latitude":31.239277586625484,"longitude":34.775452177909834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010336","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740770,"latitude":31.239550005899513,"longitude":34.7756450665676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899817,"latitude":31.239287855407785,"longitude":34.775431297663225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741088,"latitude":31.239789503599713,"longitude":34.77476682820701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741874,"latitude":32.086233017500305,"longitude":34.781743013788976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739880,"latitude":32.08459864913786,"longitude":34.78198154417721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741446,"latitude":32.08721212347446,"longitude":34.78190056030677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741244,"latitude":32.088422784220114,"longitude":34.78268082891413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741654,"latitude":32.07286257833986,"longitude":34.78207432917458,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742327,"latitude":32.0919745,"longitude":34.7827823,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740689,"latitude":32.090541520856455,"longitude":34.78307874745209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742734,"latitude":32.09216723957788,"longitude":34.78285478813868,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742988,"latitude":32.07287004430438,"longitude":34.78161761268427,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741503,"latitude":32.09412197010818,"longitude":34.78378478469048,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715007,"latitude":32.07367086533682,"longitude":34.78208441361918,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742707,"latitude":32.073481192753434,"longitude":34.78159714127263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743169,"latitude":32.07506071437968,"longitude":34.782011254403336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740696,"latitude":32.07537044741634,"longitude":34.78149263175691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742969,"latitude":32.07645324758499,"longitude":34.78170580473234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742371,"latitude":32.07976390036363,"longitude":34.7815737540372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016784","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740001,"latitude":32.07971821505641,"longitude":34.7818233122945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741426,"latitude":32.083388768221994,"longitude":34.78111958254822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001534","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741796,"latitude":32.08333047068561,"longitude":34.78111366791136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743415,"latitude":32.08186101153411,"longitude":34.781567539286804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741112,"latitude":32.08493494878557,"longitude":34.78144403289729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003315","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741632,"latitude":32.073831,"longitude":34.782,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742106,"latitude":32.27981954807837,"longitude":34.88985461042166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741183,"latitude":31.794580076107493,"longitude":34.64588923273503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002934","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739943,"latitude":31.800768438054046,"longitude":34.65029489256698,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740993,"latitude":31.67853856,"longitude":34.58471748,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004492","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740869,"latitude":31.90281130435941,"longitude":34.99624280762505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22560259,"latitude":32.08318,"longitude":34.84239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715136,"latitude":31.930145174807336,"longitude":35.03869930485524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714938,"latitude":32.809004,"longitude":35.1675828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742820,"latitude":31.263387222450156,"longitude":34.793808718552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741346,"latitude":31.26424152506265,"longitude":34.79272535904865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742763,"latitude":31.267895,"longitude":34.792893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004391","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739805,"latitude":32.93122909452304,"longitude":35.09235985152054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739874,"latitude":32.931210100365874,"longitude":35.09236172871086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2001013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":20409845,"latitude":32.0981451,"longitude":34.8753316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012493","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742578,"latitude":31.751594910887558,"longitude":35.18720432720961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743282,"latitude":31.878730480024696,"longitude":34.734223244179475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741882,"latitude":31.78321893326081,"longitude":35.21577292365444,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013160","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743295,"latitude":31.783299,"longitude":35.215347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432569,"latitude":31.78344,"longitude":35.21463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003242","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מומחה IQOS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739801,"latitude":31.784196318829373,"longitude":35.212135520272426,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742980,"latitude":31.78403777998357,"longitude":35.21260468223691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714758,"latitude":31.784033220016397,"longitude":35.212587247850415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741166,"latitude":31.784843680514456,"longitude":35.21098627642402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011873","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741540,"latitude":32.03112213447607,"longitude":34.8657559436786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740466,"latitude":31.780901423328835,"longitude":34.638768691523815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742411,"latitude":31.780915439577836,"longitude":34.63868248250509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741915,"latitude":31.795853537094082,"longitude":35.21721788166153,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005332","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742497,"latitude":32.0874,"longitude":34.803494,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742769,"latitude":32.122750419879296,"longitude":34.816647936211034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742614,"latitude":32.051881,"longitude":34.848543,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000711","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743207,"latitude":32.090982,"longitude":34.839265,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013322","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740982,"latitude":32.089414,"longitude":34.838743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742640,"latitude":32.44580840080938,"longitude":34.89816338389126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560288,"latitude":32.44581731051803,"longitude":34.898175122172006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000940","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714714,"latitude":31.90416391251554,"longitude":34.99511223128279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547088,"latitude":31.90416,"longitude":34.99529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012662","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743532,"latitude":32.09014393723481,"longitude":34.85749308184721,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899811,"latitude":31.904179019004335,"longitude":34.9951335890368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742925,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743161,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743381,"latitude":32.5258149539901,"longitude":35.15488427116394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002149","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743642,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743644,"latitude":32.51773,"longitude":35.15243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060177,"latitude":32.5109,"longitude":35.14983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741524,"latitude":31.751637528672404,"longitude":35.208681324693025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045385","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743189,"latitude":32.02691,"longitude":34.86182,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714622,"latitude":32.178231234003626,"longitude":34.870702911766735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742905,"latitude":32.329720444834756,"longitude":34.85156140310834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714991,"latitude":31.7730737,"longitude":34.6353104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742593,"latitude":31.96940903900599,"longitude":34.80327608166511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741009,"latitude":32.138277989373634,"longitude":34.84184705312259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740912,"latitude":32.32939076308973,"longitude":34.85115156668238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001880","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740214,"latitude":32.13916173347229,"longitude":34.84222551976206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715105,"latitude":32.13915928170739,"longitude":34.84219692896342,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006295","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739835,"latitude":32.002539,"longitude":34.834422,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741367,"latitude":31.778553807119042,"longitude":35.21222702059315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742007,"latitude":32.14168663232822,"longitude":34.84280367175826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560168,"latitude":32.14362386676879,"longitude":34.84369724865074,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740749,"latitude":32.09686337199483,"longitude":34.77647261838531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741683,"latitude":31.283204,"longitude":34.799618,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000601","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743508,"latitude":31.30661672,"longitude":34.6248484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742772,"latitude":32.509965,"longitude":34.920394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742912,"latitude":32.509965,"longitude":34.920394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001026","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714823,"latitude":31.760756209755517,"longitude":35.17669713815607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432606,"latitude":31.760548445869354,"longitude":35.1765401127382,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742261,"latitude":31.756582049676606,"longitude":35.16070363779991,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741560,"latitude":31.760773802761175,"longitude":35.17669628813178,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740604,"latitude":32.32459,"longitude":34.85341,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715014,"latitude":31.760753929198092,"longitude":35.17669445594706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740456,"latitude":31.760461059319688,"longitude":35.17596133538612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741696,"latitude":31.81465654990698,"longitude":34.64861010978042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2001014","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":20409843,"latitude":31.813384292395977,"longitude":34.64881799570214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000735","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714753,"latitude":31.81342545709903,"longitude":34.64883899987738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743470,"latitude":32.104819,"longitude":35.176158,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742635,"latitude":32.13047199472386,"longitude":34.7923131701785,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714827,"latitude":32.09433659076127,"longitude":34.885838295828194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432542,"latitude":32.09428249703864,"longitude":34.885887150224406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742485,"latitude":32.094336283631065,"longitude":34.88582872670558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742343,"latitude":32.094793,"longitude":34.88837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012518","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742238,"latitude":31.773962282428904,"longitude":34.78297639050673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715189,"latitude":32.068081838657776,"longitude":34.84584275290596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741916,"latitude":32.04229,"longitude":34.78022,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741021,"latitude":31.788903167228092,"longitude":35.18918810952455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743578,"latitude":32.01445279480025,"longitude":34.81199136449989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742439,"latitude":32.69848,"longitude":35.4132,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743722,"latitude":29.563807298637656,"longitude":34.957653635663824,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001023","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714816,"latitude":32.77777753936153,"longitude":35.0419161226845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742784,"latitude":31.7687771,"longitude":34.6367275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560039,"latitude":32.77791727856873,"longitude":35.041981202923935,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741996,"latitude":32.953939,"longitude":35.191002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740532,"latitude":33.022856,"longitude":35.264122,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001210","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742898,"latitude":32.986909,"longitude":35.70661,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000596","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742115,"latitude":32.10621187914375,"longitude":34.96889436936527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627470,"latitude":32.5692651558009,"longitude":34.9333906053834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740947,"latitude":31.750107623872722,"longitude":35.21135434666387,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715031,"latitude":32.99046,"longitude":35.710093,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743427,"latitude":31.76659731752031,"longitude":34.66551870552253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742062,"latitude":32.95921,"longitude":35.30695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740773,"latitude":32.82283343455888,"longitude":35.06729880140829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013077","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742064,"latitude":32.81848390267958,"longitude":35.07603493865774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010607","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742745,"latitude":32.817857527941314,"longitude":35.07581589300069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005628","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742876,"latitude":31.99862864446894,"longitude":34.73436183674902,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899818,"latitude":32.02302625146038,"longitude":34.76966042533406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741488,"latitude":31.897700971871956,"longitude":34.81152981440135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005032","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741938,"latitude":32.0638802911055,"longitude":34.77135131554143,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740388,"latitude":31.898471040712714,"longitude":34.81186238669413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714603,"latitude":31.8985530086217,"longitude":34.81182799203069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432579,"latitude":31.89851,"longitude":34.81192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741767,"latitude":32.435403,"longitude":34.914381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899899,"latitude":31.8968708,"longitude":34.8119514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741140,"latitude":32.06399206941334,"longitude":34.7695456923063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742759,"latitude":32.064156907803394,"longitude":34.76952681349183,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742262,"latitude":32.180108536571005,"longitude":34.87749017606989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741334,"latitude":32.180785380585,"longitude":34.87434564308392,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742472,"latitude":32.18196665306825,"longitude":34.87015557592097,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432602,"latitude":32.1841665,"longitude":34.8531795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742788,"latitude":32.17949464408469,"longitude":34.88053374894648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743245,"latitude":32.1795468837481,"longitude":34.878150734044084,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742861,"latitude":32.180057225532295,"longitude":34.87793189999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714937,"latitude":32.8240422,"longitude":35.0645837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001085","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714946,"latitude":32.821236340305425,"longitude":35.07044358908228,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743485,"latitude":32.82226669802132,"longitude":35.06774716360462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741710,"latitude":32.81858368956694,"longitude":35.07482483718435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742398,"latitude":32.81841591616467,"longitude":35.07593542860103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741121,"latitude":32.81797309245691,"longitude":35.07602129447747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742724,"latitude":32.387631487517496,"longitude":34.99070789432732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742569,"latitude":32.125124633558066,"longitude":34.80148516555047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742871,"latitude":31.93764968689871,"longitude":34.875280030560795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740150,"latitude":31.99765137596484,"longitude":34.73110345767214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741927,"latitude":31.230543085661676,"longitude":34.779389149681705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742862,"latitude":32.75991885624303,"longitude":35.11092557423973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743162,"latitude":32.01449,"longitude":34.76482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000084","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741134,"latitude":32.01449,"longitude":34.76482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743466,"latitude":31.90170151004406,"longitude":34.813955999350334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002256","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742458,"latitude":31.934912701326436,"longitude":34.834583453702095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741450,"latitude":31.935187964722893,"longitude":34.8341378942538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018428","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899908,"latitude":29.56059623384467,"longitude":34.9524379392521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002464","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743447,"latitude":31.67123278928739,"longitude":34.580639598889015,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743308,"latitude":33.062526,"longitude":35.219162,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000055","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741198,"latitude":29.580548,"longitude":34.963023,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741395,"latitude":32.80797648156087,"longitude":34.97597091171654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742828,"latitude":29.56162673787531,"longitude":34.93811520655041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741752,"latitude":32.05746226556986,"longitude":34.761939390884585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739850,"latitude":32.02207361791414,"longitude":34.76502393844688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715063,"latitude":32.021656990506564,"longitude":34.765021736140184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005023","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741937,"latitude":32.020964515583834,"longitude":34.764860488054715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740627,"latitude":32.05803820325131,"longitude":34.76388749240972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002331","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742151,"latitude":32.017821622176065,"longitude":34.764518953166565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742604,"latitude":32.01792015893452,"longitude":34.76462253304337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742633,"latitude":32.01790925779639,"longitude":34.76458355082255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715177,"latitude":32.017903831093214,"longitude":34.764550720281626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743546,"latitude":32.058624364509626,"longitude":34.76510439890397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741483,"latitude":32.01539805283717,"longitude":34.76461810430774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012943","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740808,"latitude":32.05944888534108,"longitude":34.767313101763264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742181,"latitude":32.01343457004006,"longitude":34.764621987730486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009646","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742744,"latitude":32.013377831484306,"longitude":34.76452267257702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743718,"latitude":32.013398216582715,"longitude":34.76455911224767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741302,"latitude":32.059473,"longitude":34.767313,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560178,"latitude":33.00965930151321,"longitude":35.26803710585334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740636,"latitude":32.78063791691061,"longitude":35.009816298355204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741808,"latitude":32.81323608061436,"longitude":35.11570177462404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743617,"latitude":32.113426325790066,"longitude":34.799334781316425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012322","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741423,"latitude":32.11236934785728,"longitude":34.78718884516343,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743606,"latitude":32.112435546233854,"longitude":34.787140342327874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741839,"latitude":32.81328420173531,"longitude":35.11485373968597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003384","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741641,"latitude":32.287016282224116,"longitude":34.844275622100234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740703,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002064","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741663,"latitude":32.68207961149457,"longitude":35.32071515923073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742362,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742401,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004041","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742431,"latitude":32.676149640893286,"longitude":35.31672324184352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000733","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743077,"latitude":32.682085,"longitude":35.320743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060188,"latitude":32.5148118,"longitude":35.0527825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018239","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060169,"latitude":32.858,"longitude":35.314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000930","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714693,"latitude":32.86525,"longitude":35.28366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001034","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714838,"latitude":32.52547,"longitude":35.15044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743137,"latitude":32.84461,"longitude":35.20325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714628,"latitude":32.84461,"longitude":35.20325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714579,"latitude":32.28536,"longitude":34.98117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714851,"latitude":32.853705,"longitude":35.337167,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743641,"latitude":32.52210070873859,"longitude":35.157667201223376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008441","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742412,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002980","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741490,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008407","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742437,"latitude":31.756052,"longitude":34.990446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743358,"latitude":32.07143188310701,"longitude":34.79445851009262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742796,"latitude":32.07464439296708,"longitude":34.79586600570584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743288,"latitude":31.754784,"longitude":34.993414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741464,"latitude":31.750022,"longitude":34.980111,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740415,"latitude":32.101807,"longitude":34.960543,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742196,"latitude":32.088885806505445,"longitude":34.79725190521783,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742245,"latitude":32.709713513724346,"longitude":35.14335575237217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007339","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743058,"latitude":32.71527325426989,"longitude":35.12504078406142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715126,"latitude":32.721785407337364,"longitude":35.12979380197975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012889","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741130,"latitude":32.05895917271409,"longitude":34.815233961185925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742390,"latitude":32.05988275528971,"longitude":34.82486370142238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742673,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741966,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742135,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25091546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743574,"latitude":32.7916599,"longitude":35.5364851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743097,"latitude":32.792193012397185,"longitude":35.53532113248147,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740918,"latitude":32.030076137817034,"longitude":34.89881948682592,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000990","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715106,"latitude":31.668103596999167,"longitude":34.57008822022652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967364,"latitude":31.6695465,"longitude":34.580751,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741706,"latitude":31.9867799022493,"longitude":34.806104407920735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740561,"latitude":31.667624860807184,"longitude":34.56920085119321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899856,"latitude":31.668106826668303,"longitude":34.570139913804276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714820,"latitude":31.667890424525595,"longitude":34.56959609842159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010760","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742410,"latitude":31.66932463,"longitude":34.5806252,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714655,"latitude":31.66950734465343,"longitude":34.58076510261658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743256,"latitude":31.667962310314376,"longitude":34.56999379575386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000494","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742626,"latitude":31.79359919435058,"longitude":35.18784301396366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002037","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741698,"latitude":32.81819436021879,"longitude":35.0003479460833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742642,"latitude":32.82048326189043,"longitude":34.972918439032995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743357,"latitude":31.7849415,"longitude":35.2125671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715204,"latitude":32.05828,"longitude":34.78936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742134,"latitude":32.78353,"longitude":35.542906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL41534153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741589,"latitude":31.238522,"longitude":34.772948,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060168,"latitude":31.23852883598577,"longitude":34.772930761842616,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741260,"latitude":32.026397592480286,"longitude":34.86198980283953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009277","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741053,"latitude":32.63142012010853,"longitude":35.06694877183756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743613,"latitude":32.63847869058676,"longitude":35.06227438276863,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742349,"latitude":32.154778,"longitude":34.930461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001033","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714836,"latitude":32.525567,"longitude":35.15457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742095,"latitude":32.81250110378454,"longitude":34.9618446192418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743264,"latitude":31.790656,"longitude":35.30906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743399,"latitude":32.07320471519735,"longitude":34.76744589573448,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009428","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741881,"latitude":32.07126275087,"longitude":34.76995154153908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000831","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741283,"latitude":32.06243790646249,"longitude":34.77347986497606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741362,"latitude":32.06370336163782,"longitude":34.7727335423279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742269,"latitude":32.073355354666504,"longitude":34.7668964063638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740893,"latitude":32.073355,"longitude":34.765346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740581,"latitude":32.070346854144944,"longitude":34.77041837129066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740553,"latitude":32.06443271046435,"longitude":34.77276030025202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715036,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016374","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899808,"latitude":31.2580147,"longitude":35.2101055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740701,"latitude":32.02654851253968,"longitude":34.86625339634315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547083,"latitude":32.81255,"longitude":35.16141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742757,"latitude":31.695351249654998,"longitude":35.11851056011975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743353,"latitude":31.25901569935557,"longitude":34.77257383058367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714828,"latitude":32.4215206,"longitude":35.0398529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741014,"latitude":32.80576500000001,"longitude":35.169971,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001030","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714832,"latitude":32.3967616,"longitude":35.0352668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000927","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715056,"latitude":32.805861456302644,"longitude":35.16369730012734,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741592,"latitude":32.27470065588787,"longitude":34.84791463065377,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742447,"latitude":32.198205844108635,"longitude":34.89037925287517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743022,"latitude":32.089034374303736,"longitude":34.80373188407625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742127,"latitude":31.985505,"longitude":34.789851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741207,"latitude":32.021828460257986,"longitude":34.75092277141368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742636,"latitude":32.02121191,"longitude":34.75768492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740957,"latitude":32.431595677351986,"longitude":34.916375335073305,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740861,"latitude":32.00801572,"longitude":34.75880011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002840","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741899,"latitude":32.088362990634565,"longitude":34.806298100662154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743372,"latitude":32.680564,"longitude":35.57773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741653,"latitude":32.82649890411001,"longitude":35.13277596453321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740641,"latitude":32.82647577732713,"longitude":35.13276147850419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000989","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715103,"latitude":31.941938710721537,"longitude":34.84350052580077,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743409,"latitude":32.06636329165143,"longitude":34.832595857077415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739894,"latitude":32.074328,"longitude":34.884255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001446","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740687,"latitude":31.99033546763606,"longitude":34.76275141898807,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005763","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740970,"latitude":32.762176,"longitude":34.967523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547090,"latitude":32.762143833028894,"longitude":34.96722991286276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742010,"latitude":32.05017,"longitude":34.792129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741012,"latitude":32.31835296512975,"longitude":34.858859016675495,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627472,"latitude":32.707493166055194,"longitude":35.17370890489347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742116,"latitude":32.70696925145809,"longitude":35.17445783358578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741211,"latitude":31.67504705,"longitude":34.58593043,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741615,"latitude":31.677709,"longitude":34.586148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899962,"latitude":31.67467759476595,"longitude":34.586214401513985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002883","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741734,"latitude":31.958952586618377,"longitude":34.88072071037619,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739886,"latitude":31.95886802222607,"longitude":34.88032736276027,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741368,"latitude":31.9588571194191,"longitude":34.880380538153716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741736,"latitude":32.06803869258875,"longitude":34.84584195340769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001216","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743034,"latitude":32.108497,"longitude":35.163664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060181,"latitude":32.1635582,"longitude":34.815298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742568,"latitude":31.94560766777232,"longitude":34.889744706780625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742292,"latitude":32.08318605408772,"longitude":34.792522301481576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006632","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742467,"latitude":32.08276564625839,"longitude":34.79189387579984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742540,"latitude":31.252350447203565,"longitude":34.80750215472365,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742553,"latitude":32.31354000209105,"longitude":34.88035002054356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743287,"latitude":32.08038654618977,"longitude":34.81234613988112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742328,"latitude":32.08621484726354,"longitude":34.77881038716763,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740211,"latitude":32.80740528948993,"longitude":34.99437366501237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739839,"latitude":32.80801198251196,"longitude":34.9929223558197,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714661,"latitude":32.80799923090368,"longitude":34.99288346245697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740976,"latitude":32.08531013634867,"longitude":34.87718625159861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001136","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715042,"latitude":33.2095502,"longitude":35.5685999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002439","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743480,"latitude":31.80159250068594,"longitude":34.64559285714193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743634,"latitude":32.83020424006176,"longitude":35.058257213569895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003997","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740964,"latitude":32.06050997249021,"longitude":34.82926768647346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742085,"latitude":31.794940882865188,"longitude":35.2235105762957,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741657,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25062000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742117,"latitude":32.66534887262856,"longitude":35.57828129322062,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741275,"latitude":32.06358480245279,"longitude":34.8617259781241,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742386,"latitude":32.029118,"longitude":34.8909802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011908","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742791,"latitude":31.68357302407346,"longitude":34.61036836627528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743110,"latitude":31.667691746621973,"longitude":34.56912436615898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743119,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743560,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740855,"latitude":31.6687885,"longitude":34.5742523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740759,"latitude":32.0565980429394,"longitude":34.807698508106604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006466","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741605,"latitude":32.05780062865347,"longitude":34.810952029870286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740791,"latitude":32.42869,"longitude":35.04699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740991,"latitude":32.08469,"longitude":34.77531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000659","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743577,"latitude":31.946930374146884,"longitude":34.83833042383131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740593,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741397,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742225,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002232","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742500,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742770,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743166,"latitude":31.235760036770312,"longitude":34.79874939632986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743187,"latitude":31.247334424600496,"longitude":34.80401575365629,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743522,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742664,"latitude":31.252973,"longitude":34.791462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742764,"latitude":31.25268,"longitude":34.786145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002506","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742963,"latitude":32.09494627716517,"longitude":34.79821164418029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743090,"latitude":32.00379699007076,"longitude":34.82624997457054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742958,"latitude":31.924427,"longitude":34.782851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002920","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741489,"latitude":32.717249,"longitude":35.261482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741248,"latitude":31.811904942870374,"longitude":34.642186455630146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741554,"latitude":32.07750863630537,"longitude":34.76886100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741149,"latitude":32.076033,"longitude":34.771761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741944,"latitude":32.07571017333995,"longitude":34.77184984048356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743479,"latitude":32.07721188892031,"longitude":34.76954247505987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001084","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714943,"latitude":32.8181165,"longitude":34.9650829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742417,"latitude":32.81808906092703,"longitude":34.964861087188154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741117,"latitude":32.780631,"longitude":35.001394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740994,"latitude":32.82066085299607,"longitude":35.40775828167983,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25051750","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740613,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741133,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25055204","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741194,"latitude":32.807806618900415,"longitude":35.36533022790329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742100,"latitude":32.807711,"longitude":35.36527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743340,"latitude":33.200018,"longitude":35.774326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001244","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715190,"latitude":33.20145584550153,"longitude":35.77842163986236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005146","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741555,"latitude":32.85095313167952,"longitude":35.06978903320521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742086,"latitude":32.931276,"longitude":35.089699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741972,"latitude":32.77599775868572,"longitude":35.0060747150764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740092,"latitude":32.08971835803285,"longitude":34.77954291171745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743356,"latitude":31.248813371431893,"longitude":34.78941962119756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741731,"latitude":31.25605,"longitude":34.79318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002239","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742486,"latitude":31.254254,"longitude":34.790825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742461,"latitude":31.660775943381324,"longitude":34.569879364418014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743104,"latitude":32.81244535864896,"longitude":35.101568423597925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714639,"latitude":32.08535773965158,"longitude":34.81112723128278,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432592,"latitude":31.65735,"longitude":34.56733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740665,"latitude":32.08845706542456,"longitude":34.80271809417082,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002324","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742179,"latitude":32.00956452136324,"longitude":34.77116199489327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715184,"latitude":32.081012373700084,"longitude":34.81471924232787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742033,"latitude":32.07743809096741,"longitude":34.84978600000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742703,"latitude":31.751379,"longitude":34.981688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740695,"latitude":32.071579,"longitude":34.770119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011995","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742717,"latitude":32.07950884683315,"longitude":34.8146842396679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743654,"latitude":32.0850399906284,"longitude":34.811796897950266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740577,"latitude":32.085402,"longitude":34.811159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740823,"latitude":32.080001218113296,"longitude":34.81469708098607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743130,"latitude":29.566329,"longitude":34.959769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741170,"latitude":29.566126097479387,"longitude":34.95971994135782,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000589","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22560521,"latitude":32.64266226386968,"longitude":35.09279142116544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739810,"latitude":32.809283645928836,"longitude":34.998631739627314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715196,"latitude":32.415556939105564,"longitude":35.0453668355792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742663,"latitude":31.893430467694458,"longitude":34.80855508157544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740870,"latitude":31.894954693700093,"longitude":34.810457716254405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002528","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742934,"latitude":31.86492699375631,"longitude":34.81608078238545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743070,"latitude":31.862025358775266,"longitude":34.81644373089733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006366","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741945,"latitude":32.72089241449975,"longitude":35.295771961971276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627456,"latitude":31.893697881124933,"longitude":34.8074737900821,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742725,"latitude":31.864653911456294,"longitude":34.81642930414518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740948,"latitude":31.938966812911588,"longitude":34.8647729755055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742425,"latitude":32.0693198769933,"longitude":34.79809253131412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741804,"latitude":32.68919524753967,"longitude":35.28362133835953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742178,"latitude":32.76854753663082,"longitude":35.22123525503122,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742652,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25021416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742653,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031908","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742859,"latitude":32.777291,"longitude":35.22057100000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714829,"latitude":32.4119294,"longitude":35.0374511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060178,"latitude":32.4119294,"longitude":35.0374511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715100,"latitude":32.0916813,"longitude":34.8480938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22015330","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742419,"latitude":31.6698,"longitude":34.55851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742914,"latitude":32.11859289239374,"longitude":34.83989251212854,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741307,"latitude":32.11859789509804,"longitude":34.839444027926724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741309,"latitude":32.118508952996976,"longitude":34.839404335802385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432573,"latitude":32.11821730547679,"longitude":34.84007329447747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741308,"latitude":32.118715273422055,"longitude":34.83985123056797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742931,"latitude":32.51169790290417,"longitude":35.44215320531101,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741505,"latitude":32.858614,"longitude":35.084298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742786,"latitude":32.833437273780206,"longitude":35.05671815549807,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004201","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740518,"latitude":31.23834581272706,"longitude":34.79301989379897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000727","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714608,"latitude":31.238327500000032,"longitude":34.79295149877664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743000,"latitude":32.96267,"longitude":35.37808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742057,"latitude":32.0017816,"longitude":34.8297087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000581","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742118,"latitude":31.990136279453534,"longitude":34.82980860340658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742169,"latitude":31.786082425402228,"longitude":35.191846011181156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740694,"latitude":31.786523605234112,"longitude":35.18850656176676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740897,"latitude":31.786604936959034,"longitude":35.185529004035104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008405","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742436,"latitude":31.785808319607195,"longitude":35.19110230186564,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714636,"latitude":31.785858519449913,"longitude":35.191102743551276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740535,"latitude":31.785845139687154,"longitude":35.191138893691075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740572,"latitude":31.96789,"longitude":34.763913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741670,"latitude":31.763769059035067,"longitude":35.18775477119864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742237,"latitude":31.768507596875697,"longitude":35.184841400525514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת יחידות טבק לחימום"],"Veev Services":[]},"id":17742645,"latitude":31.7831,"longitude":35.21245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742651,"latitude":32.73086304742912,"longitude":35.225555040732765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743027,"latitude":32.71347914621584,"longitude":35.213124349806925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743536,"latitude":32.73447575436585,"longitude":35.20960019729942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23508002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741092,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23508003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741093,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23501004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743060,"latitude":31.830276,"longitude":35.225234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742142,"latitude":32.51565,"longitude":35.49761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742936,"latitude":31.785592,"longitude":35.211722,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743419,"latitude":31.78991523307703,"longitude":35.224112582836995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23200161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740852,"latitude":31.755877,"longitude":35.220582,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740961,"latitude":32.734558,"longitude":35.191271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742863,"latitude":31.921437986281234,"longitude":34.77181625486555,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743525,"latitude":32.18471,"longitude":34.93566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001115","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715002,"latitude":31.44945,"longitude":34.65499399999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742719,"latitude":31.442545,"longitude":34.764109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743328,"latitude":31.450762189404866,"longitude":34.65033573694962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000700","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743235,"latitude":32.49024,"longitude":35.50441,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743057,"latitude":32.77246728342147,"longitude":35.39365595337295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000552","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742689,"latitude":32.49845942685568,"longitude":35.49896078131645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005086","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742960,"latitude":32.4984390671354,"longitude":35.49899833224266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743267,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26005100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743335,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743382,"latitude":31.24892,"longitude":34.76673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007629","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740580,"latitude":31.75566669236108,"longitude":34.98456079742055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743208,"latitude":31.747041,"longitude":34.988099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741933,"latitude":31.468130291972464,"longitude":34.774970622584576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742795,"latitude":31.63461501133654,"longitude":34.60205001214021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012604","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743602,"latitude":31.603788939185495,"longitude":34.77498456569964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741077,"latitude":31.78450437274193,"longitude":35.21060497739399,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899845,"latitude":32.01802956115321,"longitude":34.74537990962584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899895,"latitude":32.0184685,"longitude":34.745718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740543,"latitude":31.315486,"longitude":34.62391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742726,"latitude":32.01740085527952,"longitude":34.74571804662704,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714638,"latitude":32.01737613473193,"longitude":34.74569143860549,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899881,"latitude":32.01621270860705,"longitude":34.74470285688193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715017,"latitude":32.01624682220016,"longitude":34.744661617918325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743647,"latitude":32.015544191568196,"longitude":34.74410673352106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740077,"latitude":32.828401,"longitude":35.06021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560410,"latitude":32.01545690911976,"longitude":34.74395763265089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742631,"latitude":32.014377271427335,"longitude":34.74251233558109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019387","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432600,"latitude":32.01429,"longitude":34.74245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005853","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740734,"latitude":32.01503284269966,"longitude":34.74348195451029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899830,"latitude":32.0150357041456,"longitude":34.74350988789666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743286,"latitude":32.011980512538486,"longitude":34.741782324602035,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899971,"latitude":32.029319721339974,"longitude":34.74511304290372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742367,"latitude":31.65961933,"longitude":34.55512714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740764,"latitude":32.027660904177274,"longitude":34.745072906745925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742253,"latitude":32.02506394820067,"longitude":34.74499332886624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743568,"latitude":32.02200291754639,"longitude":34.745179741720946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740364,"latitude":32.02116490990063,"longitude":34.74524900108755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714885,"latitude":32.0211673035325,"longitude":34.74527610796929,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742638,"latitude":32.019831,"longitude":34.745364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899884,"latitude":32.01970943342117,"longitude":34.745293819311804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899904,"latitude":32.020862170717436,"longitude":34.745717312518146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741265,"latitude":32.01826091298093,"longitude":34.74592924850151,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740843,"latitude":31.74635200859069,"longitude":34.9993388294092,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743315,"latitude":31.957692714808196,"longitude":34.794811632256085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015098","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741756,"latitude":32.9812615,"longitude":35.5429649,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714875,"latitude":32.096004975331454,"longitude":34.8220005662677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742397,"latitude":32.095913931071955,"longitude":34.822008598101455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741643,"latitude":32.1535652462371,"longitude":34.842571605335344,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899988,"latitude":31.666010541455226,"longitude":34.558315869826814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714850,"latitude":32.0758086537847,"longitude":34.81898852946509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015897","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899838,"latitude":31.6760909,"longitude":34.5718901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001046","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714862,"latitude":31.66316499932643,"longitude":34.56484798271418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714988,"latitude":30.612527765744108,"longitude":34.802787185284814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060170,"latitude":32.16689459838927,"longitude":34.84210308276864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742420,"latitude":31.92404,"longitude":34.859832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741337,"latitude":31.924019059536842,"longitude":34.85963134513776,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740558,"latitude":32.020526,"longitude":34.792385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715115,"latitude":32.09216477924897,"longitude":34.822221704039755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714793,"latitude":32.01848592088456,"longitude":34.73916987116118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741637,"latitude":32.83501,"longitude":35.08415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001609","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741447,"latitude":32.08165778777983,"longitude":34.89699515335887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010422","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741922,"latitude":31.78239261130523,"longitude":35.21733276087967,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002600","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739864,"latitude":31.759093723246366,"longitude":35.21247368063438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742741,"latitude":31.254341,"longitude":35.2048725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001127","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715024,"latitude":32.084715369133626,"longitude":34.772155696429685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743173,"latitude":32.085147,"longitude":34.772375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003704","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743519,"latitude":31.521172390182997,"longitude":34.59526281448523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743334,"latitude":32.08800135953664,"longitude":34.773226708993505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741871,"latitude":32.086746571895716,"longitude":34.77328335694517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742089,"latitude":32.0925226,"longitude":34.7757767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742330,"latitude":32.0894354995174,"longitude":34.773997809584465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741242,"latitude":32.09221450159713,"longitude":34.77448369120684,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004133","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743649,"latitude":31.781115901547654,"longitude":35.21648891783802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741171,"latitude":31.78143717158626,"longitude":35.21679830576279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005430","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742013,"latitude":32.075240221267954,"longitude":34.76820080062904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741797,"latitude":32.091810798746536,"longitude":34.77470687179297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741776,"latitude":32.09225720350307,"longitude":34.774849528214524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741139,"latitude":32.07604184775091,"longitude":34.7683033762199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741750,"latitude":32.18440683177937,"longitude":34.917760179704274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000848","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741144,"latitude":32.079459045467345,"longitude":34.769235071319606,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740585,"latitude":32.07898347608152,"longitude":34.76939093547028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006106","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741296,"latitude":32.081633,"longitude":34.77052,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740678,"latitude":32.08106836483317,"longitude":34.770621472677924,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741386,"latitude":32.08233719745473,"longitude":34.7714736395404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010165","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743023,"latitude":32.92650169019983,"longitude":35.07100453220627,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715144,"latitude":32.92634302827666,"longitude":35.0760458102309,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000918","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715041,"latitude":32.925910488959616,"longitude":35.07737639582817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739838,"latitude":32.92569627350812,"longitude":35.078247411045076,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000840","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714669,"latitude":32.9256497,"longitude":35.0782166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000649","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743582,"latitude":32.92829121456803,"longitude":35.069874963194664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743558,"latitude":32.81040111423578,"longitude":35.12536736997621,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739852,"latitude":32.92600030089968,"longitude":35.0773429067459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743112,"latitude":32.927512467949434,"longitude":35.07152612364431,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715152,"latitude":32.026098600176965,"longitude":34.85366981818819,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627475,"latitude":33.005633792568595,"longitude":35.100002320395085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714987,"latitude":32.8455077,"longitude":35.0670624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741749,"latitude":31.256603,"longitude":34.808591,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714884,"latitude":31.9788108537039,"longitude":34.7907266196087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739849,"latitude":31.447541,"longitude":34.762287,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007390","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743141,"latitude":31.97879265236057,"longitude":34.79074539508351,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743475,"latitude":32.818452136705055,"longitude":35.06801902832731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742601,"latitude":31.927622341385455,"longitude":34.860855110450764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743598,"latitude":32.817127,"longitude":35.071338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001969","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743477,"latitude":32.816776,"longitude":35.071361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743217,"latitude":31.244331,"longitude":34.798225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001229","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715175,"latitude":32.01593717668331,"longitude":34.74613992711099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714759,"latitude":32.10531508424789,"longitude":34.893245071775645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196180,"latitude":32.1050162,"longitude":34.8907768,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741421,"latitude":32.12283161027014,"longitude":34.824072640178315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714702,"latitude":32.27907949220404,"longitude":34.847045162692936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627468,"latitude":32.27902598460512,"longitude":34.846559766864765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743098,"latitude":32.05973,"longitude":34.78073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741233,"latitude":29.5490629,"longitude":34.9323419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743408,"latitude":31.7969,"longitude":34.65319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010314","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740846,"latitude":31.84272727,"longitude":34.73824021,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001214","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715160,"latitude":31.8948704,"longitude":34.8135679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004497","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740865,"latitude":32.111638440556746,"longitude":34.82644889632988,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743213,"latitude":32.51984910383964,"longitude":35.0024934232788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743658,"latitude":32.5154101205945,"longitude":34.94865553984642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25001608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741404,"latitude":32.73802,"longitude":35.15597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25031610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742583,"latitude":32.73802,"longitude":35.15597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739961,"latitude":31.4193702,"longitude":34.5978275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000541","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742294,"latitude":32.929468104621336,"longitude":35.27190361514836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560332,"latitude":32.929538,"longitude":35.27191699999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740796,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742649,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008255","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741456,"latitude":32.913743,"longitude":35.277508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741191,"latitude":31.780289110193227,"longitude":35.21468256557986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741262,"latitude":31.78147486125867,"longitude":35.212297718928816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740650,"latitude":32.08653949720847,"longitude":34.80109306041602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740820,"latitude":32.4215206,"longitude":35.0398529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742275,"latitude":32.85205,"longitude":35.32727,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000449","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742309,"latitude":32.85205,"longitude":35.32727,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012831","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741190,"latitude":31.978609873744674,"longitude":34.81081856333934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742220,"latitude":31.97939455,"longitude":34.81018809,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741019,"latitude":31.793609,"longitude":35.215271,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743006,"latitude":31.794915767387646,"longitude":35.21795614474117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743115,"latitude":32.18148517471385,"longitude":34.87353943898108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741902,"latitude":32.0893373646557,"longitude":34.841301725167206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742015,"latitude":31.73445067,"longitude":34.74183839,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739870,"latitude":32.093993118593396,"longitude":34.8853960954508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714660,"latitude":32.0940909,"longitude":34.8855517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742815,"latitude":31.680413459111435,"longitude":34.57118458505834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432590,"latitude":32.09377220827734,"longitude":34.88543793435862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742068,"latitude":32.79271608332051,"longitude":35.5207815822186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714601,"latitude":32.031349678198765,"longitude":34.855645156700184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740539,"latitude":32.104471,"longitude":35.176678,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743012,"latitude":32.104238,"longitude":34.791657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627463,"latitude":32.111749625425865,"longitude":34.79733320298102,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741104,"latitude":32.106874071682014,"longitude":34.79727299999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741901,"latitude":32.10773122373604,"longitude":34.79740643668393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012801","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741259,"latitude":31.765514,"longitude":35.183951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740554,"latitude":32.089662438083934,"longitude":34.88122850793459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740265,"latitude":31.95005016212767,"longitude":34.763880818369685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013949","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743607,"latitude":32.089567,"longitude":34.881259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742522,"latitude":31.558556020113812,"longitude":34.63459680711141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740366,"latitude":32.11172444493816,"longitude":34.797156537911576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009734","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742445,"latitude":32.6104931,"longitude":35.287922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743153,"latitude":33.206423,"longitude":35.566538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196189,"latitude":31.6616417,"longitude":34.5856534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743009,"latitude":31.751285763639807,"longitude":35.20081131059065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741774,"latitude":32.27899710308267,"longitude":34.84696748076928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007594","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740837,"latitude":32.27904614778185,"longitude":34.84708345391961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011198","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740397,"latitude":32.793290901750304,"longitude":35.52821534280504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004275","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740514,"latitude":32.605783,"longitude":35.288832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005990","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741672,"latitude":32.77995256925747,"longitude":35.005823762036414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740979,"latitude":31.961894592047816,"longitude":34.818276658170696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002774","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740690,"latitude":32.76948669206353,"longitude":35.047444276131586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007181","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739809,"latitude":31.794260410822407,"longitude":34.70964665923385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740720,"latitude":32.78311042656984,"longitude":35.03761870454235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000517","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742210,"latitude":31.646016424738054,"longitude":34.59459354543877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743072,"latitude":32.004648,"longitude":34.74578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741325,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009453","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741919,"latitude":32.91352302873306,"longitude":35.133245013458385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740806,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008140","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741856,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742711,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007031","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742713,"latitude":32.92549353179127,"longitude":35.13251528727363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743079,"latitude":32.92941,"longitude":35.13759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743534,"latitude":32.925501393393354,"longitude":35.13249682946507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742518,"latitude":32.145514736799214,"longitude":34.95231989658742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006606","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742532,"latitude":32.1524568,"longitude":34.9539749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743510,"latitude":32.85327,"longitude":35.09452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739911,"latitude":32.802398,"longitude":35.001226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714797,"latitude":32.80232841839265,"longitude":35.00120723126862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742877,"latitude":32.19406735519428,"longitude":34.856202995140144,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741620,"latitude":32.09027502589417,"longitude":34.814445961862575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741649,"latitude":32.01469218081649,"longitude":34.78325090217085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741542,"latitude":32.27728354386309,"longitude":34.8594838228921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742945,"latitude":32.278092592627274,"longitude":34.85996415857797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740666,"latitude":32.281196674965024,"longitude":34.86208285734943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743105,"latitude":32.28378290334602,"longitude":34.8616144273239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000493","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742623,"latitude":32.27542081754551,"longitude":34.86006147491636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743449,"latitude":32.275477,"longitude":34.859996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22023452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741690,"latitude":31.857010872751545,"longitude":35.17298491259924,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027358","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742241,"latitude":31.74282,"longitude":34.9912,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743557,"latitude":31.8667,"longitude":34.80042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741475,"latitude":32.79805,"longitude":34.99041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743317,"latitude":32.79805,"longitude":34.99041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22028225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740813,"latitude":32.029769,"longitude":34.933895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742937,"latitude":31.79187783989528,"longitude":35.194576417796945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743707,"latitude":31.792206267749528,"longitude":35.193260184948166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741274,"latitude":32.081557521800285,"longitude":34.84550101891581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741762,"latitude":31.966685417320825,"longitude":34.81667633921178,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001050","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714869,"latitude":31.966725530449242,"longitude":34.81711302883329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967359,"latitude":31.9666677,"longitude":34.8171201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741467,"latitude":31.885574,"longitude":34.789008,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000518","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742221,"latitude":32.9963088,"longitude":35.0976284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741579,"latitude":31.6532369047392,"longitude":34.55516554787297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741003,"latitude":32.78302956007109,"longitude":35.02403046683005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010468","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741852,"latitude":31.69097585,"longitude":34.57461406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743311,"latitude":31.841946,"longitude":35.240388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742620,"latitude":32.801593390811966,"longitude":35.52281197690185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013925","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899961,"latitude":31.2397267,"longitude":34.7748355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740564,"latitude":32.801408675074605,"longitude":35.52364168754436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714903,"latitude":32.80163778096422,"longitude":35.52375832824195,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714711,"latitude":31.796992261008146,"longitude":35.21815652331353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":29010769,"latitude":32.01261160050209,"longitude":34.779322060611605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742032,"latitude":32.05654430227869,"longitude":34.757329537806164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741640,"latitude":32.068894246950904,"longitude":34.81199300349159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899852,"latitude":32.03644,"longitude":34.75492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741381,"latitude":32.853790652358725,"longitude":35.08183767450217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743049,"latitude":32.78851423540063,"longitude":35.01249924173354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741568,"latitude":32.7874842,"longitude":35.0150528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742391,"latitude":31.79268701142167,"longitude":34.65461101836639,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741648,"latitude":31.79307304,"longitude":34.65357645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010751","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742408,"latitude":31.79088386600831,"longitude":34.65868820253092,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005222","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742758,"latitude":31.79206739,"longitude":34.65540086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742801,"latitude":32.93392369683358,"longitude":35.083771058101505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006458","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741603,"latitude":32.04388572209811,"longitude":34.78105942914053,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743370,"latitude":30.9893,"longitude":34.93177,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740118,"latitude":32.82449577027415,"longitude":35.07910535058121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742756,"latitude":32.10297351017819,"longitude":34.89740732498742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899917,"latitude":31.785319412868642,"longitude":34.65991213493942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741721,"latitude":31.784907,"longitude":34.659572,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432581,"latitude":31.7857778,"longitude":34.6612254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741303,"latitude":31.785397001488448,"longitude":34.65993774327747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739799,"latitude":31.770024,"longitude":34.626099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714951,"latitude":32.28334039601766,"longitude":34.86160002007235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000604","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743507,"latitude":31.326321,"longitude":34.648934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741978,"latitude":31.91383354728114,"longitude":35.00603223607113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714940,"latitude":31.89948,"longitude":35.01404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740081,"latitude":31.89986489018911,"longitude":35.01375945438482,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742959,"latitude":31.90741753599419,"longitude":34.99787984711746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560342,"latitude":32.09826279082908,"longitude":34.8784673919463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714808,"latitude":32.09823027257284,"longitude":34.87557292698363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743398,"latitude":32.09851338878061,"longitude":34.866250820534894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000805","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741273,"latitude":32.087857075747166,"longitude":34.87516100198564,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009812","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742058,"latitude":32.09777607574544,"longitude":34.87643728731246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741529,"latitude":32.09769920463895,"longitude":34.86555391828243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741684,"latitude":32.098511999306616,"longitude":34.86615946440796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742603,"latitude":32.703703,"longitude":35.326786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740974,"latitude":31.885985,"longitude":34.784298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741537,"latitude":32.1727481,"longitude":34.9269497,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743414,"latitude":31.96950786909993,"longitude":34.78134843039026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743289,"latitude":32.1048305462234,"longitude":34.89341087915695,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715089,"latitude":32.10484796536309,"longitude":34.893443676941956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743526,"latitude":32.10614582796554,"longitude":34.88870808465641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742323,"latitude":32.10746937595142,"longitude":34.8888967883434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000728","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714610,"latitude":32.70415979224491,"longitude":35.32684322036506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014327","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432545,"latitude":32.50494,"longitude":35.49037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010741","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742373,"latitude":32.83611188170521,"longitude":35.07594561689843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743238,"latitude":32.528706,"longitude":35.336254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742526,"latitude":31.75835028481651,"longitude":35.214667192955844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740623,"latitude":31.75368684,"longitude":35.21425234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743643,"latitude":29.55825577890587,"longitude":34.94082861671229,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743597,"latitude":32.04575774574291,"longitude":34.834557078860584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742558,"latitude":32.29451145005813,"longitude":34.85128010955817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715206,"latitude":32.2945359802202,"longitude":34.8512620620986,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010825","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743703,"latitude":32.29451659404937,"longitude":34.851228263525456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715165,"latitude":32.5166,"longitude":34.91708,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007077","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742665,"latitude":32.319502,"longitude":34.8526269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714581,"latitude":31.4220768,"longitude":34.599378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":29010766,"latitude":32.40044,"longitude":34.89922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739875,"latitude":32.80087,"longitude":35.1737,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003471","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739944,"latitude":32.69199,"longitude":35.04477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741363,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741439,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741588,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741997,"latitude":32.693796,"longitude":35.055447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742054,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000573","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742153,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742808,"latitude":32.6896,"longitude":35.0428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739851,"latitude":32.02221,"longitude":34.765237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432611,"latitude":31.79347108975817,"longitude":34.65160379017832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001157","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715085,"latitude":32.023599593403624,"longitude":34.76941928478309,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432541,"latitude":32.02317007779841,"longitude":34.766247927251186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432598,"latitude":32.02353,"longitude":34.76486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010622","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742750,"latitude":32.118831,"longitude":34.827656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017203","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432574,"latitude":32.1139246,"longitude":34.8412928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743237,"latitude":32.64671082650049,"longitude":35.350090390611484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001080","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714932,"latitude":32.83219290114328,"longitude":35.05340891471519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740076,"latitude":32.82807449901907,"longitude":35.06001876686477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741951,"latitude":31.757634445637404,"longitude":35.163190701428874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899929,"latitude":31.7873899,"longitude":35.1748757,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001257","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715203,"latitude":31.7569637,"longitude":35.1639749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060171,"latitude":31.75674538348153,"longitude":35.16694892342348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004379","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741291,"latitude":31.756563,"longitude":35.165955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715047,"latitude":31.925211275768053,"longitude":34.810923189676615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742962,"latitude":31.89010211,"longitude":34.76052585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013424","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740781,"latitude":31.892142,"longitude":34.774514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741988,"latitude":31.89330818,"longitude":34.77392041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714841,"latitude":33.02697513893656,"longitude":35.09646402342483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742637,"latitude":33.02704150543806,"longitude":35.098316569753365,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016275","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740508,"latitude":32.327499,"longitude":34.858828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742462,"latitude":33.02695701437769,"longitude":35.09651669080736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740468,"latitude":32.792651,"longitude":35.177536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714604,"latitude":31.776071917450714,"longitude":34.641653774332354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741413,"latitude":31.775391640590332,"longitude":35.22235754282644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740565,"latitude":32.33101862928463,"longitude":34.851273955205215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714621,"latitude":32.33100748716338,"longitude":34.851340781622376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967348,"latitude":32.3309072582859,"longitude":34.851250328492554,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006559","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740376,"latitude":31.77532449058144,"longitude":34.64190989529139,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006401","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899912,"latitude":31.77526787820465,"longitude":34.6421476214611,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741315,"latitude":31.264419,"longitude":34.792323,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743611,"latitude":31.26423033107813,"longitude":34.79229133889316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007145","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742337,"latitude":31.263909,"longitude":34.790998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005530","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740522,"latitude":32.500052225864664,"longitude":34.920688991472865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741646,"latitude":31.264299441192033,"longitude":34.792997814697856,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מכירת