שכחתי סיסמה


Continue with login
או

תעודת אחריות ל-IQOS

 

לקוח/ה נכבד/ה,

אנו מברכים אותך על קנייתך.

תעודת אחריות זו כתובה בלשון זכר אך היא מופנית לזכר ולנקבה כאחד.

בכל מקרה של פנייה לקבלת שרות מכוח תעודת האחריות, אנא ציין את המספר הסידורי של המכשיר שברשותך או הצג את תעודת האחריות והחשבונית בגין רכישתו. המספר הסידורי מוטבע על האריזה ועל המכשיר עצמו.

נודה לך אם תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של / ולוודא שמכשירך רשום באמצעות המספר הסידורי המוטבע על האריזה והמכשיר. ככל שהמכשיר אינו רשום, נודה לך על ביצוע רישום כאמור.


לקבלת שרות מהיר אנו ממליצים ליצור קשר עם שרות הלקוחות בטלפון 1-800-355-555 או באמצעות שליחת מסרון SMS למספר 055-7000871 בין הימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00-13:00 ונשמח לעמוד לרשותכם. השרות יינתן בשפה העברית או האנגלית. היבואן של המוצר הוא פיליפ מוריס בע"מ ח.פ 51-3866483 מרחוב הברזל 30, תל אביב, ("היבואן").

חיובי היבואן:

1. היבואן נותן בזאת אחריות לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן. על מנת לבדוק את מועד סיום תקופת האחריות, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט / או ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון מספר 1-800-355-555 או לשלוח מסרון לטלפון 055-7000871.

2. היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה.

3. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה שתידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.

4. היבואן מתחייב כי במידה ולא קיים את האמור בסעיף 3 לעיל, יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.

5. כדי למסור מוצר מקולקל ליבואן, אתה מוזמן ליצור עמנו קשר באחת הדרכים המופיעות במסמך זה לעיל לשם קבלת פרטים ותיאום והיבואן מתחייב לתקן את המוצר או להחליפו לחדש בתוך שלושה ימי עסקים מהיום שבו נמסר המוצר ליבואן.

6. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי היבואן לדרוש תשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, לפי העניין:
א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן .
ב. זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש (בהיותן סבירות בנסיבות העניין, ובכפוף לכל דין) . דוגמא: הקלקול נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/ או שאינם מקוריים.

ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, ולא בשל הפרת חיובי היבואן.

7. היבואן מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו. במקרה שהמוצר הוחלף יינתן אישור בכתב בדבר החלפתו.

8. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם במועד הרכישה עולה על 300 ש“ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. כל האמור, אלא אם הוחלף המוצר בחדש.

9. אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

10. לקבלת שירות יש לפנות לטלפון מספר 1-800-355-555 או לשלוח מסרון (SMS) למספר 055-7000871 או לאחת מתחנות השירות המורשות באתר האינטרנט שלנו. לפני כן אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך זמן פנייה.


אזהרה – כל סיגריה מכניסה 43 חומרים מסרטנים לגופך.
אתר זה מנוהל ע"י פיליפ מוריס בע"מ ומיועד למעשנים, בני 18 ומעלה אשר מתגוררים בישראל.
האתר מספק מידע ומאפשר רכישה של מוצרי IQOS ו-HEETS, יחידות טבק לחימום.
לפרטים נוספים: 2373*
אני מאשר כי אני מעשן מעל גיל 18
עליך להיות בן 18 ומעלה כדי לגשת לחומרים באתר זה