שכחתי סיסמה


Continue with login
SMS AUTHORIZATION
Please enter your email.


Back to sign in
או
IQOS и сигареты: в чем разница?

IQOS и сигареты: в чем разница?

IQOS и сигареты: в чем разница?

В настоящее время на рынке существует несколько альтернатив курению, однако люди редко находят время, чтобы все их изучить. Рассмотрим основные различия и сходства сигарет и системы нагревания табака.

 

В чем отличие?

Основное отличие IQOS от сигарет – в процессе горения. При закуривании сигареты кислород в воздухе соединяется с табаком, обеспечивая длительное горение.

В отличие от сигарет, система IQOS не сжигает табак и, следовательно, не производит дым.

При горении сигареты табак на кончике сигареты достигает температуры более 850°C, что приводит к образованию потенциально вредных вдыхаемых химических веществ. В отличие от этого, система нагревания табака нагревает табак только до температуры 350°C и точно контролирует температуру, предотвращая горение табака. Это означает, что вместо дыма IQOS производит табачный пар с содержанием никотина.

 

В чем сходства?

IQOS обеспечивает ту же степень удовлетворения, что и сигарета*, как по ощущению, так и по вкусу.

Ниже приведены некоторые основные сходства между ними:


Никотин

IQOS производит примерно такое же количество никотина, что и обычная сигарета. Следует пояснить, что IQOS - не является средством от курения, это альтернативный способ употребления табака.

 

Вкус

Одним из самых главных достоинств системы IQOS является образуемый ею глубокий и богатый табачный аромат. Без сжигания табака IQOS производит настоящий табачный  аромат, подобный тому, что образуется при курении сигареты.

 

Ритуал

Для многих опытных курильщиков важной частью курения сигареты является сам процесс или «ритуал», который включает в себя весь спектр ощущений - от веса сигареты в руке до длительности курения. Продолжительность курения IQOS является примерно такой же, как и у сигареты (шесть минут или 14 затяжек, в зависимости от того, что наступит быстрее).

 

 

По данным клинических исследований, проведенных в течение трех месяцев в США и Японии с участием 160 взрослых курильщиков, в реальных условиях.

 

  • HE

ברוך הבא לאתר IQOS!
לפני שממשיכים, אנחנו צריכים לוודא כי הנך מעשנ/ת בגיר/ה מעל גיל 21.
אנא הזנ/י חודש ושנת לידה.

אישור

מצטערים!
אתר זה מיועד למעשנים בגירים מעל גיל 21.

We Care

אתר זה מכיל מידע אודות מוצרים ללא עשן ואנו זקוקים לדעת את גילך כדי לוודא שאת/ה בגיר/ה מישראל, שאינו/ה מפסיק/ה לעשן או להשתמש במוצרי ניקוטין. מוצרי הניקוטין והטבק שלנו אינם מהווים אלטרנטיבה להפסקת עישון ואינם מתוכננים ככלי עזר להפסקה. הם אינם נטולי סיכון. הם מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר. לשימוש מבוגרים מעל גיל 21 בלבד. אנא בקר/י בדף מידע חשוב באתר זה למידע נוסף על סיכונים.