אביזרים","שירות ואחריות","מומחה IQOS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739797,"latitude":31.99012819909867,"longitude":34.77402000000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741757,"latitude":33.2123855,"longitude":35.5689106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742311,"latitude":33.2123855,"longitude":35.5689106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196192,"latitude":33.2122164,"longitude":35.567552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714712,"latitude":32.15626646220862,"longitude":34.8481559472561,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899934,"latitude":31.668683241346944,"longitude":34.58423384940109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000780","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714843,"latitude":31.66870387554111,"longitude":34.58422758007225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001145","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715060,"latitude":32.9684893,"longitude":35.537715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740467,"latitude":32.43836537141488,"longitude":34.90995622453691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013560","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740068,"latitude":32.43933315185805,"longitude":34.90973353593435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014664","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739906,"latitude":29.5498248222509,"longitude":34.95397479465504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743073,"latitude":32.44092126366449,"longitude":34.91052609910852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001573","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741695,"latitude":32.9330974,"longitude":35.0855434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000870","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714941,"latitude":32.6977252,"longitude":35.2929584,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742904,"latitude":32.08022807939008,"longitude":34.77406249277843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740716,"latitude":32.081204012015384,"longitude":34.77353901586401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013494","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740643,"latitude":32.096291936787246,"longitude":34.77620831319466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740939,"latitude":32.076980549231116,"longitude":34.7742694865906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741702,"latitude":32.07943611373816,"longitude":34.774127910450744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742721,"latitude":32.07952301066912,"longitude":34.773657050594316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מכירת אביזרים","שירות ואחריות","מומחה IQOS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":13100435,"latitude":32.0798725,"longitude":34.7739932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000838","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741239,"latitude":32.08213555022482,"longitude":34.774093501700854,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001472","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740754,"latitude":32.083435621179746,"longitude":34.774280804928225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742598,"latitude":32.08421579215299,"longitude":34.774078531299814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741240,"latitude":32.086648,"longitude":34.774657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741870,"latitude":32.08900121687643,"longitude":34.77527666486662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743719,"latitude":32.091495,"longitude":34.775885,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559903,"latitude":32.3299125,"longitude":34.8538877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742366,"latitude":32.09520382178294,"longitude":34.77609667361068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009324","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740799,"latitude":32.096112720297654,"longitude":34.77629864980269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001522","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741868,"latitude":32.07540259902669,"longitude":34.77554690766556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":29010767,"latitude":32.07531492370329,"longitude":34.77565706304277,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013200","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742919,"latitude":32.076311091445234,"longitude":34.77490141104508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743499,"latitude":32.0763249649487,"longitude":34.77492456289475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742814,"latitude":32.325873174035316,"longitude":34.85208654914208,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL49994999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743403,"latitude":32.00068151060362,"longitude":34.76416304658388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742622,"latitude":32.095562,"longitude":34.862006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740707,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742024,"latitude":32.93422,"longitude":35.26532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741342,"latitude":32.862316,"longitude":35.365253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011914","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742817,"latitude":32.088155292832774,"longitude":34.89806832331353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742174,"latitude":32.862316,"longitude":35.365253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003881","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742938,"latitude":32.72847001112709,"longitude":35.33189131896632,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739811,"latitude":32.69192,"longitude":35.06393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019209","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432608,"latitude":31.9039428,"longitude":35.0067707,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741352,"latitude":32.82931969105237,"longitude":35.08782562052783,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743692,"latitude":32.91891,"longitude":35.283566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742463,"latitude":32.083814,"longitude":34.803213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741034,"latitude":32.08934614025399,"longitude":34.809534993581096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742094,"latitude":32.08456481144458,"longitude":34.8030095620702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627452,"latitude":31.752041441890967,"longitude":35.19030122724179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743528,"latitude":33.074216,"longitude":35.146736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741399,"latitude":31.255751,"longitude":34.757334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742355,"latitude":31.234128531243623,"longitude":34.7998681573361,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742456,"latitude":31.24316982655207,"longitude":34.79672140536614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742913,"latitude":31.24344,"longitude":34.796974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001576","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741693,"latitude":31.250126623997605,"longitude":34.77317409647338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003386","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741639,"latitude":32.82199685114078,"longitude":34.9809777715354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007319","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743139,"latitude":32.81898240362899,"longitude":34.993339125541155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003926","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741116,"latitude":32.819861387868954,"longitude":34.983464129609466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432544,"latitude":32.4705928,"longitude":35.0391716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715120,"latitude":32.4609071,"longitude":35.0474362,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004345","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742838,"latitude":32.07141132773025,"longitude":34.79006389349723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743071,"latitude":32.07426530645673,"longitude":34.79232775336852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743550,"latitude":32.07967653411175,"longitude":34.79556750641943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741986,"latitude":32.062487449633544,"longitude":34.77849435367138,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005636","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742875,"latitude":32.0631446502066,"longitude":34.7807195963993,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743387,"latitude":32.067733,"longitude":34.785622,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741905,"latitude":31.788594630907976,"longitude":34.64155152385786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL61616161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741477,"latitude":32.085258283276474,"longitude":34.80044941483175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740962,"latitude":32.08560365465424,"longitude":34.80029080668737,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741982,"latitude":31.778819,"longitude":34.662648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005961","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741772,"latitude":32.08527041586227,"longitude":34.800422755854406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742782,"latitude":31.762449260921688,"longitude":35.22331962857363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740706,"latitude":31.76669833832538,"longitude":35.22360338927116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018142","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899896,"latitude":32.0244543,"longitude":34.7406669,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740907,"latitude":32.015919844148534,"longitude":34.738548344290294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000835","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741241,"latitude":32.014681197769974,"longitude":34.738807664598,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015396","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899905,"latitude":32.012657650111805,"longitude":34.739014731086954,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742916,"latitude":32.01265631036663,"longitude":34.73912099474103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739803,"latitude":32.787466,"longitude":34.984511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739866,"latitude":32.007322,"longitude":34.736719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743360,"latitude":32.024090350995515,"longitude":34.740520725570235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742341,"latitude":32.02062784224806,"longitude":34.73954254972611,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740775,"latitude":32.020124087214704,"longitude":34.739365430671725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899846,"latitude":32.01668666283316,"longitude":34.73879770438103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741634,"latitude":32.0832958,"longitude":34.8212235,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742873,"latitude":32.08499851651695,"longitude":34.822309437469116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014100","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741370,"latitude":32.04837434965542,"longitude":34.76498155657607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740393,"latitude":32.040907661854135,"longitude":34.77328183055984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010086","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743464,"latitude":32.043017,"longitude":34.770714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741365,"latitude":32.04404067300996,"longitude":34.768833393420785,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743542,"latitude":32.04091600020842,"longitude":34.773293410084136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743552,"latitude":32.784523410590445,"longitude":35.03155302331354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009898","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743665,"latitude":32.773275225297155,"longitude":35.04447852753049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743683,"latitude":32.778817,"longitude":35.037556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743426,"latitude":32.77776240750585,"longitude":35.03849007605742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743553,"latitude":32.797606,"longitude":35.019468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007809","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741366,"latitude":32.77235572386753,"longitude":35.04668004941524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743651,"latitude":32.04667069092747,"longitude":34.79943377113049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008530","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743621,"latitude":32.04420702287232,"longitude":34.81324868518257,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009048","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743490,"latitude":32.04972855051947,"longitude":34.856724645741345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740969,"latitude":32.0667239423379,"longitude":34.79852759974996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741539,"latitude":32.030455,"longitude":34.878189,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741814,"latitude":32.793823,"longitude":35.076836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741061,"latitude":32.928599819116485,"longitude":35.08025883924827,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742231,"latitude":32.930263,"longitude":35.080985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001655","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741412,"latitude":32.929441,"longitude":35.08007,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742202,"latitude":32.92812452377922,"longitude":35.07944405522538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000901","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715005,"latitude":32.4759701077158,"longitude":34.97728743815604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016947","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967361,"latitude":32.47595890000001,"longitude":34.9772911,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740551,"latitude":32.01861,"longitude":34.739155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742270,"latitude":32.4743282704375,"longitude":34.97175230071469,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741069,"latitude":33.1589472,"longitude":35.5947954,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742138,"latitude":32.97053017607392,"longitude":35.54982294488459,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714942,"latitude":32.97087552312668,"longitude":35.550173924534135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743330,"latitude":31.603245941456834,"longitude":34.77145426350654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000667","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743541,"latitude":31.60139,"longitude":34.76766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000563","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742243,"latitude":31.603448904475673,"longitude":34.77293577950451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740420,"latitude":31.60379334684687,"longitude":34.773466288363025,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741557,"latitude":32.054022077864346,"longitude":34.78717498799529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741356,"latitude":32.05422960518098,"longitude":34.78970365492714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743664,"latitude":32.05366285159519,"longitude":34.790736027989176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741739,"latitude":32.03310173368711,"longitude":34.87890620901418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743599,"latitude":32.6983933,"longitude":35.3117218,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012289","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741688,"latitude":32.69874266553457,"longitude":35.31184404152035,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740984,"latitude":32.04626161019851,"longitude":34.81317334841407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741920,"latitude":32.04572,"longitude":34.8132792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741128,"latitude":32.69152,"longitude":34.941319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742624,"latitude":31.894000294703595,"longitude":34.793724557260745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005605","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742975,"latitude":32.81078852070986,"longitude":34.97051361545105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547085,"latitude":32.064630687722484,"longitude":34.87494056808814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001942","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743513,"latitude":32.701465,"longitude":34.946514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740628,"latitude":32.80416938581542,"longitude":34.98695522601371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012507","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742195,"latitude":31.892547,"longitude":34.789085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741202,"latitude":29.54928,"longitude":34.96581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743055,"latitude":32.38061906060043,"longitude":34.87481314573447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743030,"latitude":31.976887029401606,"longitude":34.80842952418568,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714747,"latitude":31.9560103,"longitude":34.8930289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22024995","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742480,"latitude":31.88977,"longitude":34.83042,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741070,"latitude":31.251219239129217,"longitude":34.786668849029674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743045,"latitude":31.23867,"longitude":35.23279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741990,"latitude":32.676134013767104,"longitude":35.24031003716347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010054","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743397,"latitude":32.69244367434977,"longitude":35.31168869397576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714609,"latitude":32.676125,"longitude":35.2406457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012570","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742199,"latitude":32.789579,"longitude":35.037016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741658,"latitude":32.9724243,"longitude":35.5010921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742125,"latitude":33.01029072798783,"longitude":35.100366767296386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742492,"latitude":32.817255865059636,"longitude":35.00262575261509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018257","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":44432527,"latitude":32.52054127555215,"longitude":34.93978906938974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000595","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742114,"latitude":32.028034595434676,"longitude":34.889552442849336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432594,"latitude":32.82033,"longitude":34.99808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740590,"latitude":32.68204579526113,"longitude":35.237582486824444,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743554,"latitude":32.819707440638275,"longitude":34.997600454074714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000133","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743199,"latitude":29.5646239,"longitude":34.9612887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742602,"latitude":32.101684332179275,"longitude":34.960497369038805,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899849,"latitude":32.10169953750984,"longitude":34.961337317791,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627447,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743146,"latitude":31.776353225923287,"longitude":34.664167552214295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742281,"latitude":32.030301917232954,"longitude":34.79577927116393,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740685,"latitude":32.027588721585595,"longitude":34.797745278967085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547092,"latitude":32.96061359999999,"longitude":35.4852357,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742860,"latitude":32.7697,"longitude":35.04783700000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741482,"latitude":32.062096041274195,"longitude":34.804704410872624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010405","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741889,"latitude":32.07197853040218,"longitude":34.797431939396795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010623","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060173,"latitude":32.771420648843645,"longitude":35.045415726379254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004545","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740626,"latitude":32.07067390126394,"longitude":34.79930577646367,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742702,"latitude":31.807056741228646,"longitude":35.10356540027331,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003294","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741969,"latitude":32.067748,"longitude":34.802852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740725,"latitude":31.237345659304104,"longitude":34.79339056242496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743473,"latitude":31.2444584,"longitude":34.8061631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001113","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714997,"latitude":31.24228719110485,"longitude":34.80501484490198,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010964","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899867,"latitude":31.237397147657052,"longitude":34.7935128847599,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742244,"latitude":31.238615,"longitude":34.795538,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000737","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714756,"latitude":31.75474174198016,"longitude":35.221889706780615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום"],"Veev Services":[]},"id":19277331,"latitude":31.754858057892083,"longitude":35.221748294742696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714804,"latitude":31.75397573526468,"longitude":35.22082921361917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008437","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742402,"latitude":31.747657508343075,"longitude":35.21754292050289,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741079,"latitude":31.25094279,"longitude":34.81207911,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000723","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743103,"latitude":31.24163155203806,"longitude":34.80348438845113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743254,"latitude":31.748871,"longitude":35.218019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739857,"latitude":31.24265124797135,"longitude":34.810854109227336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627446,"latitude":31.243152562244624,"longitude":34.811904293975736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967374,"latitude":31.24270958784764,"longitude":34.812009910522804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740756,"latitude":31.24172206833234,"longitude":34.803820053406604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742283,"latitude":31.23746838786168,"longitude":34.79340566350666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000534","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742324,"latitude":31.24053341716156,"longitude":34.80274237392775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012480","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742574,"latitude":31.244138,"longitude":34.80607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743024,"latitude":31.763192691141054,"longitude":35.22547774632989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714766,"latitude":31.74689,"longitude":35.21725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740228,"latitude":31.753992971395363,"longitude":35.22082557037374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899803,"latitude":31.765351590778156,"longitude":35.22558613497246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008309","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742739,"latitude":32.8084791,"longitude":35.0076145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742219,"latitude":31.935162219931033,"longitude":34.83408690510174,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743670,"latitude":32.8058709,"longitude":35.0742961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742218,"latitude":32.807834,"longitude":35.072767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740548,"latitude":32.78229182396531,"longitude":35.013356469608674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742360,"latitude":32.801191,"longitude":35.011087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741234,"latitude":29.5539967,"longitude":34.9355056,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741269,"latitude":29.5539967,"longitude":34.9355056,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740731,"latitude":33.00760479807348,"longitude":35.10454203249908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743042,"latitude":33.007602520304665,"longitude":35.10451349127338,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012414","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742682,"latitude":33.007494007250976,"longitude":35.10030840796506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743472,"latitude":32.8282495200218,"longitude":34.9848853116996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742043,"latitude":32.83007964463612,"longitude":34.97828835414537,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741401,"latitude":32.060142,"longitude":34.769179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740899,"latitude":32.82033982146619,"longitude":34.99658150880376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741451,"latitude":32.08148770709142,"longitude":34.86085083995557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011999","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740401,"latitude":31.74766939633999,"longitude":34.99282333279964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743661,"latitude":31.890264003759317,"longitude":34.83000826405428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740980,"latitude":31.88743026112068,"longitude":34.820164340510175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000574","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742145,"latitude":31.32605164504508,"longitude":34.92443255677953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742451,"latitude":31.25859966293105,"longitude":34.79600036859833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743389,"latitude":32.81321,"longitude":34.957571,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741360,"latitude":31.258405469043083,"longitude":34.775360528457085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740631,"latitude":31.256897822529236,"longitude":34.77387090739403,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743605,"latitude":31.25351187776903,"longitude":34.770813620624956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740932,"latitude":31.25862461135545,"longitude":34.79598823354105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740805,"latitude":31.259174,"longitude":34.789355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740862,"latitude":31.258753093347696,"longitude":34.7846733263893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743657,"latitude":31.25874591432005,"longitude":34.78467860427063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743197,"latitude":29.5393848,"longitude":34.9457792,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001278","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627460,"latitude":32.03042016112995,"longitude":34.87817128895493,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741437,"latitude":32.07030370382644,"longitude":34.828484137897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743620,"latitude":32.07015172215889,"longitude":34.82564893262512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004420","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740925,"latitude":32.07030444995586,"longitude":34.827918512542325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743127,"latitude":32.07031930664494,"longitude":34.828438833175746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743124,"latitude":32.09653286186509,"longitude":34.79436941645527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741145,"latitude":32.10504667810425,"longitude":34.79289109566849,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743545,"latitude":32.131585,"longitude":34.795864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007498","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741188,"latitude":32.818880579518684,"longitude":34.98282950244673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740473,"latitude":32.327553,"longitude":34.857389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010317","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740804,"latitude":32.83510360738808,"longitude":35.08371596550886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004698","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740051,"latitude":32.82448598418379,"longitude":35.08003819510652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714933,"latitude":32.8248701,"longitude":35.07981160000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001292","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627474,"latitude":32.84537207569828,"longitude":35.09184770775778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741647,"latitude":32.843369604967585,"longitude":35.09117131760569,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743516,"latitude":32.82597638077411,"longitude":35.079509414715204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10960","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741725,"latitude":32.108454,"longitude":35.185831,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743333,"latitude":32.108429977413444,"longitude":35.18594156689946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714923,"latitude":32.821689420779784,"longitude":34.96392464355124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003256","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740583,"latitude":32.790386,"longitude":34.986742,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740940,"latitude":32.82168980632466,"longitude":34.96394279300406,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010938","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743228,"latitude":31.77159,"longitude":35.298498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742790,"latitude":31.782827420322583,"longitude":35.203965021909546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014202","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547080,"latitude":31.74734,"longitude":34.99319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714743,"latitude":31.74717613773498,"longitude":34.99367843050764,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741522,"latitude":31.92257979164769,"longitude":34.786031068698804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741964,"latitude":31.747528470131815,"longitude":34.99481401423905,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005687","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742879,"latitude":32.7886562871634,"longitude":35.00255583157889,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714924,"latitude":32.797553682462905,"longitude":35.0032419785389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740538,"latitude":31.81796688981526,"longitude":35.19428613136467,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743352,"latitude":32.158293,"longitude":34.89429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743209,"latitude":32.15647114505792,"longitude":34.894793528666234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743008,"latitude":32.154328781491294,"longitude":34.89501588268375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008320","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742775,"latitude":32.155526258904004,"longitude":34.894337561033026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007584","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740836,"latitude":32.15534312797521,"longitude":34.89434479063274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742140,"latitude":32.15204938097457,"longitude":34.89498339632987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004110","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742008,"latitude":32.154237806854965,"longitude":34.89417707591179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743700,"latitude":32.15424649648146,"longitude":34.89417937812481,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004626","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741742,"latitude":32.0542260229643,"longitude":34.77781317219124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003682","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742037,"latitude":32.054524889655184,"longitude":34.77772213606099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743604,"latitude":32.05438868879921,"longitude":34.77830997569061,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006823","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743457,"latitude":32.056812,"longitude":34.7829612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742126,"latitude":32.054669,"longitude":34.763952,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004844","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742530,"latitude":32.05516434126054,"longitude":34.767587582375505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742923,"latitude":31.252360190179136,"longitude":34.786107942783744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741289,"latitude":32.56781,"longitude":34.95729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010278","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741081,"latitude":31.8253876,"longitude":34.6558432,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001876","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742291,"latitude":32.086832482543585,"longitude":34.78818971656654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010951","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743262,"latitude":33.01231,"longitude":35.26772,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967366,"latitude":31.7494241184478,"longitude":35.20671840238524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012483","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742575,"latitude":31.74622851613009,"longitude":35.2133094147152,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742845,"latitude":31.74620262901273,"longitude":35.21343378406142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000684","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743555,"latitude":31.74617183966642,"longitude":35.21339768062906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714649,"latitude":31.86673128971136,"longitude":34.74257031593858,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196182,"latitude":31.8667199,"longitude":34.7404541,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009235","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741125,"latitude":32.448044,"longitude":34.912705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714588,"latitude":31.749429908068148,"longitude":35.20656575594703,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005375","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742428,"latitude":31.750551032532673,"longitude":35.206967765772625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000705","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743200,"latitude":31.811638,"longitude":34.659857,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012435","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742643,"latitude":31.810071790882738,"longitude":34.66363602761268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742239,"latitude":32.01120089450791,"longitude":34.79877660280953,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740713,"latitude":31.800468370095142,"longitude":35.15597773962731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000732","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714749,"latitude":32.18074346822138,"longitude":34.8745941776626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008193","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740129,"latitude":31.964936,"longitude":34.793654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714593,"latitude":32.1795172,"longitude":34.8782033,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000685","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743556,"latitude":31.92297022546096,"longitude":34.79269004526028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741576,"latitude":31.94514740014726,"longitude":34.90136104791507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013420","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740778,"latitude":31.875774,"longitude":34.748039,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743698,"latitude":32.67683114194626,"longitude":35.24056644219244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740966,"latitude":32.802779,"longitude":35.131963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742564,"latitude":31.87384239851681,"longitude":34.73939025207386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743118,"latitude":32.70654,"longitude":35.171715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743462,"latitude":32.83775,"longitude":35.49936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715123,"latitude":32.706409215238594,"longitude":35.17212499057881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743054,"latitude":32.476210102284774,"longitude":34.94759672060869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008122","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741912,"latitude":32.770039266004645,"longitude":35.03119897794348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743226,"latitude":32.17770021986182,"longitude":34.89156500290802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001027","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714824,"latitude":33.01698,"longitude":35.28312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742473,"latitude":31.98783192517058,"longitude":34.779464059341336,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742699,"latitude":32.611422,"longitude":35.297714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012692","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743500,"latitude":32.82348715053356,"longitude":35.0580165118288,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003986","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741075,"latitude":32.821904,"longitude":35.056982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007517","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740833,"latitude":32.070164654568,"longitude":34.78347898405215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742423,"latitude":32.110891963245535,"longitude":34.8410312503443,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017067","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899966,"latitude":31.961516094711865,"longitude":34.87713628141126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742973,"latitude":31.959924242844256,"longitude":34.824066905344225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007997","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742513,"latitude":32.41525028217548,"longitude":34.9533294723848,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009988","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743151,"latitude":32.79213939423828,"longitude":35.03770309632987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742020,"latitude":32.08235915217077,"longitude":34.85501245345479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741668,"latitude":31.225861504016482,"longitude":34.808969986766485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001064","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714900,"latitude":31.79083,"longitude":35.22118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25091544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743572,"latitude":32.78111555054377,"longitude":35.53675397668648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560171,"latitude":32.781093,"longitude":35.536758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":29237738,"latitude":29.5681198,"longitude":34.9617711,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004217","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743277,"latitude":31.819421,"longitude":34.662312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740238,"latitude":31.815001762341183,"longitude":34.77183505767211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743395,"latitude":32.49866183910575,"longitude":35.49785369400498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742910,"latitude":32.01298676780159,"longitude":34.80323792741683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743530,"latitude":31.81254713658241,"longitude":34.65803840520253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741180,"latitude":31.814349408053616,"longitude":34.65829938072213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742035,"latitude":32.7859925,"longitude":35.5413642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009334","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740845,"latitude":31.79504767,"longitude":34.63963486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742576,"latitude":32.78161429114942,"longitude":35.52163965117532,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001181","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715127,"latitude":32.787472334309456,"longitude":35.540355131290866,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742434,"latitude":32.60500633891518,"longitude":35.28403023708605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743168,"latitude":32.15555295915527,"longitude":34.89104522946509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006763","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742021,"latitude":31.794551825382527,"longitude":34.63892179583205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000742","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714768,"latitude":32.7877097,"longitude":35.5406146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743133,"latitude":32.1555624934313,"longitude":34.892746143485645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008186","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741811,"latitude":32.8195828,"longitude":34.9966862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005528","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743386,"latitude":32.0898503,"longitude":34.8824713,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742197,"latitude":32.10745598627998,"longitude":34.836597016765005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741712,"latitude":32.10634919880289,"longitude":34.83468837789205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10545454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741051,"latitude":32.10891228100209,"longitude":34.84009525170463,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740557,"latitude":32.10903482005736,"longitude":34.84096007558386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741748,"latitude":32.10970666107111,"longitude":34.84130171132212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010621","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742749,"latitude":32.11051115318714,"longitude":34.84150965531798,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":19277586,"latitude":32.11010574807483,"longitude":34.84211964856134,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740702,"latitude":32.10840066337905,"longitude":34.83834658832589,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005654","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742909,"latitude":32.106794920171325,"longitude":34.836630953372946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741457,"latitude":32.478683,"longitude":34.95808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012585","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899821,"latitude":31.6652696,"longitude":34.5650575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740229,"latitude":32.118749,"longitude":34.833539,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742359,"latitude":31.606567092411023,"longitude":34.75494490136605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741667,"latitude":32.801632,"longitude":35.010579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741985,"latitude":32.517762,"longitude":34.940738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000583","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742110,"latitude":32.288495269805466,"longitude":34.86174934151412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20354","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741823,"latitude":31.76871,"longitude":35.16121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739885,"latitude":31.792275101231937,"longitude":34.638043921389304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743623,"latitude":31.79224323758247,"longitude":34.63808603080438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714650,"latitude":31.79230121617283,"longitude":34.63813330265413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715151,"latitude":31.7911721,"longitude":34.6376373,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739854,"latitude":31.968181967548094,"longitude":34.810425761721746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742028,"latitude":31.968365771403608,"longitude":34.8103741785389,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743260,"latitude":31.968105093924564,"longitude":34.81050327447272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000947","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714727,"latitude":31.968333089137303,"longitude":34.81037189080734,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741949,"latitude":31.968500205077376,"longitude":34.8105676703908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013421","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740777,"latitude":31.968449198781876,"longitude":34.80993282837522,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מכירת