אני מעשן מעל גיל 18 ומוסר מרצוני לפיליפ מוריס בע"מ, לגופים הקשורים למוצרים שמייבאת, שמפיצה או שמשווקת ו/או תייבא,
תפיץ או תשווק פיליפ מוריס בע"מ (כגון, מוצרי טבק, מוצרים אחרים שבהם ניקוטין כסיגריות אלקטרוניות, ומוצרים נלווים) ("המוצרים") ולמחזיק מטעמם
את הפרטים דלעיל ומאשר להם לעשות שימוש בפרטים אלו על מנת להעביר לי מידע
ו/או חומר פרסומי על המוצרים או כל מידע ו/או חומר פרסומי אחר מטעם פיליפ מוריס בע"מ ("המידע והחומר הפרסומי").


אני מאשר לפיליפ מוריס בע"מ, לגופים הקשורים למוצרים ולמחזיק מטעמם,
כי המידע והחומר הפרסומי יועבר אליי בכל אמצעי (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פקס ומערכת חיוג אוטומאטי).
למידע נוסף ראה מדיניות פרטיות כאן.