אביזרים","שירות ואחריות","מומחה IQOS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":48457611,"latitude":31.79290576188317,"longitude":34.63894672883607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015158","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742172,"latitude":32.975466,"longitude":35.506479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742370,"latitude":31.779261378626725,"longitude":35.190865215441455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010483","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740130,"latitude":32.435840021221,"longitude":34.92283428666364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016442","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739920,"latitude":32.43787922287735,"longitude":34.92255896767159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714783,"latitude":32.43788354290142,"longitude":34.92345817774447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016260","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":25196181,"latitude":29.569211651207837,"longitude":34.96307341443017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741998,"latitude":32.7857044,"longitude":35.5403248,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742101,"latitude":32.78662,"longitude":35.539829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740611,"latitude":32.7840050616674,"longitude":35.54186800459634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740363,"latitude":32.05706681419825,"longitude":34.86885213468938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714612,"latitude":32.057087117474936,"longitude":34.86884922866844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001687","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741383,"latitude":32.790114661012964,"longitude":35.0187482890119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742810,"latitude":32.70815643636138,"longitude":35.30625741352654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000717","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714600,"latitude":32.78793770000001,"longitude":35.5393623,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741858,"latitude":33.007414,"longitude":35.09468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739816,"latitude":31.72983234904184,"longitude":35.18980672391524,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560300,"latitude":31.72977815923527,"longitude":35.18985059633475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743540,"latitude":31.731711749819436,"longitude":35.193743294477464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739945,"latitude":33.00652567149719,"longitude":35.09318242007233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010783","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740231,"latitude":31.672851,"longitude":34.586904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740048,"latitude":33.00729790054155,"longitude":35.092631716893955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741504,"latitude":32.69620443559254,"longitude":35.31518673339253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742254,"latitude":32.6395145,"longitude":35.0829096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010043","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743494,"latitude":31.7464378091043,"longitude":34.986871906745904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715113,"latitude":32.56842759189621,"longitude":34.954833851053536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740485,"latitude":32.471336,"longitude":34.989955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005460","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743650,"latitude":31.246995,"longitude":34.768405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560164,"latitude":32.518152542137514,"longitude":35.00198273856153,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000792","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714870,"latitude":31.79009884307677,"longitude":34.7567099840587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739855,"latitude":31.790136,"longitude":34.75673,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714902,"latitude":31.741974502991088,"longitude":34.97967113823612,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560100,"latitude":32.2534517,"longitude":34.9182485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741327,"latitude":32.253749236265435,"longitude":34.91862579825579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743249,"latitude":32.257353405098414,"longitude":34.92054598826195,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741298,"latitude":32.4736985255714,"longitude":34.9732955774917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060176,"latitude":32.478418,"longitude":34.972318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015415","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739982,"latitude":32.928755,"longitude":35.076677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009726","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742443,"latitude":32.476572,"longitude":34.971906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742987,"latitude":32.1092871565685,"longitude":34.81875966525411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012401","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742678,"latitude":31.87255594008894,"longitude":34.7430688184391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743248,"latitude":31.87765431930035,"longitude":34.74594422396334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012769","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743087,"latitude":32.810233,"longitude":35.070435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742496,"latitude":32.51879333649521,"longitude":34.94467586871718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007240","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743564,"latitude":32.069676643606975,"longitude":34.83431467434932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005697","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742881,"latitude":32.632984,"longitude":35.328263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741824,"latitude":31.8025086155887,"longitude":35.23852344188815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20355","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741859,"latitude":33.02143,"longitude":35.28492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741546,"latitude":32.903770513406236,"longitude":35.28147414153767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741626,"latitude":32.08822988260126,"longitude":34.8858683489326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741766,"latitude":32.83479636447393,"longitude":35.08242402997283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547084,"latitude":32.05439,"longitude":34.78799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547089,"latitude":32.05410727329903,"longitude":34.79124293191185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743514,"latitude":32.83100045627408,"longitude":35.07970401774549,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009606","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742812,"latitude":32.516298,"longitude":34.920681,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742507,"latitude":32.69441521749682,"longitude":35.30922655341417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715182,"latitude":32.08620532600423,"longitude":34.88532989582818,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010415","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741888,"latitude":32.27054833198964,"longitude":34.91276165615204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004636","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741771,"latitude":32.01650814737907,"longitude":34.781853991401675,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741885,"latitude":32.01687584,"longitude":34.78170383,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012288","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741687,"latitude":32.01426256433177,"longitude":34.786966799702846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741388,"latitude":32.017677891509905,"longitude":34.77131173224939,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006787","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742053,"latitude":32.08604810998102,"longitude":34.88330910679055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741628,"latitude":32.08580397895771,"longitude":34.8847453557936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009941","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743222,"latitude":32.03279346445751,"longitude":34.74419045767211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740951,"latitude":32.771646,"longitude":35.037998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004016","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742388,"latitude":31.755604155048815,"longitude":35.202930016502805,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000373","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560423,"latitude":32.07355789799128,"longitude":34.89860812914852,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714814,"latitude":29.569611,"longitude":34.9619003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007314","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743250,"latitude":32.773616,"longitude":35.038833,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008491","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742192,"latitude":31.99964575229613,"longitude":34.82929136608561,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740950,"latitude":32.08258386520474,"longitude":34.820093492187965,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009268","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741040,"latitude":32.07359230424086,"longitude":34.85107317703754,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743081,"latitude":32.998322,"longitude":35.103091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009059","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740524,"latitude":33.00292097898728,"longitude":35.10616436441804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001009","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714789,"latitude":32.1968457,"longitude":34.8801941,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739922,"latitude":32.71460910927692,"longitude":35.33454491534423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740184,"latitude":31.896172,"longitude":34.78327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743309,"latitude":31.7926,"longitude":35.19842,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742041,"latitude":32.01316358626267,"longitude":34.76801729743216,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741613,"latitude":32.307603269273585,"longitude":34.87795773567523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015473","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899809,"latitude":31.2362342,"longitude":34.786691,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740407,"latitude":31.24080090539344,"longitude":34.79117773632516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002242","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742450,"latitude":31.240754017665232,"longitude":34.79123625177812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742668,"latitude":32.81268670663536,"longitude":34.99772650418099,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003978","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741074,"latitude":32.43798,"longitude":34.887212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742787,"latitude":32.8124,"longitude":34.994879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742901,"latitude":32.81174978785336,"longitude":34.99853069090864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007613","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740599,"latitude":33.022198068689114,"longitude":35.105656367733246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009802","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742027,"latitude":31.986886868788332,"longitude":34.78861058933602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741533,"latitude":32.808128196222995,"longitude":35.00169798292398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743013,"latitude":31.77463602601746,"longitude":35.18926159209656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004451","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740895,"latitude":32.269420255743036,"longitude":34.91715045274391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002369","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742001,"latitude":31.878142681028162,"longitude":34.7358245441961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560125,"latitude":32.92172938409122,"longitude":35.30894550440914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743284,"latitude":32.809716,"longitude":35.055587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742543,"latitude":32.1770351,"longitude":34.9272121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000998","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715119,"latitude":32.7154222,"longitude":35.3357804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742444,"latitude":32.19374347561335,"longitude":34.881143668156504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743476,"latitude":32.921575197983096,"longitude":35.30464131779098,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012015","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741018,"latitude":32.9217438120215,"longitude":35.307775474427956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741035,"latitude":32.19515247287057,"longitude":34.88036249440826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742506,"latitude":32.020670116791315,"longitude":34.860903297718224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743600,"latitude":32.92293634745061,"longitude":35.313770613154816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741892,"latitude":32.92289015467752,"longitude":35.302958254334975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743544,"latitude":32.922816045331025,"longitude":35.315699131295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001550","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741730,"latitude":32.01428000141094,"longitude":34.75094562303871,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742783,"latitude":32.78525508941612,"longitude":35.039841992362604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742113,"latitude":32.787946,"longitude":35.041968,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742521,"latitude":31.922711,"longitude":34.79831,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743135,"latitude":32.13169254489798,"longitude":34.899103686590045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742869,"latitude":31.75524545069975,"longitude":34.99186801669494,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001891","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742248,"latitude":32.13202698746652,"longitude":34.898467272894585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715104,"latitude":32.13268332575031,"longitude":34.89857937238731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093009","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742481,"latitude":32.7923079,"longitude":35.52440929999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715128,"latitude":32.795294905346196,"longitude":35.52449164920114,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003451","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741351,"latitude":32.09492781982619,"longitude":34.82539404761838,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012384","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741432,"latitude":32.06918697655888,"longitude":34.78549937191492,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714819,"latitude":32.59981311885559,"longitude":35.29487541777767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741113,"latitude":32.061379166988964,"longitude":34.77565896449988,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001477","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740757,"latitude":32.599875,"longitude":35.294922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012806","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741222,"latitude":31.78829555975715,"longitude":35.21048518650818,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740674,"latitude":31.789345429119283,"longitude":35.21053097798791,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741466,"latitude":31.681535,"longitude":34.56445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013281","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742853,"latitude":31.681554232605553,"longitude":34.564436936972896,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006259","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740829,"latitude":31.9301674,"longitude":34.7942648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741317,"latitude":31.60539158745485,"longitude":34.77216054202965,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741119,"latitude":32.92702407314973,"longitude":35.08517136043747,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741636,"latitude":32.923454039540715,"longitude":35.30760234167654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012942","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740809,"latitude":32.834139127823896,"longitude":35.07928128841919,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001065","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714899,"latitude":31.78045919682798,"longitude":35.21815046686479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741577,"latitude":32.714678279867975,"longitude":35.334648103766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741650,"latitude":32.02199061572389,"longitude":34.86333990757882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006479","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741567,"latitude":32.09484159063666,"longitude":34.85030754758797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001722","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742630,"latitude":32.08663462418901,"longitude":34.80195139728089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010788","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742307,"latitude":31.97398998069856,"longitude":34.77936226410786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899855,"latitude":31.973981430407964,"longitude":34.779387476721176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000378","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560428,"latitude":32.06498806514302,"longitude":34.828202629963236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547078,"latitude":33.2099526,"longitude":35.5729303,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740998,"latitude":31.42407053423176,"longitude":34.60029654232787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741835,"latitude":32.06023815223843,"longitude":34.828045428829206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000677","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743551,"latitude":32.98876,"longitude":35.09433,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742855,"latitude":32.095986662924204,"longitude":34.77466793030874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011175","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742609,"latitude":32.786859,"longitude":35.540685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742802,"latitude":32.08045198159265,"longitude":34.76857860636154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742285,"latitude":32.08589294053358,"longitude":34.7699638973212,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002431","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743478,"latitude":32.0856224,"longitude":34.7703645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742133,"latitude":32.786953343226514,"longitude":35.54063129632879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741812,"latitude":32.07059710372446,"longitude":34.765133525240635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741930,"latitude":32.09694998510364,"longitude":34.77450522126526,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000564","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742247,"latitude":32.09775666765005,"longitude":34.830368788138706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741921,"latitude":32.0995485,"longitude":34.8938517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740844,"latitude":31.95872566075499,"longitude":34.79678321796094,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899885,"latitude":31.9587744871889,"longitude":34.79667945623725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714984,"latitude":31.95878253934436,"longitude":34.796716271291295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012454","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742644,"latitude":31.78940877028155,"longitude":34.76116303427511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740999,"latitude":31.662120865776654,"longitude":34.597091514226626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012720","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743126,"latitude":32.003627876225394,"longitude":34.803104003648436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000923","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715049,"latitude":32.0562319,"longitude":34.8644574,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017980","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967351,"latitude":32.0562319,"longitude":34.8644574,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432587,"latitude":32.51658203317683,"longitude":34.917864441104506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004402","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741036,"latitude":32.06613176235258,"longitude":34.766167907521705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741017,"latitude":32.06576089382682,"longitude":34.76556564276196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899840,"latitude":32.036196470674575,"longitude":34.762021891026066,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010785","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742306,"latitude":32.034706988414136,"longitude":34.77134978406145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742612,"latitude":32.055395,"longitude":34.756298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741867,"latitude":32.03645971,"longitude":34.76243441,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003042","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741246,"latitude":32.03092012049164,"longitude":34.770239832018014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742818,"latitude":32.032956,"longitude":34.770287,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742147,"latitude":32.0374749,"longitude":34.76447141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000767","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714818,"latitude":31.987812291040974,"longitude":34.762401187169196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011868","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741506,"latitude":32.07002854194474,"longitude":34.76970735581972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010782","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742305,"latitude":32.436732670216635,"longitude":34.91683264610587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001006","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714782,"latitude":32.43670897251472,"longitude":34.91680306134223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009907","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743293,"latitude":32.0841832,"longitude":34.7914883,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001125","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715021,"latitude":32.061769418517294,"longitude":34.81081965644874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004611","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741738,"latitude":32.05567030585816,"longitude":34.82177722939802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25092826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743537,"latitude":32.78542775879921,"longitude":35.49844381434345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714763,"latitude":31.79804,"longitude":34.65109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25650","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743159,"latitude":31.700930796647377,"longitude":35.113729043502744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743164,"latitude":29.557669,"longitude":34.951925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740501,"latitude":31.701045265643817,"longitude":35.113655597711194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743066,"latitude":31.832851442441978,"longitude":34.68239500000002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742870,"latitude":31.274168611820436,"longitude":34.804461593668435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000972","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715065,"latitude":31.274223807613232,"longitude":34.80453468048392,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740710,"latitude":32.69658219624936,"longitude":35.2976501060403,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743329,"latitude":31.751123207154915,"longitude":35.21212669746802,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742747,"latitude":32.699620136316874,"longitude":35.30342798288519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432546,"latitude":32.2910308,"longitude":34.8644483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001255","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715201,"latitude":31.87061,"longitude":34.90581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25061087","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741135,"latitude":32.839254289501255,"longitude":35.50619059570085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740527,"latitude":31.525765,"longitude":34.603163,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714781,"latitude":32.47267764076919,"longitude":34.99065423509762,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432596,"latitude":32.574481020551794,"longitude":34.95377810918881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743428,"latitude":31.864246409872077,"longitude":34.742408186342786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740529,"latitude":32.09879,"longitude":34.96474,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739873,"latitude":32.67582310501276,"longitude":35.239314217814126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741136,"latitude":29.563812740041747,"longitude":34.95747057405004,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009785","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742267,"latitude":32.76721544058425,"longitude":34.96678189659232,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742536,"latitude":32.605111654866604,"longitude":35.29422958902655,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018499","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899814,"latitude":29.5636688,"longitude":34.957746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019596","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":29010654,"latitude":32.602483314815835,"longitude":35.293921907009846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741000,"latitude":32.92096750008054,"longitude":35.313971577805496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739907,"latitude":32.601377297994084,"longitude":35.29452273743438,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008453","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742266,"latitude":32.60133809372088,"longitude":35.29450638633131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740686,"latitude":32.06641647920671,"longitude":34.785497674570536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743332,"latitude":31.60505,"longitude":34.77345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714857,"latitude":32.13829,"longitude":34.83631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967368,"latitude":32.1011488,"longitude":35.1692275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714906,"latitude":31.8898614,"longitude":34.9682409,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741137,"latitude":32.071855255586165,"longitude":34.773576568826556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012810","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741264,"latitude":31.77948314076835,"longitude":35.21595619540366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006136","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741252,"latitude":31.77654793328835,"longitude":35.21656021407418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000846","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741143,"latitude":32.07751343197523,"longitude":34.77761633592307,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741686,"latitude":32.07522453612988,"longitude":34.77589910830009,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742922,"latitude":31.77599911469636,"longitude":34.641642429461825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743714,"latitude":31.775995848184902,"longitude":34.641911032466346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715080,"latitude":31.775403221371818,"longitude":34.641893302281346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547071,"latitude":32.808421,"longitude":34.9605285,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714755,"latitude":31.859146023347623,"longitude":34.814394701206616,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":19277572,"latitude":31.8588435,"longitude":34.8126587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013344","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741023,"latitude":31.772625,"longitude":34.644759,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL100719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742946,"latitude":31.253109,"longitude":34.770668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742460,"latitude":32.160253983985164,"longitude":34.808003889955295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742183,"latitude":32.067655829719165,"longitude":34.78734158015108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741434,"latitude":31.807115,"longitude":34.645183,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742743,"latitude":32.782628039774686,"longitude":35.03602243282591,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899916,"latitude":31.069419,"longitude":35.033363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009397","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740738,"latitude":32.02064515,"longitude":34.76731732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740933,"latitude":32.17999209218441,"longitude":34.81809132113957,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715161,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018620","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967353,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740540,"latitude":32.02440000000001,"longitude":34.76576841104509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714776,"latitude":32.0243997,"longitude":34.7657317,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741525,"latitude":32.02443579911741,"longitude":34.855127613084065,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743720,"latitude":31.251935,"longitude":34.807255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740834,"latitude":32.03060410198526,"longitude":34.79672870058345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742334,"latitude":32.03323346991151,"longitude":34.76470698754348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013088","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743671,"latitude":32.062318,"longitude":34.762516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714817,"latitude":32.01090330251304,"longitude":34.80842310000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743619,"latitude":32.01541137098093,"longitude":34.807399708960816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003321","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899903,"latitude":32.01028223014902,"longitude":34.80977431412089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016552","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739824,"latitude":32.807933,"longitude":35.163823,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000707","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743206,"latitude":32.004285,"longitude":34.805765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001549","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741761,"latitude":32.00206251244296,"longitude":34.80569385185173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743535,"latitude":33.0494819,"longitude":35.3089781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת יחידות טבק לחימום"],"Veev Services":[]},"id":17740600,"latitude":31.799936438609794,"longitude":35.211542840562636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003427","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741392,"latitude":32.105850150796826,"longitude":34.94006829923211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741855,"latitude":32.10608697506138,"longitude":34.93877128704478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741192,"latitude":31.671454065509923,"longitude":34.58849989325677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014850","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740142,"latitude":32.704219,"longitude":35.326898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001787","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742587,"latitude":32.297418744520904,"longitude":34.85403512033716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017599","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740546,"latitude":32.812488146126014,"longitude":34.99519826692012,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714975,"latitude":31.782344960307157,"longitude":34.64874914355124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006279","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740788,"latitude":32.0675631,"longitude":34.8995211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003185","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740863,"latitude":32.18650845407699,"longitude":34.93880249467478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742374,"latitude":32.8133997206052,"longitude":34.99619890918613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743682,"latitude":32.1866251486695,"longitude":34.93883525223113,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742907,"latitude":31.782187300566978,"longitude":34.64822285548931,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899827,"latitude":32.01405003303749,"longitude":34.748494341537686,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742250,"latitude":32.183428666080005,"longitude":34.93844974671166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741127,"latitude":31.784105253931827,"longitude":35.223456838601244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001624","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741514,"latitude":32.8144987651484,"longitude":34.996859507131155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742930,"latitude":33.211438,"longitude":35.56926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741295,"latitude":31.78500972,"longitude":35.21547662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23230011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743368,"latitude":31.783844,"longitude":35.22587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL11800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743400,"latitude":32.10555654403976,"longitude":35.18264648958397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714934,"latitude":32.574018811945145,"longitude":34.95418468406146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013387","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740983,"latitude":32.19465231323149,"longitude":34.88324137825641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740944,"latitude":32.19470338370731,"longitude":34.88321484910777,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012968","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740810,"latitude":32.19411057815917,"longitude":34.884559861749395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009815","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742059,"latitude":31.73916029624714,"longitude":34.981778829796966,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742709,"latitude":32.109647,"longitude":34.837073,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714646,"latitude":32.48089675694667,"longitude":34.98771104938624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005912","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741803,"latitude":32.48435027418681,"longitude":34.987841775463124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432562,"latitude":31.8630364,"longitude":34.7394643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741967,"latitude":31.984354997660883,"longitude":34.782495065323424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742315,"latitude":32.66631936006696,"longitude":35.24245162086677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743624,"latitude":31.24434921310056,"longitude":34.78431625492714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743347,"latitude":31.247255,"longitude":34.800381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740576,"latitude":32.832655746253195,"longitude":35.083442906745894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001048","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714863,"latitude":31.66574459009475,"longitude":34.562749291030585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739798,"latitude":31.664332511975967,"longitude":34.562706687206436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000752","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714788,"latitude":31.66432953959732,"longitude":34.56267882393982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743116,"latitude":31.9486779860042,"longitude":34.89320300226457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743622,"latitude":31.665929,"longitude":34.562638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743172,"latitude":31.785316492178225,"longitude":35.20437365198844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560395,"latitude":32.7800189,"longitude":35.51426660000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742102,"latitude":32.7793706,"longitude":35.5092445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25097565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742136,"latitude":32.7793706,"longitude":35.5092445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742515,"latitude":32.77920648632973,"longitude":35.513625859186114,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743257,"latitude":32.440592,"longitude":34.916452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742584,"latitude":32.779858,"longitude":35.510615,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742365,"latitude":32.4394260468609,"longitude":34.92021292482752,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742363,"latitude":32.438357,"longitude":34.924628,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000856","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741151,"latitude":32.180392,"longitude":34.811457,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742991,"latitude":31.87250860968584,"longitude":34.74942818711855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741463,"latitude":32.020012,"longitude":34.803799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000943","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714719,"latitude":31.2517231,"longitude":34.8220898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000529","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742318,"latitude":31.7501674317084,"longitude":35.212157908284276,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739897,"latitude":31.974256,"longitude":34.778715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714585,"latitude":31.97427279558997,"longitude":34.77869544490196,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740227,"latitude":31.67226026695395,"longitude":34.588800759780455,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000784","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מכירת אביזרים","שירות ואחריות","מומחה IQOS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714855,"latitude":29.557687665160888,"longitude":34.95192499999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740595,"latitude":32.09173321842932,"longitude":34.85684967195089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740934,"latitude":32.088654,"longitude":34.856861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003098","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741205,"latitude":32.69143876735585,"longitude":34.94134845407516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743629,"latitude":32.691484245839696,"longitude":34.941325130309124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000101","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743193,"latitude":29.55886,"longitude":34.94958,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742956,"latitude":29.5708013382235,"longitude":34.95960168991586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432570,"latitude":32.0233031,"longitude":34.8604766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742488,"latitude":31.666419820028853,"longitude":34.58636939103664,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740562,"latitude":32.70116,"longitude":35.298054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001298","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742799,"latitude":31.81206157098253,"longitude":34.666632448314004,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742491,"latitude":31.809898998885448,"longitude":34.66551701409877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740860,"latitude":32.0229071150049,"longitude":34.86032953631411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741398,"latitude":32.82621088581374,"longitude":34.96350584051019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714778,"latitude":31.751806015065068,"longitude":34.98713165766936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743143,"latitude":31.878582,"longitude":34.81275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009488","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741848,"latitude":32.832317,"longitude":34.982991,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741478,"latitude":32.0245102,"longitude":34.8027029,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742976,"latitude":32.02478494993281,"longitude":34.80281391388882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004486","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739881,"latitude":31.751838,"longitude":34.987125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001003","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714777,"latitude":32.8314634,"longitude":34.9846607,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740831,"latitude":32.83166256221726,"longitude":34.985521891043156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003898","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742972,"latitude":32.9215081819764,"longitude":35.30328409998264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741435,"latitude":32.09696712233782,"longitude":34.939630570271355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001082","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714936,"latitude":32.802977,"longitude":35.103847,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741005,"latitude":32.79946,"longitude":35.102892,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012432","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740406,"latitude":32.073805,"longitude":34.864031,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741913,"latitude":32.073771623954315,"longitude":34.864064584704806,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742240,"latitude":32.32129817632033,"longitude":34.927133518395166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001922","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743645,"latitude":32.428148497358016,"longitude":34.94536114441996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739843,"latitude":31.977134052941135,"longitude":34.79930206563594,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741414,"latitude":32.761502,"longitude":34.973123,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899944,"latitude":31.7908619,"longitude":34.645147,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743125,"latitude":32.321636062345824,"longitude":34.92598083710252,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008855","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740878,"latitude":32.803337,"longitude":35.103879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006177","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741181,"latitude":32.81889777992329,"longitude":35.00010489180743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009406","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741963,"latitude":32.02830765976639,"longitude":34.86219502053489,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742325,"latitude":32.16437918833499,"longitude":34.84116500000002,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432532,"latitude":32.027978298507335,"longitude":34.889638224542445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015253","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739818,"latitude":32.8044,"longitude":35.10422,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739946,"latitude":32.680908,"longitude":35.235643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008059","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740741,"latitude":32.804948776131596,"longitude":35.104387715422284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742533,"latitude":31.240384181596347,"longitude":34.78987107361069,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742730,"latitude":32.80487183835423,"longitude":35.1043658333142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003410","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741389,"latitude":32.805723893692715,"longitude":35.10388003802872,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742542,"latitude":32.68189229617669,"longitude":35.23703861297936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742776,"latitude":31.78858364152132,"longitude":34.64336517097047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015642","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899935,"latitude":31.78864681560793,"longitude":34.64352195830116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742432,"latitude":32.80560399170284,"longitude":35.104507986542906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008254","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741455,"latitude":32.029154702305235,"longitude":34.86481104355126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012590","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742092,"latitude":32.0742899765397,"longitude":34.86965359568063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005276","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742733,"latitude":32.074311524067234,"longitude":34.869692911085366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740705,"latitude":32.0310336,"longitude":34.8665521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005991","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741673,"latitude":31.789606671889686,"longitude":34.714331711480206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741499,"latitude":32.03090124324915,"longitude":34.866657139285465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741226,"latitude":32.02976293758632,"longitude":34.866007410118875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742376,"latitude":31.788517,"longitude":34.643801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740559,"latitude":31.788711,"longitude":34.653352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742260,"latitude":32.809655,"longitude":35.104587,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000843","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714675,"latitude":32.809455585536405,"longitude":35.104755809075485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741206,"latitude":31.788815,"longitude":34.642399,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742805,"latitude":31.788912387708912,"longitude":34.64241747803719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742047,"latitude":31.789287318684288,"longitude":34.641866881681636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22012660","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740609,"latitude":32.12972335627478,"longitude":34.9951763430801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12660","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742170,"latitude":32.129884,"longitude":34.995119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009439","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741917,"latitude":31.28064107692416,"longitude":34.799774000000006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743269,"latitude":31.06402122567295,"longitude":35.01687885211514,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000508","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742217,"latitude":32.155109454116605,"longitude":34.9196264874037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010305","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740802,"latitude":31.92151224911633,"longitude":34.79457750386989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714877,"latitude":31.9225413,"longitude":34.7944301,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740254,"latitude":31.920852522740482,"longitude":34.79277831576175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000761","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714805,"latitude":32.02256284805674,"longitude":34.79669363865777,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000549","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742284,"latitude":32.02157374356244,"longitude":34.79777704452079,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742469,"latitude":31.83336765,"longitude":34.67949992,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":29010770,"latitude":29.549773400111324,"longitude":34.953931745998005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742468,"latitude":31.802391576963963,"longitude":34.662478295535436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740044,"latitude":31.784883,"longitude":34.641433,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000961","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714754,"latitude":32.90444638415822,"longitude":35.28144795995349,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742878,"latitude":31.800722358944206,"longitude":34.663061111687895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000894","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714990,"latitude":31.8007536,"longitude":34.6627421,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020546","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432591,"latitude":31.800315290046644,"longitude":34.662620612268434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006455","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741602,"latitude":31.80009546861209,"longitude":34.663027383235224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012694","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743501,"latitude":32.062969946127645,"longitude":34.796577619623626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714651,"latitude":32.7907326876008,"longitude":35.53968863630363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008229","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739812,"latitude":31.714154,"longitude":34.988182,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003468","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547074,"latitude":31.76670665564938,"longitude":35.20901915459631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740155,"latitude":31.668289485013105,"longitude":34.60253447486879,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560341,"latitude":31.668229131861914,"longitude":34.60248013920702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012087","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740915,"latitude":31.769951168785568,"longitude":35.182178617492745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019591","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432607,"latitude":31.770000522968434,"longitude":35.18231157423972,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004028","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742422,"latitude":31.767584051354483,"longitude":35.18355194916772,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007385","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743117,"latitude":31.76583816445904,"longitude":35.18395832925075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741288,"latitude":32.4268009,"longitude":34.9418943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741900,"latitude":31.96829901717781,"longitude":34.790915186508194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012500","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742193,"latitude":31.913568,"longitude":34.788845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743680,"latitude":32.78377306539915,"longitude":34.99544744966104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001845","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742224,"latitude":32.18926408495203,"longitude":34.81016519576869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740887,"latitude":31.729011374184108,"longitude":35.188954355321876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740670,"latitude":32.016752159700765,"longitude":34.80216293373116,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004613","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740047,"latitude":31.787399,"longitude":34.643951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899871,"latitude":31.7948054148314,"longitude":34.640763297357395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715028,"latitude":31.787394052931283,"longitude":34.64396330257408,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060183,"latitude":32.10165667323017,"longitude":34.960554418530016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740537,"latitude":32.1084625610611,"longitude":35.186198775463104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004310","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742902,"latitude":31.7849899565269,"longitude":34.642660372609086,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743039,"latitude":31.785179000000003,"longitude":34.64279395337297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714668,"latitude":31.786881174784547,"longitude":34.644748402574095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004436","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740967,"latitude":31.78643691088075,"longitude":34.645742669725266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739865,"latitude":31.78683620414789,"longitude":34.644533777571446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743171,"latitude":31.786270825979457,"longitude":34.64031862735022,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432609,"latitude":31.78647,"longitude":34.64012,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432526,"latitude":31.7881173,"longitude":34.6421635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743685,"latitude":32.78880031612378,"longitude":34.993745865742355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL32053205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742995,"latitude":32.70637235413474,"longitude":35.17399250155419,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741527,"latitude":32.810688,"longitude":35.071585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739825,"latitude":32.7063747986274,"longitude":35.17404596197128,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742498,"latitude":31.790237296296432,"longitude":35.176842345194345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001292","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742792,"latitude":31.8351151,"longitude":34.6870211,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001296","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742797,"latitude":32.00629810058989,"longitude":34.74289665051546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005179","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741597,"latitude":31.610340549612,"longitude":34.76219475756047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL10104121","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196183,"latitude":31.8864489,"longitude":34.7302142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432582,"latitude":31.78769,"longitude":34.6425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741680,"latitude":31.25885650784107,"longitude":35.206276881581246,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004674","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741707,"latitude":31.794893,"longitude":35.142876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741548,"latitude":32.699635,"longitude":35.303546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742951,"latitude":31.78239,"longitude":35.20851996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742941,"latitude":31.891514957671408,"longitude":34.77981872440697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742009,"latitude":32.00507867397681,"longitude":34.792968271478465,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742251,"latitude":32.005079861060146,"longitude":34.792998636974744,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739895,"latitude":31.896103547077452,"longitude":34.783260496056855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000888","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714979,"latitude":31.89604712401712,"longitude":34.78321378895491,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967354,"latitude":31.896086781176514,"longitude":34.78321647124578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052050","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741403,"latitude":31.793494,"longitude":35.336445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010939","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743230,"latitude":31.75842,"longitude":35.20557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899834,"latitude":31.778547286987305,"longitude":35.30815124511719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001054","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714878,"latitude":31.61356741012558,"longitude":34.77816743435859,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742149,"latitude":31.918090486509303,"longitude":34.888333967824614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742158,"latitude":31.917801219209583,"longitude":34.88843683242917,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004730","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741358,"latitude":32.17671277008031,"longitude":34.85607115564291,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741278,"latitude":32.08398446792274,"longitude":34.81674972960083,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006431","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741599,"latitude":31.7998396490158,"longitude":35.148917912908644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715169,"latitude":31.805862449528284,"longitude":35.15244326345521,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741619,"latitude":32.442891,"longitude":34.8869243,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741041,"latitude":32.852005,"longitude":35.067436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742031,"latitude":32.51768142244886,"longitude":35.00240494328771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010130","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742990,"latitude":31.804710842144882,"longitude":34.644614465461416,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741418,"latitude":32.082486,"longitude":34.803475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740634,"latitude":32.44190500383656,"longitude":34.887344609596994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899964,"latitude":31.80777802794766,"longitude":34.64632854017654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560113,"latitude":31.807739,"longitude":34.6461696,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743361,"latitude":32.309729,"longitude":34.880381,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004598","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740592,"latitude":32.43962364713426,"longitude":34.88747769046891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741253,"latitude":31.797055,"longitude":35.219828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741596,"latitude":32.027550373206694,"longitude":34.74634521034932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899882,"latitude":32.02744472522363,"longitude":34.74637171018544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741645,"latitude":32.027878214906515,"longitude":34.74625036046701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899985,"latitude":31.964079995466356,"longitude":34.81541703141015,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196190,"latitude":32.0820571,"longitude":34.8294437,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741701,"latitude":31.782515168641076,"longitude":35.219448783135206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742455,"latitude":31.26372111,"longitude":34.77019453,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742599,"latitude":31.766311663765833,"longitude":35.20484072829451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005738","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740931,"latitude":32.07831059012075,"longitude":34.84180022141912,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060175,"latitude":32.07734538341765,"longitude":34.84220252772267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL97499749","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742483,"latitude":32.08537451689634,"longitude":34.83950681116374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006690","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742430,"latitude":31.986801649818634,"longitude":34.787067402446745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22045248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743367,"latitude":31.72234476128858,"longitude":35.22614088220626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739963,"latitude":32.610204304591214,"longitude":35.28715776280869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714995,"latitude":32.61018906069864,"longitude":35.28719558007593,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001930","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743511,"latitude":32.43848,"longitude":34.89082,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899880,"latitude":32.0229632,"longitude":34.7477337,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714730,"latitude":32.02224150191244,"longitude":34.749532100428944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003884","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742939,"latitude":31.76454911897369,"longitude":35.189029686436385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899843,"latitude":32.02187131016188,"longitude":34.74905912516595,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005873","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739834,"latitude":32.758318,"longitude":34.972705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741523,"latitude":32.02228543962825,"longitude":34.74954531296621,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000703","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714587,"latitude":32.1004603764434,"longitude":34.8937302203576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001486","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967365,"latitude":32.100642878582235,"longitude":34.893811549073796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000833","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741286,"latitude":32.05729826600118,"longitude":34.76828506660883,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741521,"latitude":32.08096540453774,"longitude":34.89296182955773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742606,"latitude":32.08587456250192,"longitude":34.82571524300579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714595,"latitude":31.7824793,"longitude":35.2196036,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742129,"latitude":32.163242534817016,"longitude":34.83032691729795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015622","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740243,"latitude":31.78112518147734,"longitude":35.219585394477484,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001166","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715101,"latitude":32.0888664,"longitude":34.8440964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000676","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743549,"latitude":32.79145396166569,"longitude":34.997494326389315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004105","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742004,"latitude":32.31010213159043,"longitude":34.85458087120202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742510,"latitude":31.80315390943084,"longitude":34.65928040220733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011976","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742674,"latitude":31.786318,"longitude":35.174006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000818","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714630,"latitude":32.08596322907854,"longitude":34.835252629381685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742837,"latitude":31.785791553369933,"longitude":35.208189080653774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740930,"latitude":32.43760807564146,"longitude":34.91641098210623,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739914,"latitude":32.43716548487455,"longitude":34.917764083430136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715066,"latitude":32.43713608685307,"longitude":34.917733571505394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742405,"latitude":32.43628585117064,"longitude":34.91947945344709,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740057,"latitude":32.43578925222484,"longitude":34.92139027116394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432575,"latitude":32.43575370734301,"longitude":34.92144379713931,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006723","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742088,"latitude":32.435666006758076,"longitude":34.92192790552945,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003065","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739863,"latitude":32.43640688124927,"longitude":34.92043048528481,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741893,"latitude":32.435203618419884,"longitude":34.92365369763511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003031","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742865,"latitude":32.10994259013084,"longitude":34.833108817156024,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741115,"latitude":32.10969620096313,"longitude":34.83351642022464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739923,"latitude":31.437949,"longitude":34.923011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741845,"latitude":32.007616282029744,"longitude":34.80081991416117,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899960,"latitude":32.00739405509442,"longitude":34.79951058578741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432537,"latitude":31.7660688,"longitude":35.3028536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743694,"latitude":31.7734462,"longitude":34.6824641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003713","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743448,"latitude":31.60672124,"longitude":34.76939017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740574,"latitude":31.6616679,"longitude":34.5627173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004994","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742167,"latitude":32.06329398135082,"longitude":34.77850297311913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006624","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742538,"latitude":32.0612101,"longitude":34.7783204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013373","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740952,"latitude":32.059642381441094,"longitude":34.869625645659774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743048,"latitude":32.059653,"longitude":34.86964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743160,"latitude":31.703369449104194,"longitude":35.11783684965477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740368,"latitude":32.93426253291656,"longitude":35.07657714561939,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003013","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742831,"latitude":32.93428160663765,"longitude":35.07649882426738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741507,"latitude":31.954873271122114,"longitude":34.89801575707781,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899829,"latitude":31.9848909,"longitude":34.7693577,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740144,"latitude":32.8074,"longitude":35.1091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560367,"latitude":32.060934934354066,"longitude":34.77027595459634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715082,"latitude":31.901868830261545,"longitude":34.80912626043253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714779,"latitude":32.08543108210822,"longitude":34.88625502761268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001153","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715078,"latitude":32.0255968,"longitude":34.8066534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714929,"latitude":32.81004387187002,"longitude":34.998803248323796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014053","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741621,"latitude":32.32735331377593,"longitude":34.86012582023775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002788","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739829,"latitude":32.32733843686153,"longitude":34.860362940594136,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015896","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899836,"latitude":31.669228072987714,"longitude":34.58666920560401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001047","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714861,"latitude":31.6690932,"longitude":34.5865602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714872,"latitude":31.960240493705932,"longitude":34.80285846686477,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967358,"latitude":31.960351999411564,"longitude":34.80283030367011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714748,"latitude":32.928987393840686,"longitude":35.07674382825149,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741541,"latitude":32.759999716339124,"longitude":34.97305714343348,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742040,"latitude":31.78156492,"longitude":34.70518417,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741285,"latitude":32.32479383345155,"longitude":34.86579468680535,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743667,"latitude":32.3247651806745,"longitude":34.86578306815651,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740108,"latitude":31.959594538743517,"longitude":34.8026405128975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742470,"latitude":31.971871,"longitude":34.807173,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741419,"latitude":32.05442307498069,"longitude":34.77046720982795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740060,"latitude":32.7623256317216,"longitude":34.97289283928679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743689,"latitude":31.319140654198875,"longitude":34.61979308347363,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714977,"latitude":31.31898633222018,"longitude":34.6197385228118,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742466,"latitude":31.88978572518381,"longitude":34.81326380964318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001119","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715010,"latitude":32.05233454272775,"longitude":34.77038187546034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004390","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741292,"latitude":31.889963452587317,"longitude":34.81327020255946,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742459,"latitude":31.92532228276032,"longitude":34.87713129473303,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741436,"latitude":31.893058565383345,"longitude":34.81178176083186,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742345,"latitude":31.890553806896417,"longitude":34.813035120115266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740708,"latitude":31.891047952716676,"longitude":34.81276471426239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001746","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742694,"latitude":32.329331,"longitude":34.854799,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005216","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432588,"latitude":31.8951002,"longitude":34.8113641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743423,"latitude":31.892650928835266,"longitude":34.81229653469832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006266","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740832,"latitude":31.78852639764323,"longitude":34.710973187891604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010794","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742344,"latitude":31.78852723563756,"longitude":34.71100154277185,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741290,"latitude":31.897126297580517,"longitude":34.8103940893274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740567,"latitude":31.259097,"longitude":35.214828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018226","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899919,"latitude":31.895169848905674,"longitude":34.811617413493124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000891","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714986,"latitude":31.895170864930204,"longitude":34.81155770012735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742061,"latitude":32.76649266935144,"longitude":34.9674859190063,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742683,"latitude":31.896052263914882,"longitude":34.81126995889547,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007776","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741614,"latitude":32.329099739107015,"longitude":34.855171417418745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741617,"latitude":31.89965795423011,"longitude":34.80964586378124,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015445","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739988,"latitude":32.472977,"longitude":34.974089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000813","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714623,"latitude":31.899845870383217,"longitude":34.80961452955774,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000820","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714635,"latitude":31.89983781306465,"longitude":34.809533336173565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007699","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741960,"latitude":32.32916779387336,"longitude":34.85591855248036,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899810,"latitude":31.95128726805694,"longitude":34.89450441146262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741006,"latitude":31.89790421734446,"longitude":34.810774834744755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741310,"latitude":31.950336724126608,"longitude":34.89375358895493,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741671,"latitude":31.90021653810119,"longitude":34.81012444877723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009498","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741883,"latitude":32.28196222084148,"longitude":34.90942987372933,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006809","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743420,"latitude":32.930767038616914,"longitude":35.07434306208994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740963,"latitude":31.90268384587902,"longitude":34.808015823759476,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741080,"latitude":32.81063807827605,"longitude":34.998106134053685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741371,"latitude":31.901850565387324,"longitude":34.80902544443266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742696,"latitude":31.90184057316809,"longitude":34.80915742119758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742833,"latitude":32.085066824141535,"longitude":34.886225868717176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015635","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740246,"latitude":32.08536636486897,"longitude":34.88624938773155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002977","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741487,"latitude":31.735625004412945,"longitude":34.74474666176909,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741918,"latitude":32.51048,"longitude":34.919204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015223","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739820,"latitude":31.96904199858348,"longitude":34.80385176202761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013423","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740780,"latitude":31.9691356285912,"longitude":34.80396331910808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740873,"latitude":32.76413636494373,"longitude":34.971838431733325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012051","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740977,"latitude":32.80995652944139,"longitude":34.998562718843665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742714,"latitude":31.969121,"longitude":34.803975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715043,"latitude":31.969063391825564,"longitude":34.80385153617987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432560,"latitude":31.968912399905,"longitude":34.80393731779097,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013266","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740494,"latitude":31.97010231237122,"longitude":34.80557177609215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742594,"latitude":31.9701870941809,"longitude":34.80550873422298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000984","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715092,"latitude":31.970152264138694,"longitude":34.805488989082264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740699,"latitude":32.32814519156274,"longitude":34.858824964715204,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740654,"latitude":31.74942713251497,"longitude":34.98745323246383,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741033,"latitude":32.05959424043547,"longitude":34.7707801475869,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007871","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741333,"latitude":31.749803,"longitude":34.987209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001000","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714772,"latitude":31.749314,"longitude":34.9937314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740779,"latitude":31.860157904612127,"longitude":34.82291652331355,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007140","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742298,"latitude":32.05978618583832,"longitude":34.77051919354652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743056,"latitude":32.80907828620968,"longitude":34.99921745590407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006841","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740521,"latitude":32.81004721776645,"longitude":34.998798084337714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005921","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741837,"latitude":32.764424393374526,"longitude":34.97092464479197,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001435","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740682,"latitude":31.816581,"longitude":34.771576,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008211","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741491,"latitude":31.789569746403473,"longitude":34.71227496239356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002318","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742176,"latitude":32.02414990036751,"longitude":34.803644546312306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004304","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742868,"latitude":31.97193673817595,"longitude":34.806041726498975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743107,"latitude":31.885150646195846,"longitude":34.814627522300135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008614","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743221,"latitude":32.32763372555791,"longitude":34.85929876750512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005427","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740106,"latitude":31.931327,"longitude":34.869563,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008484","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742339,"latitude":32.327290217310505,"longitude":34.86012610193801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740418,"latitude":32.765891,"longitude":34.96941,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714957,"latitude":32.32990865251081,"longitude":34.8535873272103,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017778","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967347,"latitude":32.3299633,"longitude":34.8534812,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006834","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743354,"latitude":32.084378825095634,"longitude":34.815471194154846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742383,"latitude":32.06581787499999,"longitude":34.85538375757236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742385,"latitude":32.06579245655287,"longitude":34.85540296719665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000698","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714580,"latitude":33.009035018295606,"longitude":35.097059716065885,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742729,"latitude":31.965936098817068,"longitude":34.80229201582873,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743566,"latitude":32.32714767029174,"longitude":34.86081208612874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016902","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899931,"latitude":31.96654,"longitude":34.80261,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899948,"latitude":31.9658852902485,"longitude":34.80236915274391,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740569,"latitude":31.895171,"longitude":34.811478,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740389,"latitude":33.008146,"longitude":35.096887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740881,"latitude":31.96703392504346,"longitude":34.803088199515635,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740959,"latitude":31.85636392418286,"longitude":34.82521483139376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010640","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742781,"latitude":31.80539125,"longitude":34.76273164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714762,"latitude":31.933558341103467,"longitude":34.86782173789397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000668","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743543,"latitude":31.965395826501084,"longitude":34.80260503802874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012174","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740647,"latitude":31.966588170832594,"longitude":34.80307827312964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740981,"latitude":33.0073767426693,"longitude":35.09669591336848,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740910,"latitude":32.76850770235944,"longitude":34.96720150834451,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009020","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743458,"latitude":31.884917154359933,"longitude":34.815647581095966,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740054,"latitude":32.32980533211585,"longitude":34.854092139881125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009443","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739814,"latitude":32.086181540058135,"longitude":34.814903084655754,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000877","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714958,"latitude":32.0860729111319,"longitude":34.81523996166275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741934,"latitude":32.019252979003014,"longitude":34.744870154611604,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743089,"latitude":31.965289210541723,"longitude":34.803091547349844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005886","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740669,"latitude":31.81601142,"longitude":34.77159516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000094","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560111,"latitude":31.8080476,"longitude":34.766741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002886","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741733,"latitude":31.885602067488662,"longitude":34.815000160246356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741496,"latitude":31.888992841893394,"longitude":34.81313835972908,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012035","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740942,"latitude":31.66916853279892,"longitude":34.58662725522724,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005691","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742880,"latitude":31.96297900497105,"longitude":34.80271957277019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000832","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741284,"latitude":32.05509484750946,"longitude":34.770965143655445,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547076,"latitude":31.961164723252555,"longitude":34.80332497561372,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740378,"latitude":31.775544,"longitude":34.641894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008201","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740063,"latitude":31.236255695185328,"longitude":34.76605346583318,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009247","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741162,"latitude":31.97333450121369,"longitude":34.80695056876466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010400","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741884,"latitude":31.95351213,"longitude":34.90922396,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742669,"latitude":31.662484917237688,"longitude":34.58592866208942,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740586,"latitude":31.816089,"longitude":34.771165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006656","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742502,"latitude":31.899652181245585,"longitude":34.809636652735236,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009996","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743182,"latitude":31.901858605960747,"longitude":34.8091011927249,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002983","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741485,"latitude":32.31853550913099,"longitude":34.93461316873503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003764","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743412,"latitude":32.06267155030333,"longitude":34.770196695073075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000797","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743101,"latitude":32.157755264770785,"longitude":34.81000838490504,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743596,"latitude":32.80803645573503,"longitude":34.9929426060179,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742884,"latitude":32.162413,"longitude":34.844675,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008842","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740911,"latitude":32.81191966757517,"longitude":34.99346009701967,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714812,"latitude":32.131791889020825,"longitude":34.90216739570245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL0001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16289056,"latitude":32.085151,"longitude":34.800428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009037","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743487,"latitude":32.08517079779812,"longitude":34.80052341291401,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005141","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741551,"latitude":32.13322735227488,"longitude":34.901484905788784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739823,"latitude":32.133436,"longitude":34.901324,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740841,"latitude":31.753923,"longitude":35.165034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742474,"latitude":31.739375092141874,"longitude":34.9762622992498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714807,"latitude":31.854755204144922,"longitude":34.8446250343586,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010363","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967373,"latitude":31.8547407,"longitude":34.8445862,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432580,"latitude":31.854803831819385,"longitude":34.844499180789796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093179","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742070,"latitude":32.800906,"longitude":35.52533,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742171,"latitude":32.800906,"longitude":35.52533,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002702","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740822,"latitude":31.755654,"longitude":35.198085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020095","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547094,"latitude":32.154023,"longitude":34.84179719999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013752","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742685,"latitude":32.69761300887622,"longitude":35.31248561764613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004312","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742903,"latitude":32.695919,"longitude":35.311907,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006164","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741177,"latitude":32.17919772836416,"longitude":34.90908889579788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742848,"latitude":32.763284,"longitude":34.974193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740542,"latitude":32.1764616,"longitude":34.9309982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714952,"latitude":32.17647965561151,"longitude":34.933220724664224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741111,"latitude":31.930676276360355,"longitude":34.79187437665175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004963","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742187,"latitude":31.97778139714558,"longitude":34.76981108962714,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739996,"latitude":31.684837,"longitude":34.573944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010777","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742303,"latitude":32.80853210695851,"longitude":35.05969142298165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010940","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743261,"latitude":31.827884,"longitude":35.242028,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000469","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560469,"latitude":31.24504,"longitude":34.78055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714726,"latitude":32.06195,"longitude":34.80483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742185,"latitude":32.062219008739184,"longitude":34.790970722088794,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740891,"latitude":31.975566522768762,"longitude":34.89348330919264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005799","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740908,"latitude":32.25773384341725,"longitude":34.91854207972676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016284","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740510,"latitude":32.83497688201598,"longitude":35.089064131282825,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת יחידות טבק לחימום"],"Veev Services":[]},"id":19277581,"latitude":32.03199875381215,"longitude":34.79699545720816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560152,"latitude":32.03199498736184,"longitude":34.797000929190865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740499,"latitude":32.786543,"longitude":34.9963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743488,"latitude":32.03043203528543,"longitude":34.79813046784887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001245","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743003,"latitude":29.560057620542896,"longitude":34.95729976185537,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000704","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743201,"latitude":32.1924934227239,"longitude":34.88482641509447,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741664,"latitude":31.966024237742648,"longitude":34.775340999997816,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004318","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740465,"latitude":31.964870321620072,"longitude":34.77214809053801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000093","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560108,"latitude":31.964852260041535,"longitude":34.77220948169653,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015485","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739992,"latitude":32.4715153001374,"longitude":34.954044059272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740794,"latitude":32.84907033657595,"longitude":35.097047002149566,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003828","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432565,"latitude":32.84881659862611,"longitude":35.09630939202922,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740750,"latitude":32.659558316844226,"longitude":35.10520830718778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009956","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743255,"latitude":32.659585358129384,"longitude":35.10511535248037,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741304,"latitude":32.813204260270076,"longitude":34.967935236998386,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006089","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743044,"latitude":32.65476640619657,"longitude":35.10488393769683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010512","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741578,"latitude":32.431649,"longitude":34.945014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003731","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743483,"latitude":32.00549858153234,"longitude":34.76412230801784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741279,"latitude":32.175161,"longitude":34.9267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010767","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742272,"latitude":32.17596006486679,"longitude":34.9275773098217,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006821","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743456,"latitude":32.17349335114805,"longitude":34.92542678401891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006381","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741953,"latitude":32.097640375653526,"longitude":34.77573008136464,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741179,"latitude":32.776609091232814,"longitude":35.04260287238732,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741704,"latitude":31.748288861994016,"longitude":35.21451137299011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715057,"latitude":32.9699952,"longitude":35.550272,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742206,"latitude":32.96996185742817,"longitude":35.55020646716085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011357","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967375,"latitude":32.96999518091979,"longitude":35.55023981072786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010855","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743632,"latitude":31.24533607984253,"longitude":34.79934414538003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741486,"latitude":32.049590128401235,"longitude":34.78976931118109,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742700,"latitude":32.81779636959552,"longitude":35.080399297357374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005419","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741977,"latitude":32.7933273,"longitude":35.1754026,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741500,"latitude":31.24694345405918,"longitude":34.79565418046341,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001217","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715163,"latitude":31.92749875877249,"longitude":34.798010780483935,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009487","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741847,"latitude":31.961964812089782,"longitude":34.800036374990505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741955,"latitude":32.09624396637843,"longitude":34.94915699007528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003362","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741635,"latitude":31.246121658307665,"longitude":34.79787611693846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007354","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743174,"latitude":32.83172854208902,"longitude":35.06351724174368,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008581","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743567,"latitude":32.05542181387127,"longitude":34.76977559755326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009097","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743463,"latitude":32.107578607952924,"longitude":34.80284084266843,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741114,"latitude":32.117974759837715,"longitude":34.82448881749328,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714994,"latitude":32.17448237360255,"longitude":34.91094312281181,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740210,"latitude":31.92815109770177,"longitude":34.798576860118864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001118","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715008,"latitude":32.08330573713444,"longitude":34.78941215277864,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741258,"latitude":32.029870373409196,"longitude":34.89186792460319,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011852","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739964,"latitude":29.54658,"longitude":34.934045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009910","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743296,"latitude":31.927087249227963,"longitude":34.79788280866347,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741047,"latitude":31.928431951621583,"longitude":34.798677823890486,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742038,"latitude":32.0648426251526,"longitude":34.85292878843011,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741780,"latitude":31.256225012455914,"longitude":34.81037898544297,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740630,"latitude":31.957764221993695,"longitude":34.79447963325388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741843,"latitude":32.510465428667985,"longitude":34.91518327117168,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715009,"latitude":32.162816541561824,"longitude":34.83463811838256,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715197,"latitude":32.02976111950717,"longitude":34.891864262692934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003221","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739827,"latitude":33.00530741137747,"longitude":35.09269826228755,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740066,"latitude":32.162823,"longitude":34.834552,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741126,"latitude":31.924572858625126,"longitude":34.79756256389681,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741682,"latitude":31.731279688249167,"longitude":34.7396468705349,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007663","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741991,"latitude":31.24696396,"longitude":34.79584995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742296,"latitude":32.923287,"longitude":35.07087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008057","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740736,"latitude":32.850753,"longitude":35.071711,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743251,"latitude":32.83335419813023,"longitude":35.07581838594749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741512,"latitude":33.00029510073677,"longitude":35.09154249201398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004679","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741711,"latitude":32.174974593091704,"longitude":34.90868473961708,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004052","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742352,"latitude":31.817904,"longitude":34.77671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714611,"latitude":31.926938194189,"longitude":34.79825166319468,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010662","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742706,"latitude":32.17485699266941,"longitude":34.90967047913321,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003826","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743076,"latitude":31.92597417057005,"longitude":34.79765021593855,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002932","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741445,"latitude":32.08143007261967,"longitude":34.78987212944921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741297,"latitude":32.174093364140795,"longitude":34.91467011412087,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741318,"latitude":32.173821762556,"longitude":34.91412532883686,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010287","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741083,"latitude":31.81693166940507,"longitude":34.77907063040311,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002380","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741968,"latitude":31.733489442268457,"longitude":34.740593605246644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741723,"latitude":32.077608,"longitude":34.789106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743336,"latitude":32.95737945024986,"longitude":35.49731838394418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000732","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743067,"latitude":32.17733026842562,"longitude":34.898558700478205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000688","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743441,"latitude":32.1778871,"longitude":34.8972091,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000544","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742280,"latitude":32.17802,"longitude":34.89665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006224","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740868,"latitude":32.17193159548366,"longitude":34.92840351712832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741528,"latitude":32.17198768906049,"longitude":34.928348112006184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741379,"latitude":32.92836214343126,"longitude":35.073290166916166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001285","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627467,"latitude":32.17095530548397,"longitude":34.92736474920112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002102","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741410,"latitude":32.756315401448425,"longitude":34.972546510791275,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012512","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742235,"latitude":32.01945744488692,"longitude":34.77069158288141,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008004","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740839,"latitude":32.177211774877215,"longitude":34.90065925577223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742077,"latitude":32.08391693082142,"longitude":34.78894204908135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006349","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741984,"latitude":32.03406690721782,"longitude":34.8931559676104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007701","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741718,"latitude":32.17691266681737,"longitude":34.90199330644876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000711","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714594,"latitude":32.17694925796284,"longitude":34.902031549112955,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740088,"latitude":32.174631,"longitude":34.911154,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006001","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743132,"latitude":33.006384351491604,"longitude":35.092502191511656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007067","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742661,"latitude":32.17591486751385,"longitude":34.90640524203071,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014096","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547079,"latitude":32.329570891635406,"longitude":34.858494607359766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010332","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739841,"latitude":31.92690204770116,"longitude":34.79820444907378,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009675","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742701,"latitude":31.737912,"longitude":34.9633583,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009786","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742268,"latitude":32.10903,"longitude":34.83638,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740584,"latitude":32.111430628169444,"longitude":34.83926025295253,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432585,"latitude":32.83793689886465,"longitude":35.08252793005944,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742384,"latitude":32.83605516150385,"longitude":35.08119002799171,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010329","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740768,"latitude":31.93283390802465,"longitude":34.83213720662339,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741961,"latitude":32.087808,"longitude":34.783861,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742258,"latitude":32.01948,"longitude":34.813776,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011913","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967370,"latitude":31.810092926957307,"longitude":34.65711403923904,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008443","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742403,"latitude":32.08326,"longitude":34.800625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013755","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742613,"latitude":32.083029,"longitude":34.800624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899993,"latitude":31.9615072,"longitude":34.800662,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740660,"latitude":32.0922932,"longitude":34.8565263,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001872","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742289,"latitude":32.08716853553425,"longitude":34.78639928707963,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742597,"latitude":32.089507,"longitude":34.818603,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742671,"latitude":32.092252,"longitude":34.833192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742748,"latitude":32.08695055577979,"longitude":34.78736867361068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741519,"latitude":32.08721849102037,"longitude":34.788258019778105,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741161,"latitude":32.08662726199973,"longitude":34.79136160732715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740621,"latitude":32.0907577259683,"longitude":34.82148025999315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742252,"latitude":32.0909800028926,"longitude":34.822349019940575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008147","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741841,"latitude":31.962122827572916,"longitude":34.80073228001247,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715198,"latitude":31.961567424331395,"longitude":34.80070940891202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743631,"latitude":32.086204,"longitude":34.811395,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004131","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743646,"latitude":32.32536790985056,"longitude":34.8495627383259,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741644,"latitude":31.730310059559667,"longitude":34.74703965174226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004548","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739830,"latitude":31.731373692104416,"longitude":34.74743598364748,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742731,"latitude":32.14339913575423,"longitude":34.891697576710676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740594,"latitude":32.08916813745127,"longitude":34.77691780618418,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741002,"latitude":32.082773,"longitude":34.802108,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741106,"latitude":32.08882479523164,"longitude":34.77736097302796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000607","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":22560240,"latitude":31.8091441,"longitude":34.6556394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001189","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715135,"latitude":31.810372970642064,"longitude":34.656772730815796,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740898,"latitude":32.06917731715295,"longitude":34.84967186066519,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004539","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740624,"latitude":32.02492188065507,"longitude":34.77760742475758,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742740,"latitude":32.83793052126009,"longitude":35.07517279991726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013572","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740072,"latitude":32.086495,"longitude":34.811251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005824","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740697,"latitude":32.09161636977621,"longitude":34.85937395337294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009230","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741122,"latitude":32.0865,"longitude":34.811251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010046","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743496,"latitude":32.0900337,"longitude":34.8798119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742321,"latitude":32.088592,"longitude":34.78057,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001282","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627464,"latitude":32.0917561,"longitude":34.8648388,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004515","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740728,"latitude":32.088032,"longitude":34.813282,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000829","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741282,"latitude":32.088053021784255,"longitude":34.781968884442634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741875,"latitude":32.08848573067074,"longitude":34.81439380367013,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017197","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899816,"latitude":31.24778188451744,"longitude":34.80722187636405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000917","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715038,"latitude":31.247791568348514,"longitude":34.80709689152901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714761,"latitude":32.09235294014522,"longitude":34.84029544489605,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001240","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715186,"latitude":32.07310933802283,"longitude":34.81183812466423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740404,"latitude":32.09213019943351,"longitude":34.85564255092619,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008399","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742666,"latitude":32.834277,"longitude":35.071907,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010864","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743635,"latitude":32.082945851236744,"longitude":34.80052392092261,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000716","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714599,"latitude":32.09220443154804,"longitude":34.83451788491006,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003562","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740362,"latitude":32.0924392000381,"longitude":34.84027387497009,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010610","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742746,"latitude":32.760346,"longitude":34.972059,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001126","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715023,"latitude":32.073458689289325,"longitude":34.81520216441527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007496","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741185,"latitude":32.76062124435086,"longitude":34.96352686422216,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741331,"latitude":32.09164052271005,"longitude":34.85924517175828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001164","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715098,"latitude":32.091679352229875,"longitude":34.82481936043254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715114,"latitude":32.76031058357726,"longitude":34.9718066025741,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003459","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741353,"latitude":32.80294790666917,"longitude":35.08208673205175,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715013,"latitude":32.8028877,"longitude":35.0822442,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010163","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743026,"latitude":32.804944047651375,"longitude":35.09966813533474,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740075,"latitude":32.804981428479515,"longitude":35.1028942363165,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743425,"latitude":32.804938452617264,"longitude":35.102927972964295,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741254,"latitude":32.804024,"longitude":35.094804,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740709,"latitude":32.804872987968444,"longitude":35.1026362770617,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004068","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742356,"latitude":32.803407508977934,"longitude":35.09117713128279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018796","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967350,"latitude":32.0853025,"longitude":34.9789034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743196,"latitude":29.55690597663979,"longitude":34.93421318739969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001129","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715029,"latitude":31.98227,"longitude":34.76051,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004987","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742130,"latitude":31.78798182946163,"longitude":35.22288404451688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714892,"latitude":31.787918,"longitude":35.2231146,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004394","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741294,"latitude":31.787588,"longitude":35.223268,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016196","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740544,"latitude":32.76893,"longitude":35.003407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741591,"latitude":32.08292983725465,"longitude":34.80039082415624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715154,"latitude":31.7956633,"longitude":35.1995787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001452","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740651,"latitude":32.5905684096366,"longitude":34.93646122464689,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007779","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741594,"latitude":31.706958,"longitude":34.948354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740638,"latitude":32.27384,"longitude":34.9374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741189,"latitude":32.46561,"longitude":34.94801,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017958","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060174,"latitude":32.07408749087991,"longitude":34.88401140231808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011083","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741344,"latitude":32.723291,"longitude":35.220436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742827,"latitude":32.179565849661515,"longitude":34.80536050312115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740217,"latitude":32.178930328786684,"longitude":34.80492668980352,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23210103","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741339,"latitude":31.53550821201969,"longitude":35.096702084765745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL23200228","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743674,"latitude":31.7553434,"longitude":35.2217262,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003291","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741970,"latitude":32.138591,"longitude":34.947614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010379","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740742,"latitude":32.40196862490537,"longitude":34.901489589064916,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742155,"latitude":32.4340458,"longitude":34.9196518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743038,"latitude":32.418175,"longitude":34.906304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22025771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742891,"latitude":31.692837,"longitude":35.117973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003955","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741029,"latitude":31.753464,"longitude":35.195525,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742314,"latitude":32.015833,"longitude":34.787384,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742022,"latitude":32.06416373049378,"longitude":34.78707268220901,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001246","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743005,"latitude":29.511959075927734,"longitude":34.9242057800293,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001042","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714854,"latitude":31.67438,"longitude":34.55914,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004858","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742571,"latitude":31.787769317626953,"longitude":34.64320373535156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000827","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714648,"latitude":32.78510170000005,"longitude":34.9859139245369,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741369,"latitude":32.786858176379965,"longitude":34.985905466324894,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008291","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741415,"latitude":32.78509257061551,"longitude":34.985890936573334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741536,"latitude":32.78467563288574,"longitude":34.98604113883956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742996,"latitude":31.292383289077407,"longitude":34.92462844907379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001213","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742896,"latitude":33.013519643531936,"longitude":35.35482249839031,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743636,"latitude":31.807904279394872,"longitude":35.2227178279435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22026471","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740814,"latitude":31.922889067936058,"longitude":35.0487323822088,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000957","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714746,"latitude":32.08032179399994,"longitude":34.83458985369787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017836","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967355,"latitude":32.080292216099686,"longitude":34.83459561542609,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743155,"latitude":31.73855,"longitude":34.99302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL20859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742888,"latitude":31.807893314554484,"longitude":35.222787701854315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742883,"latitude":32.80881144048818,"longitude":34.960702488058296,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004274","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743242,"latitude":32.617224306591446,"longitude":35.289395233217085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000950","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714734,"latitude":32.61216235284497,"longitude":35.28826688634279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743243,"latitude":32.61446793146326,"longitude":35.289263015378964,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008547","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743628,"latitude":32.61223585932564,"longitude":35.288196976681334,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000693","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743438,"latitude":32.61447929505963,"longitude":35.2884830552775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007287","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743486,"latitude":32.02214434430779,"longitude":34.8649714582822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000661","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743588,"latitude":32.43079794683392,"longitude":34.93930271103787,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000641","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743474,"latitude":32.8114926687565,"longitude":35.004760147850405,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000706","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743205,"latitude":32.4305740002722,"longitude":34.93812042806763,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006592","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742736,"latitude":31.934415588105423,"longitude":34.88921208414531,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743084,"latitude":31.949639131107773,"longitude":34.88298789108551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741995,"latitude":31.80458129519937,"longitude":34.661297400645125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003448","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741347,"latitude":32.7949278958495,"longitude":35.01943200000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742867,"latitude":32.79493963415467,"longitude":35.01943584355125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743659,"latitude":31.749163,"longitude":34.999933,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006111","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741212,"latitude":31.9172653980653,"longitude":34.86817549304778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019462","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432543,"latitude":31.244551893148248,"longitude":34.81265200307577,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740247,"latitude":32.045936,"longitude":34.802815,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432597,"latitude":32.045934435105394,"longitude":34.8028037235632,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015041","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741862,"latitude":32.956938,"longitude":35.496949,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006803","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743421,"latitude":32.07123490162805,"longitude":34.78250049428542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005584","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740520,"latitude":32.086020664724764,"longitude":34.88744792394255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739991,"latitude":31.911317,"longitude":34.80546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019457","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432558,"latitude":32.08912140746073,"longitude":34.88630962086679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007141","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742299,"latitude":32.08967391401892,"longitude":34.886455292030725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011670","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739847,"latitude":29.548403445779716,"longitude":34.951353697748644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004015","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742387,"latitude":31.425250541284505,"longitude":34.58158444784003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007740","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741627,"latitude":32.78651853388933,"longitude":34.998363770460415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000689","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743440,"latitude":32.820659,"longitude":35.056683,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743467,"latitude":32.77799,"longitude":35.026644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741732,"latitude":32.8083881,"longitude":35.0112159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740619,"latitude":32.78276018060265,"longitude":35.014065221067234,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012311","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741422,"latitude":32.04562486630314,"longitude":34.79184219338142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001444","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740684,"latitude":32.06368632718286,"longitude":34.78139212891274,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012404","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742680,"latitude":32.06355277416774,"longitude":34.780717697855735,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741983,"latitude":32.81108786016668,"longitude":35.06839613207694,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742212,"latitude":32.813455,"longitude":35.06404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007533","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740874,"latitude":32.817436,"longitude":35.056822,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010115","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743085,"latitude":32.81131724866252,"longitude":35.067249436176304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714846,"latitude":32.1129002,"longitude":34.9601631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740938,"latitude":32.1125976,"longitude":34.9690962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740061,"latitude":31.257457657032226,"longitude":35.2108515423279,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714916,"latitude":32.79340547938266,"longitude":35.0110881931353,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714723,"latitude":32.792361322405085,"longitude":35.01205767099853,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741481,"latitude":32.79390001170286,"longitude":35.01055381108049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742424,"latitude":32.79341227412949,"longitude":35.0110827156414,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019029","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196191,"latitude":32.79281478014307,"longitude":35.01219941097644,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007918","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742508,"latitude":32.79238194140675,"longitude":35.01210551999641,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003853","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743011,"latitude":32.792464,"longitude":35.011989,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714592,"latitude":32.15994645223157,"longitude":34.904460266992125,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005265","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742727,"latitude":32.019458,"longitude":34.778539,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012434","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742611,"latitude":32.15994745042563,"longitude":34.90445503743162,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006780","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742051,"latitude":32.017914111077424,"longitude":34.7789157378837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899804,"latitude":32.017857725800894,"longitude":34.77883012761267,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004272","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740517,"latitude":31.238853,"longitude":34.792962,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009905","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743290,"latitude":31.860258866592535,"longitude":34.81083038729324,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715102,"latitude":32.0782313,"longitude":34.8889961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003651","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742122,"latitude":31.306283693673297,"longitude":34.62690282360725,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432548,"latitude":32.08447,"longitude":34.83286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017665","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060172,"latitude":32.80944,"longitude":35.10298,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012361","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741400,"latitude":32.116575557055945,"longitude":34.78812772460738,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741758,"latitude":32.98402,"longitude":35.54654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001149","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743319,"latitude":32.98402,"longitude":35.54654,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740763,"latitude":31.77231222386888,"longitude":35.18449099692729,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742393,"latitude":32.6058245,"longitude":35.3000558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007854","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739960,"latitude":31.792285,"longitude":34.638077,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006631","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742464,"latitude":32.6934,"longitude":35.316115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004962","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742188,"latitude":32.1288087849011,"longitude":34.85669688681223,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013076","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742063,"latitude":32.09162741315078,"longitude":34.818708944213135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009422","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741880,"latitude":32.12874435721423,"longitude":34.85724577546312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432593,"latitude":31.8655197,"longitude":34.7438479,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740743,"latitude":32.7093654918305,"longitude":35.31312836115507,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742006,"latitude":31.604162215489435,"longitude":34.7754227498562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742354,"latitude":31.60017037904673,"longitude":34.77552932055135,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715208,"latitude":32.8360617,"longitude":35.0761424,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004558","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740661,"latitude":31.78323225555262,"longitude":34.69221205377431,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715070,"latitude":31.7833531,"longitude":34.6919891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740973,"latitude":32.11854765541064,"longitude":34.80071538449461,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002992","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741385,"latitude":32.116525695130846,"longitude":34.79680231365849,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007184","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742234,"latitude":32.117212,"longitude":34.796668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001035","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714840,"latitude":32.4998008,"longitude":35.044974,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003969","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741039,"latitude":32.23363,"longitude":34.96943,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003394","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741642,"latitude":31.25449267,"longitude":34.77237665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25090538","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740786,"latitude":32.77606397746631,"longitude":35.51417368231897,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741267,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25092215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741305,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093074","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742585,"latitude":32.795859,"longitude":35.530973,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743094,"latitude":32.78013505299467,"longitude":35.504249143620676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743280,"latitude":32.79581831005665,"longitude":35.530974702574085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001182","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743380,"latitude":32.795816161063435,"longitude":35.530971658895496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742322,"latitude":31.983536485824086,"longitude":34.811204858838565,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25007313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743093,"latitude":32.79523323909054,"longitude":35.40416797959688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25055120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743192,"latitude":32.775137,"longitude":35.378344,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000072","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741200,"latitude":32.02428,"longitude":34.85488,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000047","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741196,"latitude":29.552506002351862,"longitude":34.962095458996814,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016340","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740513,"latitude":29.549414,"longitude":34.963131,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432533,"latitude":29.56295889009012,"longitude":34.94060065729094,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741201,"latitude":29.549384166620943,"longitude":34.96313898806237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740817,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004608","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741716,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000510","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742226,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004168","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743716,"latitude":32.22825910602068,"longitude":34.942242662004226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010284","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741082,"latitude":32.7765671104478,"longitude":35.02170054232788,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740676,"latitude":32.843007157713146,"longitude":35.164243041858505,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004503","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740704,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740761,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000536","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742332,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004293","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743138,"latitude":32.63352,"longitude":35.40214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004286","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743247,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559933,"latitude":32.63352,"longitude":35.40214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060189,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018760","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432536,"latitude":32.852247,"longitude":35.201315,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000712","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714596,"latitude":32.002418586299875,"longitude":34.834571912599266,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002007","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741629,"latitude":32.086406750767615,"longitude":34.8780604698749,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002669","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741067,"latitude":33.02076737869145,"longitude":35.105519507910095,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741178,"latitude":32.136361842434994,"longitude":34.84488207464102,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005440","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740107,"latitude":32.78284775973717,"longitude":35.01399202086677,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741590,"latitude":32.81918240958325,"longitude":34.976014208695375,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006370","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741948,"latitude":31.881019,"longitude":34.8121,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742752,"latitude":32.17703388276751,"longitude":34.89374679757631,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740255,"latitude":32.2917,"longitude":34.862705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005447","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742018,"latitude":32.17915908215769,"longitude":34.8959029306239,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740972,"latitude":32.822784571462456,"longitude":34.97351089126115,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012578","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742200,"latitude":32.07131281502633,"longitude":34.770554693551254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007371","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740475,"latitude":32.008845,"longitude":34.778397,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742273,"latitude":32.17915485117335,"longitude":34.895915290088745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012804","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741221,"latitude":31.76458031890033,"longitude":35.20554186689949,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005953","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899979,"latitude":31.9375618,"longitude":34.8778052,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001167","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743271,"latitude":32.98248,"longitude":35.2456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001208","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742929,"latitude":32.708765,"longitude":35.503778,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005561","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743307,"latitude":31.877958,"longitude":34.739449,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009218","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741217,"latitude":32.15163432255886,"longitude":34.84132592989159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743020,"latitude":32.81711,"longitude":35.073203,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714606,"latitude":32.77324560246019,"longitude":35.01313541791832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001120","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715012,"latitude":32.0752012850365,"longitude":34.79535831701007,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000683","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714728,"latitude":31.523087330939276,"longitude":34.59543201425679,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012540","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742274,"latitude":32.77324479614118,"longitude":35.013132889620984,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001269","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627451,"latitude":31.75639247935569,"longitude":34.9900489946039,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000633","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714627,"latitude":32.06111356089025,"longitude":34.79149715902841,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001209","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715155,"latitude":31.7559585,"longitude":34.9876209,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000869","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714939,"latitude":32.0685590211629,"longitude":34.794172893253624,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018173","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967349,"latitude":32.06858629643657,"longitude":34.794129977910636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019684","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432577,"latitude":32.06886545413563,"longitude":34.79408597668645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743580,"latitude":32.75552702281024,"longitude":35.06177503191184,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000570","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742143,"latitude":31.792337047105374,"longitude":34.82420332638932,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743114,"latitude":32.061657304635006,"longitude":34.78354338468969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005345","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742392,"latitude":31.751171155811107,"longitude":35.21538574147193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000924","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715052,"latitude":31.7507702,"longitude":35.215895,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743468,"latitude":31.75013685476266,"longitude":35.215888635020534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL16161616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741820,"latitude":31.750518,"longitude":35.215645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740105,"latitude":31.788783,"longitude":35.220761,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004058","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742348,"latitude":32.06956,"longitude":34.80528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002262","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742416,"latitude":31.8986045,"longitude":34.9069712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004625","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741741,"latitude":32.16093115655311,"longitude":34.90245129592398,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004766","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741417,"latitude":32.05707481967601,"longitude":34.772501224536896,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015735","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740541,"latitude":31.31568,"longitude":34.62233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560136,"latitude":31.315316203320254,"longitude":34.623736519708544,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004326","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742906,"latitude":32.0213548,"longitude":34.8604889,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740534,"latitude":31.25904586275414,"longitude":35.21482458624704,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740261,"latitude":31.802103677228715,"longitude":35.21680965029718,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001185","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715132,"latitude":31.2554118,"longitude":35.2082312,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006768","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742025,"latitude":32.049775340414485,"longitude":34.75495012325845,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001297","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627479,"latitude":32.790346978969964,"longitude":35.53386571117244,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004643","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741798,"latitude":32.06694663232834,"longitude":34.77923944907379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005736","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740929,"latitude":31.65773147882052,"longitude":34.562761506166325,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009955","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743253,"latitude":32.061971476942645,"longitude":34.77295639794394,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547087,"latitude":31.96718082676414,"longitude":34.81330408903676,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006567","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742804,"latitude":32.06545356133055,"longitude":34.77803792879888,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006350","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741943,"latitude":32.093932995402085,"longitude":34.79097102271921,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005882","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740668,"latitude":31.756415726114536,"longitude":35.1985630154629,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016360","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739915,"latitude":32.05265,"longitude":34.96149,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741623,"latitude":32.790546800921526,"longitude":35.533455516740496,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020359","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432589,"latitude":31.658065003168772,"longitude":34.56463193981697,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005671","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742849,"latitude":31.9703584533317,"longitude":34.80743933527245,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715086,"latitude":31.966619167275308,"longitude":34.80757688516193,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006358","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432540,"latitude":31.92683553410859,"longitude":34.85730946259884,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742453,"latitude":31.238280711279234,"longitude":34.77382411322928,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740798,"latitude":31.240087212226662,"longitude":34.7753523263893,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742628,"latitude":32.91693689754478,"longitude":35.08198185717041,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL2291243","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740579,"latitude":31.258173,"longitude":34.813562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000777","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714839,"latitude":31.2561558,"longitude":34.8168155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741753,"latitude":32.085395169831415,"longitude":34.82851489573448,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31009061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899967,"latitude":31.25806010887982,"longitude":34.813491197166044,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000071","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741199,"latitude":29.560927,"longitude":34.933789,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012337","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899813,"latitude":31.778547286987305,"longitude":35.30815124511719,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12516","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742586,"latitude":32.08324,"longitude":34.87446,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742565,"latitude":31.7627277,"longitude":35.13594076,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016509","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899984,"latitude":32.05959,"longitude":34.76356,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742967,"latitude":31.789542,"longitude":35.220508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004569","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740552,"latitude":32.071229071803685,"longitude":34.89968470704436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003316","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741633,"latitude":31.23846986252785,"longitude":34.774032135319516,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740598,"latitude":31.237765442482488,"longitude":34.77322129361961,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012022","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741049,"latitude":31.237759886578406,"longitude":34.77321815400201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012514","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742236,"latitude":31.23774722491019,"longitude":34.77322920795192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004603","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741705,"latitude":31.236207739681234,"longitude":34.77123758893569,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012495","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742579,"latitude":31.23946978552111,"longitude":34.77464000875558,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002775","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740692,"latitude":31.237916223744588,"longitude":34.77248782111688,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017236","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899844,"latitude":31.966714292525747,"longitude":34.79914461104506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004862","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742573,"latitude":31.238765521347815,"longitude":34.77349314824019,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741174,"latitude":31.758031,"longitude":35.207129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000859","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714921,"latitude":31.758941758193927,"longitude":35.21313736504709,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741924,"latitude":32.07421,"longitude":34.843269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004144","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743687,"latitude":32.0729474061443,"longitude":34.76493719236152,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001163","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715094,"latitude":32.0807917,"longitude":34.8454302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740563,"latitude":32.07719720858958,"longitude":34.8548980137247,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007481","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741158,"latitude":31.9594703,"longitude":34.79682498,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019673","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432605,"latitude":31.75748417132883,"longitude":35.210144309022546,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740755,"latitude":31.75291652344728,"longitude":35.206309852745164,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000771","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714825,"latitude":32.0286353,"longitude":34.8663596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015413","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967360,"latitude":32.0286353,"longitude":34.8663596,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714930,"latitude":32.8677117,"longitude":35.0969581,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001967","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743518,"latitude":32.86788868812223,"longitude":35.09678850043693,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741903,"latitude":32.86791864567291,"longitude":35.09673030784702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001418","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":27967371,"latitude":31.990003674451664,"longitude":34.7646010625656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743616,"latitude":31.42106,"longitude":34.5998,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003686","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":26060186,"latitude":32.01916760658954,"longitude":34.78132184088582,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004158","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743690,"latitude":32.091540606271124,"longitude":34.89579759974775,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016088","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740258,"latitude":32.0148169,"longitude":34.7634994,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001678","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741377,"latitude":32.849983,"longitude":35.065475,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001044","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714858,"latitude":31.652336620054594,"longitude":34.56057016197126,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003989","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741076,"latitude":31.805853293049765,"longitude":34.6539686353329,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715166,"latitude":31.805861416480607,"longitude":34.65390957129129,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007502","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740909,"latitude":32.852259140465044,"longitude":35.066468276427145,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001277","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627459,"latitude":32.01519917078826,"longitude":34.75625755690049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715096,"latitude":32.0155634,"longitude":34.754358,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715061,"latitude":31.9419659,"longitude":34.8246627,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015594","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740239,"latitude":32.087265,"longitude":34.828515,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007105","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742399,"latitude":31.802302540519747,"longitude":34.64982094461542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001192","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715137,"latitude":31.7901616,"longitude":35.219159,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740811,"latitude":32.29989295606314,"longitude":34.85659017457054,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014966","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739981,"latitude":32.510897,"longitude":34.919518,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000793","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714871,"latitude":31.912245,"longitude":35.0026563,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013342","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741022,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005895","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740673,"latitude":31.79204189064875,"longitude":35.220313911740156,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742476,"latitude":31.790499941185182,"longitude":35.21920445236643,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714897,"latitude":31.703562672333103,"longitude":34.983958186125925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008892","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740842,"latitude":31.7013142863835,"longitude":34.983196450978326,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009535","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741575,"latitude":31.243252633034423,"longitude":34.802225668513934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001114","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715001,"latitude":31.243266967134826,"longitude":34.80220747003317,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006465","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741607,"latitude":31.23628311985038,"longitude":34.765874342350806,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740065,"latitude":32.926728,"longitude":35.321354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740159,"latitude":32.079984,"longitude":34.774219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739962,"latitude":32.80468187913275,"longitude":35.004717252590304,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016743","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739994,"latitude":32.0259087,"longitude":34.7474206,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000776","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714837,"latitude":31.986232958618906,"longitude":34.76822974890837,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742549,"latitude":31.80068615710571,"longitude":35.218197602389715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005709","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740992,"latitude":31.74238099,"longitude":34.77889657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742194,"latitude":31.743,"longitude":34.78219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742894,"latitude":33.045646,"longitude":35.573327,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741973,"latitude":31.761511,"longitude":35.175881,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899876,"latitude":31.2485895,"longitude":34.78130760000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003143","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739883,"latitude":31.251033104736052,"longitude":34.779735009227345,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001225","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715171,"latitude":31.25286015001104,"longitude":34.79719521593856,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019320","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432572,"latitude":32.099511385404845,"longitude":34.786840116567625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005965","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741775,"latitude":31.676375,"longitude":34.554588,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012270","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741679,"latitude":32.43142798175602,"longitude":34.93968740107434,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714847,"latitude":32.2298875,"longitude":34.9441981,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740617,"latitude":31.785802,"longitude":35.212284,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012343","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741468,"latitude":31.785703350288447,"longitude":35.21252469232789,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010805","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743668,"latitude":32.026838,"longitude":34.76412,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002617","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741152,"latitude":31.78019,"longitude":35.222366,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005971","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741777,"latitude":31.78013199802205,"longitude":35.22234336441803,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001069","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714910,"latitude":31.780158791940252,"longitude":35.22235332711098,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016981","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740264,"latitude":31.7886459,"longitude":35.2026784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742353,"latitude":31.787474507605683,"longitude":35.208044604385705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004426","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740965,"latitude":31.788347376241614,"longitude":35.2067066194194,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL63136313","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743165,"latitude":31.7889789877874,"longitude":35.20462800870829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013505","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741897,"latitude":31.78887560894433,"longitude":35.20385925767214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006556","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742766,"latitude":31.788878206169787,"longitude":35.20382199692421,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004353","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742843,"latitude":31.788978910164765,"longitude":35.203311686383906,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019632","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":29010768,"latitude":31.78896599999999,"longitude":35.2032745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001062","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714893,"latitude":31.789048466062514,"longitude":35.202068660246205,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715173,"latitude":31.788981237929992,"longitude":35.202090226702985,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004729","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741357,"latitude":31.78947461357097,"longitude":35.20129082617286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005024","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741936,"latitude":31.78909,"longitude":35.203237,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007032","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742695,"latitude":31.78173657331038,"longitude":35.22037750396508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003531","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742562,"latitude":31.782813,"longitude":35.218523,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013430","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740783,"latitude":31.783625958558844,"longitude":35.21729860044187,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004931","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742163,"latitude":31.78501255,"longitude":35.21563996,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015765","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899947,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740098,"latitude":31.973369,"longitude":34.808049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740838,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743080,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000839","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714901,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003215","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739826,"latitude":32.6885097721953,"longitude":35.27893609910745,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012571","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742201,"latitude":32.675849223004235,"longitude":35.229092726829215,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000981","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715084,"latitude":32.03438985643047,"longitude":34.74559716378898,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002807","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741838,"latitude":32.04463222195024,"longitude":34.75194987085633,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007762","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741610,"latitude":32.04346964,"longitude":34.74952529,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007463","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741255,"latitude":32.04107191109786,"longitude":34.7513407525286,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743383,"latitude":32.03814817786079,"longitude":34.75016800992712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004599","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739806,"latitude":32.03439443731188,"longitude":34.74579155552705,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002392","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742074,"latitude":32.033704,"longitude":34.745005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005017","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741975,"latitude":32.03303970882592,"longitude":34.74396279968501,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007653","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741989,"latitude":32.050247985326834,"longitude":34.752950906745916,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006325","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741979,"latitude":32.047745026607075,"longitude":34.75227216187712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007639","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741957,"latitude":32.04518156371929,"longitude":34.752508074592285,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007388","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743142,"latitude":31.260110067678124,"longitude":34.79446662390784,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008117","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741910,"latitude":32.008991398795885,"longitude":34.76881492325987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25099264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742720,"latitude":32.777018,"longitude":35.5118648,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011183","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742512,"latitude":32.77874251022858,"longitude":35.51528972023773,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432535,"latitude":31.243033338850466,"longitude":34.79922516495428,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006135","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741249,"latitude":31.24424613850808,"longitude":34.79938400340659,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005819","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740667,"latitude":32.800644879411024,"longitude":35.09206842261485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016433","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739916,"latitude":31.2439462,"longitude":34.7965666,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743691,"latitude":31.243934137645653,"longitude":34.79657508215851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010187","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742955,"latitude":32.297181,"longitude":34.85449,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011979","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742676,"latitude":31.24716294767206,"longitude":34.81178665887811,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004331","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742832,"latitude":31.246106418291703,"longitude":34.812194260925466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003148","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740890,"latitude":31.245445,"longitude":34.795769,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010724","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742340,"latitude":31.2707463866045,"longitude":34.79759708687597,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000832","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714659,"latitude":31.753713996346193,"longitude":35.196588613491826,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742561,"latitude":32.009498,"longitude":34.744959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743430,"latitude":33.20061381619761,"longitude":35.56887095673937,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008696","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743121,"latitude":32.02289030192964,"longitude":34.81113958450723,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004252","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743212,"latitude":32.633070667072396,"longitude":35.32551414685454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017299","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899848,"latitude":32.011381225640186,"longitude":34.74143096994055,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015874","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740511,"latitude":32.011129084201144,"longitude":34.74301481707048,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018079","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899866,"latitude":32.011093487092445,"longitude":34.743086055322934,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741102,"latitude":32.06505669935447,"longitude":34.78872442209016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005389","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742358,"latitude":32.0647589129313,"longitude":34.78840680948982,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004161","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743713,"latitude":31.7537111,"longitude":35.1959578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006824","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743351,"latitude":32.0113880487158,"longitude":34.74140012453556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715079,"latitude":32.022864356488476,"longitude":34.81116548390058,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017374","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740270,"latitude":32.08963,"longitude":34.88142,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007758","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741655,"latitude":32.82272284199009,"longitude":34.95947709325411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009616","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742813,"latitude":32.00917624115901,"longitude":34.74718985391716,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22030108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743434,"latitude":31.819573,"longitude":35.238602,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560105,"latitude":31.741921292778045,"longitude":34.98950634519214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008018","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740772,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003478","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741364,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000644","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743592,"latitude":32.65338725828594,"longitude":35.120301781316435,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006666","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742504,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003476","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741355,"latitude":32.64342,"longitude":35.08425,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742120,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25093191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742132,"latitude":32.78505579999999,"longitude":35.5167797,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL50755075","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743029,"latitude":31.768319,"longitude":35.21371,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000721","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743108,"latitude":31.748687182858365,"longitude":35.19215651901436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743563,"latitude":31.789223908175497,"longitude":35.20318770159859,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000351","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560402,"latitude":32.9672698,"longitude":35.4942476,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000696","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714578,"latitude":33.01096,"longitude":35.28857,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002490","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743276,"latitude":31.961596242391547,"longitude":34.80784689295693,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001553","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741727,"latitude":31.782860196766435,"longitude":35.20388193791339,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740718,"latitude":32.59106260890502,"longitude":35.29408191893995,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010862","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899853,"latitude":31.961703625749035,"longitude":34.80875218507328,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714790,"latitude":32.01193262332691,"longitude":34.79280568660155,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742277,"latitude":31.425322821959654,"longitude":34.60092204996527,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1020589","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432599,"latitude":31.96154790743775,"longitude":34.80813748942874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740790,"latitude":31.961863571911678,"longitude":34.80950201991306,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017308","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899875,"latitude":31.961870249435776,"longitude":34.80949484814104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000524","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742313,"latitude":32.03280881250829,"longitude":34.75111333822625,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011346","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743495,"latitude":32.96905703284075,"longitude":35.493271490712736,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018929","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":36547086,"latitude":32.05922208099066,"longitude":34.86277582791132,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005849","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739833,"latitude":32.025668578627894,"longitude":34.75370118392534,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1019231","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432584,"latitude":32.783186,"longitude":35.517528,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743704,"latitude":32.032468,"longitude":34.798503,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017335","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432538,"latitude":32.49183023045195,"longitude":35.49752706319466,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011638","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739844,"latitude":33.021704,"longitude":35.263032,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000008","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741231,"latitude":29.559127,"longitude":34.947809,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008915","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740680,"latitude":32.95608727186049,"longitude":35.183310635775975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012300","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741511,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007002","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742659,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000748","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743041,"latitude":32.95424164524555,"longitude":35.1852778635762,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743571,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009866","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743640,"latitude":32.953492,"longitude":35.21199,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012005","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741015,"latitude":32.957733,"longitude":35.205811,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010248","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741043,"latitude":31.79184114046109,"longitude":35.20585477022882,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715141,"latitude":31.790625543508945,"longitude":35.20277407111413,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741320,"latitude":32.017005689945144,"longitude":34.797922980536626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013045","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742029,"latitude":31.79221259970282,"longitude":35.209381951044875,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008376","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742639,"latitude":32.09510002977592,"longitude":34.77496813469045,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007397","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899870,"latitude":31.26662924118886,"longitude":34.77614448343238,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006935","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740474,"latitude":32.100775367168424,"longitude":34.897014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740797,"latitude":32.095034057636376,"longitude":34.77864653325387,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001526","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741866,"latitude":32.0950208788872,"longitude":34.7786374941803,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012323","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741424,"latitude":32.0160171,"longitude":34.7532877,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004691","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740045,"latitude":32.09641897755396,"longitude":34.774480240952634,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741396,"latitude":32.09647637840743,"longitude":34.77400756445166,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004588","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740587,"latitude":32.055539,"longitude":34.7828,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007036","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742753,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006890","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743327,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743454,"latitude":32.87537731656451,"longitude":35.19556086011886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009708","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742404,"latitude":32.87000749198104,"longitude":35.205422847850436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25042523","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743405,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000306","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22559942,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011108","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742590,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013021","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742096,"latitude":32.804800256270845,"longitude":34.973546735097614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009565","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741526,"latitude":31.746958780816016,"longitude":34.98811243723851,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012207","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741816,"latitude":32.000123,"longitude":34.8047088,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004555","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740659,"latitude":32.1055167,"longitude":34.9649987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742582,"latitude":31.80639,"longitude":35.11439,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052180","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742617,"latitude":31.99462,"longitude":34.84726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009138","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743122,"latitude":32.6721002,"longitude":35.1079952,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015188","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742139,"latitude":33.01762432267913,"longitude":35.445967036651226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28013715","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740785,"latitude":33.06216618860597,"longitude":35.24851053437767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012073","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740913,"latitude":32.02487,"longitude":34.85733,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL31040280","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743539,"latitude":30.60994,"longitude":34.80157,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000746","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741791,"latitude":32.550659956112035,"longitude":35.39373168997542,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26002219","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742414,"latitude":32.55065904321467,"longitude":35.39369949570085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011063","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741336,"latitude":31.75874,"longitude":35.20808,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005919","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741810,"latitude":32.855552673339844,"longitude":35.185630798339844,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011107","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742607,"latitude":32.37725,"longitude":34.87649,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011124","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742641,"latitude":32.93340043676918,"longitude":35.368391311495614,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742658,"latitude":32.74395,"longitude":35.07667,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000756","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714792,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000757","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714799,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001040","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714849,"latitude":32.235466,"longitude":34.950506,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000909","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715022,"latitude":32.8699737,"longitude":35.2054376,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005982","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741677,"latitude":32.695002,"longitude":35.28201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006867","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743394,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013521","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741795,"latitude":32.72628,"longitude":35.35556,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006926","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742983,"latitude":32.72231,"longitude":35.31685,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742688,"latitude":31.7794,"longitude":35.21133,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743681,"latitude":32.18629554237079,"longitude":34.90492962965454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004593","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740588,"latitude":32.00937826707512,"longitude":34.75724683622454,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010537","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741501,"latitude":32.014130708504446,"longitude":34.75872178769682,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005916","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741806,"latitude":32.01419340381033,"longitude":34.758784170228836,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006744","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742091,"latitude":32.013150877049306,"longitude":34.75903645113628,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012612","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743603,"latitude":31.678571415798555,"longitude":34.57558288012233,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000899","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715000,"latitude":32.08561500761435,"longitude":34.83948664663201,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000693","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714574,"latitude":32.05911813722701,"longitude":34.81596885788746,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018629","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196187,"latitude":32.05918806149578,"longitude":34.8158860509374,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002414","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743410,"latitude":32.060161449073625,"longitude":34.81613754719214,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000672","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743548,"latitude":32.6082348,"longitude":35.2983385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001150","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743304,"latitude":32.89046500000001,"longitude":35.511572,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004680","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741719,"latitude":32.71905,"longitude":35.33423,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28015172","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742207,"latitude":32.964648,"longitude":35.495997,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013557","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741751,"latitude":32.60889349444647,"longitude":35.28922909469283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010948","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740531,"latitude":32.46368,"longitude":34.98096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000112","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560141,"latitude":31.90321,"longitude":34.99891,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL12121212","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743188,"latitude":32.82425961934968,"longitude":34.98229845371346,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001011","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714794,"latitude":32.825003728175204,"longitude":34.98285380429642,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003412","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741391,"latitude":32.07923952922718,"longitude":34.77942600639483,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006066","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743136,"latitude":31.7493182,"longitude":34.9861756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000753","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714791,"latitude":31.748932,"longitude":34.9861017,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL28018119","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741794,"latitude":33.208074,"longitude":35.569134,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010424","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741923,"latitude":31.674540559040267,"longitude":34.56997051539404,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003227","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740655,"latitude":31.804381,"longitude":34.655314,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004924","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742162,"latitude":32.33062798440212,"longitude":34.85218720623342,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004841","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742634,"latitude":32.32998203705347,"longitude":34.850671023814364,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002416","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743411,"latitude":32.048464,"longitude":34.8107254,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004447","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740968,"latitude":32.825050980878366,"longitude":34.982833378979585,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006238","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740828,"latitude":31.749187471274954,"longitude":34.9870071695846,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002634","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741004,"latitude":31.7491722086142,"longitude":34.98703773046658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007985","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742479,"latitude":31.74915107123871,"longitude":34.98701098360653,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010417","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741891,"latitude":31.748864,"longitude":34.986089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004574","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740556,"latitude":31.749118,"longitude":34.987665,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011377","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743503,"latitude":33.266048431396484,"longitude":35.769901275634766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013378","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740954,"latitude":31.793785,"longitude":34.64659,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008338","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742698,"latitude":31.79399399,"longitude":34.64662407,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000519","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742216,"latitude":31.80155,"longitude":34.75242,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000206","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743708,"latitude":29.560657,"longitude":34.958192,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22011800","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742276,"latitude":31.68049,"longitude":34.58302,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL35000039","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741236,"latitude":29.557669,"longitude":34.951925,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22027109","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741509,"latitude":31.921543,"longitude":35.014545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005250","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742809,"latitude":32.71675,"longitude":35.26034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715026,"latitude":32.831888,"longitude":35.248701,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006937","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742964,"latitude":31.78783,"longitude":35.21672,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742978,"latitude":32.73662,"longitude":35.325281,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012411","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742681,"latitude":31.7794,"longitude":35.21133,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007956","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742545,"latitude":31.787837607250026,"longitude":35.19036198301636,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002542","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742899,"latitude":31.78809619825798,"longitude":35.18680989814756,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000933","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714700,"latitude":31.788155024284695,"longitude":35.186535631874385,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743396,"latitude":31.7884309171088,"longitude":35.185262285149726,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000725","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714607,"latitude":31.788374666279584,"longitude":35.185200086417645,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000648","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743576,"latitude":31.787732160322978,"longitude":35.181425046627034,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013010","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740132,"latitude":31.750984180798206,"longitude":35.21497906352545,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010154","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899864,"latitude":31.78047359999999,"longitude":35.1880169,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016061","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899877,"latitude":31.78605928131599,"longitude":34.631047065971096,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010159","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740489,"latitude":31.785931,"longitude":34.631794,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008301","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742738,"latitude":31.785896107814764,"longitude":34.63179881523913,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018903","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432583,"latitude":31.780745220911786,"longitude":34.63178842014578,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010347","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740771,"latitude":32.09444810172021,"longitude":34.82514343706443,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22052190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742516,"latitude":32.18178,"longitude":34.93429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001205","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742942,"latitude":32.18178,"longitude":34.93429,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001273","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627455,"latitude":31.8726349840192,"longitude":34.82237133280765,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005466","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743653,"latitude":32.05614724427217,"longitude":34.82777476908379,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1011341","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743445,"latitude":32.9957404224797,"longitude":35.27540363263351,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743717,"latitude":31.99252141867826,"longitude":34.849257169421485,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003710","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743559,"latitude":32.693812,"longitude":35.28354,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001199","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743339,"latitude":32.760885702194805,"longitude":35.09090845126671,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007630","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740607,"latitude":32.954420225281545,"longitude":35.16133743326522,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008959","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740610,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008092","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740715,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742329,"latitude":32.947989571453284,"longitude":35.16475584125202,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007038","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742712,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006972","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742915,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006975","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742917,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007341","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743186,"latitude":32.95367,"longitude":35.16411,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005875","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740618,"latitude":32.681639,"longitude":35.151976,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003220","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740648,"latitude":32.10918,"longitude":34.79959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1013178","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743298,"latitude":32.319365,"longitude":34.932588,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000647","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741378,"latitude":32.56672,"longitude":35.35562,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000582","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742657,"latitude":32.721105,"longitude":35.442834,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007718","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741656,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007937","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742546,"latitude":32.76012306033599,"longitude":35.349862894033706,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006911","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742947,"latitude":32.740389463486366,"longitude":35.33403606134225,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006944","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742985,"latitude":32.73989316608252,"longitude":35.33444699304084,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006900","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743047,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006860","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743391,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006863","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743392,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006865","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743393,"latitude":32.7481978,"longitude":35.3438402,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006946","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742886,"latitude":32.74857711791992,"longitude":35.33964538574219,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25032695","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740819,"latitude":32.81236,"longitude":35.258613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL25002611","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743402,"latitude":32.81236,"longitude":35.258613,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743031,"latitude":31.96366,"longitude":34.77865,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741213,"latitude":32.1055167,"longitude":34.9649987,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26003251","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742927,"latitude":32.49816409758835,"longitude":35.06421937886969,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001155","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743320,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000307","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743609,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012838","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432529,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1015681","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432530,"latitude":32.505518,"longitude":35.054251,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006822","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743444,"latitude":32.3453150837682,"longitude":34.90866322722829,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000620","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741405,"latitude":32.68587170184963,"longitude":35.42104392405255,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL26000568","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742722,"latitude":32.68659,"longitude":35.41951,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743348,"latitude":32.6774599721711,"longitude":35.41335119244655,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001128","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715027,"latitude":32.07701072981771,"longitude":34.81356656699213,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000852","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741147,"latitude":32.07664295805764,"longitude":34.815942221827264,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742872,"latitude":32.075567135194355,"longitude":34.818447969630874,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004395","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17741293,"latitude":32.07503690832385,"longitude":34.803953000000014,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006367","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741946,"latitude":32.16830706754346,"longitude":34.85728371085535,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012261","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741785,"latitude":32.07499866095975,"longitude":34.805574858279456,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001241","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715187,"latitude":32.07498227341322,"longitude":34.80626398293068,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012258","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741784,"latitude":32.0754642013832,"longitude":34.8073957264226,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003772","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743413,"latitude":32.075134,"longitude":34.808369,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004857","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742570,"latitude":32.075467009841,"longitude":34.80883000850798,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741498,"latitude":32.075535494376,"longitude":34.80990845047795,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004952","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742186,"latitude":32.163026,"longitude":34.859699,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003025","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742834,"latitude":32.08954147056571,"longitude":34.87585550492712,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001091","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714954,"latitude":32.17745459542785,"longitude":34.90350071842005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004893","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899874,"latitude":32.02437729893209,"longitude":34.754388537095956,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742691,"latitude":32.28489331056474,"longitude":34.85218013495294,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004527","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740632,"latitude":32.7124556,"longitude":35.2798771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001162","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743283,"latitude":32.914643980041774,"longitude":35.29245052761269,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009720","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742442,"latitude":32.92783768240847,"longitude":35.32490153437771,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012781","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899868,"latitude":32.17876596940392,"longitude":34.90391829323085,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001191","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715138,"latitude":31.8916738,"longitude":35.0192512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008626","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17743252,"latitude":32.17880066651821,"longitude":34.90388457592231,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002747","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740723,"latitude":31.943940918244106,"longitude":34.88727760711511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001283","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742826,"latitude":29.571897,"longitude":34.963148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010264","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741046,"latitude":32.770737905696826,"longitude":34.96561504047452,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001060","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714890,"latitude":31.8854985,"longitude":35.0055876,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010754","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17742409,"latitude":31.885392849688238,"longitude":35.00582234477462,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012637","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743529,"latitude":31.89989239680405,"longitude":35.008080821158416,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001271","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["שירות ואחריות"],"Veev Services":[]},"id":24627453,"latitude":31.899641650283726,"longitude":35.00764149856511,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001194","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743338,"latitude":32.787648,"longitude":35.440717,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007116","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742400,"latitude":31.27805468700078,"longitude":34.79935627193767,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005237","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742760,"latitude":31.96152677,"longitude":34.87790715,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004970","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742080,"latitude":31.961408209454095,"longitude":34.87792128456517,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009745","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742350,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001429","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740717,"latitude":32.01456,"longitude":34.8743,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012139","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740744,"latitude":31.266578,"longitude":34.757663,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22020352","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741819,"latitude":31.79833,"longitude":35.24382,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006789","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742055,"latitude":32.05765824250879,"longitude":34.79474795416137,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004348","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742841,"latitude":33.005472636343285,"longitude":35.098665434720886,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008904","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740633,"latitude":33.00114734851978,"longitude":35.0970031192112,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007837","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741326,"latitude":33.00097423131074,"longitude":35.096845341240176,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001249","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22715195,"latitude":33.00472145740542,"longitude":35.09841446130887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012049","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740978,"latitude":31.931573,"longitude":34.872936,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005492","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743715,"latitude":32.1820535,"longitude":34.9407032,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006328","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741981,"latitude":32.07675348308455,"longitude":34.88232040289104,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010123","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743123,"latitude":32.0605245,"longitude":34.8677049,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003423","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741390,"latitude":32.05611775419056,"longitude":34.77952367735003,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008156","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741842,"latitude":32.0562106629913,"longitude":34.779444791423316,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003532","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742563,"latitude":32.0565847,"longitude":34.7761436,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004993","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742165,"latitude":32.056558465354634,"longitude":34.78059586038119,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004719","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741452,"latitude":32.0513783,"longitude":34.7827786,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009438","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432571,"latitude":32.058912741775465,"longitude":34.7753076674938,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012267","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741787,"latitude":32.05945482736473,"longitude":34.76924330375766,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741779,"latitude":32.70063182292362,"longitude":35.320354510237536,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004489","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740928,"latitude":32.70062947923114,"longitude":35.32043409763509,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004333","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742835,"latitude":32.07746245466381,"longitude":34.771910000000005,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000548","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742282,"latitude":31.99160417660076,"longitude":34.77542041074702,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003817","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899865,"latitude":31.987637341299283,"longitude":34.76302114309579,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016551","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","IQOS לתקופת ניסיון","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739822,"latitude":31.988266763064285,"longitude":34.76254075787959,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003851","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743010,"latitude":32.7673085432371,"longitude":34.96788010340657,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004619","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741740,"latitude":32.03329452330459,"longitude":34.76461852535106,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001078","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22714927,"latitude":32.85379050642053,"longitude":35.071093895110224,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1009759","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742368,"latitude":32.85379474036986,"longitude":35.07102719514016,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1016170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740575,"latitude":32.768607,"longitude":35.003415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004945","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742184,"latitude":32.76862629630558,"longitude":35.00340130514089,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000974","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22715071,"latitude":32.768646667583276,"longitude":35.003454680075926,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000847","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741142,"latitude":32.06703537641694,"longitude":34.78187849088919,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1017814","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899987,"latitude":31.992643469938468,"longitude":34.76663269082415,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000176","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":22560273,"latitude":31.990329349764348,"longitude":34.76616706934626,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000790","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714866,"latitude":31.990356648345745,"longitude":34.7660839208668,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL000056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22560058,"latitude":31.99265544761766,"longitude":34.76665092633557,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001302","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740996,"latitude":31.988186632290095,"longitude":34.76406836115658,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL001056","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":22714882,"latitude":31.98817079816868,"longitude":34.76405678709975,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1007482","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741159,"latitude":32.0740374,"longitude":34.8276551,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014618","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":20899942,"latitude":33.01838,"longitude":35.2832,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1018906","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":25196188,"latitude":31.0639266,"longitude":35.0325283,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1000750","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743033,"latitude":32.437182,"longitude":35.026575,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1010934","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743227,"latitude":31.819886,"longitude":35.248047,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001577","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741831,"latitude":32.7947221,"longitude":34.9586652,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004151","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17740549,"latitude":32.281301,"longitude":34.862148,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22053170","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740646,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1001224","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743015,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL45290","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743095,"latitude":31.72004552859316,"longitude":35.10278089670512,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL22053190","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17740681,"latitude":31.722592,"longitude":35.106656,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1002739","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":44432604,"latitude":31.951014,"longitude":34.888075,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1003597","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742528,"latitude":31.615769568245614,"longitude":34.77444641104508,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1005152","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741556,"latitude":31.26397556478917,"longitude":34.77925094091731,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006398","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741877,"latitude":31.88333240782929,"longitude":34.82322071955467,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1004479","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":20899943,"latitude":31.260692,"longitude":34.78685400000001,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1014602","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת מכשירים","מכירת HEETS","שירות ואחריות","מימוש שוברים ומחירים מיוחדים"],"Veev Services":[]},"id":17739902,"latitude":32.02118200509597,"longitude":34.75848019508674,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1006195","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17741118,"latitude":32.0214530018169,"longitude":34.75811801348887,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1012566","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17742198,"latitude":32.021161,"longitude":34.75817,"minJson":true,"resolvedHostName":"il-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"IL1008615","customByName":{"Lil Services":[],"Pages Available Services":["מכירת HEETS"],"Veev Services":[]},"id":17743220,"latitude":32.0212314,"longitude":34.75